Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
3. Г. Крилова. Основи права, 2000 - перейти до змісту підручника

7.2. Колективний договір

Загальні положення
Закон Російської Федерації «Про колективні договори і угоди» від 11 березня 1992 р., КЗпП (ст. 7) і Федеральний закон РФ « Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації «Про колективні договори і угоди» (ст. 2) від 26 жовтня 1995 встановили, що колективний договір - це правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини між роботодавцем та працівниками організації. Угода - це правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини між працівниками та роботодавцями і що укладається на рівні Російської Федерації, її суб'єкта, території, галузі, професії (ст. 2 Федерального закону).
Умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до законодавства, є обов'язковими для організацій, на які вони поширюються. Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з законодавством становище працівників, є недійсними.
Сторонами колективного договору є працівники організації в особі їхніх представників і роботодавець безпосередньо або уповноважені ним представники.
Зміст і порядок укладення колективного договору
Зміст колективного договору складається з взаємних зобов'язань pa роботодавцями та працівників. У колективний договір можуть бути включені: форма, система і розмір оплати праці, грошові винагороди, допомоги, компенсації, доплати; механізм регулювання оплати праці виходячи з росту цін, рівня інфляції, виконання показників, визначених колективним договором; зайнятість, перенавчання, умови вивільнення працівників ; тривалість робочого часу і часу відпочинку, відпусток; поліпшення умов і охорони праці працівників, у тому числі жінок та молоді (підлітків); добровільне й обов'язкове медичне та соціальне страхування; дотримання інтересів працівників при приватизації підприємства, відомчого житла; екологічна безпека та охорона здоров'я працівників на виробництві; пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням; контроль за виконанням колективного договору, відповідальність сторін, соціальне партнерство, забезпечення нормальних умов функціонування профспілок, інших уповноважених працівниками представницьких органів; відмова від страйків за умовами, включених у даний договір, при своєчасному і повному їх виконання.
Проект колективного договору підлягає обов'язковому обговоренню працівниками в підрозділах підприємства і доопрацьовується з урахуванням зауважень, пропозицій, доповнень. Доопрацьований єдиний проект затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу та підписується з боку працівників усіма учасниками об'єднаного представницького органу і роботодавцем.
Колективний договір укладається на строк від одного року до трьох років. Він набуває чинності з моменту підписання його сторонами або з дня, встановленого у колективному договорі, і діє протягом усього строку.
За порушення і невиконання колективного договору згідно ст. 26 Закону винні особи, які мають роботодавця, піддаються штрафу в розмірі до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці, що накладається в судовому порядку.
За неподання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю, винні особи, які мають роботодавця, несуть дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу в розмірі до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці, що накладається в судовому порядку (ст. 27 Закону).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2. Колективний договір "
 1. § 3. Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськими, іншими об'єднаннями громадян та громадянами.
  Органи місцевого самоврядування зобов'язані здійснювати дії і приймати рішення виходячи з публічних (громадських) інтересів, керуючись необхідністю задоволення суспільних потреб, тобто публічного інтересу невизначеного кола осіб або конкретного громадянина або організації. Тому і взаємовідносини органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з громадянами та їх
 2. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 3. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 4. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  Професійний союз (профспілка) - добровільне громадське об'єднання громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами по роду їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їхніх соціально-трудових прав та інтересів. Основні риси профспілок: 1) є різновидом громадських об'єднань; 2) створюються громадянами на добровільних
 5. 2. Права та обов'язки членів об'єднання роботодавців
  У порядку, передбаченому статутом, усі члени об'єднання роботодавців мають право брати участь у формуванні та діяльності органів управління об'єднання; отримувати інформацію про його діяльність, брати участь у визначенні змісту та структури укладаються об'єднанням угод, що регулюють соціально-трудові відносини і пов'язані з ними економічні відносини; отримувати від об'єднання
 6. § 1. Поняття і види форм (джерел) права
  Однією з ознак права виступає його формальна визначеність. Правові норми повинні бути обов'язково об'єктивувати, виражені зовні, утримуватися в тих чи інших формах, які є способом їх існування, формами життя. Без цього норми права не зможуть виконати свої завдання з регулювання суспільних відносин. Отже, форми права - це спосіб вираження зовні
 7. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  Об'єктом даного злочину є гарантовані Конституцією РФ (ч. 3 ст. 19) рівність в правах і свободах жінки і чоловіки і рівність у можливостях для їх реалізації, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, забезпечення захисту інтересів материнства і дитинства. У диспозиції статті в якості обов'язкової ознаки складу злочину вказана потерпіла від
 8. Стаття 122. Вимоги, за якими видається судовий наказ
  1. У коментованій статті, що діє в системному зв'язку з ч. 1 ст. 121 ЦПК, передбачено вичерпний перелік вимог, за якими видається судовий наказ. Перераховані вимоги припускають лише стягнення коштів або витребування рухомого майна. Наприклад, на вимогу про виконання зобов'язання в натурі, не пов'язаного з передачею грошових коштів або рухомого
 9. Тема 5.1. Джерела трудового права
  Трудове право як галузь права, регулююча трудові відносини працівників, складається з різних нормативних актів. Всі ці акти є джерелом трудового права. Відповідно до чинної Конституції Російської Федерації трудове законодавство - предмет спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації. Це означає, що з питань трудового
 10. Тема 5.2. Трудові правовідносини
  Поняття трудового правовідносини Трудове право регулює трудові відносини. У недалекому минулому вони були трудовими відносинами тільки робітників і службовців, оскільки їх праця базувався на державній власності, яка практично була єдиною формою власності. Кооперативно-колгоспна власність, закріплена Конституцією 1977 р., дуже близько примикала до
© 2014-2022  yport.inf.ua