Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Класифікація злочинів та її значення

.
Категорії переступив-ї
переступив-ями невеликої тяжкості - навмисні і необережні діяння, за кіт-ті макс. наказ-ие, предусмотр. КК, не перевищує 2 років лиш-я свободи. 2) Прест-ями середньої тяжкості - навмисні і необережні діяння, за кіт-ті max наказ-ие, передбачене КК, не перевищує 5 років лиш-я свободи. 3) Тяжкими переступив-ями - навмисні і необережні діяння, за кіт-ті max наказ-ие, передбачене КК, не перевищує 10 років лиш-я свободи. 3) Особливо тяжкими - умисні переступив-я, за кіт-ті КК передбачено max наказ-ие у вигляді лиш-я волі на строк понад 10 років або> суворе наказ-ие ".
Розмір наказ -ия, передбачений у санкції ст., в стислій формі відображає ступінь заг-ої небезпеки переступив-я і дозволяє порівняти ступінь заг-ої небезпеки різних переступив-й.
Додатковим показником, що сприяє> точної класифікації переступив-й, явл. форма провини. Так, переступив-ями невеликий, середньої тяжкості і тяжкими можуть бути як умисні, так і необережні переступив-я. Особливо тяжкі переступив-я можуть відбуватися лише зумисне.
Значення поділу має і практичний характер. Віднесення діяння, вчиненого особою, до тієї чи іншої категорії може мати такі пр.вие наслідки, як визначення режиму відбування наказ-ия у вигляді лиш-я свободи, вплив на визначення розміру наказ-ия при назнач -і наказ-ия за сукупністю переступив-й, на правила умовно-дострокового освоб-я від відбування наказ-ия, освоб-е від уг.ой відповідь-і у зв'язку із закінченням терміну давності і в зв'язку з ізм-ем обстановки, освоб-е від відбування наказ-ия у зв'язку із закінченням терміну давності обвинувального вироку, погашення і зняття судимості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Класифікація злочинів та її значення"
 1. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  класифікації за різними критеріями: цілям захисту, характером процесуальної діяльності, видами владних актів, по юрисдикційних органів. [3] На думку В.В. Витрянского, крім універсальних способів захисту існують спеціальні способи захисту, призначені «. .. для обслуговування окремих видів цивільних прав », це - віндикаційний і негаторний позови, стягнення відсотків за користування
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  класифікації. В якості спеціальних деліктів можна виділити: замах на заподіяння тілесного шкоди (assault), нанесення побоїв (battery), умисне заподіяння занепокоєння іншій особі, у тому числі шляхом дзвінків або, наприклад, втручання в приватне життя (invasion of privacy), поширення хулящих відомостей про конкурента або його продукції (disparagement), порушення законодавства про
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  класифікації РФ. Оригінал договору повертається виконавцю, а його копія з розшифровкою залишається в органі федерального казначейства. Наслідки на випадок як недотримання нотаріальної форми угоди, так і порушення вимоги про її державну реєстрацію встановлені ст. 165 ЦК. Ці наслідки між собою в цілому збігаються, аж ніяк не в усьому. Спільним є те, що в обох випадках це
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  класифікації - зауважив наступне: а) оскільки поділ прав засновників (учасників) на речові і зобов'язальні в п . 2 ст. 48 ЦК не засноване на єдиному критерії, можливі випадки одночасного їх поєднання; б) зобов'язальні права, про які йдеться в абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК, суперечать поняттю зобов'язання (ст. 307 ЦК) і в дійсності являють собою права, засновані на
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  класифікація договорів / / Відомості Верховної Ради. 1996, N 7; Бобков С.А . Комерційна концесія як інститут в російському цивільному праві / / Журнал російського права. 2002, N 10. * (895) СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. II). Ст. 3126. * (896) Згідно зі ст. 3 Федерального закону "Про концесійні угоди" по концесійному угодою одна сторона (концесіонер) зобов'язується за свій рахунок створити та (або)
 6. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  класифікація залежно від того, в результаті яких - протиправних або правомірних - дій завдано шкоди. Шкода, заподіяна в результаті протиправної поведінки, згідно зі ст. 1064 ЦК підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. Зобов'язання з відшкодування протиправно заподіяної шкоди в підставі свого виникнення мають цивільне правопорушення, яке, в свою
 7. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  класифікацією видатків федерального бюджету. Відомча класифікація видатків федерального бюджету є угрупованням витрат, що відображає розподіл бюджетних асигнувань за прямими одержувачам коштів з федерального бюджету, а в рамках їх бюджетів - за цільовим статтям і видам витрат (ст. 4 Федерального закону від 15 серпня 1996 р. "Про бюджетну класифікацію Російської
 8. § 6. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
  класифікація. В самому законі ні раніше, ні тепер-якого вичерпного або, принаймні, претендує на повноту переліку можливих джерел підвищеної небезпеки не міститься. Його і неможливо скласти зважаючи на постійне розвитку науки і техніки. Разом з тим в літературі неодноразово робилися спроби виявити їх найбільш важливі види. Найбільш повно дане питання розкритий О.А.
 9. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП). Товари та послуги повинні бути позначені точними термінами, що дозволяють ідентифікувати товар (послуги), переважно термінами алфавітного покажчика МКТУ. Крім самої заявки, що містить зазначені вище документи, заявник повинен додатково представити ряд інших документів, які додаються до заявки. Один з цих
 10. § 1. Загальні положення про заповіті
  класифікації юридичних фактів заповіт є угодою (ст. 153 ЦК) * (577). Дана кваліфікація природи заповіту веде, зокрема, до того, що до заповітів застосовні загальні норми глави 9 ГК про недійсність угод. При цьому заповіт як угода має ряд особливостей , на яких слід зупинитися докладніше. По-перше, відповідно до п. 5 ст. 1118 ЦК заповіт є
© 2014-2022  yport.inf.ua