Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 4. Обов'язки покупця


1. До обов'язків покупця належить прийняття товару, переданого продавцем.
Прийняття товару передбачає його огляд з метою перевірки та оцінки поставленого об'єкта для встановлення кількості і якості. Тому воно повинно бути здійснено у терміни, що забезпечують покупцеві таку можливість.
Прийняття товару покупцем не знімає з продавця відповідальності за наявність прихованих недоліків у речі або ж відсутність обумовленої кількості, яке не може бути виявлено при прийманні (див. § 6).
2. В обов'язки покупця входить також сплата покупної ціни за товар. На розсуд самих сторін надається визначення всіх умов платежу: способу, часу, місця оплати і валюти платежу. У разі їх відсутності в контракті діють диспозитивні норми закону.
Оплата товару може здійснюватися шляхом розрахунку готівкою або ж зарахуванням коштів на поточний рахунок продавця в банку. Покупець вважається виконав свій обов'язок щодо сплати ціни в момент зарахування суми боргу на названий рахунок, хоча для продавця в цей момент виникає не право власності на грошові знаки, а тільки зобов'язальне вимога до банку в межах внесеної на його рахунок грошової суми.
Не вважаються платежем видача покупцям чека, відкриття акредитива чи акцепт або передача векселя продавцю. Всі ці дії створюють лише організаційно-правові передумови для розрахунку. Тому, якщо в контракті передбачається, напри-| заходів, відкриття покупцем у встановлений строк акредитива для ^ розрахунків за товар, продавець у його не відвантажувати до тих пір, поки акредитив буде відкритий.
Відповідно до закону оплата повинна здійснюватися за S часу одночасно з передачею товару або товарораспоряді-| тільних документів (Франція - ст. 1651 ФГК; Англія - ст. 28 | аакона про продаж товарів; США- ст. 2-310 ЄТК та ін.) Це ж ^ правило закріплено і в п. 1 ст. 58 Віденської конвенції. Однак сто-| рони за договором купівлі-продажу можуть встановити в договорі інший | <вроки платежу за товар, найчастіше коли покупцеві предостав-| 'ляется відстрочка оплати при продажу в кредит на певний
EСрок (обчислюваний з моменту передачі товару транспортній організації або відсилання покупцеві товаророзпорядчих документів).
| З Важливе значення має місце платежу, особливо зважаючи дії | щ країнах правил валютного контролю. По праву Франції та США р ^ вцлата повинна бути проведена в місці поставки товару (Фран-ЕДОЯ - ст. 1651 ФГК; США - ст. 2-312 ЄТК), а по праву ФРН - § <»місцезнаходження кредитора, тобто продавця (§ 270 ГГУ). У п. 1 i-'
323
ст. 57 Віденської конвенції місцем платежу прямо визначено місцезнаходження підприємства продавця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Обов'язки покупця "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару
 3. § 2. Право спільної часткової власності
  Поняття права спільної часткової власності. Юридична природа частки у праві спільної власності. Загальна часткова власність - це власність двох і більше осіб, чиї частки у праві власності визначені законом або договором. Право спільної часткової власності надає співвласникам можливість володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм майном, яке є єдиним
 4. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  Предмет виконання. Те майно, роботу або послугу, яку в силу зобов'язання боржник зобов'язаний передати, виконати або надати кредитору, іменують предметом виконання зобов'язання. Щоб зобов'язання вважалося належно виконаним, боржник зобов'язаний передати саме той предмет, який був передбачений. Вимоги до предмету визначаються відповідно до умов договору, встановленнями
 5. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 6. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
  Договори продажу нерухомості та підприємства і кваліфікуючі їх ознаки. За договором купівлі-продажу нерухомого майна продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно (ст. 130 ЦК). За договором продажу підприємства продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство в цілому як майновий
 7. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  Загальна характеристика договору лізингу. За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей (ст. 665 ЦК). Як видно з визначення, лізинг передбачає, що одна особа, в силу
 8. 8.3. Неправові засоби регулювання міжнародних торгових відносин
  Складність використання міжнародних торгових звичаїв і звичаїв у конкретних правовідносинах зумовлена насамперед тим обставиною, що вони далеко не завжди збігаються за змістом в різних державах. Більш того, навіть в рамках окремих територіальних утворень однієї країни вони можуть тлумачитися по-різному. З метою подолання виникаючих у зв'язку з цим проблем
 9. 71. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  Договір купівлі-продажу (emptio-venditio) - договір, в силу якого одна сторона (продавець) була зобов'язана надати іншій стороні (покупцеві) річ (товар) у власність, а покупець був зобов'язаний сплатити продавцеві встановлену договором грошову ціну. Договір купівлі-продажу був спрямований на перехід права власності та володіння від однієї особи до іншої на оплатній основі. Договір
 10. 3. Способи і форми виконання цивільно-правових обов'язків
  Формою виконання обов'язків пасивного типу є дотримання заборон особами, яким вони адресовані. Дотримання заборон може породити у суб'єктів право вимоги якого майнового задоволення чи іншого надання лише у випадках, передбачених законом або угодою з особою, на користь якої встановлено заборону. Так, акціонер може за винагороду взяти на себе
© 2014-2022  yport.inf.ua