Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 4. Загальні положення криміналістичної діагностики

Важливу роль у розслідуванні та профілактиці злочинів відіграє криміналістична діагностика, предметом якої є пізнання змін, що відбулися в результаті злочинного посягання, а також їх причин та умов на основі вивчення складу, структури, властивостей та стану об'єктів. Криміналістична діагностика базується на загальнонауковому понятті діагностики як особливого виду пізнання, що полягає в розпізнаванні конкретного явища на основі абстрактного знання про нього, отличающего досліджуване явище від інших.
В якості діагностичних розглядають дослідження з визначення властивостей і стану об'єкта; з'ясування обставин події, що відбулася; встановленню причинно-наслідкових зв'язків між фактами.
Діагностичні дослідження дозволяють з'ясувати фактичний стан об'єкта (наприклад, визначити, чи справний механізм детонатора, що не піддавалася Чи пломба повторному обтиску після розтину), встановити вид об'єкта до вчинення злочину (наприклад, за рахунок відновлення маркувальних позначень на двигуні автомобіля, віддалених викрадачами).
Аналіз слідів, виявлених на місці події, допомагає встановити обставини злочинної події, зробити висновки, що стосуються особистості злочинця. Слідами пострілу встановлюють його напрямок і дистанцію, судять про наявність у того, хто стріляв відповідних навичок. Слідами ніг можна визначити напрямок і швидкість його руху, факт перенесення вантажу, наявність захворювань опорно-рухового апарату, фізичний стан людини. Слідами злому судять про застосований способі, професійних навичках зломщика, його фізичній силі, вправності та ін Можна з'ясувати черговість утворення слідів і на цій основі судити про послідовність дій злочинця. Наприклад, за формою, станом і розташуванням плям крові вдається визначити місце заподіяння загиблому тілесних ушкоджень, в якій позі він у цей момент знаходився, як згодом переміщали труп, де він лежав і пр.
До діагностичних відносяться і ті дослідження, які пов'язані з аналізом взаємозв'язків між фактами та об'єктами. Вони дозволяють з'ясувати наявність (відсутність) причинного зв'язку між виробленими діями і шкідливими наслідками.
Виявлення причинно-наслідкових зв'язків може здійснюватися по-різному: по-перше, від слідства до причини (наприклад, при вирішенні питання про обставини, які спричинили загоряння об'єкта), по-друге, по шляху з'ясування взаємозв'язку між відомим дією і відомим результатом (можна поставити питання про те, чи знаходяться в причинному зв'язку дії суб'єкта, необережно звертався з токсичними або радіоактивними речовинами, з фактом заподіяння шкоди здоров'ю конкретних осіб), по-третє, встановлення причинно-наслідкових зв'язків доцільно, коли дії зроблені, але небезпечні наслідки ще не настали (у цьому випадку необхідно визначити їх характер, наприклад з'ясувати, створювало чи небезпека для навколишнього середовища зберігання в тонкостінному металевому пеналі декількох ампул з радіоактивною речовиною).
Діагностичні дослідження нерідко передують ідентифікаційним. Так, перш ніж ототожнити об'єкт по слідах, експерт визначає їх придатність для ідентифікації, уточнюючи, відобразилися чи в них характеризують шуканий об'єкт ознаки, яким було фактичний стан поверхні в момент следообразования і т.д.
Об'єкти діагностичних досліджень поділяються на діагностуються (природа, стан яких підлягає встановленню) і діагностують (за допомогою яких ця природа, стан встановлюється). В якості діагностованих виступають тільки конкретні об'єкти, які характеризуються індивідуальним комплексом зв'язків з подією злочину. Диагностирующими є матеріальні об'єкти-зразки, а також різні узагальнені відомості про них, описані в атласах, довідниках, підручниках і т.д., безпосереднього відношення до злочину не мають. Ознаки, службовці розкриттю природи об'єкта, іменуються діагностичними.
Процес криміналістичної діагностики складається з декількох стадій. Спочатку здійснюється різнобічне вивчення ознак об'єкта, що діагностується. Виявляються і вивчаються характер, напрям і межі впливу різних факторів, які могли вплинути на достовірне встановлення його характеристик. Визначаються диагностирующие ознаки об'єкта, необхідні для встановлення його природи, їх кількісна та якісна вираженість. Потім вирішується питання про значущість ознак для вирішення діагностичних завдань - є вони випадковими або висловлюють сутність об'єкта. Встановлюються збіги і відмінності ознак диагностируемого і діагностуючого об'єктів, формулюються висновки.
Підсумком діагностичного дослідження може бути: а) категоричний висновок про розпізнавання об'єкта або виключення шуканої (передбачуваної в діагностичній завданню) сутності об'єкта; б) ймовірний висновок про встановлення сутності чи виключення шуканої сутності; в) висновок про неможливості діагностувати сутність об'єкта через невизначеність виявлення діагностичних ознак або відсутності класифікації об'єктів з виявленими при дослідженні ознаками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Загальні положення криміналістичної діагностики "
 1. Криміналістична діагностика
  діагностика - процес пізнання змін, що відбулися в результаті злочинного посягання, а також їх причин та умов на основі вивчення складу , структури, властивостей і стану
 2. Криміналістична характеристика
  криміналістично значущих ознаках злочинів даного виду (групи), що відображає закономірні зв'язки між ними, що сприяє діагностиці слідчих ситуацій, визначення напрямів розслідування , висуванню і перевірці слідчих версій для вирішення конкретних завдань
 3. Криміналістична фоноскопія
  криміналістичної техніки, що вивчає закономірності формування звукової інформації, її відображення за допомогою технічних засобів, що розробляє на цій основі ефективні прийоми і методи її використання в цілях ідентифікації та діагностики джерела звуків, а також засобів фіксації звукових сигналів, записаних на плівку, дискету або інший сучасний носій
 4. Глава 3. Криміналістична ідентифікація та діагностика
  діагностика
 5. Криміналістична фотографія
  положень і розроблених на їх основі фотографічних методів і засобів, використовуваних для зйомки і дослідження криміналістичних об'єктів, в систему якої входять оперативна і дослідницька фотографія, що розрізняються за сферами
 6. Криміналістична одорология
  положення одорологии - вчення про природу і механізм утворення запахів, про способи їх розпізнавання і
 7. Криміналістична реєстрація
  положень і технічних засобів для обліку, накопичення та організованого використання інформації про об'єкти, що потрапляють в сферу судочинства, з метою розслідування та попередження
 8. Криміналістичне оружиеведение
  криміналістичної техніки, що вивчає історію зародження і розвитку, основні принципи дії та конструктивні рішення різних видів зброї, специфіку взаємодії з навколишнім середовищем, що протікають при цьому процесів відображення, а також розробляє методи і засоби криміналістичного дослідження цих об'єктів в цілях отримання доказової і орієнтує інформації для
 9. Криміналістична техніка
  положень і рекомендацій для розробки і застосування технічних засобів з метою виявлення, фіксації, вилучення, дослідження, накопичення та переробки криміналістично значимої інформації про розслідуваних злочинах, а також технічних засобів і способів попередження злочинних
 10. Глава 4. Загальні положення криміналістичної техніки
  положення криміналістичної
 11. Глава 15. Загальні положення криміналістичної тактики
  положення криміналістичної
 12. Глава 24. Загальні положення криміналістичної методики розслідування злочинів
  положення криміналістичної методики розслідування
 13. Криміналістична тактика
  криміналістичнозначимої
 14. Криміналістична ідентифікація
  Криміналістична ідентифікація - це процес встановлення тотожності об'єкта самому собі на основі вивчення його
© 2014-2022  yport.inf.ua