Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

86. Спадкування за законом

Спадкування за законом настає, якщо померлий не залишив після себе заповіту або в разі втрати чинності заповіту.
В епоху Законів XII Таблиць існували три черги спадкоємців:
1) особи, що знаходилися у момент смерті спадкодавця безпосередньо під його владою (тобто діти paterfamilias; його внуки в разі смерті підвладних дітей; усиновлення; дружина у разі шлюбу «з накладенням руки»), а також ті, які були зачаті в цей момент;
2) найближчі по ступеня споріднення, т. е . за відсутності власної сім'ї у померлого призиваються його брати і сестри, а також матір, якщо вона складалася з батьком покійного в шлюбі cum manu, - тобто особи, що знаходяться в другій ступеня Агна-тичного бокового споріднення з покійним;
3) родичи, якщо не було агнатов.
Преторського едикту про bonorum possessio було встановлено, що у разі неприйняття спадщини найближчим спадкоємцем за законом воно має відкриватися наступного за ним по порядку.
Претор у своєму едикті встановив чотири черги спадкоємців:
1) unde liberi - все цивільні спадкоємці, підвладні paterfamilias і емансиповані;
2) unde legitimi - цивільні спадкоємці та агнати (неемансіпірованние);
3) unde cognati - найближчі когнати по порядку ступенів аж до 6 ступеня споріднення включно, а з осіб 7 мірі тільки діти, троюрідні брати і сестри. У цій черзі успадковують також діти (як законні, так і незаконні) після матері і мати після дітей;
4) unde vir et uxor - пережив чоловік. Основний принцип Юстініанівського системи - успадкування когнатов без різниці статі по порядку їх близькості до померлого і з дотриманням порядку закликання до спадкоємства. 2 порядку спадкування за законом: звичайний і особливий.
Звичайний порядок спадкування заснований на спорідненості та подружнього зв'язку і визначається чотирма чергами:
1) Десцендент, тобто спадні померлого - сини і дочки, онуки від раніше померлих синів і дочок і т. д. Розділ спадщини відбувається поколенно: діти раніше померлого батька отримують всі разом ту частину, яку отримав би їх батько, і ділять її між собою порівну;
2) найближчі по ступеня асценденте, тобто висхідні рідні покійного (батько, мати, дід, бабки і т. д.; якщо є батько і дід, призивається тільки батько), а також повнорідні родичі братів і сестер його і дітей від раніше померлих повнорідних братів і сестер. Спадкоємці цього класу ділять спадщину порівну. Діти ж раніше померлих братів і сестер отримують частку, яка належала б їх померлому батьку. Якщо успадковують одні висхідні, то спадщина ділиться: одна половина йде висхідним по батьківській лінії, а інша - висхідним по материнській лінії;
3) неповнорідні брати і сестри покійного та їхні діти, причому останні отримують також всі разом частина, що слідувала їх померлим батькам;
4) інші бічні родичі по порядку близькості ступенів без будь-якого обмеження, аби тільки можна було довести спорідненість. Найближча ступінь відсторонює подальшу; близькі ділять між собою порівну.
Особливий порядок спадкування має місце, коли особа має право на отримання частки спадщини незалежно від того, хто є спадкоємцем в решті частини майна (наприклад, вдова може вимагати видачі четвертої частини спадщини).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 86. УСПАДКУВАННЯ ПО ЗАКОНУ "
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  успадковані. Особливість англійського права - розгляд права власності як сукупності прав. Від власності в широкому сенсі слова (ownership, 'general property') слід відрізняти власність у вузькому сенсі слова (possession, 'special property'), яка полягає у фактичній влади людини над матеріальними речами (tangible things) і відповідає правомочию володіння в
 2. § 1. Поняття та ознаки шлюбу
  законодавець не дає легального визначення шлюбу. У теорії сімейного права панівною є точка зору, що шлюб являє собою "союз чоловіка і жінки" * (254). Прихильники цієї точки зору не беруть до уваги наступні обставини. По-перше, поняття шлюбу є сімейно-правовим і, отже, Цивілістичному поняттям. Тому при визначенні шлюбу не можна використовувати не
 3. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  успадкування. Громадяни можуть успадковувати і заповідати майно (ст. 18 ЦК). Спадкування - перехід майна (спадщини, спадкового майна) померлої особи (спадкодавця) до іншого вказаною ним у заповіті або визначеному законом особі (спадкоємцю), при якому майно переходить у порядку універсального правонаступництва, тобто за загальним правилом в незмінному вигляді як єдине ціле і в один
 4. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  спадкування пов'язано зі смертю (оголошенням померлим), спадкодавцем може бути тільки громадянин (фізична особа). Інші учасники цивільного обороту (юридичні особи, держава, її суб'єкти та муніципальні освіти) не можуть бути спадкодавцем і використовувати спадкування як правову форму передачі майна іншим особам. У той же час, оскільки спадкування виникає після смерті
 5. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких їх засновники (учасники) не мають майнових прав (громадські та релігійні, благодійні та інші фонди - п. 3 ст. 48 ЦК), а іноді в яких вони не
 6. § 1. Загальні положення про заповіті
  спадкування допускається законом. Відповідно, спадкування за заповітом - це порядок правонаступництва, заснованого на заповіті спадкодавця. Аналіз п. 2 ст. 218 ГК показує, що заповіт є однією з підстав переходу у спадок права власності громадянина на майно. Пріоритет заповіту як підстави спадкування полягає в тому, що спадкування за законом має місце,
 7. § 2. Зміст заповіту
  спадкуванні заповіданої неподільної речі у випадках, якщо призначена одному із спадкоємців за заповітом реальна частина речі з якихось причин перестала існувати до відкриття спадщини? Наприклад, згоріла та частина єдиної колекції марок, яка призначалася певного спадкоємцю. У літературі висловлено думку про те, що такий спадкоємець не зможе претендувати на частку в праві на
 8. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  спадкування за законом. Основою конституційної свободи спадкування є юридично забезпечена можливість спадкодавця розпорядитися своїм майном на випадок смерті. Цим, однак, зміст права спадкування, гарантованого ч. 4 ст. 35 Конституції РФ, не вичерпується. Воно включає в себе і уповноваженої спадкоємців на отримання спадкової маси. Реалізація права
 9. § 2. Особливості спадкування за законом окремими спадкоємцями
  спадкуванні за правом представлення частка спадкоємця за законом, який помер до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем, переходить по праву представлення до його нащадкам, прямо зазначених у законі (п. 1 ст . 1146 ЦК). Інакше кажучи, спадкоємець за правом представлення як би заступає на місце свого померлого предка, який успадковував би в рамках відповідної черги, якби був живий * (740).
 10. § 1. Здійснення спадкових прав
  спадкуванні за кількома підставами (за заповітом або за законом, в порядку спадкової трансмісії або відмови від спадщини) одне або всі підстави. Спадкоємець, вже виразив згоду на прийняття спадщини, може також відмовитися від нього протягом строку для прийняття спадщини; обов'язковість. Прийняття спадщини є необхідною умовою для виникнення спадкових прав.
© 2014-2022  yport.inf.ua