Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011), 2011 - перейти до змісту підручника

27. Методи фінансового контролю.

1) спостереження; 2) обстеження; 3) перевірка; 4) аналіз; 5) ревізія: а) камеральна (документальна), б) фактична; в) повна; г) вибіркова; д) комплексна; е) тематична. 1. Ревізія - основний метод, який використовується з метою встановлення законності фінансової дисципліни на конкретному об'єкті. 2. Спостереження - направлено на ознайомлення зі станом фінансової діяльності суб'єкта. 3. Обстеження окремих сторін фінансової діяльності. 4. Перевірка - метод, в ході якого використовуються балансові, звітні та видаткові документи з метою виявлення порушень фінансової дисципліни та усунення їх наслідків. 5. Аналіз - метод, який направлений на виявлення порушень фінансової дисципліни за допомогою різних аналітичних прийомів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 27. Методи фінансового контролю. "
 1. 5. Фінансове право в системі російського права: взаємозв'язок з іншими галузями права. Особливості взаємозв'язків фінансового права та цивільного права, фінансового права та адміністративного права.
  Методи фінансової діяльності держави, систему державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, і розмежування їх повноважень у цій галузі, основні риси фінансово-правового положення інших суб'єктів, з якими вони вступають у взаємини, форми і методи фінансового контролю та інші подібні їм фінансово-правові норми. Вони діють в масштабі всієї фінансової
 2. 6. Система фінансового права. Особливості податкового права та бюджетного права в системі фінансового права.
  Методи фінансової діяльності держави, систему державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, і розмежування їх повноважень у цій галузі, основні риси фінансово-правового положення інших суб'єктів, з якими вони вступають у взаємини, форми і методи фінансового контролю та інші подібні їм фінансово-правові норми. Особлива частина складається з декількох
 3. В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008
  методів фінансового контролю. Основна увага приділяється висвітленню підгалузей та інститутів фінансового права, та ких як: бюджетне право, бюджетний процес, банківський кредит, де ніжна система, валютне право. Законодавчий і фактичний мате ріал дан станом на 1 квітня 2008 р. Для студентів середніх професійних навчальних
 4. § 7. Система фінансового права
  методи фінансової діяльності, систему і компі тенціі державних органів, що здійснюють фінансову діяльність. До Загальної частини фінансового права належать норми, що визначають правове становище суб'єктів фінансових право відносин, а також характеристику і зміст самих финансо вих правовідносин. Окремим самостійним інститутом Загальної частини є інститут
 5. § 10. Види фінансово-правових норм
  методом впливу на поведінку суб'єктів: - забороняють норми. Дані норми чітко встановлюють ті правила поведінки, які не допускаються у фінансових відносинах. Цей вид норм спрямований на дотримання принципу законності у фінансовій діяльності і забезпечує захист інтересів держави та інших суб'єктів. Так, відповідно до ст. 22 Федерального закону від 10 липня 2002
 6. § 14. Методи фінансового контролю
  методами, які являють собою способи, прийоми організації конт-рольних дій. Застосування тих чи інших методів фінансового контролю переслідує одну мету - перевірку відповідності фактіче ської фінансової діяльності чинному законодавству. До основних методів фінансового контролю належать: 1) спостереження; 2) перевірка; 3) обстеження; 4) аналіз; 5)
 7. Контрольні питання і завдання
  методи фінансового контролю . 7. Яке призначення та основні завдання ревізії? 8. Які особливості аудиту як методу фінансового
 8. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  методи його прояви диференціюються залежно від сфери (галузі, області) управління, правового статусу органу влади, що здійснює контроль. Більше того, контроль як управлінська функція є владна діяльність, що впливає на вчинки, дії учасників спільної праці. Владність контролю проявляється в наявності у контрольних органів ряду повноважень, пов'язаних з можливістю
 9. § 2. Місцева адміністрація
  методів роботи органів місцевого самоврядування, підготовка проектів правових актів глави місцевої адміністрації з питань, що входять до компетенції відділу. Організаційний відділ бере участь у підготовці питань, пов'язаних з розвитком територіального громадського самоврядування. Він здійснює перевірку за листами, заявами і скаргами громадян, проводить суспільно-політичні заходи і т.д.
 10. § 1. Поняття комерційного права
  методів їх правового регулювання. Економічні відносини оформляють вільну економічну діяльність осіб, які складаються між собою в координаційної взаємозв'язку, взаємної непідлеглості, формальній рівності. Організаційно-регулятивні відносини оформляють невільну діяльність суб'єктів, які знаходяться між собою в субординационной взаємозв'язку, влади одного (публічного органу)
© 2014-2022  yport.inf.ua