Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 4. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Короткий історичний нарис розвитку законодавства про відповідальність за злочини, що посягають на громадську безпеку


Кримінальне законодавство Російської імперії другої половини XIX - початку ХХ ст., Зокрема, Покладання про покарання кримінальних та виправних 1845 р. в редакції 1885 р. і Кримінальну укладення 1903 р., на відміну від кримінально-правових систем Німеччини, Голландії та деяких інших країн, не виділяла самостійного розділу або глави, де були б зосереджені норми про відповідальність за діяння, аналогічні тим, які передбачені в гол. 24 розд. IХ КК 1996 р. (злочини проти громадської безпеки).
Однак це не означає, що кримінальне законодавство Російської імперії не містило відповідальності за злочини, аналогічні тим, які встановлені в гол. 24 КК РФ. Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 р. в ред. 1885 р. в різних розділах, главах та відділеннях передбачало достатньо велике число норм про діяння, що відносяться в даний час до числа загальнонебезпечним злочинів * (156).
Наприклад, в ст. 269 (ч. 1) глави першої "Про опір розпорядженням уряду і непокору встановленим від оного владі" розділу четвертого "Про злочини і проступки проти порядку управління" передбачалася відповідальність за пристрій, подговор до пристрою або участь у публічному збіговисько, що супроводжувалися насильством або погрозою над особистістю, викраденням, самовільним заволодінням, винищенням або пошкодженням чужого майна, вторгненням в чуже жиле будинок чи інше приміщення, обгороджене місце або садибу, а також керівництво вчиненням зазначених дій або підбурювання до них (аналог сучасного поняття "масові заворушення"). При цьому відповідальність за дане діяння залежить від характеру і ролі участі особи: за ч. 1 ст. 261 відповідальність наступала за участь у публічному збіговисько, за ч. 3 - за організацію збіговиська, керівництво учинені насильства над особистістю, вторгненням в чуже житло або замахом на такі дії, а також підбурювання до їх вчинення або продовженню. Якщо ж скопище або учасники збіговиська, здійснюючи зазначені вище дії, надавали насильницьке протидія збройній силі, покликаної для розсіювання збіговиська, то покарання винним різко посилювалося (відповідно ч. 2 і 4 ст. 269-1).
У ст. 867-869 (ч. 1) відділення шостого "Про порушення правил, встановлених для продажу, зберігання та вживання речовин отруйних і сильнодіючих" глави першої "Про злочини і проступки проти постанов, огороджувальних народне здоров'я" розділу восьмого "Про злочини і проступки проти громадського благоустрою та благочиння "передбачалася відповідальність за порушення правил поводження з отруйними та сильнодіючими речовинами. У ст. 922-931 відділення першого "Про складання зловмисних зграй і прістанодержательства" глави третьої "Про порушення громадського спокою, порядку і огороджувальних оні постанов" розділу восьмого встановлювалася відповідальність за організацію та участь у зграї для розбоїв, зажигательства, крадіжок і т.д. (Такий собі аналог сучасного бандитизму). Аналогічна за змістом норма передбачалася і у відділенні першого глави третьої "Про викрадення чужого майна" розділу дванадцятого "Про злочини і проступки проти власності приватних осіб".
У ст. 986-987 (ч. 1) відділення сьомого "Про протизаконному виготовленням та зберіганні зброї або пороху і порушенні інших, для огородження особистої безпеки постановлених, правил обережності" глави третьої "Про порушення громадського спокою, порядку і огороджувальних оні постанов" розділу восьмого встановлювалася відповідальність за порушення правил поводження зі зброєю, порохом, вибуховими речовинами, снарядами.
Останнім у історії Російської імперії фундаментальним законодавчим актом у сфері кримінального права було Кримінальне укладення від 22 березня 1903 Воно істотно відрізнялося від попередніх законодавчих актів не тільки по техніко-юридичному викладу, але і по змістовній стороні . Покладання вводилося в дію поступово по окремих главах і навіть за окремими статтями. У ньому також передбачалися окремі норми про загальнонебезпечним злочинах. Так, в розділі п'ятої "Про смути" в ст. 120-123 встановлювалася відповідальність за організацію та участь у публічних скопищах. Законом від 7 червня 1904 були введені в дію поряд з деякими іншими главами та ст. 121, 123 і 126-134 даної глави * (157). Статті 120 і 122 так і не вступили в дію. Відповідно до ст. 121 до відповідальності притягувався винний в участі в публічному скопище, завідомо собравшемся з метою висловити неповагу верховної влади або осуд встановлених законами основними образу правління або порядку спадщини престолу, або заявити співчуття бунту або зради, або особі, який оформив бунтовщіческое або зрадницькі діяння, або ж вчення, прагне до насильницького руйнування існуючого в державі суспільного ладу, або послідовникові такого вчення. Покарання за це діяння передбачалося у вигляді ув'язнення в фортеця на строк не більше трьох років або ув'язненням. Більш строго каралися улаштовувачі або особи, підмовив влаштувати таке збіговисько, а також його учасники, які керували скопищем (ч. 2). У цих випадках висновок у фортеці або тюрмі було на строк не менше шести місяців.
За ч. 3 ст. 121 Уложення до відповідальності притягувалися особи, які не залишили збіговиська після відповідної вимоги, пред'явленого у присутності озброєної сили, покликаної для розсіювання збіговиська. Покарання передбачалося у вигляді посилання на поселення або ув'язнення у виправному будинку. Особливому покаранню за ч. 1 ст. 123 у вигляді каторги на строк не більше восьми років піддавався учасник збіговиська, яке, діючи спільними силами: 1) зробило насильницьке протидія збройній силі або справило насильницьке напад на військовий караул або годинного; 2) захопило в свою владу, розграбувало або зруйнувало склад зброї, військове судно, укріплене місце, залізницю, телеграф, телефон, монетний двір чи інші об'єкти загального або урядового користування; 3) насильно звільнило арештантів або пошкодило місця ув'язнення; 4) спожило для вчинення насильницьких дій вибухові речовини або снаряд.
За ч. 2 ст. 123 Уложення каралися улаштовувачі або підмовника до пристрою збіговиська, а також учасник оного, що керував ним при вчиненні діянь, передбачених ч. 1 цієї статті. Винний карався строкової каторгою. Такий же відповідальності піддавався і підбурювали до учинені названих дій або до їх продовженню або уживши при чиненні оних вибухові речовина, снаряд або зброю.
У ст. 279 глави дванадцятий "Про порушення постанов, огороджувальних громадський спокій" передбачалася відповідальність за участь у зграї, склавши в різних цілях, і в тому числі для крадіжок, розбоїв, вимагань або шахрайства, для пошкоджень чужого майна, придбання, прийняття на зберігання, приховування, заклада чи збуту чужого майна, здобутого завідомо допомогою злочинного діяння, а також за дачу пристанища завідомо учаснику такий зграї чи доставляння коштів для вчинення злочинних діянь. У цих випадках, якщо винний не підлягав за злочинне діяння, зграєю учинене, більш суворого покарання, він карався ув'язненням у виправний будинок. Такому ж покаранню підлягав винний у тому, що давав притулок завідомо учаснику такий зграї або доставляв кошти для вчинення злочинних діянь.
Отже, кримінальне законодавство Російської імперії про відповідальність за "загальнонебезпечним злочину" характеризувалося низкою ознак, що дозволяють відмежувати їх від суміжних злочинів. Це, по-перше, складний об'єкт посягання, який включає в себе різні блага, по-друге, особливо небезпечний спосіб вчинення злочину, по-третє, нерозривний зв'язок способу з об'єктом зазіхання - створення небезпеки для невизначеного безлічі осіб. Разом з тим при визначенні характеру шкоди перевага віддавалася майнових відносин, і тому в основу лягав насамперед шкоду, заподіяну майновим благам, а в якості додаткового враховувався шкода, заподіяна особистим благам потерпілих.
До 1917 р. кримінальне законодавство про відповідальність за загальнонебезпечним злочину не піддавалося яким змінам. У наступному розвитку законодавства можна виділити сім етапів.
У перші роки радянської влади не існувало кодифікованого кримінального законодавства, і відповідальність за найбільш тяжкі злочини передбачалася декретами. Однак підходи законодавця до оцінок діянь і, головне, до опису конкретних складів були різні. Так, відповідальність за бандитизм в сучасному його розумінні передбачалася Декретом ВЦВК від 20 червня 1919 "Про вилучення із загальної підсудності в місцевостях, оголошених на військовому положенні" * (158). У цьому Декреті не тільки названо такий злочин, як бандитизм, а й вперше дано опис ознак складу: "участь у зграї, склавши для вбивств, розбою і грабежів, а також як пособництво такий зграї і приховування її". Відповідальність за організацію збіговиська, участь у ньому і підбурювання до нього не передбачалася. Однак зустрічається згадка про інше діянні - про "погромах". В одному з перших відозв Військово-революційного комітету Петрограда говорилося: "Крадіжка, розбої, нападу, погромні спроби будуть негайно каратися. Винні в цих злочинах будуть нещадно судимі військово-революційним судом" * (159). У Декреті РНК від 4 травня 1918 "Про Революційних трибуналів" вказувалося, що поряд з контрреволюційними злочинами трибунали розглядають також справи по боротьбі з погромами, хабарництвом, підробками, неправильним використанням радянських документів і хуліганством * (160). Конкретні ознаки даного злочину в законодавстві того періоду не визначалися, проте, як це випливає зі змісту самого терміна, йшлося про найбільш небезпечною формою діяльності збіговиська - застосуванні насильства до особистості, знищенні та пошкодженні майна тощо діях. Встановлення особливого порядку застосування репресій, а також особливої підсудності справ про шуканих злочинах свідчили про серйозну загрозу аналізованих діянь для основ громадської безпеки і держави.
Кримінальний кодекс РРФСР 1922 р., як перший кодифікований кримінально-правовий акт Радянської держави, передбачив спеціальну гл. 8 "Порушення правил, що охороняють народне здоров'я, громадську безпеку і публічний порядок". У статтях цієї глави Кримінального кодексу передбачалася відповідальність за такі діяння: приготування, зберігання і збут отруйних і сильнодіючих речовин особами, які не мають на те право (ст. 215); неповідомлення підлягають властей з боку осіб, до того зобов'язаних, про випадки заразних хвороб або падежу худоби (ст. 216); невиконання або порушення при виробництві будівельних робіт встановлених законом або обов'язковою постановою будівельних, санітарних та протипожежних правил (ст. 217); невиконання або порушення правил, встановлених законом або обов'язковою постановою для охорони порядку і безпеки руху по сухопутних , водним та повітряним шляхами сполучення (ст. 218); невиконання законного розпорядження або вимоги знаходиться на посту органу міліції, військової варти, а одно всяких інших влад, покликаних охороняти громадську безпеку і спокій (ст. 219); зберігання вогнепальної зброї без належного дозволу (ст. 220), порушення інших правил (ст. 221) * (161).
Деякі види злочинів, які зазіхають на загальну безпеку, передбачалися і в інших розділах Кодексу. У розд. 2 "Про злочини проти порядку управління" гл. 1 "Державні злочини" встановлювалася відповідальність за масові заворушення (ст. 75, 77); бандитизм (ст. 76); виготовлення, придбання, зберігання або збут вибухових речовин або снарядів без відповідного дозволу, - якщо не доведена злочинна мета учинения цих діянь (ст. 93); в розд. 5 гл. 5 "Інші посягання на особу і її гідність" - за хуліганство (ст. 176); в гол. 6 "Майнові злочини" в ст. 84, що передбачала відповідальність за розбій, ч. 2 (те ж злочин, скоєний групою осіб (бандитизм), за умисне знищення або пошкодження будь-якого майна шляхом підпалу, потоплення або яким-небудь іншим загальнонебезпечним способом (ст. 197).
Поняття "масові заворушення" вперше було дано в ст. 75 КК 1922 р.: "Участь у масових заворушеннях всякого роду, як-то: погромах, руйнуванні шляхів і засобів сполучення, звільнення заарештованих, підпалах і т . п., якщо при цьому учасники заворушень були озброєні, - карається: 1) щодо організаторів, керівників і підбурювачів, а одно тих учасників, котрі викриті у скоєнні вбивств, підпалів, нанесенні тілесних ушкоджень, згвалтування та збройному опорі владі, - вищої мірою покарання та конфіскацією всього майна з допущенням при пом'якшуючих обставин пониження покарання до позбавлення волі з суворою ізоляцією на строк не нижче трьох років з конфіскацією майна; 2) у відношенні інших збройних учасників - позбавленням волі з суворою ізоляцією на строк не нижче двох років з конфіскацією або без конфіскації всього або частини майна; 3) щодо неозброєних учасників заворушень - позбавленням волі на строк не нижче одного року; 4) щодо осіб, які не брали безпосередньої участі в безладах і насильницьких діях, але сприяли учасникам заворушень, наданням їм допомоги або приховуванням слідів злочину і самих злочинців і іншими діями, - позбавленням волі на строк не нижче шести місяців ". Таким чином, законодавець, по-перше, диференційовано підходив до встановлення відповідальності за участь у масових заворушеннях в залежності від характеру і ступеня участі осіб та їх озброєності. По-друге, встановлювався тільки нижню межу покарання. Відповідно до ст. 34 КК 1922 р. межі позбавлення волі встановлювалися від 6 місяців до 10 років.
  За ст. 77 КК 1922 р. каралося: "Участь у заворушеннях, що не обтяжених злочинними діяннями, зазначеними в ст. 75, але сполучених з явною непокорою законним вимогам влади або спонуканням їх до виконання явно незаконних вимог, хоча б непокору виразилося лише у відмові припинити загрозливе громадської безпеки скупчення ". Як і за ст. 75, відповідальність встановлювалася окремо щодо: 1) підбурювачів, керівників та організаторів, для яких санкція була у вигляді позбавлення волі на строк не нижче двох років з суворою ізоляцією, і 2) інших учасників, які каралися позбавленням волі на строк не нижче шести місяців . Таким чином, ст. 77 відрізнялася від ст. 75 тим, що по ній кваліфікувалися дії: а) неозброєних людей і б) що не супроводжуються діями, зазначеними в ст. 75, - вбивствами, підпалами і т.д.
  Більш точно було сформульовано поняття "бандитизм". Статтею 76 КК 1922 р. встановлювалася вища міра покарання і конфіскація всього майна, з допущенням по пом'якшувальною обставинам пониження покарання до позбавлення волі на строк не нижче трьох років з суворою ізоляцією і конфіскацією майна за: "Організацію та участь у бандах (озброєних зграйках) і організованих бандами розбійних нападах та пограбуваннях, нальотах на радянські та приватні установи і окремих громадян, зупинки поїздів і руйнування залізничних шляхів, байдуже, супроводжувалися ці напади вбивствами і пограбуваннями або не супроводжувалися ". За ч. 2 цієї статті відповідальність у вигляді того ж покарання, що й за ч. 1, але з допущенням пониження покарання до позбавлення волі на строк не нижче двох років з суворою ізоляцією і конфіскацією майна наступала за: "Пособництво бандам і приховування банд і окремих їх учасників, а так само приховування добутого і слідів злочину ".
  Оскільки основні ознаки бандитизму в законі не розкривалися, остільки в судовій практиці виникали питання, пов'язані з кваліфікацією діянь як бандитизму. Одні з них вирішувалися в процесі діяльності самими судово-слідчими органами, інші отримували трактування в кримінально-правовій теорії. Так, у спеціальній літературі шайка визначалася як "угода між собою кількох осіб на постійне вчинення злочинних дій" або як більш-менш тривале спілкування та єднання учасників заради вчинення кількох, бути може, невизначеного безлічі злочинів. Відома внутрішня структура, відома організованість спілкування членів становить один з істотних ознак зграї * (162). При цьому кількісний склад зграї визначався не менш ніж у три людини * (163), а під постійним вчиненням розумілося виконання бандою більше одного нападу * (164).
  Під озброєністю розумілося наявність у членів банди як власне вогнепальної та холодної зброї, так і предметів господарського призначення * (165). Більш того, в літературі висловлювалися рекомендації, що за наявності організованості ст. 76 КК могла застосовуватися за аналогією навіть за відсутності озброєності групи, оскільки такий випадок не передбачено будь-який статтею Кодексу * (166).
  Кримінальним кодексом 1922 передбачалася відповідальність за організацію двох видів банд. Крім ст. 76, згадка про збройні бандах містилося в ст. 58 "Організація повстань": "Організація в контрреволюційних цілях збройних повстань або вторгнення на радянську територію збройних загонів чи банд". Однак цей злочин відносилося до категорії небезпечних державних злочинів і здійснювалося з контрреволюційними цілями.
  Хуліганство, згідно зі ст. 176, визначалося як пустотливі, безцільні, пов'язані з явним проявом неповаги до окремих громадянам або суспільству в цілому дії і каралося примусовими роботами або позбавленням волі на строк до одного року.
  Кримінальний кодекс 1926 зберіг в цілому такі ж підходи до класифікації Особливої частини, як і КК 1922 р. В уточненому найменуванні передбачалася і гол. 8 "Порушення правил, що охороняють народне здоров'я, громадську безпеку і порядок", в якій спочатку містилося 14 складів злочинів, у тому числі порушення правил поводження з сильнодіючими отруйними речовинами (ст. 179), вибуховими речовинами, снарядами, вогнепальною та холодною зброєю, легкозаймистими речовинами і предметами та їдкими речовинами (ст. 182), порушення правил про встановлення механічних двигунів (ст. 189).
  Ряд норм, що передбачають загальнонебезпечним злочину, містився в гол. 2 "Злочини проти порядку управління": масові заворушення (ст. 59.2, 59.3), бандитизм (ст. 59.4), хуліганство (ст. 74), невиконання або порушення правил виробництва будівельних і гірських робіт (ст. 108).
  Редакції норм про масові заворушення і бандитизмі, за невеликими уточненнями, практично не змінилися в порівнянні з Кодексом 1922
  З виданням у 1927 р. Положення про злочини державних відповідальність за бандитизм (cт. 17) і масові заворушення (ст. 16) стала регулюватися цим загальносоюзним законом. Згодом до Положення та, відповідно, в кримінальні кодекси був внесений ще ряд норм: ст. 59 (таємне або відкрите викрадення вогнепальної зброї, частин до нього і вогневих припасів), ст. 59.3б, 59.3в, 59.3г, 75.1, 75.4 (транспортні злочину), ст. 108.1 (порушення правил безпеки виробництва).
  Як і раніше зберігалося поняття "озброєні банди" і серед контрреволюційних злочинів: "Збройне повстання або вторгнення в контрреволюційних цілях на радянську територію озброєних банд" (ст. 58.2). Стаття 59.2 в редакції Положення 1927 складалася з двох частин. У ч. 1 передбачалася відповідальність за: "масові заворушення, що супроводжуються погромами, руйнуванням залізничних колій чи інших засобів інформації і зв'язку, вбивствами, підпалами та іншими подібними діями". Відповідальність, як і за Кодексом 1922 р., дифференцировалась: 1) для організаторів і керівників масових заворушень, а одно всіх учасників, які вчинили зазначені вище злочину або що чинили збройний опір влади, покарання передбачалося у вигляді позбавлення волі з суворою ізоляцією на строк не нижче двох років, з конфіскацією всього або частини майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищої міри соціального захисту - розстрілу з конфіскацією майна; 2) у відношенні інших учасників - позбавлення волі на строк не більше трьох років. За ч. 2 цієї статті відповідальність визначалася у вигляді позбавлення волі на строк не більше одного року за: "масові заворушення, що не обтяжені злочинами, передбаченими ч. 1, але сполучені з явною непокорою законним вимогам влади або з протидією виконанню останніми покладених на них обов'язків , або спонукою їх до виконання явно незаконних вимог ". Таким чином, відповідальність за масові заворушення встановлювалася вже в одній статті.
  Деякі нові елементи передбачалися і в понятті бандитизму. Відповідно до ст. 59.3 Кодексу в редакції Положення 1927 бандитизм визначався трохи інакше: "Бандитизм, тобто організація збройних банд або участь в них і в організованих ними нападах на радянські та приватні установи чи окремих громадян, зупинка поїздів і руйнування залізничних шляхів та інших засобів повідомлення і зв'язку ". Карався бандитизм позбавленням волі з суворою ізоляцією на строк не нижче трьох років, з підвищенням при обтяжуючих обставинах аж до вищої міри соціального захисту - розстрілу, з конфіскацією майна. У кримінально-правовій теорії, на відміну від змови, де мова йшла про вчинення одного чи кількох певних злочинів, під зграєю (бандою) розумілося об'єднання, спрямоване до скоєння кількох конкретно ще не визначених злочинів * (167).
  Конструкція ст. 59.3 Кодексу включала тільки одну частину, і покарання передбачалося однакове як для організаторів та учасників банд, так і для посібників бандитизму. Крім того, з диспозиції статті було виключено вказівку на пограбування, а натомість словосполучення "розбійний напад" залишено одне поняття - напад. Таке рішення визначалося тим, що бандитизм міг відбуватися не тільки з корисливими, але і з іншими цілями (згвалтування, тероризування і т.д.). У визначенні "бандитизм" було відсутнє вказівка на громадські установи як об'єкт нападу. Нарешті, особливістю підходів Положення 1927 до визначення меж відповідальності за масові заворушення і за бандитизм була та обставина, що законодавець, на відміну від кримінальних кодексів 1922 і 1926 рр.., Передбачав можливість зміни санкцій при призначенні покарання конкретній особі вже не за пом'якшуючих, а, навпаки, при обтяжуючих обставинах.
  Згідно ст. 74 КК хуліганство визначалося як пустотливі, пов'язані з явним неповагою до суспільства дії. При цьому покарання, якщо воно відбувалося в перший раз і до порушення кримінальної переслідування на вчинила зазначені дії не було накладено адміністративне стягнення, накладалося у вигляді позбавлення волі на строк до трьох місяців. У ч. 2 цієї статті зазначалося, що якщо зазначені дії полягали в буйстві або безчинства, або вчинені повторно, або вперто не припинялися, незважаючи на попередження органів, які охороняють громадський порядок, або ж за своїм змістом відрізнялися винятковим цинізмом чи зухвалістю, то покарання призначалося позбавленням волі на строк до двох років.
  До кінця 50-х років законодавчі формулювання аналізованих злочинів, за винятком хуліганства, що не піддавалися яким-небудь змінам, чого не можна сказати про позиції судової практики * (168). Редакція ст. 74 КК за цей період змінювалася двічі. 10 травня 1935 санкція ч. 2 цієї статті була посилена до 5 років позбавлення волі * (169), а 16 серпня 1940 ч. 1 цієї статті була викладена в новій редакції: "Хуліганські дії на підприємствах, установах та в громадських місцях караються тюремним ув'язненням терміном на один рік, якщо ці дії за своїм характером не тягнуть за собою більш тяжкого покарання "* (170).
  Наступний етап у розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за загальнонебезпечним злочину пов'язаний з прийняттям 25 грудня 1958 Закону СРСР "Про кримінальну відповідальність за державні злочини". У розділі "Інші державні злочини" Закону містилися норми, які встановлювали відповідальність за такі загальнонебезпечним діяння, як бандитизм (ст. 14) і масові заворушення (ст. 16). Згодом ці норми текстуально без змін були сприйняті Кримінальним кодексом 1960
  У ст. 14 Закону (ст. 77 КК 1960 р.) бандитизм визначався як організація збройних банд з метою нападу на ними нападах. Покарання за нього передбачалося у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років з конфіскацією майна і з нападу озброєної банди. Крім того, в Законі відсутні вказівки на зупинки поїздів і руйнування залізничних торкнулися і основних ознак бандитизму: поняття банди та її озброєності * (171).
  У наступні роки (1962, 1982, 1993, 1994) редакція ст. 77 КК змінювалася і в кінцевому підсумку бандитизм визначався як: "Організація збройних банд з метою нападу на державні чи громадські підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а так само участь у таких бандах і у вчинюваних ними нападах" * (172). Було виключено вказівку на посилання як міру додаткового покарання.
  Масові заворушення, згідно зі ст. 16 Закону (ст. 79 КК 1960 р.), формулювалися як організація масових заворушень, що супроводжувалися погромами, руйнуваннями, підпалами та іншими подібними діями, а одно безпосереднє вчинення їх учасниками зазначених вище злочинів або надання ними збройного опору владі. Каралися масові заворушення позбавленням волі на строк від 2 до 15 років. У порівнянні з редакцією Положення 1927 складу аналізованого злочину був звужений. По-перше, передбачався єдиний склад масових заворушень, що супроводжувалися погромами, руйнуваннями, підпалами та іншими подібними діями, і законодавець відмовився від диференційованого підходу до оцінки дій різних співучасників, встановивши єдині межі відповідальності. По-друге, відповідальності інших учасників масових заворушень, крім організаторів та осіб, які вчинили погроми, руйнування і т.п., новий кримінальний закон не встановив.
  Представляють інтерес тенденції конструювання системи злочинів проти громадської безпеки в 40-х і 50-х роках. Так, при підготовці проекту Кримінального кодексу СРСР норму про бандитизм, обов'язковою ознакою якого був підрив радянської влади (ст. 79), передбачалося розташувати в розділі першої "Державні злочини", в той час як про загальнокримінальної бандитизмі та масових заворушеннях у проекті взагалі не згадувалося . У главі одинадцятій "Злочини проти громадської безпеки, народного здоров'я і суспільної моралі" виділявся розд. 1 "Злочини проти громадської безпеки", де розташовувалися наступні норми: ст. 299 "Хуліганство"; ст. 300 "Втягнення неповнолітніх у злочин"; ст. 301 "Виготовлення, зберігання, покупка і збут вибухових речовин і вогнепальної зброї"; ст. 302 "Виготовлення, зберігання, носіння, покупка і збут холодної зброї"; ст. 303 "Пересилання недозволених предметів"; ст. 304 "Порушення правил виробництва будівельних робіт"; ст. 305 "Порушення правил безпеки гірничих робіт"; ст. 306 "Порушення виробничо-технічної дисципліни та правил безпеки у вибухонебезпечних підприємствах і цехах"; ст. 307 "Порушення правил пожежної охорони"; ст. 308 "Необережне знищення або пошкодження майна загальнонебезпечним способом" * (173).
  У Кримінальному кодексі 1960 р., як і в кодексах 1922 і 1926 рр.., Була виділена спеціальна гл. 10, в якій поряд з іншими діяннями передбачалася відповідальність за окремі види злочинів проти громадської безпеки. При цьому громадська безпека як і раніше виступала в якості складової частини об'єднаного об'єкта під найменуванням "відносини громадської безпеки, громадського порядку і здоров'я населення", а не самостійного родового об'єкта охорони. Однак на відміну від попередніх кодексів у найменуванні глави Кодексу 1960 громадська безпека була поставлена вже на перше місце. Це свідчило про посилення уваги до проблем охорони громадської безпеки як найбільш важливим з перерахованих у найменуванні глави соціальних цінностей.
  До числа загальнонебезпечним злочинів, відповідальність за які встановлювалася в гол. 10 КК 1960 р., ставилися три групи діянь:
  1) злочини, що порушують загальні правила безпеки: ст. 217 "Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин або піротехнічних виробів"; ст. 217.1 "Незаконний провіз повітряним транспортом вибухових або легкозаймистих речовин" (введена 10 жовтня 1973); ст. 218 "Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут зброї, бойових припасів або вибухових речовин"; ст. 218.1 "Розкрадання вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин" (введена 1 червня 1967); ст. 219 "Недбале зберігання вогнепальної зброї"; ст. 219.1 "Незаконне навчання карате" (введена 10 листопада 1981, виключена 5 грудня 1991), ст. 220 "Незаконна пересилка легкозаймистих або їдких речовин";
  2) злочини, що порушують спеціальні виробничі правила безпеки: ст. 214 "Порушення правил безпеки гірничих робіт"; ст. 215 "Порушення правил при виробництві будівельних робіт"; ст. 216 "Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах";
  3) транспортні злочини: ст. 211 "Порушення правил безпеки руху і експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами)"; ст. 211.1 "Керування транспортним засобом у стані сп'яніння" (введена 19 червня 1968, виключена 24 грудня 1992); ст. 211.2 "Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів" (введена 19 червня 1968); ст. 211.3 "Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані сп'яніння" (введена 19 червня 1968); ст. 212 (скасована 19 червня 1968); ст. 212.1 "Угон транспортних засобів" (введена 3 липня 1965, виключена 1 липня 1994); ст. 213 "Порушення чинних на транспорті правил"; ст. 213.1 "Самовільна без потреби зупинка поїзда" (введена 3 липня 1965); ст. 213.2 "Угон повітряного судна" (введена 17 квітня 1973). Крім того, в цьому розділі передбачався і ряд діянь, що посягають на громадський порядок: хуліганство (ст. 206); погроза вбивством, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна (ст. 207); придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст . 208); систематичне заняття бродяжництвом або жебрацтвом (ст. 209 - виключена 5 грудня 1991); злісне ухилення від виконання рішення про працевлаштування і припинення паразитичного існування (ст. 209.1 - введена 25 лютого 1970, виключена 7 серпня 1975 г .); втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 210); доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (ст. 210.1 - введена 30 листопада 1972), втягнення неповнолітніх у немедичне вживання лікарських та інших засобів, викликають одурманювання (ст. 210.2).
  Крім того, в розд. II "Інші державні злочини" глави першої "Державні злочини" передбачалася відповідальність за бандитизм (ст. 77); масові заворушення (ст. 79), порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту (ст. 85); пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 86), пошкодження трубопроводів (ст. 86.1 - введена 29 квітня 1993).
  Новий імпульс кримінально-правове регулювання охорони громадської безпеки отримало на початку 80-х років, коли процес внутрішньодержавного законотворчості був безпосередньо пов'язаний з активізацією процесу розвитку міжнародного кримінального права. У цей час найбільш небезпечним злочином, торкалася спільні інтереси різних держав, стає тероризм, і тому до нього насамперед звертається міжнародне співтовариство.
  Перші спроби сформулювати поняття "тероризм" робилися на міжнародних конференціях з уніфікації кримінального законодавства - III (Брюссель, 1930 р.) і IV (Париж, 1931 р.). Однак вироблено воно було тільки в 1934 р. на V Мадридської конференції, де тероризм характеризувався як: "Застосування будь-якого засобу, здатного тероризувати населення, в цілях знищення всякої соціальної організації" * (174). Женевська конвенція про попередження і покарання тероризму, підписана 20 державами 16 листопада 1937, визначала тероризм як: "Злочинні дії, спрямовані проти держави, мета чи характер яких полягають у тому, щоб викликати жах у певних осіб або серед населення" (ст. 1).
  У післявоєнні роки боротьба з тероризмом здійснювалася не тільки в рамках регіонального співробітництва, але й за участю ООН. За 50 повоєнних років було прийнято більше 10 конвенцій, прямо або побічно зачіпають різні аспекти боротьби з тероризмом, у тому числі Європейська конвенція по боротьбі з тероризмом 1977 * (175). Одними з останніх міжнародно-правових актів є Міжнародна конвенція ООН від 15 грудня 1997 р. "Про боротьбу з бомбовим тероризмом" і Договір про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом, висновок 4 червня 1999 р. в Мінську.
  Слід зазначити, що спочатку в відповідних Конвенціях йшлося про міжнародний тероризм, тобто про злочин, що виходить за межі національної юрисдикції і зачіпає інтереси кількох держав. Проте в подальшому робляться спроби трактування тероризму і як загальнокримінальної, внутрішнього злочину. Так, в Європейській конвенції з боротьби з тероризмом 1977 р. в ст. 1 поряд з перерахуванням таких окремих форм міжнародного тероризму, як правопорушення, що відносяться до застосування Конвенції по боротьбі з злочинним захопленням літальних апаратів, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970, правопорушення, що відносяться до застосування Конвенції по боротьбі із злочинними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в Монреалі 23 вересня 1971, важкі правопорушення, які полягають у замаху на життя, тілесну цілісність або свободу людей, які мають право міжнародного захисту, і правопорушення, що містять захоплення заручників або незаконне позбавлення волі, в п. "д" згадується про правопорушення, що містять використання бомб, гранат, ракет, автоматичної вогнепальної зброї, бандеролей або посилок з небезпечними вкладеннями, пропорційно з тим, наскільки подібне використання становить небезпеку для людей, а також про спроби здійснення одного з вищевказаних правопорушень або участь як спільника особи, яка намагається вчинити подібне правопорушення (п. "е"). Крім того, як тероризм можуть розглядатися і дії, не зазначені в ст. 1 Конвенції, але виражаються в актах насильства, спрямованих проти життя, тілесної цілісності або свободи людей, і важкі акти проти майна, коли вони створюють колективну небезпеку для людей (ст. 2).
  Оскільки СРСР свого часу приєднався до відповідних міжнародних документів, остільки з деяким запізненням до Кримінального кодексу 1990 Федеральним законом від 1 червня 1994 були введені ст. 213.3 і 213.4, які встановили відповідальність за тероризм і завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму. Відповідно до ст. 213.3 тероризм визначався як: "Вчинення з метою порушення громадської безпеки чи впливу на прийняття рішень органами влади вибуху, підпалу або інших дій, що створюють небезпеку загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди, а одно настання інших тяжких наслідків (тероризм)". Кваліфікованим видом були: "Ті ж дії, якщо вони заподіяли значну майнову шкоду, або призвели до настання інших тяжких наслідків, або вчинені організованою групою". Особливо кваліфікованим видом зізнавалися: "Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що спричинили смерть людини". Покарання за тероризм також встановлювалося різне: за ч. 1 - у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, за ч. 2 - від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої, а за ч. 3 - від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або смертною карою з конфіскацією майна. Згідно з приміткою до цієї статті: "Особа, яка брала участь у підготовці акту тероризму, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона своєчасним попередженням органів влади або іншим чином сприяло запобіганню акту тероризму".
  Захоплення заручників і викрадення повітряного судна спочатку розглядалися як конкретні форми прояву тероризму, проте у міру поширеності цих злочинів та міжнародного досвіду боротьби з ними міжнародне співтовариство за допомогою прийняття різних угод стало надавати їм статус самостійних злочинів. 17 грудня 1979 Генеральна Асамблея ООН Резолюцією 34/146 прийняла Конвенцію про боротьбу із захопленням заручників. Згідно ст. 1 цієї Конвенції: "Будь-яка особа, яка захоплює або утримує іншу особу й погрожує вбити, завдати пошкодження або продовжувати утримувати іншу особу (тут і далі іменоване як заручник) для того, щоб змусити третю сторону, а саме, держава, міжнародну міжурядову організацію, якесь фізичне чи юридична особа або групу осіб, вчинити або утриматися від вчинення будь-якого акту як прямого чи непрямого умови для звільнення заручників, вчиняє злочин, іменоване захопленням заручників за змістом цієї Конвенції ".
  Радянський Союз приєднався до названої Конвенції в 1987 р. і відразу ж після цього Указом Президії Верховної Ради РРФСР від 17 липня 1987 Кримінальний кодекс було доповнено ст. 126.1, що встановила відповідальність за захоплення заручників. Однак первісна редакція ст. 126.1 мала примітка, відповідно до якого дія цієї статті "не поширюється на випадки вчинення такого злочину на території СРСР, коли особа, яка захопила або утримує заручника, знаходиться на території СРСР і ця особа, а також заручник є громадянами СРСР". Наявність подібного застереження, по-перше, порушувало принцип рівної кримінально-правового захисту іноземців та громадян СРСР, оскільки при захопленні заручника-іноземця відповідальність наступала за ст. 126.1 КК, а захоплення заручника-громадянина СРСР розглядався як незаконне позбавлення волі. Тим часом, санкції за вчинення цих злочинів істотно різнилися. За ст. 126.1 максимум покарання становив 15 років позбавлення волі, а за ст. 126.3 - 3 роки позбавлення волі. По-друге, це застереження практично паралізувала застосування ст. 126.1 КК, оскільки зазвичай при захопленні заручників на території СРСР як і заручників, і винних осіб виступали громадяни СРСР. І тільки Законом РФ від 18 лютого 1993 примітка до ст. 126.1 було виключено з Кодексу. З цього часу дана норма стала застосовуватися в повному обсязі.
  Боротьба з викраденням повітряних суден регламентувалася вже зазначеними Конвенціями по боротьбі з тероризмом, а також спеціальними угодами. Першим таким угодою була Токійська конвенція про злочини та деякі інші акти, скоєних на борту повітряного судна, 1963 р. Проте в Конвенції діяння розглядалися в загальній формі і не давався їх перелік, тому вона не отримала широкого схвалення. Потім послідувала Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р., яка в 1971 р. була доповнена новим міжнародною угодою - Монреальської конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971
  Радянський Союз був у числі держав, що підписали ці Конвенції. Відповідно до міжнародних зобов'язань Президія Верховної Ради СРСР 3 січня 1973 видав Указ "Про кримінальну відповідальність за угон повітряного судна", на підставі якого Указом Президії Верховної Ради РРФСР від 17 квітня 1973 р. в Кримінальний кодекс 1960 р. була введена ст. 213.2, яка встановила відповідальність за угон повітряного судна. Згідно з цією статтею викрадення повітряного судна, що перебуває на землі або в польоті, карався позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Викрадення повітряного судна, що перебуває на землі або в польоті, або захоплення такого судна з метою викрадення, вчинені з застосуванням насильства чи погроз або спричинили аварію повітряного судна або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Особливо кваліфікований вид - дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або смертною карою з конфіскацією майна.
  23 жовтня 1990 Верховна Рада СРСР прийняла Закон "Про кримінальну відповідальність за блокування транспортних комунікацій та інші незаконні дії, які посягають на нормальну і безпечну роботу транспорту". Всупереч встановленої до цього практиці даний Закон не був ратифікований Верховною Радою РРФСР і, відповідно, не був включений до Кримінального кодексу. Проте відповідно до п. 2 постанови Верховної Ради РРФСР від 12 грудня 1991 р. "Про ратифікацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав" на території Російської Федерації до прийняття відповідних законодавчих актів РФ норми колишнього Союзу РСР застосовувалися в частині, що не суперечить Конституції РРФСР, законодавству РРФСР і зазначеної Угоди. Закон СРСР у частині викрадення повітряного судна суперечив ст. 213.2 КК, тому він не міг застосовуватися до випадків викрадення повітряного судна. В іншому цей Закон міг застосовуватися на території Російської Федерації.
  Відповідно до ч. 3 Закону СРСР від 23 жовтня 1990 відповідальність наступала за угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, а одно захоплення вокзалу, аеродрому, порту або іншого транспортного підприємства, установи, організації, а вантажів без мети їх розкрадання. Кваліфікованими видами цього злочину були вчинення названих дій за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства або погроз його застосування, або спричинили аварію транспортного засобу або інші тяжкі наслідки. Особливо кваліфікованими видами були наступ у результаті відповідних дій загибелі одного або більше осіб або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Однак на практиці цей Закон не застосовувався.
  Останнім з злочинів, що посягають на загальну безпеку, що отримав законодавче закріплення, був склад організації незаконних збройних формувань. Норма про цей злочин (ст. 77.2) була введена Федеральним законом від 28 квітня 1995 р. Згідно даної статті організація збройних об'єднань, загонів, дружин та інших збройних формувань, не передбачених федеральними законами, а так само участь у таких формуваннях каралися позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Умисні дії, вчинені у складі незаконних збройних формувань, якщо вони пов'язані з масовим насильством над людьми або заподіянням інших тяжких наслідків, каралися позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Особливо кваліфікований вид - умисні дії, вчинені у складі незаконних збройних формувань, якщо вони спричинили загибель людей, каралися позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або смертною карою з конфіскацією майна. У примітці до ст. 77.2 вказувалося, що особа, яка добровільно вийшло з незаконного збройного формування і здала зброю органам влади, звільнялося від кримінальної відповідальності. У цьому випадку особа підлягала відповідальності лише за діяння, що містять склад іншого злочину.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Короткий історичний нарис розвитку законодавства про відповідальність за злочини, що посягають на громадську безпеку"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стислості вони будуть іменуватися відповідно Закон про АТ, Закон про ТОВ, Закон про підприємства, Закон про некомерційні організації, Закон про політичні партії, Закон про банкрутство, Закон про реєстрацію. * (207) Див: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 53. * (208) Вдалість терміну "організаційно-правова форма" спірна (див.: Зінченко С.А., Шапсугів Д.Ю., Корх С.Е. Підприємництво і статус його
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    історичної догми і теоретичному вченні про необхідних і достатніх передумовах укладення договору, але не на можливих варіантах його практичної реалізації. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Консенсуальні і реальні договори у цивільному праві. М., 2004. С. 7 і сл. * (10) Мова йде саме про реєстрацію договору - юридичного факту, що породжує зобов'язання: крім нього тут
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стислості як врегульовані правом відносини внутрісімейного характеру, так і відносини, що лежать за межами сім'ї, які в точному сенсі сімейними не є. * (230) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 15-18. * (231) Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій в 3 частинах. Ч. 3. С. 182-186. * (232) Див: Ворожейкін Є.М. Сімейні правовідносини в СРСР. М., 1972. С. 65.
 4. § 1. Тема адміністративно-владного примусу у творчості російських юристів
    історичному методі і написані із залученням численних історичних та історико-правових джерел. На відміну від свого сучасника І.Є. Андріївського В.Н. Лешков обгрунтував тільки критичну рецепцію західного наукового досвіду, згодом це призвело до наукової полеміці прихильників поліцейського і суспільного права. Едуард Берендтс (1850 - 1925), професор і директор Демидівського
 5. Глава 19. ЗАХИСТ володіння і РЕСТИТУЦІЯ
    коротка оцінка значення сумлінності для застосування наслідків недійсності угод. Ми можемо легко помітити, що підстава нікчемності правочину, передбачене ст. 168 ГК, - невідповідність угоди вимогам закону або інших правових актів - насправді включає в себе, втім, без формальних розмежувань, склади, мають досить різну природу. По-перше, сюди відносяться прямі
 6. § 4. Право та інші соціальні норми
    коротко зупинитися і на взаємодії права з іншими соціальними нормами, з'ясувати специфіку і роль останніх. Співвідношення права і звичаю. Звичаї грають істотну роль в регуляції різних сторін суспільного життя. Вони тісно пов'язані з правом, мораллю, культурою, політикою, релігією, іншими соціальними нормами. Історично право як система норм в значній мірі виростало з
 7. § 1. Поняття правовідносин як особливого виду суспільних відносин
    короткочасні і довготривалі. Зміст правовідносин. У будь-якому правовому відношенні виділяються фактичне, юридичне та вольове змісту. Про фактичний (економічному, політичному і т.д.) уже говорилося вище. Воно не змінюється в результаті опосередкування правом реального, тобто фактичного, відносини. Під юридичним змістом розуміються суб'єктивні права і обов'язки учасників
 8. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
    стислістю, що не дозволяло повною мірою враховувати ступінь винності боржника в порушенні зобов'язання. Так, Анненков зазначав, що діяло в той період законодавство містило положення про те, що всякий договір і зобов'язання, правильно складені, накладають на договірних обов'язок їх виконати. Причому "договори повинні бути ісполняеми по точному оних розуму, не поважаючи
 9. 2. Історія розвитку кредитного договору
    короткострокове кредитування господарських організацій), Будбанку СРСР (довгострокове кредитування капітальних вкладень господарських організацій) і Внешторгбанка СРСР (кредитування зовнішньої торгівлі). Одним з основних почав кредитування соціалістичних організацій зізнавався принцип плановості, суть якого полягала в тому, що кредити надавалися соціалістичним організаціям на основі
 10. § 1. Поняття принципів кримінального законодавства
    короткі, вони володіють високим рівнем узагальнення. Це необхідно перш за все для зручності їх подальшого застосування. По-п'яте, вимоги, що містяться в них, відрізняються конкретністю, ясністю, не допускають неоднозначного розуміння і тлумачення. Д.В. Кіяйкін справедливо зазначає, що сам факт тлумачення принципу не відповідає його призначенню, так як він (принцип) повинен чітко і виразно
© 2014-2022  yport.inf.ua