Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Загальні положення


Прийнятий 24 травня 1996 КК Російської Федерації знаменує собою новий етап у кримінальній політиці щодо неповнолітніх. При розробці нового КК були враховані досвід застосування колишнього законодавства в цій області, досягнення радянської науки кримінального права, кримінального законодавства інших країн. У новому КК отримали подальший розвиток принципи винної відповідальності, справедливості, гуманізму. Це проявилося в тому, що, по-перше, розширено категорії злочинів, за вчинення яких можливе застосування примусових заходів виховного впливу замість покарання, по-друге, відбулося подальше пом'якшення деяких видів покарання, що застосовуються до неповнолітніх (зокрема, таких покарань, як виправні роботи, штраф; крім того, скорочені строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, виконання обвинувального вироку і строки погашення судимості), по-третє, в КК вперше вказано про необхідність при призначенні покарання неповнолітньому враховувати умови його життя та виховання, рівень психічного розвитку, інші особливості особистості, а також вплив на нього старших за віком осіб.
У новий КК вперше включена глава 14 "Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх", що сприйняла значною мірою положення відповідного розділу Основ 1991 Зосередження всіх відповідних неповнолітнім норм Загальної частини в одній главі дає можливість показати загальні принципи кримінальної відповідальності цих осіб і привести в систему всі норми, які регулюють кримінальну відповідальність неповнолітніх.
Глава "Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх" містить загальні положення, що характеризують особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх (ст. 87 КК), характеристику покарань, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 88), умови звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання з застосуванням примусових заходів виховного характеру і характеристику цих заходів (ст. 90-92), підстави умовно-дострокового звільнення від покарання (ст. 93), строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, виконання обвинувального вироку і строки погашення судимості (ст. 94-95). Заключна ст. 96 (гл. 14) надає суду право у виняткових випадках застосовувати положення цієї глави до осіб, які вчинили злочини у віці від 18 до 20 років.
У разі, якщо ті чи інші питання кримінальної відповідальності і покарання не передбачені главою 14 КК, слід керуватися положеннями Загальної частини КК (наприклад, ст. 80 КК, що передбачає заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання).
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Загальні положення "
 1. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  загальні положення в сфері контролю і нагляду за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 1. Органи прокуратури Російської Федерації та інші уповноважені федеральним законом органи здійснюють нагляд за виконанням органами та посадовими особами місцевого самоврядування федеральних і регіональних законів, статутів муніципальних утворень, муніципальних правових актів.
 2. § 3. Освіта, перетворення і скасування муніципальних утворень.
  Загальні положення цивільного законодавства. Відносно інших договорів муніципальне утворення-правонаступник укладає з контрагентом угоду про їх припинення або про заміну сторони в договорі. У разі перетворення муніципальних утворень у формі об'єднання та приєднання майно переходить муніципальному освіті-правонаступнику відповідно до законодавства РФ. У разі
 3. § 2. Джерела комерційного права
  загальні норми приватного права і спеціальні норми, що регулюють підприємницьку діяльність. Цивільний кодекс займає центральне місце серед джерел комерційного права як найбільш стабільний акт, який гарантує підприємцю найбільш стабільні умови діяльності, навколо якого групуються спеціальні закони та підзаконні акти, що регулюють підприємницьку діяльність. Це в
 4. Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ
 5. Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  загальні положення про договір купівлі-продажу. Сторонами договору контрактації є виробник сільськогосподарської продукції та її заготівельник. Виробником може бути комерційна організація, яка виробляє сільськогосподарську продукцію, громадянин, який займається цим видом Ц підприємницької діяльності, у тому числі селянське (фермерське) господарство. Заготівельником також є
 7. § 1. Підряд
  загальні положення про підряд поширюють свою дію на відносини, учасниками яких можуть бути не тільки підприємці, але й інші суб'єкти цивільного права. Важливе значення у регулюванні відносин підряду мають спеціальні нормативні акти, розвиваючі норми ЦК про окремі види договорів підряду та спрямовані на врегулювання тих видів зобов'язань, які не знайшли відображення в
 8. § 1. Загальні положення
  положень. Спочиваюча на принципі персонального ризику підприємницька діяльність може успішно розгортатися, розширюватися «вглиб» і «вшир» тільки за наявності твердих правових гарантій з боку держави. Ось чому в умовах ринкової економіки найважливішим завданням держави, поряд з сприянням підприємництву, є правовий захист підприємництва в будь-яких його формах,
 9. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  загальні положення про договір тощо). Всі основоположні норми Цивільного кодексу повинні послідовно застосовуватися при здійсненні процесу приватизації для регулювання майнових і пов'язаних з ними немайнових відносин. Там, де необхідно врахувати особливості процесу приватизації, Цивільний кодекс таку можливість надав. Це не тільки згадувана вже ч. 2 ст. 217.
 10. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні папери віднесені до об'єктів цивільних прав (див.: найменування підрозділу 3 ГК, до якого належить гл. 7). У чолі всього вісім статей (ст. 142-149 ЦК). Крім того, норми,
© 2014-2022  yport.inf.ua