Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття, соціальна природа і ознаки злочину. Відмінність злочинів від інших правопорушень

.
Поняття переступив-я
Злочинний-я ", -" вчинене винне заг-о небезпечне діяння (дія або бездіяльність).
(Діяльність конкр-ого людини).
Поняття діяння в - заг-о небезпечне діяння (бездіяльність); і його шкідливі наслідки.
Думки, висновки не м / б прест-ем, якщо не супроводжується непоср-ой діяльністю, вчинками людини.
Ознаки переступив-я.
Злочинний-е - поведінка людини, кот-е спец-о передбачено в диспозиціях статей Особливої частини КК.
1.Протвопр-ть переступив-я. - Особа, яка вчинила злочин-е, порушило заборону, що міститься в уг.о-пр.вой нормі.
2.преступ-ті - заг-о небезпечне діяння (якісна ознака; заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди заг-им отнош-ям.).
Винність - опред-е психічне отнош-е особи до своєї поведінки та її наслідків. (Умисел (прямий і непрямий) - ст. 25 КК або необережність (по легковажності або недбалості). 4.наказуемость (возм-ть назнач-я наказ-ия за соверш-е кожного переступив-я).
Відмінність переступив-ї від інших пр.нарушеній.
Прест-я явл. різновидом пр.нарушеній. Характер протиправності. Прест-я завжди суперечать КК. Інші пр.нарушенія порушують норми інших галузей пр., не тільки закони, а й підзаконні нормат-ті акти.
Наслідком переступив-я - уг.ого наказ-ие; судимість. Пр.нарушенія супроводжуються <жорсткими заходами впливу; судимості не тягнуть .
Некот-ті переступив-я зазіхають на такі заг-ті отнош-я, на кіт-ті ін пр.нарушенія зазіхати не можуть (життя людини, гос-жавна безпека).
Основним показником, визна-ющим ступінь заг-ої небезпеки вчиненого діяння, явл. заподіяну шкоду. Величина заподіяної шкоди дозволяє відмежовувати переступив-я та ін пр.нарушенія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття, соціальна природа і ознаки злочину. Відмінність злочинів від інших правопорушень "
 1. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники , необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6 . BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ пекло хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 4. Система методів теорії держави і права
  Особливості науки теорії держави і права виражаються не тільки в її предметі, а й в методі. Тому після з'ясування того, що є предметом вивчення, необхідно розглянути, як вивчаються держава і право. Під методом науки розуміється сукупність прийомів, засобів, принципів і правил, за допомогою яких навчається осягає предмет, отримує нові знання. Метод - це підхід до
 6. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  У навчальних і практичних цілях дуже важливо виявити як тісний взаємозв'язок всіх видів соціальних норм, так і їх специфіку. Особливо це стосується права і моралі, що представляють для юридичної науки пріоритетний інтерес. Ще древні філософи (Аристотель, Платон, Демокріт, Цицерон) вказували на значимість цих двох головних визначників суспільної поведінки, їх схожість і розбіжність.
 7. § 5. Правові презумпції і аксіоми
  Правові презумпції і аксіоми - не законодавчі норми, а специфічні різновиди правил (принципів), вироблених в ході тривалого розвитку юридичної теорії і практики. Будучи продуктом досвіду, вони грають важливу регулятивно-організуючу роль у сфері правотворчості, правозастосування, судової, прокурорської та слідчої діяльності, впливають на становлення і розвиток
 8. § 1. Поняття та структурні елементи системи права
  Під системою права розуміється певна внутрішня його структура (будова, організація), яка складається об'єктивно як відображення реально існуючих і розвиваючих суспільних відносин. Вона не результат довільного розсуду законодавця, а свого роду зліпок з дійсності. Фактичний соціальний лад суспільства, держави визначає в кінцевому рахунку ту чи іншу систему
 9. § 1. Поняття правовідносин як особливого виду суспільних відносин
  У суспільстві існує безліч різних відносин - економічних, політичних, юридичних, моральних, духовних, культурних та ін Власне, саме людське суспільство є сукупність відносин, продукт взаємодії людей. При цьому всі види і форми відносин, що виникають і функціонують у суспільстві між індивідами та їх об'єднаннями, є (на відміну від взаємозв'язків у природі)
 10. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
© 2014-2022  yport.inf.ua