Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Товариства взаємного страхування

Страхова діяльність може носити не тільки підприємницький характер, але і здійснюватися некомерційними організаціями, зокрема товариствами взаємного страхування (1). Вони являють собою некомерційні організації (споживчі кооперативи), які здійснюють на взаємній основі страховий захист майнових інтересів громадян та юридичних осіб шляхом об'єднання необхідних для цього коштів (п. 1 ст. 968 ЦК, ст. 7 Закону про організацію страхової справи).
---
(1) Некомерційна форма страхового захисту неоднозначно оцінюється вітчизняними теоретиками страхового права. Так, В.К. Райхер різко негативно ставився до способу розкладання збитку організаціями взаємного страхування (див.: Райхер В.К. Принцип солідарності у страхуванні / / Вісник державного страхування. 1922. N 3. С. 11). Сучасні дослідники вбачають цінність цього механізму у можливості вибору страхувальниками того чи іншого способу задоволення своїх потреб у страхуванні (див., наприклад: Шімінова М. Страхування - невід'ємний компонент ринкової економіки / / Господарство право. 1994. N 9. С. 39).
Страховий захист надається товариством взаємного страхування - страховиком - лише його членам (учасникам) - страхувальникам, а саме страхове зобов'язання випливає безпосередньо з відносин членства (корпоративних), якщо установчими документами товариства не передбачено укладення в цих випадках договорів страхування (абз. 1 п. 3 ст. 968 ЦК). Правила гл. 48 ГК до відносин зі страхування між суспільством взаємного страхування і його членами підлягають застосуванню, якщо інше не передбачено законом про взаємне страхування, установчими документами суспільства або встановлених їм правилами страхування (абз. 2 п. 3 ст. 968 ЦК), тобто в субсидіарної порядку.
Товариство взаємного страхування може прийняти на себе функції традиційного страховика, т.е . здійснювати страхування інших осіб - нечленів суспільства, якщо це передбачено його установчими документами. Необхідною умовою такої страхової діяльності є перетворення суспільства в комерційну організацію (виробничий кооператив), яка повинна відповідати всім вимогам, встановленим законом для страхових організацій. Страхування інтересів осіб, які не є членами суспільства, здійснюється ним шляхом укладення договорів страхування за загальними правилами гл. 48 ЦК (п. 5 ст. 968).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Товариства взаємного страхування"
 1. § 4. Страхування
  товариств взаємного страхування (страхових кооперативів). Оскільки метою їх створення є надання взаємодопомоги членами даних організацій, а не отримання прибутку, то аналіз правових форм їх діяльності залишається за рамками даної роботи. Наша увага буде зосереджена на дослідженні другого способу організації страхування - за допомогою спеціалізованих страхових коммерче-
 2. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  товариства взаємного страхування, яка отримала ліцензію на здійснення такої на території Російської Федерації. Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 281 З огляду на те, що ГК також містить визначення страховика (ст. 938) , виникає питання про співвідношення цих двох норм-дефініцій. Відповідно до ст. 938 ГК
 3. § 2. Види аудиторських перевірок
  суспільства. Подібне ж вимога міститься і в ч. 2 п. 3 ст. 88 Закону про акціонерні товариства. Відповідно до нього відкрите акціонерне товариство перед опублікуванням суспільством своєї звітності зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної фінансової звітності аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи його акціонерами. 2) По виду діяльності
 4. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  товариств. Основу права приватної власності товариств і товариств як комерційних організацій становлять: 1) вклади їх засновників (учасників), 2) вироблене в процесі здійснення господарської діяльності майно; 3) придбане за різними цивільно-правовими угодами майно. Статутний (складеного) капіталу товариства і суспільства забезпечує матеріальну базу на етапі їх
 5. § 1. Загальна характеристика страхування
  товариства взаємного страхування * (750). Страхова організація є комерційна організація, створена для здійснення діяльності в якості страховика. Вона повинна володіти спеціальною правоздатністю * (751). Закон встановлює для страхових організацій мінімальний розмір статутного (складеного, пайового) капіталу, який залежить від виду здійснюваного ними страхування. В даний час
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення цивільного права як правової галузі. Тема 3. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна Наука цивільного права як одна з галузей правознавства. Предмет цивілістичної науки. Наукові методи дослідження цивільно-правових явищ.
 7. 3. Різновиди споживчих кооперативів
  товариства взаємного страхування, яке здійснює страхування майна та інших майнових інтересів своїх членів (п. п. 2, 3 ст. 968 ЦК); - громади нечисленних народів, хоча і оголошені особливою формою юридичної особи, але фактично є різновидом споживчого кооперативу (Федеральний закон від 6 липня 2000 р. "Про загальні принципи організації громад корінних нечисленних народів
 8. О
  суспільство Об'єднання осіб, см. Господарське товариство Об'єднання роботодавців - види О. р. . II, 9, § 6 (1) - с. 351 - поняття О. р.. II, 9, § 6 (1) - с. 350 - 351 - права та обов'язки членів О. р.. II, 9, § 6 (2) - с. 352 Об'єднання юридичних осіб - види О. ю. л. II, 9, § 5 (3) - с. 349 - 350 - поняття О. ю. л. II, 9, § 5 (1) - с. 345 - 347 - права та обов'язки учасників
 9. 2. Історичний розвиток страхування
  товариства взаємного (спільного) страхування - свого роду некомерційні страхові асоціації (об'єднання), побудовані на професійно-корпоративної (торгової або ремісничої) основі і діють на принципі взаємодопомоги (взаємної солідарності) для захисту майнових інтересів своїх членів шляхом створення локального страхового фонду. В них кожен учасник одночасно є і
 10. 5. Підстави виникнення зобов'язань зі страхування
  товариства взаємного страхування здійснюють страхування безпосередньо на підставі членства (абз. 1 п. 3 ст. 968 ЦК). Джерелом створення зобов'язань по страхуванню можуть виступати юридичні факти, прямо зазначені в законі або іншому правовому акті - для відносин з обов'язкового державного страхування життя, здоров'я та майна державних службовців певних категорій (п. 2
© 2014-2022  yport.inf.ua