Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. Види ідентифікаційних досліджень

Залежно від форми відображення розрізняють ідентифікацію по ідеальним слідах і по матеріально фіксованим відображенням.
Ідентифікація по ідеальним слідах найчастіше здійснюється при пред'явленні для впізнання живих осіб, трупів і предметів. Упізнано особа ототожнює об'єкт з уявного образу, яке збереглося в його пам'яті. Уявний образ є ідентифікує, а пред'являється об'єкт - ідентифікованим.
Встановлення групової приналежності може бути як проміжної завданням, розв'язуваної в процесі ідентифікації на стадії звуження кола об'єктів, що перевіряються, так і самостійною метою ідентифікаційного дослідження. Встановленням групової приналежності обмежуються і тоді, коли вирішити ідентифікаційну задачу (ототожнити конкретний об'єкт) з якихось причин у повному обсязі не вдається (наприклад, якщо за спочатку виразним слідах автотранспортного засобу після дощу можна судити лише про характер малюнка протектора). Йдеться про віднесення об'єкта до певного класу, роду, виду, тобто якомусь безлічі.
Однорідними вважаються об'єкти, які при всіх відмінностях володіють збігається набором ознак (наприклад, ножі, які мають однакове цільове призначення, конструкцію і розміри). Віднесення об'єкта до певної групи проводиться на основі вивчення його ознак і їх зіставлення з аналогічними ознаками об'єктів, дану групу утворюють.
З встановленням групової приналежності не слід плутати такий вид ідентифікації, як визначення загального джерела походження об'єктів.
Якщо мова йде про дослідження, наприклад, дробу, витягнутої з трупа, і виявленої в патронах, знайдених при обшуку у суб'єкта, запідозреного у вбивстві, зіставлення об'єктів відбувається за ознаками, що характеризує їх склад, структуру , властивості.
Крім того, встановлення загального джерела походження можливо і за зовнішніми ознаками. Наприклад, слідами, що відображає процес виготовлення і ознаки виробничих механізмів, вирішується питання про приналежність об'єктів до однієї промислової партії, випущеної на певному обладнанні за оберіть наслідок період часу. Такі дослідження особливо характерні відносно виробів масового виробництва (цвяхи, гудзики, склотара і т.п.).
Як приклад комплексного дослідження з метою встановлення загального джерела походження можна також назвати дослідження, що проводяться при вилученні в різних торгових точках фальшивих купюр в ситуації, коли місце їх виготовлення ще не встановлено. Вивчення паперу, барвників, відбитків друкованих форм і т.д. може свідчити про те, що підроблені купюри виготовлялися в одних і тих же умовах.
Ще один досить поширений вид ідентифікації - встановлення цілого по частинах. Вирішуючи це завдання, фрагменти раніше цілого об'єкта (оскільки, уламки, обривки тощо) суміщають один з одним за загальними лініях (поверхням) поділу. В якості ідентифікованої об'єкта при цьому виступає предмет, яким він був до поділу (розчленування), а ідентифікуючими об'єктами - його частини в тому стані, в якому вони перебувають на момент дослідження.
Поділ може відбутися як в ході злочинної події (розриви одягу під час бійки нападника з потерпілим), так і до цього. Так, виявлений неподалік від трупа пиж може бути виготовлений з обривка сторінки журналу, знайденого при обшуку у підозрюваного. У подібних випадках відновлення цілого по частинах дозволяє встановити не тільки зв'язок між діями, вчиненими в ході злочину, спричинили поділ цілого на частини, але і причетність підозрюваного до розслідуваної злочинної події.
Слід враховувати, що поняття цілого трактується криміналістами досить широко. Дане поняття охоплює не тільки монооб'екти, але також механізми та агрегати, що складаються з декількох взаємодіючих частин; комплекти речей, що використовуються в парі (пістолет і кобура), і т.п.
Власне відновлення цілого по частинах можливо лише у випадку руйнування монооб'екта і, як правило, тільки за наявності загальної лінії (поверхні) поділу у досліджуваних фрагментів. В інших випадках ідентифікаційні завдання вирішуються на основі вивчення слідів, що залишилися в результаті взаємодії досліджуваних об'єктів між собою (наприклад, наявності характерної деформації деталей, слідів тертя на них, нашарування яких речовин та ін.) Результатом такого роду ідентифікаційних досліджень може бути встановлення факту контактної взаємодії об'єктів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Види ідентифікаційних досліджень "
 1. Стаття 326. Підробка або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу Коментар до статті 326
  ідентифікаційний номер, номер кузова, шасі, двигуна транспортного засобу, а також державний реєстраційний знак транспортного засобу. Всі ідентифікаційні номери, крім державного реєстраційного знака, присвоюються транспортному засобу на заводі-виробнику. Державний реєстраційний знак встановлюється на транспортному засобі при його реєстрації в органах
 2. 4. Порівняльне правознавство. Основні види досліджень
  види
 3. Підробка або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу (ст. 326 КК).
  Ідентифікаційний номер транспортного засобу; б) номер кузова; в) номер шасі; г) номер двигуна; д) державний реєстраційний знак транспортного засобу; е) транспортний засіб з підробленим ідентифікаційним номером, номерами кузова, шасі , двигун-ля або підробленим державним реєстраційним знаком; ж) кузов, шасі, двигун з підробленим номером. Під транс-кравцем засобом
 4. Стаття 326. Підробка або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу Коментар до статті 326
  ідентифікаційний номер транспортного засобу, номер кузова, шасі, двигуна, а також державний реєстраційний знак. Ідентифікаційний номер транспортного засобу - це номер, який присвоюється транспортному засобу підприємством-виробником. Він використовується для маркування окремих частин транспортного засобу. Номери кузова, шасі, двигуна також присвоюються
 5. § 2. Об'єкти і процес криміналістичної ідентифікації
  види лежить наявність або відсутність зв'язку з подією злочину. Як зразки-еталони розглядаються об'єкти речового світу, виникнення яких з подією злочину ніяк не пов'язане (зразки різних речовин, матеріалів, продуктів харчування, тютюнових виробів тощо). Вільними зразками вважаються об'єкти, що з'явилися до того, як злочин було скоєно (наприклад, рукописи -
 6. Стаття 165. Поновлення дослідження доказів
  дослідження всіх доказів головуючий у судовому засіданні з'ясовує у осіб, що у справі, чи не бажають вони чим-небудь доповнити матеріали справи. За відсутності таких заяв головуючий у судовому засіданні оголошує дослідження доказів закінченим, і суд переходить до судових дебатів. Якщо ж особи, що у справі, заявляють клопотання про розгляді
 7. Стаття 27.9. Досмотр транспортного засобу
  ідентифікаційних ознаках транспортного засобу, про вид, кількість, про інших ідентифікаційних ознаках речей, в тому числі про тип, марку, модель , калібрі, серію, номер, про інші ідентифікаційних ознаках зброї, про вид і кількість бойових припасів, про вид і реквізити документів, виявлених при огляді транспортного засобу. 7. У протоколі про огляд транспортного засобу робиться
 8. Стаття 27.9. Досмотр транспортного засобу
  ідентифікаційних ознаках транспортного засобу, про вид, кількість, про інших ідентифікаційних ознаках речей, в тому числі про тип, марку, модель, калібрі, серію, номер, про інші ідентифікаційних ознаках зброї, про вид і кількість бойових припасів, про вид і реквізити документів, виявлених при огляді транспортного засобу. 7. У протоколі про огляд транспортного засобу робиться
 9. Стаття 175. Встановлення послідовності дослідження доказів
  дослідження доказів встановлюється судом з урахуванням думки осіб, що у справі. Заслуховування їх думки з цього питання здійснюється в тій же послідовності, як і при заслуховуванні пояснень (ст. 174 ЦПК). Встановлення порядку дослідження доказів оформляється ухвалою , яке виноситься без видалення до нарадчої кімнати і заноситься до протоколу судового
 10. Стаття 181. Дослідження письмових доказів
  дослідження письмових доказів включає надання бере участь у справі можливості висловити свою думку щодо їх змісту, достовірності та співвідношення з іншими доказами. 2. У разі неможливості прилучення письмових доказів або їх копій до матеріалів справи, неможливості або затруднительности доставки їх в судове засідання або огляду їх і дослідження
© 2014-2022  yport.inf.ua