Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 18. МОРСЬКИЙ ЗАПОРУКА НА СУДНО. ІПОТЕКА СУДНА АБО СПОРУДЖУВАНОГО СУДНА

Застава та іпотека (в першу чергу, морських судів) - це відносно нова малодосліджена тема для юристів держав, що утворилися після припинення існування СРСР. Хоча справедливості заради не можна не відзначити, що загальному цивільному праву СРСР був відомий інститут застав судів, однак він не застосовувався через відсутність в ту пору економічної необхідності. Відомо, що під час перебування Радянського Союзу держава централізовано фінансувало будівництво нових морських та річкових суден. Крім того, не було і політичної волі. Підтвердженням сказаному може бути той факт, що Радянський Союз ні в одній з міжнародних конвенцій, що регулюють питання застави та іпотеки морських суден, не брав участі. В даний час ситуація істотно змінилася, так як перехід до ринкової економіки змусив судновласників самостійно піклуватися про поповнення свого флоту. А на це, як відомо, потрібні значні кошти, якими власники судів найчастіше не мають. Для вирішення цієї проблеми судновласникам доводиться вдаватися до позик у значних розмірах. Про те, що значна частина торгового флоту купується за рахунок позикових коштів, свідчить і світовий досвід. Однак кредитні установи пов'язують надання кредитів з отриманням від позичальника чи інших зацікавлених осіб належного правового забезпечення. Одним з найбільш прийнятних для них способів такого забезпечення є іпотека (застава) морських суден.
Республіка Білорусь планує створення свого національного морського торгового флоту, але, на жаль, не має достатніх коштів для придбання морських суден, тому має сенс задіяти інститут застави на морські судна, тим більше що з 1 квітня 1994 р. введено в дію Закон Республіки Білорусь N 2586-XII "Про заставу", прийнятий Верховною Радою 24 листопада 1993 (далі - Закон про заставу). Зараз, коли в державі складається ринкова економіка, саме життя змушує приступити до розробки і вдосконалення правових засад регулювання морської застави та іпотеки. Належне правове регулювання в цій області дасть можливість майбутнім судновласникам всіх форм власності отримувати позики під заставу судів, а фінансовим (кредитним) установам, як національним, так і іноземним, дасть певні гарантії порівняно безпечно здійснювати інвестування в судноплавство.
Перш ніж перейти до розгляду теми по суті, необхідно уточнити поняття та визначення, якими доведеться оперувати, бо поняття та визначення завжди відносні і вірні лише почасти. Що стосується застави, то слід сказати, що в праві немає застави взагалі, а є запорука по праву конкретної країни. У ст. 1 Закону про заставу дається таке визначення застави: "Застава - спосіб забезпечення виконання зобов'язань, при якому кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення своєї вимоги з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами, за винятком випадків, передбачених законодавством Республіки Білорусь ". У ст. 2 Закону про заставу йдеться про те, що "відносини по заставі регулюються ЦК Республіки Білорусь, цим Законом та іншими актами законодавства Республіки Білорусь. Пункт 1 ст. 315 ЦК Республіки Білорусь говорить:" В силу застави кредитор за забезпеченим заставою зобов'язанням (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно (заставодавця), за винятком випадків, передбачених законодавчими актами ".
Іпотека (лат. Hypotheca - застава нерухомого майна для отримання позики) була створена римським правом. Під нею розуміється заставу нерухомості, коли предмет застави не передається у володіння кредитора, а залишається у володінні і експлуатації власника. Оскільки відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 130 ЦК Російської Федерації морські та річкові судна віднесені до нерухомих речей, щодо їх укладається договір іпотеки, а не застави. Федеральний закон Російської Федерації від 16.07.1998 N 102-ФЗ "Про іпотеку (заставу нерухомості)" в ст. 1 визначив іпотеку як договір , за яким одна сторона - заставодержатель, який є кредитором за зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, - має право отримати задоволення своїх грошових вимог до боржника за цим зобов'язанням з вартості закладеного нерухомого майна іншого боку (заставодавця) переважно перед іншими кредиторами заставодавця, за винятками, встановленими Федеральним законом.
У КТМ Республіки Білорусь іпотеці судна чи споруджуваного судна присвячена глава 21, що містить 15 статей. Частина 1 ст. 241 говорить: "Судно, зареєстроване в Державному реєстрі морських суден Республіки Білорусь або судновий книзі, або судно, що будується, право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі морських суден Республіки Білорусь або судновий книзі, можуть бути закладені з метою забезпечення грошового зобов'язання договором власника судна чи споруджуваного судна (заставодавця) і кредитора (заставодержателя) з подальшою реєстрацією іпотеки в цьому ж реєстрі суден або судновий книзі, в яких зареєстровані судно або право власності на судно, що будується ". Стаття 367 КТМ Російської Федерації присвячена вимогам, які забезпечуються морським запорукою на судно. У п. 1 цієї статті дається перелік вимог до судновласника, які забезпечуються заставою щодо:
"1) заробітної плати та інших сум, які належать капітану судна та іншим членам екіпажу судна за їх роботу на борту судна, у тому числі витрат на репатріацію і сплачуваних від імені капітана судна та інших членів екіпажу судна внесків по соціальному страхуванню;
2) відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина на суші або на воді у прямому зв'язку з експлуатацією судна;
3) винагорода за порятунок судна;
4) сплати портових і канальних зборів, зборів на інших судноплавних шляхах і лоцманських зборів;
5) відшкодування реальних збитків, завданих при експлуатації судна в результаті втрати або пошкодження іншого майна, ніж перевозяться на судні вантажі, контейнери і речі пасажирів.
Морським запорукою на судно не забезпечуються вимоги, передбачені підпунктами 2 і 5 пункту 1 статті 367 КТМ Російської Федерації, якщо такі вимоги виникають в результаті:
- заподіяння збитку від забруднення з суден нафтою в значенні правил, встановлених главою XVIII КТМ Російської Федерації, або шкоди у зв'язку з морським перевезенням небезпечних і шкідливих речовин у значенні правил, встановлених главою XIX КТМ Російської Федерації;
- впливу радіоактивних властивостей ядерного палива або радіоактивних продуктів і відходів або впливу радіоактивних властивостей в поєднанні з токсичними, вибуховими або іншими небезпечними властивостями ядерного палива або радіоактивних продуктів і відходів ".
У десятках країн світу іпотека на судна виникає на основі договору , морський же заставу - на основі закону. У такій ситуації дуже важко вивести правило, яке було б справедливо для всіх випадків, і відповідно загальне поняття, яке забезпечувало б використання уніфікованої термінології. Однак, аналізуючи законодавчі акти різних країн, можна прийти до висновку, що поняття "застава" та "іпотека" використовуються як еквівалентів.
В даний час три універсальні конвенції регламентують процедури застави морських суден, а саме:
1. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про морські привілейованих вимогах і морському заставі 1926 року.
2. Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил, що відносяться до морським привілеям і морським іпотеках 1967 року.
3. Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 1993 року.
Коротенько охарактеризуємо кожну з названих конвенцій.
Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про морські привілейованих вимогах і морському заставі була підписана в Брюсселі 10 квітня 1926, вступила в силу 2 червня 1931 Її учасниками є понад 20 держав (СРСР в ній не брав), які визнають іпотеки на морські судна, якщо вони зареєстровані згідно з національним правом кожного держави. Морський заставу на судно і фрахт, деякі платежі, належні судну, поширюються на різного роду збори і податки, угоди капітана, винагороди за порятунок, внески по загальній аварії, відшкодування збитку від зіткнення і т.п. Кредитори, чиї вимоги забезпечені заставою , мають переважне право на їх задоволення з суми, отриманої від продажу майна. Вимоги, забезпечені морським запорукою, не залежать від того, кому судно передано. Конвенція 1926 року в сукупності з Міжнародною конвенцією про уніфікацію деяких правил, які до арешту морських суден, 1952 року становлять основу сучасного міжнародно-правового регулювання заставних відносин щодо морських судів.
Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил, що відносяться до морським привілеям і морським іпотеках, прийнята в Брюсселі 27 травня 1967 Згідно з Конвенцією переважному задоволенню підлягають такі морські вимоги:
1) вимоги щодо заробленої плати або інших платежів капітану, офіцерам або членам екіпажу у зв'язку з роботою на судні;
2) вимоги щодо портовим , канальним і іншим зборам;
3) вимоги, що пред'являються до власника судна, про відшкодування шкоди, заподіяної смертю або каліцтвом;
4) вимоги до власника судна, що випливають з деліктних відносин з приводу втрати або пошкодження майна;
5) вимоги про винагороду за порятунок, підйом затонулого майна та про сплату по загальній аварії.
Конвенція регламентує також питання примусового продажу судна, обтяженого іпотеками та заставами. Вона не отримала визнання міжнародної спільноти, проте її основні положення інкорпоровані в національне законодавство скандинавських країн. У Конвенції беруть участь менше десяти країн. Цього, безумовно, недостатньо для вступу її в силу. Нині морські застави і ипот регулюються Міжнародною конвенцією про морські застави та іпотеки, яка була прийнята 6 травня 1993 в Женеві. Російська Федерація приєдналася до цієї Конвенції у березні 1999 р. Основні питання черговості задоволення іпотек і морських застав, регульовані названої Конвенції, інкорпоровані в КТМ Російської Федерації. Дана Конвенція передбачає, що черговість задоволення зареєстрованих іпотек або обтяжень відносно один одного визначається законодавством держави реєстрації іпотеки або обтяження. Що ж до процедури примусового здійснення вимог, то відповідно до ст. 2 Конвенції про морські застави та іпотеки ці питання регулюються законодавством тієї держави, де зазначена процедура повинна бути виконана.
Під морським запорукою в Конвенції про морські застави та іпотеки маються на увазі всі види вимог до власника, фрахтувальника за димайз-чартером, керуючого або оператора судна, що стосуються:
- заробленої плати та інших сум, які належать капітану, командному складу, іншим членам екіпажу у зв'язку з їх роботою на судні, включаючи витрати з репатріації та внески до фонду соціального страхування, що виплачуються від їхнього імені;
- загибелі або отримання тілесних ушкоджень на суші або на воді, якщо вони безпосередньо пов'язані з експлуатацією судна;
- винагороди за порятунок судна;
- виплати портових і лоцманських зборів;
- цивільних правопорушень, пов'язаних з нанесенням матеріальної шкоди або шкоди в процесі експлуатації судна, за винятком втрати або пошкодження вантажу, пасажирів і багажу, що перевозяться на судні.
Перераховані вимоги, забезпечені морськими заставами, мають пріоритет перед зареєстрованими іпотеками та обтяженнями. У першу чергу задовольняються вимоги, що стосуються винагороди за порятунок судна, а далі в тому порядку, в якому вони перераховані. Важливим є положення Конвенції про морські застави та ипотеках, що передбачає, що кожна держава-учасниця може ввести в національне законодавство право утримання щодо судна, що знаходиться у володінні будівельного або судноремонтного підприємства, для забезпечення вимоги у зв'язку з будівництвом або ремонтом судна. Слід мати на увазі, що морські застави супроводжують судно незалежно від будь-якого переходу права власності, зміни реєстрації чи прапора судна (ст. 370 КТМ Російської Федерації). Це означає, що навіть після відчуження судна новому власнику до такого судна можуть бути пред'явлені вимоги, забезпечені морським запорукою. Таким чином морської заставу має ознаки речового права. Він слідує за річчю незалежно від того, хто є її власником або власником. Перехід права власності до іншої особи не припиняє морського застави. Дана властивість морської застави може піднести неприємний сюрприз покупцеві судна, який може виявити, що за судном тягнеться шлейф вимог, обтяжених заставою.
Відповідно до ст. 371 КТМ Російської Федерації морські застави погашаються після закінчення одного року, якщо тільки раніше судно не було заарештоване і цей арешт викликав його примусовий продаж. Термін щодо морської застави, забезпечує вимоги по заробітній платі та інших сум, належних екіпажу, починає обчислюватися з моменту звільнення особи, яка поставила вимогу. Відносно решти морських застав строк обчислюється з моменту виникнення вимоги, і при цьому він не може бути призупинений або перерваний. У цей термін не включається період, протягом якого арешт судна не допускаються законом.
  Застава - це один із способів забезпечення виконання зобов'язань, що складається з передачі боржником кредитору грошей чи іншої майнової цінності, з вартості якої кредитор має переважне право задовольнити свою вимогу при невиконанні боржником зобов'язання.
  Іпотека - це один із способів виконання боржником зобов'язань речового характеру, що випливають з договору, так як іпотека виникає на основі договору або односторонньої угоди власника судна. Оформляється письмовим нотаріально завіреним документом. Законом встановлюється лише перелік відомостей, що підлягають обов'язковому внесенню в іпотечний документ (див. п. 2 ст. 377 КТМ Російської Федерації та ст. 244 КТМ Республіки Білорусь). "Іпотека судна чи споруджуваного судна встановлюється з метою забезпечення грошового зобов'язання договором власника судна чи споруджуваного судна (заставодавця) і кредитора (заставодержателя) з подальшою реєстрацією її відповідно до статей 376 і 377 цього Кодексу", - свідчить правило ст. 374 КТМ Російської Федерації. Аналогічне правило зафіксовано в ст. 241 КТМ Республіки Білорусь. У Законі Литовської Республіки "Про іпотеку" 1992 говориться: "Іпотека - це охороняє виконання цього або попереднього боргового зобов'язання заставу майна, коли за власником заставленого майна зберігається право власності. Якщо після настання встановленого строку борг іпотечному кредитору не повертаються, він має право вимагати продажу заставленого майна з публічних торгів та відшкодування належної йому суми з виручених грошей ". У Положенні про судновому реєстрі Естонської Республіки, затвердженому постановою Уряду Естонської Республіки від 29.11.1991 N 249, судновий іпотеці присвячена частина 3, п. 25 якої говорить: "Внесене в судновий реєстр судно або частину судна в якості гарантії під будь-які грошові боргові зобов'язання може бути закладено без передачі судна у володіння іншої особи ".
  Іпотека судна реєструється в тому ж реєстрі, в якому зареєстровано судно, а іпотека споруджуваного судна реєструється в реєстрі споруджуваних судів, в якому зареєстровано право власності на судно, що будується. Реєстр споруджуваних судів, які після зведення вважаються морськими судами, ведеться відповідно в морських торговельних портах і морських рибних портах, розташованих поблизу суднобудівних організацій (ст. 376 КТМ Російської Федерації).
  "При невиконанні заставодавцем зобов'язання з оплати боргу обтяжене іпотекою судно або судно, що будується може бути продано на підставі рішення суду за місцем знаходження заарештованого судна або заарештованого споруджуваного судна", - йдеться в ст. 384 КТМ Російської Федерації. Треба мати на увазі, що до примусового продажу судна чи споруджуваного судна суд повинен направити повідомлення про це всім зацікавленим фізичним та юридичним особам за тридцять днів до примусового продажу. У повідомленні потрібно зазначити час і місце примусового продажу судна.
  КТМ Російської Федерації (ст. 387) передбачає, що іпотека судна чи споруджуваного судна припиняється у трьох випадках, а саме: при погашенні грошового боргу, припинення грошового зобов'язання іншими, ніж погашення боргу, способами (примусової продажем та іншими) і загибелі судна чи споруджуваного судна. КТМ Республіки Білорусь до цих трьох способам припинення іпотеки додає четвертий - наявність угоди заставодавця та заставодержателя (ст. 255).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава 18. МОРСЬКИЙ ЗАПОРУКА НА СУДНО. ИПОТЕКА СУДНА АБО споруджуваного судна"
 1. 3.4. Реєстрація морських суден та прав на них
    Під реєстрацією морських суден розуміється одна з основних умов для придбання судном національності та права плавання під державним прапором держави. При цьому держава сама встановлює порядок реєстрації. Так, відповідно до ст. 33 КТМ Російської Федерації названі три реєстру суден Російської Федерації, а саме: Державного суднового реєстру, суднова книга і
 2. Стаття 27.13.1. Затримання судна, доставленого в порт Російської Федерації
    (Введена Федеральним законом від 11.07.2011 N 198-ФЗ) 1. Судно, доставлене в порт Російської Федерації посадовими особами, зазначеними у пунктах 8 і 10.1 частини 1 статті 27.2 цього Кодексу, може бути затримано для з'ясування обставин адміністративного правопорушення, забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи про адміністративне правопорушення, адміністративна
 3. 3. Особливості договору буксирування на морському транспорті
    На морському транспорті використовується два види договору буксирування: договори морської або портової буксирування. У першому випадку власник судна зобов'язується за винагороду буксирувати інше судно чи інший плавучий об'єкт на певну відстань, а в другому випадку власник судна зобов'язується за винагороду буксирувати інше судно (інший плавучий об'єкт) для виконання маневрів на акваторії порту, в
 4. Стаття 27.14.1. Арешт судна, доставленого в порт Російської Федерації
    (Введена Федеральним законом від 11.07.2011 N 198-ФЗ) 1. Арешт судна, доставленого в порт Російської Федерації посадовими особами, зазначеними у пунктах 8 і 10.1 частини 1 статті 27.2 цього Кодексу, здійснюється відповідно до статті 27.14 справжнього Кодексу з урахуванням положень цієї статті. 2. Порядок зберігання, утримання, забезпечення безпечної стоянки та повернення заарештованих
 5. Стаття 8.22. Випуск в експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму
    Допуск до польоту повітряного судна, випуск в плавання морського судна, судна внутрішнього водного плавання або маломірного судна або випуск в рейс автомобіля або іншого механічного транспортного засобу, у яких вміст забруднюючих речовин у викидах або рівень шуму, вироблюваного ними при роботі, перевищує нормативи, встановлені державними стандартами Російської Федерації, -
 6. Стаття 8.22. Випуск в експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму
    Допуск до польоту повітряного судна, випуск в плавання морського судна, судна внутрішнього водного плавання або маломірного судна або випуск в рейс автомобіля або іншого механічного транспортного засобу, у яких вміст забруднюючих речовин у викидах або рівень шуму, вироблюваного ними при роботі, перевищує нормативи, встановлені державними стандартами Російської Федерації, -
 7. Стаття 130. Митне оформлення українських суден, побудованіх чі придбаних за кордоном або проданих за кордон
    Митне оформлення придбання або побудованого резидентом за межами мітної территории України судна здійснюється после набуття резидентом права власності на таке судно в режімі імпорту во время его Першого заходу в один з українських портів. Митне оформлення придбання нерезидентом на мітній территории України судна здійснюється в режімі експорту, ЯКЩО таке судно Вивезення за Межі мітної
 8. Стаття 19.22. Порушення правил державної реєстрації транспортних засобів усіх видів, механізмів і установок
    (В ред. Федерального закону від 31.01.2012 N 2-ФЗ) 1. Порушення правил державної реєстрації транспортних засобів усіх видів (за винятком морських суден і суден змішаного (річка - море) плавання), механізмів і установок у разі, якщо реєстрація обов'язкова, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі ста рублів; на посадових осіб - від ста до
 9. 14.3. Приватна аварія (Particular average)
    Вираз "приватна аварія" відноситься тільки до збитків або витрат, викликаним морським пригодою, які несуть виключно або власники судна, потерпілого аварію під час штормової погоди, або власники вантажу, якому було завдано збитку. Таким чином, збитки від приватної аварії (на відміну від загальноаварійних збитків) несе той, хто їх зазнав. До приватної аварії відноситься збиток, заподіяний
 10. Стаття 27.18. Застава за арештоване судно
    (Введена Федеральним законом від 11.07.2011 N 198-ФЗ) 1. Застава за арештоване судно полягає у внесенні фізичною або юридичною особою, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність за яке встановлена частиною 2 статті 8.17, статтями 8.18 - 8.20 цього Кодексу, судновласником, страховиком або компетентним органом держави
 11. Загальні положення
    Обмеження відповідальності по морських вимогам - це встановлений міжнародними конвенціями межа матеріальної відповідальності судновласників за завдану ними шкоду. У законодавствах морських країн використані різні системи відповідальності: традиційні - англійська (сумарна, коли межа дорівнює добутку певної кількості грошових одиниць на тоннаж судна), романська
© 2014-2022  yport.inf.ua