Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Л.Г. Єфімова. Рамкові (організаційні) договори, 2006 - перейти до змісту підручника

§ 3. Загальні умови договорів-додатків


Муссерон, ПЕБЛ і Шмідт вважають, що рамковий договір покликаний визначити найбільш важливі правила, яким повинні бути підпорядковані майбутні договори-додатки. Таким чином, рамковий договір представляється глобальним договором, що містить елементи майбутніх договоров15. У базовому договорі повинні бути узгоджені загальні умови договорів-додатків. З урахуванням того, що один рамковий договір може бути призначений для укладання договорів-додатків різної правової природи, зміст базового договору набуває певний комплексний (змішаний) характер. У базовий договір включаються загальні умови різних договірних типів. При цьому слід ще раз підкреслити, що загальні умови договорів-додатків не повинні і не можуть вклю-
Див Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 6 серпня 1996 р. № 666/96 / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 10.
Le contrat cadre. 1 Exploration comparative: France, Allemagne, Italie, Angleterre,
Etats Unis. Etude du Centre de recherche sur le droit des affaires. P. 76.

Чать всіх істотних умов майбутніх договорів-додатків. Мова йде тільки про деякі з них, які сторони вирішили погодити заздалегідь.
Враховуючи різноманіття областей людської діяльності, в яких застосовуються рамкові договори, а також національні традиції і національне законодавство держав, на території яких вони полягають, неможливо дати вичерпний перелік загальних умов договорів-додатків. Більш того, в різних рамкових договорах може виявитися зовсім різний перелік загальних умов договорів-додатків залежно від їх правової природи та інших найрізноманітніших обставинам, зокрема від потреб сторін і позиції судових органів. Наприклад, з точки зору французької доктрини та правозастосовчої практики одним з істотних умов базового договору є ціна майбутніх договорів-додатків, якщо ці договори мають укладатися у формі договору купівлі-прода-жі16. Представляється, що для Росії даний висновок абсолютно неприйнятний, зважаючи на ті аргументи, які були наведені для обгрунтування неможливості узгодження кількісних-. ва майбутніх договорів-додатків. Укладаючи базовий договір на 10 років, сторони не мають уявлення, якою буде ринкова ціна продукції (робіт, послуг), яку вони збираються спільно реалізовувати.
Таким чином, перелік загальних умов договорів-додатків буде різним у кожному конкретному рамковій договорі. Важливо, щоб ці загальні умови договорів-додатків були узгоджені в рамковій договорі і стали частиною його змісту. Без їх узгодження конкретний договір не може бути названий рамковим. Ймовірно, його можна буде кваліфікувати як організаційний договір іншого виду.
Для прикладу розглянемо перелік загальних умов майбутніх виконавських угод, певний в Угоді про загальні умови проведення двосторонніх угод на міжбанківському ринку,

10 Приклад див.: Le contrat cadre. 1 Exploration comparative: France, Allemagne, Italie,
Angleterre, Etats Unis. Etude du Centre de recherche sur le droit des affaires. P. 79.Розробленому банком «С». Згідно п. 6.2 розглянутого рамкового договору, угода вважається укладеною з моменту узгодження наступних істотних умов.
Для конверсійних угод:
- визначення дій сторін (купівля або продаж торгувала валюти);
- найменування торгувала валюти і контрвалюти;
- сума торгувала валюти;
- валютний (обмінний) курс (для операцій типу «валютний своп» також курс зустрічній угоди);
- дата або дати валютування;
- платіжні реквізити сторін для здійснення розрахунків по угоді;
- інші необхідні умови, які можуть бути суттєвими для виконання деяких видів конверсійних угод.
Для угод типу «опціон»:
- визначення дій сторін (купівля або продаж опціону);
- вид опціону (cal -option або put-option);
- тип опціону (американський або європейський опціон);
- найменування торгувала валюти і контрвалюти;
- сума торгувала валюти;
- дата експірації;
- величина премії, валюта премії та дата валютування по премії;
- страйк;
- платіжні реквізити сторін для здійснення розрахунків по угоді;
- інші необхідні умови, які можуть бути суттєвими для виконання деяких видів опціонних угод.
Для кредитних угод:
- спрямованість угоди (видача або залучення кредиту);
- найменування валюти кредиту;
- сума кредиту;
- дата надання і повернення кредиту;

- процентна ставка по кредиту, що обчислюється у відсотках річних;
- відсотковий період, якщо виплата відсотків відбувається не в кінці строку;
- платіжні реквізити сторін для здійснення розрахунків по угоді;
- інші необхідні умови, які можуть бути істотними для виконання деяких видів кредитних угод.
Крім зазначеного переліку істотних умов різних видів договорів-додатків сторонами повинен бути узгоджений:
- порядок підрахунку відсотків за міжбанківськими кредитами (п. 6.6 Угоди);
- порядок дострокового повернення суми кредиту (п. 6.7);
- порядок взаємозаліку по конверсійних операціях (ст. 7);
- порядок здійснення платежів (ст. 8);
- умова про відповідальність сторін (ст. 9, 11 і 12);
- порядок призупинення виконання договорів-додатків у відповідних випадках (ст. 13).
Договір банківського рахунку є пойменованим. Тому частина загальних умов розрахункових операцій, що складають істотну частину базового договору, визначена нормативно. Так, в ГК РФ і Положенні про безготівкові розрахунки в Російській Федерації, інших нормативних актах Банку Росії визначені види розрахункових операцій за рахунком відповідного виду, терміни та порядок здійснення розрахункових операцій, умова про банківську таємницю. У договорі банківського рахунку узгоджується розмір винагороди за розрахунково-касове обслуговування, який також може бути віднесений до числа загальних умов розрахункових операцій.
Наведені приклади показують приблизний перелік загальних умов майбутніх договорів-додатків. Вони можуть міститися в законодавстві або узгоджуватися в конкретних договорах. Ці приклади дозволяють продемонструвати особливу регулятивну роль рамкового договору. У базовому договорі узгоджується частина умов договорів-додатків. Тому зміст правовідносини, виникає в результаті укладення договору-додатки, має визначатися змістом договору-додатки та загальними умовами базового договору.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Загальні умови договорів-додатків "
 1. Стаття 375. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги бенефіціара
  умовам
 2. Стаття 420. Поняття договору
  загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами цієї глави і правилами про окремих видах договорів, що містяться в цьому Кодексі. 4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами, загальні положення про договір застосовуються, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру таких
 3. Програми
  Програми
 4. Програми
  Програми
 5. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). До зміни певних
 6. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Андрєєв В.К. Представництво в цивільному праві. Калінін, 1978. Брагінський М.І. Договір доручення / / Господарство право. 2001. Додаток до N 4. Брагінський М.І. Договір доручення і сторони в ньому / / Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 2001. N
 7. Програми. Зразки документів
  Програми. Зразки
 8. Додаток 4 Запит пояснень у особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  (приблизний зразок) Керівнику члена СРО У зв'язку з надходженням до Дисциплінарного комітету СРО заяви К. про вчинення членом СРО дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 59 Кодексу заходів дисциплінарного впливу, сповіщаю Вас про порушення дисциплінарного провадження стосовно Вашої організації і прошу надати до Дисциплінарного комітету пояснення по фактах, зазначеним у
 9. Стаття 784. Загальні положення про перевезення
  умови перевезення визначаються транспортними статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами. Умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень визначаються угодою сторін, якщо цим Кодексом, транспортними статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до
 10. Стаття 974. Обов'язки повіреного
  умовам договору або характером
 11. Стаття 374. Подання вимоги по банківській гарантії
  додатком зазначених в гарантії документів. У вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого видана гарантія. 2. Вимога бенефіціара має бути представлено гаранту до закінчення визначеного в гарантії строку, на який вона
 12. Стаття 209. Вимоги до заяви про оскарження ре-ня адміністративного органу про притягнення до адміністра-тивної відповідальності
  програми до даної заяви всіх документів, що вказуються загальною нормою ст. 126 АПК РФ. До заяви про оскарження рішення адміністративного органу в обов'язковому порядку повинні додаватися текст оспорюваного рішення, повідомлення про вручення або інший документ, що підтверджують направлення копії заяви про оскарження рішення в адміністративний орган, який це рішення ухвалив. При відсутності повідомлення про
 13. § 1. Базовий договір і договори-додатки - система договорів
  загальні умови майбутніх договорів. Приватні, спеціальні умови узгоджуються в договорах-додатках. Договорів-додатків може бути досить багато, вони можуть містити найрізноманітніші, часом взаємовиключні умови. Наприклад, якщо мова йде про укладання рамкової угоди в сфері розподілу, то договорами-прило-жениями можуть узгоджуватися або різні товари, які належить
 14. Програми (зразки документів дисциплінарного провадження саморегулівної організації)
  Програми (зразки документів дисциплінарного провадження саморегулівної
 15. 1. Істотні умови договору
  умов, в яких закріплюються права і обов'язки контрагентів, що складають зміст договірного зобов'язання. В письмових договорах умови викладаються у вигляді окремих пунктів. До основного тексту письмового договору можуть, крім того, додаватися різні узгоджені сторонами додатки і доповнення, які також входять в його зміст в якості складових частин договору. Наявність
© 2014-2022  yport.inf.ua