Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ, 2010 - перейти до змісту підручника

Деякі зауваження про націоналізацію і реституції права власності


Арбітражним судом м. Петербурга розглядалося в 2007 р. наступну справу.
Російське географічне товариство, створене в XIX в. знаменитими російськими географами, придбало в 1908 р. будівля в м. С.-Петербурзі, вибудуване спеціально для суспільства на власні кошти та пожертвування.
Будівля було націоналізовано в 1926 р. Однак протягом усього часу існування будівлі в ньому продовжувало перебувати РГТ. Якого-небудь договору на користування будівлею, в тому числі з виплатою орендної плати, ніколи не було. Крім того, через вкрай обмежених джерел доходів будь покладання на РГО майнових зобов'язань призвело б до його банкрутства і припинення діяльності. Виселення ж РГО з будівлі було б сприйнято громадськістю як абсолютно обурлива акція і, наскільки відомо, не обговорювалося публічними органами.
Розуміючи свою відповідальність за збереження будівлі та зберігаються в ньому унікальних архівів, РГО звернулося з позовом до суду, вимагаючи визнати за ним право власності на будівлю за набувальною давністю.
Взагалі кажучи, позивача, мабуть, не можна вважати добросовісним: власник позивачу відомий. У даній справі навіть є такий факт, як судове рішення про визнання КУГИ С.-Петербурга власником, що саме по собі не позбавляє, звичайно, власника права звернутися до суду із заявою про визнання права власності в порядку ст. 234 ГК.
Втім, сумлінність власника для придбання за давності не є обов'язковим атрибутом цього інституту. Більшість правових систем допускає придбання по давності і без доброї совісті (1).
---
(1) Детальніше відповідні запитання викладаються в розділі про набувальної давності.
Але в даній справі заслуговують на увагу ті факти, які обгрунтовують позицію відповідача як власника.
Власником спірного будинку є публічний орган, який обгрунтовує своє право власності націоналізацією. Але така націоналізація повинна укладатися в механізм правопорядку в цілому.
На мій погляд, єдиною підставою для оцінки акту націоналізації 1926 може бути тільки ЦК РРФСР 1922 р., оскільки саме цим законом регулювалися тоді відносини власності. У ст. 3 ГК РРФСР 1922 р. вказується, що особливими кодексами регулюються земельні, сімейні відносини і відносини з найму робочої сили. Отже, відносини власності на будівлі регулювалися ЦК РРФСР 1922 р.
У ст. 6 ЦК РРФСР 1922 р. вказується, що ніхто не може бути позбавлений громадянських прав або обмежений у правах інакше, як у випадках і в порядку, які визначені законом. Тим часом цивільне законодавство не містило норм, що описують порядок і випадки націоналізації, тому сам по собі акт націоналізації як позбавлення власника належного йому права в рамках правопорядку, встановленого ДК РРФСР 1922 р., не міг би вважатися легальним механізмом.
Та й до 1922 р. радянське законодавство не мало закону, який відповідає ознакам закону з формальної та змістовної точки зору, який був би достатнім для легалізації націоналізації. Відомі декрети 1917 (хоча будівля РГО під їх дію і не підпадало) таким ознаками не відповідали.
Відповідно до Декрету від 22 травня 1922 "Про основні приватних майнових правах, визнаних РРФСР, що охороняються її законами і захищаються судами РРФСР", тільки майно, експропріює до 22 травня 1922 р., НЕ підлягало витребуванню (прим. 1 до ст. 59 ЦК РРФСР 1922 р.). З цієї норми можна, в усякому разі, зробити висновок, що після 1922 націоналізація майна як спосіб придбання державного права власності цивільним законодавством не регулювалася. Дійсно, такої норми в ЦК РРФСР 1922 р. не є.
За таких обставин проголошення права державної (муніципальної) власності на будівлю в силу акту націоналізації в 1926 р. не могло сприйматися ні як скільки-небудь юридично обгрунтоване, ні як регульоване правом.
В силу п. 2 розділу другого Конституції РФ 1993 р. закони та інші правові акти, що діяли на території Російської Федерації до набуття чинності цією Конституцією застосовуються в частині, що не суперечить Конституції Російської Федерації.
Неважко зрозуміти, що акти про націоналізацію за своєю суттю (не кажучи вже про свій непридатному юридичну якість) суперечать чинній Конституції, що не допускає вилучення майна без суду і без компенсації. Як вже говорилося вище, на думку судді КС РФ Н.С. Бондаря, є і конституційний принцип недоторканності приватної власності (1). Отже, посилання на акти націоналізації як на підставу власності держави, позбавлені сьогодні юридичної грунту.
---
(1) Бондар С.М. Констітуціоналізаціі соціально-економічного розвитку російської державності (в контексті рішень Конституційного Суду РФ). М., 2006. С. 163.
Отже, ми повинні визнати, що відповідач насправді не має достатніх підстав для захисту свого права власності. Таким підставою могло б бути тривалий відкрите володіння майном як власним протягом багатьох років, яке з 1992 р. (з зворотною силою) стало визнаватися як придбання власності за давністю.
Парадоксальним чином державі, а не приватним особам виявляється більш доречною захист своєї позиції по ст. 234 ГК у спорах, що випливають з націоналізації. Водночас публічного органу при цьому потрібно було б довести, що володіння розпочато їм сумлінно. Однак при цьому слід було б врахувати наступне.
Сама по собі націоналізація могла б розглядатися як скільки легітимна лише в тому випадку, якщо б вона відповідала тим цілям економічної політики, для яких вона і була проголошена.
Як відомо, уряд РРФСР і інші органи влади проводили націоналізацію для зміни способу виробництва, зокрема, для припинення приватного виробництва шляхом позбавлення приватних підприємців юридичної та фактичної можливості ведення виробництва. Проведена для цих цілей націоналізація, в усякому разі, не могла бути мотивована щодо громадських організацій, і ще менше підстав вбачати будь-які підстави націоналізації в тих випадках, коли фактично майно у колишнього власника не відбиралося і ніяких змін в експлуатації їм майна акт націоналізації не спричиняв. У цьому випадку ні за своїм обгрунтуванню, ні за своїм результатом націоналізація не могла сприйматися як законна і юридично заможна.
З точки зору форми сумлінність залежить від оцінки відповідності процедури реального вилучення в порядку націоналізації з якоюсь формою, яка витікає із законодавства, з яким-небудь упорядкованим механізмом. Свавілля і насильство виконавчих органів при захопленні майна не можуть, звичайно, створити позиції сумлінного придбання (у її гранично широкому сенсі, в тому числі що виходить за рамки ст. 234 ЦК). Втім, ця оцінка могла б бути дана тільки судом.
Вище вже говорилося, що добра совість не властива сама по собі придбання за давністю, тому можливий і перехід до придбання по давності без доброї совісті.
У будь-якому випадку набувач для давності повинен володіти майном, тому публічний орган лише тоді може послатися на дію механізму придбання за давності, коли він є власником. Оскільки безпосередньо публічний орган володіння не здійснює, до його володінню прирівнюються випадки, коли майно передано за строковим договором іншій особі або перебуває у інших осіб на праві господарського відання (оперативного управління).
Суперечки про права на націоналізоване майно зачіпають проблему реституції - повернення майна колишнім власникам, які зазнали експропріації.
Починаючи з Афін, коли проводилася реституція при реставрації політичного режиму, найважливішою її рисою було розрізнення між вилученими имуществами, ще залишилися в тих, на користь кого вони були вилучені, кому вони були передані при експропріації, і тими имуществами, які вже опинилися у третіх осіб. У другому випадку зазвичай обиралися способи компенсації, не пов'язані з вилученням майна, або реституція зовсім не проводилася. Це обмеження дії реституції в натурі тільки першим одержувачем майна є її головною рисою і буде докладніше розглянуто в розділі про реституцію.
Практично реституція досить широко проводилася у ФРН і країнах Східної Європи в останні два десятиліття (1). Досвід реституції показує, що її дія утруднюється з часом, так що реально можуть претендувати на реституцію вкрай незначна частина експропрійованих власників, причому зменшення їх числа відбувається з часом у геометричній прогресії. Кілька міцніше позиції громадських організацій, церкви, які, як правило, не претендують на виробничі активи, що піддаються найбільшим змінам (тоді постає питання про втрату їх ідентичності), і зазвичай легше доводять правонаступництво.
---
(1) Матеріал зібрано в кн.: Реституція прав власності. М.: Посів, 2005.
Виступи російських учасників пройняті цілком виправданими песимістичними настроями.
Наведене вище справу РГО показує, що реституція можлива в рамках кожного конкретного спору, взятого в його особливостях, індивідуальності; в цій сфері навряд чи можливі трафарети, що припускає високий ступінь розсуду суду. Тому в законі, якщо він буде прийнятий, повинні бути описані загальні умови реституції та вказані широкі межі розсуду, які повинен мати суд.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Деякі зауваження про націоналізацію і реституції права власності "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  У ситуації, коли держава допускає іноземні компанії до ведення підприємницької діяльності на своїй території з використанням організаційно-правових форм вітчизняних юридичних осіб (через створення вітчизняних юридичних осіб, засновниками яких є іноземні компанії), колізійних метод не може принести бажаного правового
 3. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  Цивільні правовідносини прийнято ділити за різними ознаками. При цьому, як правило, на основі двучленной формули. З усіх видів освічених таким чином пар "речове - зобов'язальне" має особливе значення. Це пов'язано з тим, що на відміну, наприклад, від такого, як "майнове - немайнове" або "абсолютна - відносне", що розглядається розподіл дозволяє в один і той же час
 6. 5. Проблеми недійсності договору
  В останні роки в практиці арбітражних судів відзначається стійка тенденція зростання кількості спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними і застосуванням наслідків нікчемних правочинів. Щорічний приріст справ цієї категорії становить 10 - 12 відсотків. Дана обставина пояснюється, з одного боку, активним використанням учасниками майнового обороту зазначеного способу захисту
 7. § 1. Право власності як основний інститут МПП
  Право власності здавна є однією з основних правових категорій взагалі, тим більше для відносин, регульованих міжнародним приватним правом. Інститут права власності міжнародних відносинах отримав в останні десятиліття «друге дихання» і незмірно більшого поширення, ніж раніше, зважаючи переходу ряду держав до принципів відкритості в організації суспільства і закономірного
 8. 1. Поняття і основні різновиди інвестиційних угод
  У XX в. досить широкого поширення набула практика укладання так званих інвестиційних угод між іноземними інвесторами, з одного боку, та приймаючими державами (державами, на території яких здійснює свою підприємницьку діяльність іноземний інвестор), з іншого боку. Історично першими
 9. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
    Сьогодні все більш важливе значення набуває метод уніфікованого матеріально-правового регулювання. У сучасному світі прагнення до уніфікації правових норм як за допомогою укладення міжнародних договорів універсального і регіонального характеру, так і шляхом прийняття типових законів є однією з основних загальних тенденцій розвитку міжнародного
 10. 2. Поняття і класифікація груп комерційних організацій, діють на території декількох держав (транснаціональних корпорацій)
    Економічне зростання капіталу приватних компаній, посилення конкуренції, необхідність захоплення нових ринків збуту та зменшення витрат виробництва в умовах протекціоністської політики, що проводилася багатьма країнами світу, призвели до того, що традиційні форми комерційної діяльності перестали задовольняти потребам найбільших компаній. Виявилося,
© 2014-2022  yport.inf.ua