Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Л.Г. Єфімова. Рамкові (організаційні) договори, 2006 - перейти до змісту підручника

§ 2. Предмет базового договору


У літературі була висловлена точка зору, що предметом рамкового договору є укладення договорів-додатків. Однак it цьому випадку необхідно, щоб договори-додатки були визначені II базовому договорі більш-менш точно з точки зору їх Іїда і кількості. Автор цієї позиції вважає, що необхідність визначити вид договорів-додатків означає узгодження і баіопом договорі правової природи таких договорів. Так, сторони повинні точно вказати, що договори-додатки будуть, наприклад, договорами купівлі-продажу. Що стосується необхідності визначити їх кількість, то даний автор пише, що вимоги законодавства про необхідність визначити предмет договору будуть виконані, якщо в рамковій договорі буде погоджено число договорів-додатків, які будуть укладені протягом усіх дедопих отношеній12.
Автори порівняльно-правового дослідження рамкових договорів вважають таку концепцію неприйнятною з наступних причин.
По-перше, неприйнятною є сама ідея про те, що рамковий договір встановлює зобов'язання до укладення конкретних договорів, про що було сказано вище.
По-друге, абсолютно нездійсненним є вимога про узгодження кількості договорів-додатків. При узгодженні змісту базового договору сторони не можуть знати, яка кількість, наприклад, договорів купівлі-продажу їм доведеться укласти в майбутньому.
Припустимо, базовий договір укладається на п'ять років. Це досить тривалий період часу. Тому сторони повністю позбавлені можливості визначити не тільки кількість майбутніх договорів-додатків, але й точний їх зміст. Такі подробиці зовсім марні для визначення предмета базового догово

ра. Наприклад, при укладенні рамкового договору на поширення машинобудівної продукції виробника ні виробник, ні його дистриб'ютор не можуть на самому початку вказати ні числа, ні навіть типу машин, які вони повинні будуть поширювати згідно з договором протягом трьох, п'яти, десяти наступних років. Вони також не здатні вказати, яка кількість договорів купівлі-продажу їм знадобиться укладати протягом всього терміну їх сотруднічества13.
При визначенні предмета рамкового договору необхідно враховувати, що мова йде про договір, призначеному врегулювати комплексну економічну операцію, яка проводитиметься довгий час. Це спільна діяльність, збут продукції, кредитна лінія. Тому на практиці буває важко визначити тип договору, яким почнеться і закінчиться потік ділових відносин, відкритий заключному рамкового договору. Крім того, в рамковій договорі неможливо узгодити всі істотні умови договорів-додатків, оскільки вони не можуть бути відомі в момент укладення базового договору. Відсутні умови повинні бути визначені в кожному конкретному випадку при укладанні договорів-додатків.
Таким чином, предметом базового договору є організація співпраці сторін у певній сфері діяльності. Відмінна риса такого співробітництва полягає в укладанні сторонами базового договору договорів-додатків, правова природа і зміст яких можуть бути визначені лише приблизно. Так, предметом договору банківського рахунку є організація майбутніх розрахункових та касових операцій. Відповідно до ст. 845 ГК РФ при укладанні договору банківського рахунку банк зобов'язується здійснювати розрахунково-касові операції не в якісь певні терміни та / або в заздалегідь встановленому обсязі, а в міру необхідності. Іншими словами, зобов'язання банку полягає в тому, щоб не відмовлятися від виконання розрахункових та касових операцій в інтересах клієнта, якщо в майбутньому у останнього виникне така
10 Приклад див.: Le contrat cadre. 1 Exploration comparative: France, Allemagne, Italie,
Angleterre, Etats Unis. Etude du Centre de recherche sur le droit des affaires. P. 79.

Потреба. Разом з тим обов'язок банку виконати конкретну розрахункову або касову операцію виникає тільки при виконанні клієнтом деяких зустрічних обов'язків. Так, банк зобов'язаний вчиняти на вимогу клієнта операції з видачі коштів з рахунку та здійснення кредитових переказів (розрахунки платіжними дорученнями) або розрахунки акредитивами: 1) за наявності залишку на рахунку, достатнього для виконання відповідної операції, 2) при відповідності доручення клієнта законодавству і договором банківського рахунку. Банк зобов'язаний вчинити на вимогу клієнта операцію щодо здійснення дебетового перекладу (інкасові операції) при відповідності доручення клієнта законодавству і договором банківського рахунку. Необхідність надання банку платника (або іншому банку, виконуючому доручення про переказ коштів) відповідного грошового відшкодування підтверджена арбітражної практікой14.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Предмет базового договору "
 1. 24. Об'єкти аграрних правовідносин. Головні базові складові системи аграрних правовідносин.
  Об'єкти агр правовідносин багатогранні. До них, перш за все, належать об'єднання общеаграрних майнових, земельних, управлінських і трудових суспільних відносин як базових. Своєрідними об'єктами в базових агр правовідносинах виступають різні прояви останніх, зокрема фінансово-кредитні, господарсько-договірні, соціально-побутові та ін заг відносини, кіт виходять з мети,
 2. Стаття 26. Базова (основна) ставка податку
  26.1. Базові (основною) ставкою податку візначається ставка, что Визначи такою для окрем податку відповіднім Розділом цього Кодексу. 26.2. У випадка, передбачення Цім Кодексом, во время обчислення одного и того самого податку могут використовуват декілька базових (основних) ставок. Базова (основна) ставка - ставка, что НЕ враховує особливая платника або виду ДІЯЛЬНОСТІ, Які
 3. 49. Стабілізаційний фонд РФ
  Відповідно до ст. 96.1 БК РФ Стабілізаційний фонд РФ - частина коштів федерального бюджету, що утворюється за рахунок перевищення ціни на нафту над базовою ціною на нафту, що підлягає відокремленому обліку, управління та використання в цілях забезпечення збалансованості федерального бюджету при зниженні ціни на нафту нижче базової. Під базовою ціною на нафту розуміється ціна на нафту сиру марки
 4. Стаття 144. Системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ
  Коментар до статті 1. Коментована стаття присвячена системам оплати праці працівників державних і муніципальних установ. Працівників державних і муніципальних установ слід відрізняти від державних цивільних службовців, які проходять службу в державних органах, і від муніципальних службовців, що проходять службу в муніципальних органах. Умови оплати праці
 5. § 1. Базовий договір і договори-додатки - система договорів
  Питання про те, чи можна кваліфікувати поєднання «рамковий договір / договори-додатки» як одне правовідношення, що виникло в результаті оформлення декількох документів, є спірним і в теорії , і на практиці. Можна було б поставити це питання інакше: чи не є договори-додатки окремими елементами виконання єдиного договору? Йдеться про одну з найбільш важких
 6. Стаття 327. Інші гарантії і компенсації
  1. ТК регулює трудові та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини (ст. 1). З урахуванням цього коментована стаття з питань надання гарантій і компенсацій для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, в галузі пенсійного забезпечення, соціального страхування, житлових відносин відсилає до іншим федеральним законам і нормативним правовим актам РФ,
 7. Відповідальність продавця (Постачальника) предмета договору лізінгу
  . Особливості договором лізінгу проявляються и у відповідальності Щодо продаж (поставки) предмета договору непрямого лізінгу (ст. 808 ЦК України). Так, ЯКЩО відповідно до договору непрямого лізінгу вибір продавця (Постачальника) предмета договору лізінгу БУВ здійсненій лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за Порушення зобов'язання Щодо
 8. Предмет ліцензійного договору
  . У юрідічній літературі як предмет ліцензійного договору, як правило, розглядалося позбав охоронюваних законом право на Винахід або окремі Повноваження, что віплівають з цього права. Такої думки додержуваліся І.Я. Хейфец, Б.С. Антимонов, Е.О. Флейшиц та Інші авторі1. Ніні переважає Інша точка зору, відповідно до Якої предметом ліцензійного договору є сам Винахід. На нашу мнение, найпошіренішою
 9. § 213. Предмет договору
  Предметом договору могли бути всі ті речі, які могли бути предметом престаціі зобов'язальних відносин взагалі. По цьому елементу договори не відрізнялися від інших зобов'язальних відносин: вони були одним з видів
 10. Стаття 285. Податковий Период
  Базовим податковим (Звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік ПОЧИНАЄТЬСЯ 1 січня и закінчується 31 грудня того ж року (для новостворене предприятий та організацій, а такоже у зв'язку Із набуттям права власності та / або КОРИСТУВАННЯ на Нові земельні ділянки может буті меншим 12 місяців). 285.1. У п. 4.3 ст. 4 ПК України, яка візначає основні засади
 11. Стаття 305. Податковий (звітний) період
  305.1. Базовим податковим (Звітним) періодом для податку є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік ПОЧИНАЄТЬСЯ з 1 січня и закінчується 31 грудня того ж року. Попередній податковий (звітний) рік для новоутвореніх сільськогосподарськіх товаровіробніків - період з дня ДЕРЖАВНОЇ реєстрації до 31 грудня того ж року. Податковий (звітний) рік для сільськогосподарськіх
 12. Стаття 668. Передача орендарю предмета договору фінансової оренди
  1. Якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, майно, що є предметом цього договору, передається продавцем безпосередньо орендареві в місці знаходження останнього. 2. У разі, коли майно, що є предметом договору фінансової оренди, не передане орендареві в зазначений в цьому договорі термін, а якщо в договорі такий термін не зазначений, у розумний термін, орендар має право,
 13. § 3. Загальні умови договорів-додатків
  Муссерон, ПЕБЛ і Шмідт вважають, що рамковий договір покликаний визначити найбільш важливі правила, яким повинні бути підпорядковані майбутні договори-додатки. Таким чином, рамковий договір представляється глобальним договором, що містить елементи майбутніх договоров15. У базовому договорі повинні бути узгоджені загальні умови договорів-додатків. З урахуванням того, що один рамковий договір може бути
 14. Стаття 96.9. Резервний фонд
  (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) 1. Резервний фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку, управління та ис-користування з метою забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина
 15. Стаття 225.2. Порядок розгляду справ за корпоратив-ним спорах
  Коментар до статті 225.Общіе правила позовного провадження є базовими при розгляді корпоративних спорів. Особливості, встановлені в гол. 28.1 АПК РФ, стосуються забезпечення доступу до інформації про корпоративну суперечку, маючи на увазі необхідність сповіщення широкого кола учасників корпоративних правовідносин про наявність спору, розгляду питань про забезпе-печітельних заходи, а також
 16. Стаття 345. Заміна та відновлення предмета застави
  1. Заміна предмета застави допускається за згодою заставодержателя, якщо законом або договором не передбачено інше. 2. Якщо предмет застави загинув чи пошкоджений або право власності на нього або право господарського відання припинено з підстав, встановлених законом, заставодавець має право в розумний термін відновити предмет застави або замінити його іншим рівноцінним майном, якщо
 17. Стаття 666. Предмет договору фінансової оренди
  Предметом договору фінансової оренди можуть бути будь-які неспоживна речі, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів. (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N
 18. Стаття 346. Користування та розпорядження предметом застави
  1. Заставодавець має право, якщо інше не передбачено договором і не випливає з істоти застави, користуватися предметом застави відповідно до його призначення, у тому числі отримувати з нього плоди та доходи. 2. Якщо інше не передбачено законом або договором і не випливає із суті застави, заставодавець має право відчужувати предмет застави, передавати його в оренду або безоплатне користування
 19. Стаття 223. Складення та Подання декларації з акцизного податку
  Базовий податковий Период для надалі вважає податку відповідає календарному місяцю. Платник податку з підакцізніх товарів (ПРОДУКЦІЇ), вироблений на мітній территории України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюново виробів подає щомісяця НЕ пізніше 20 числа Наступний періоду органу ДЕРЖАВНОЇ податкової служби за місцем реєстрації Декларацію акцизного податку за формою, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ у порядку,
© 2014-2022  yport.inf.ua