Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 96.9. Резервний фонд

(в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
1. Резервний фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку, управління та ис-користування з метою забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету.
2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в абсолютному розмірі, визначеному виходячи з 7 відсотків прогнозованого на відповідний фінансовим-вий рік обсягу валового внутрішнього продукту, зазначеного у федеральному законі про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
3. Резервний фонд формується за рахунок:
додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету у випадку, якщо накопичений обсяг коштів Резервного фонду не досягає його нормативної величини, встановленої відповідно до пункту 2 цієї статті;
Дія абзацу третього пункту 3 статті 96.9 призупинено до 1 лютого 2016 Федеральним законом від 30.09.2010 N 245-ФЗ (ред. від 25.12.2012).
До 1 лютого 2016 доходи від управління коштами Резервного фонду спрямовуються на фінансове забезпечення витрат федерального бюджету.
Доходів від управління коштами Резервного фонду.
4. При складанні проекту федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період і внесення змін до фе-деральному закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період додаткові нафтогазові доходи Феде-рального бюджету, плановані до зарахування у Резервний фонд, визначаються як різниця між нафтогазовими доходами, розрахований-ними виходячи з прогнозованої на відповідний фінансовий рік ціни на нафту, і нафтогазовими доходами, розрахованими виходячи з базової ціни на нафту.
5. При прогнозуванні нафтогазових доходів федерального бюджету використовується середньорічна ціна на нафту сиру марки "Юралс".
Під базовою ціною на нафту на черговий фінансовий рік розуміється ціна на нафту, розрахована як середньорічна ціна на нафту за один барель (одну тонну), в сумі, еквівалентній доларам США, за п'ятирічний період, що завершується поточним фінансовим-вим роком, з щорічним збільшенням зазначеного періоду на один рік до досягнення нею десяти років.
Під базовою ціною на нафту на перший рік планового періоду розуміється ціна на нафту, розрахована як середньорічна ціна на нафту за один барель (одну тонну), в сумі, еквівалентній доларам США, за шестирічний період, що завершується черговим фінан-совим роком, з щорічним збільшенням зазначеного періоду на один рік до досягнення нею десяти років.
Під базовою ціною на нафту на другий рік планового періоду розуміється ціна на нафту, розрахована як середньорічна ціна на нафту за один барель (одну тонну), в сумі, еквівалентній доларам США, за семирічний період, що завершується першим роком плано-вого періоду, з щорічним збільшенням зазначеного періоду на один рік до досягнення нею десяти років.
У випадку, якщо середньорічна ціна на нафту за один барель (одну тонну) за трирічний період, що завершується поточним фінан-совим роком (черговим фінансовим роком, першим роком планового періоду), не перевищує базову ціну на нафту, розраховану на відповідний фінансовий рік, базова ціна на нафту на відповідний фінансовий рік приймається рівною середній ціні на нафту за вказаний трирічний період.
При розрахунку базової ціни на нафту ціна на нафту в поточному фінансовому році приймається рівній ціні на нафту за перше напів-чя поточного фінансового року.
6. Додаткові нафтогазові доходи федерального бюджету визначаються як сума:
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
фактичних надходжень у федеральний бюджет вивізного мита на нафту сиру в звітному місяці, помножений-них на відношення різниці діючої в звітному місяці ставки вивізного мита на нафту сиру і розрахункової ставки зазначеної мита при базовій ціні на нафту до діючої в звітному місяці ставкою вивізного мита на нафту си-рую;
фактичних надходжень у федеральний бюджет вивізного мита на газ природний у звітному місяці, помножений-них на відношення різниці діючої в звітному місяці ставки вивізного мита на нафту сиру і розрахункової ставки зазначеної мита при базовій ціні на нафту до діючої в звітному місяці ставкою вивізного мита на нафту си-рую;
фактичних надходжень у федеральний бюджет вивізного мита на товари, вироблені з нафти, в звітному місяці, помножених на відношення різниці діючої в звітному місяці ставки вивізного мита на товари, виробок танние з нафти, і розрахункової ставки зазначеної мита при базовій ціні на нафту до діючої в звітному місяці ставкою вивізного мита на товари, вироблені з нафти;
фактичних надходжень до федерального бюджету податку на видобуток корисних копалин (нафта) у звітному місяці, помножених на відношення різниці діючої в звітному місяці ставки податку на видобуток корисних копалин (нафта) та розрахункової ставки вказаного податку при базовій ціні на нафту до діючої в звітному місяці ставкою податку на видобуток корисних копалин (нафта).
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
7. Обсяг використання коштів Резервного фонду на покриття дефіциту федерального бюджету встановлюється федеральним за-Коном про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
8. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період може бути передбачено ис-користування коштів Резервного фонду на дострокове погашення державного боргу Російської Федерації.
9. Федеральним законом про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плано-вий період може бути передбачено використання в розмірі, що не перевищує обсяг, встановлений зазначеним федеральним зако-ном, додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, а також, в разі нестачі зазначених доходів, коштів Резервного фонду на заміщення що не надходять у ході виконання федерального бюджету в поточному фінансовому році доходів федерального бюд-жету (за винятком нафтогазових доходів федерального бюджету) та надходжень, врахованих у джерелах фінансування дефіциту федерального бюджету, з відповідним зменшенням обсягу коштів, що підлягають перерахуванню до Резервний фонд.
(П. 9 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 96.9. Резервний фонд"
 1. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  резервні фонди. Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ. Федеральний фонд співфінансування витрат. Федеральний фонд компенсацій. Резервні фонди. Фонд національного добробуту. Роль і значення цільових бюджетних фондів. Державні і муніципальні позабюджетні фонди. Види позабюджетних фондів. Пенсійний фонд РФ. Фонд
 2. 38. Нафтогазові доходи федерального бюджету: джерела формування і напрями використання.
  Резервний фонд і фонд національного добробуту. Резервний фонд і фонд національного добробуту увібрали в себе кошти стабілізаційного фонду, що припинив своє існування з 1 січня 2008 року. Резервний фонд призначений для забезпечення видатків на середньострокову перспективу у випадку значного зниження цін на експортовану нафту. Фонд національного добробуту представляє
 3. 40. Правовий режим Фонду національного добробуту.
  Резервний фонд і фонд національного добробуту. Резервний фонд і фонд національного добробуту увібрали в себе кошти стабілізаційного фонду, що припинив своє існування з 1 січня 2008 року. Резервний фонд призначений для забезпечення видатків на середньострокову перспективу у випадку значного зниження цін на експортовану нафту. Фонд національного добробуту представляє
 4. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  Фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в
 5. Ф
  резервний Ф. в господарських товариствах IV, 20, § 2 (4) - с. 84 - 85 - резервний Ф. в кооперативах IV, 20, § 2 (5) - с. 87 Фонограма - поняття Ф. VI, 30, § 7 (2) - с. 314 - виробники Ф. VI, 30, § 7 (3) - с. 315 - примірник Ф. VI, 30, § 7 (5) - с. 318 Форма - Ф. заповіту V, 26, § 1 (2) - с. 212 - 216 - Ф. заповідального розпорядження правами на грошові кошти в банках V, 26,
 6. 20. Джерела формування власних коштів
  резервний фонд, який є неподільним і розмір якого повинен становити не менше 10 відсотків від пайового фонду кооперативу. Резервний фонд створюється, зокрема, для покриття непродуктивних втрат і збитків, а також виплат доходів членам кооперативу при відсутності або недостатності прибутку звітного року для цих цілей. Порядок формування резервного фонду встановлюється статутом
 7. 50. Резервні фонди
  резервних фондів органів виконавчої влади та резервних фондів органів місцевого самоврядування. Створення резервних фондів законодавчих (представницьких) органів і депутатів законодавчих (представницьких) органів у видатковій частині бюджетів забороняється. Під резервним фондом бюджетапонімается сукупність всіх бюджетних коштів, призначених для покриття потреб держави та
 8. Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства
  резервного паливного господарства або непідготовленість газовікорістовуючіх установок до роботи на встановленного резервних видах паливо - Тягном за собою Попередження або накладення штрафу на керівніків, заступніків керівніків, головних Енергетиків (головний механіків), начальніків цехів и служб предприятий, установ и організацій від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 9. Стаття 15.31. Незаконне використання слів "інвестиційний фонд" чи утворених на їх основі словосполучень
  фонд "," інвестиційний фонд "або" пайовий інвестиційний фонд "чи утворених на їх основі словосполучень - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч
 10. Фонди
  фонду його засновниками, є власністю фонду. Засновники не відповідають за зобов'язаннями створеного ними фонду, а фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх засновників. Фонд має право здійснювати підприємницьку діяльність лише для досягнення цілей, заради яких він був створений, і цих цілей. При цьому фонд має право створювати господарські товариства і брати участь в
 11. § 27. Правовий режим резервних фондів
  резервних фондів виконавчих органів дер жавної влади та місцевих адміністрацій. До таких фондів відносяться резервний фонд Уряду Російської Федерації, резерв ві фонди вищих виконавчих органів державної вла сти суб'єктів Російської Федерації і резервні фонди місць-1 У складі міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єктів Російської Федерації утворюються
 12. Стаття 273. Резервний метод
  резервного методу здійснюється на Основі Законів України и має відповідаті принципам та положенням статьи VII генеральної догоди з тарифів и торговли (ГАТТ) та угіддях про! застосування статьи VII генеральної догоди з тарифів и торговли (ГАТТ) 1994 року. Для визначення мітної вартості за резервним методом митний орган надає декларанту цінову інформацію, что є у его розпорядженні. Для визначення
 13. § 2. Право власності комерційних організацій
  резервний фонд, фонд соціальної сфери, фонд споживання та ін Види фондів, джерела їх утворення і поповнення, порядок витрачання визначені в установчих документах, в особливих положеннях про фонди, розроблювальних і прийнятих організаціями, а також у законах та інших правових актах. Так, в акціонерному товаристві в обов'язковому порядку утворюється резервний фонд, який не повинен бути менше
 14. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  фонд, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а одно витрачання іншими особами в цілях досягнення певного результату на виборах, референдумі грошових коштів, що не перераховані у виборчий фонд, фонд референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або
 15. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму (Введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
    фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, - (в ред. Федерального закону від 09.02.2009 N 3-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, на особу, є кандидатом, на особу, обрану депутатом, на уповноваженого
© 2014-2022  yport.inf.ua