Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськими, іншими об'єднаннями громадян та громадянами.

Органи місцевого самоврядування зобов'язані здійснювати дії і приймати рішення виходячи з публічних (громадських) інтересів, керуючись необхідністю задоволення суспільних потреб, тобто публічного інтересу невизначеного кола осіб або конкретного громадянина або організації. Тому і взаємовідносини органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з громадянами та їх об'єднаннями повинні вибудовуватися на основі принципу забезпечення законних прав та інтересів останніх.
Реалізовано такий принцип може бути в різних формах, однак всі дії та рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб повинні бути спрямовані на забезпечення захисту прав та інтересів громадянина або об'єднання громадян.
Ініціатором вступу в розглянуті взаємини можуть бути як органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, так і громадяни чи об'єднання громадян.
Громадяни можуть звертатися до органів місцевого самоврядування або до посадових осіб місцевого самоврядування з проханнями, пропозиціями, скаргами чи іншими зверненнями.
Звернення можуть стосуватися питань захисту прав споживачів, роз'яснень окремих норм чинного законодавства, консультування та ін питань. Причому громадяни можуть звертатися до органів місцевого самоврядування індивідуально, тобто від свого імені, і колективно, тобто від групи громадян. Відповідно, особа, до якої звертається громадянин, зобов'язаний постаратися вирішити існуючу проблему громадянина, підготувати йому докладний письмовий відповідь з роз'ясненням порядку дій, якщо рішення питання знаходиться поза компетенцією органу місцевого самоврядування, або надати інше сприяння, здатне задовольнити потреби громадянина, гарантовані йому законом.
Органи місцевого самоврядування можуть звертатися до громадян, які проживають на території муніципального освіти, за допомогою (підтримати ту чи іншу ініціативу муніципалітету, сприяти в зборі або надання певної інформації та інш.) В організації та проведенні якого- або заходи (провести суботник з прибирання територій або місць громадського користування, мітинг, хода або демонстрацію і інш.), з пропозиціями (у певний термін привести в порядок прибудинкові території, встановити вздовж доріг одного типу і кольору огорожі у приватному секторі, провести суспільно значущі конкурси: "Мій двір, мій під'їзд", "Покращуємо своє житло", "Мій двір - спортивний двір", створювати народні дружини, поради громадських пунктів охорони порядку, добровільні пожежні дружини і брати участь в їх роботі, надавати інформацію про самотніх, які потребують обслуговуванні громадян, про кинутих і порожніх житлових приміщеннях тощо), з проханням про сумісне ухвалення рішення (про дислокацію об'єктів споживчого ринку та послуг та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі, про цільове призначення нежитлових приміщень, розташованих в житлових будинках і т.п.) .
Звернення органів місцевого самоврядування до громадян можуть мати й інший характер, обумовлений суспільною потребою вирішити те чи інше питання суспільної важливості.
Об'єднання громадян можуть звертатися до органів місцевого самоврядування з питань надання їм підтримки (виділення приміщень, транспорту, зв'язку тощо) чи сприяння (в вирішенні організаційних завдань, окремих проблем або питань).
Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з об'єднаннями громадян можуть грунтуватися і на партнерських принципах. У таких випадках органи місцевого самоврядування та об'єднання громадян можуть об'єднувати свої зусилля для вирішення тієї чи іншої суспільної проблеми, тобто проблеми, що зачіпає всі або частину населення муніципального освіти.
Наприклад, взаємовідносини органів місцевого самоврядування з об'єднаннями громадян у житловій сфері можуть бути інструментом забезпечення умов для ефективної діяльності як самих органів місцевого самоврядування, так і розвитку ініціатив громадян щодо поліпшення ситуації у комунальній сфері.
Органи місцевого самоврядування можуть брати участь у виконанні колективних договорів і угод з метою сприяння договірного регулювання соціально-трудових відносин та погодженням соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців. При цьому вони зобов'язані вести переговори з соціально-трудових питань, пропонованих для розгляду представниками працівників.
Одним з правових інструментів забезпечення взаємодії, встановлених Федеральним законом, є Громадська палата, одним із завдань якої і є забезпечення взаємодії громадян, громадських, релігійних, політичних та інших об'єднань громадян з органами місцевого самоврядування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськими, іншими об'єднаннями громадян та громадянами. "
 1. § 5. Правотворческий процес.
  Взаємодії керівника виконавчої влади муніципального освіти з представницьким органом в процесі здійснення останнім правотворчої діяльності. Сенс цієї процедури полягає в тому, що голова місцевої адміністрації, будучи відповідальним за виконання місцевого бюджету та фінансових зобов'язань муніципального освіти, міг донести до ініціаторів вказаних проектів
 2. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  взаємодіють з одержувачами публічних послуг при реалізації останніми своїх прав на отримання послуг такого роду. Такими органами місцевого самоврядування можуть бути органи по захисту прав споживачів та споживчого ринку, з управління муніципальним майном, з містобудування та архітектури, з обліку та розподілу житла, соціального захисту, землекористування, культури, фізкультури і
 3. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  взаємодіючих між собою дозволів, заборон, позитивних зобов'язань і створює особливу спрямованість регулювання. Виділяють, наприклад, общедозволітельного ("дозволено все, крім прямо забороненого") і дозвільні ("заборонено все, крім прямо дозволеного") правові режими. Відзначається, що кримінальному праву притаманний переважно заборонний характер, адміністративному праву -
 4. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  взаємодії з конституційними положеннями про верховенство на всій території країни Конституції РФ, федеральних законів, самовизначенні народів, єдності і рівність громадянства, єдності економічного простору, рівність форм власності, соціальної спрямованості держави , ідеологічному та політичному різноманітті і т.п. Зокрема, в рамках місцевого самоврядування як
 5. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
  взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів в окрузі; здійснює реєстрацію кандидатів; затверджує текст бюлетеня в окрузі; забезпечує єдиний порядок голосування , підрахунку голосів виборців, встановлення підсумків голосування, визначення результатів виборів, а також порядку опублікування
 6. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  взаємодії та координації діяльності постійних комітетів (комісій); організація проведення консультацій при формуванні та зміні складу комітетів (комісій), груп, а також при виникненні розбіжностей між депутатами, депутатськими групами; організація проведення депутатських слухань, нарад, прес-конференцій; виконання інших повноважень за дорученням представницького
 7. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  взаємодіє в першу чергу як глава муніципального освіти, здійснюючи повноваження глави. Гарантії діяльності депутата, члена виборного органу. Депутати мають відповідні гарантії для здійснення своїх повноважень. Статути муніципальних утворень містять перелік таких гарантій, обсяг яких залежить від можливостей місцевого бюджету, політичних і економічних ситуацій в
 8. § 2. Місцева адміністрація
  взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також з посадовими особами та громадянами з предметів свого ведення; бере участь у розробці проектів угод, договорів муніципального освіти міста з іншими муніципальними утвореннями, органами виконавчої влади РФ, Санкт-Петербурга з питань місцевого
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  взаємодія державної влади та місцевого самоврядування, закріпити способи вирішення конфліктів. При цьому не слід забувати, що місцеве самоврядування повинне займатися переважно вирішенням питань місцевого значення (які, як правило, мають найбільший вплив на повсякденне життя громадян). І держава, якщо вона бажає звільнити себе від "плинності", від рішення
 10. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  взаємодії та координації, і ступінь такої взаємодії, для того щоб функціонування публічної влади було ефективним, настільки зближує ці процеси, що стає можливим розгляд їх як єдиного цілого . Таким чином, модель взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування формують дві групи елементів: статичні (суб'єкти взаємовідносин, їх статус) і
© 2014-2022  yport.inf.ua