Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 1. Об'єктивна необхідність законності та правопорядку

Держава управляється за допомогою різних методів і засобів - економічних, політичних, ідеологічних, організаційних, правових. Серед останніх найважливіше місце займають законність і правопорядок, без яких неможливо забезпечити нормальну життєдіяльність суспільства, його громадян. За допомогою однієї сили цього зробити ще нікому не вдавалося.
Закони та їх дотримання - найдавніший і найбільш цивілізований спосіб управління людьми. Сьогодні він загальноприйнято у всіх розвинених демократичних країнах, у світовому співтоваристві. Нічого кращого, більш розумного і раціонального людство поки не придумало. Не будь законів, будь-яке суспільство занурилося б в морок невігластва. Законів не було лише на самих ранніх, незрілих стадіях розвитку історії, коли панували найпростіші, підчас примітивні форми гуртожитку.
Ще римські юристи проголосили широко відомі і понині постулати: "Державою повинен правити закон", "Закон понад усе", "Закон вище будь-якій посаді", "Закон - єдиний бог, якому всі повинні поклонятися" , "Хай впаде світ, але восторжествує закон", "Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними", "Закон має панувати над усіма", "Хто живе за законом, той нікому не шкодить", "Закон суворий, але це закон ".
Всі ці вислови сповнені глибокого змісту, досвіду, мудрості. Сократ говорив: "Що законно, то і справедливо". У законі втілений колективний розум, тому він і авторитетний, ставиться понад усе, шанується. Принаймні, так має бути. Право здавна називали мистецтвом добра, неупередженості та об'єктивності, а в законі бачили якесь вище божественне встановлення. Зауважимо, що тут мова поки не йде про недосконалих законах, які свідомо можуть бути; закон мислиться як збірний, позитивний образ, як ідеал.
Зрозуміло, закони зобов'язана дотримуватися і сама влада, яка створює ці закони, вважати себе пов'язаною ними. В іншому випадку вона не матиме морального права вимагати цього від інших і, отже, не зуміє забезпечити належного порядку в суспільстві. Відомий російський юрист А.Ф. Коні писав: "Влада не може вимагати поваги до закону, коли сама його не поважає, бо громадяни вправі відповідати на її вимоги:" Лікар, зцілися сам ". У підпорядкуванні влади власними законами - суть правової держави, бо там, де закінчуються закони, починається свавілля. У свою чергу, закони повинні грунтуватися на ідеях природних прав людини і громадянина, вільного розвитку особистості. Ці права якраз і служать обмежувачем влади, її можливого свавілля.
Закон, як відомо, є формою вираження волі народу - єдиного джерела влади. Саме тому жоден монарх, цар, король, президент не має права видавати закони, а тільки підзаконні акти. Прийняття законів - функція законодавчих органів, які тому й називаються законодавчими. Правда, в давнину окремі монархи все ж видавали закони, але це були часи нерозвиненої демократії або навіть повної її відсутності при всевладдя правителів.
У чому ж конкретно полягає об'єктивна необхідність законності та правопорядку в сучасних російських умовах? У тому, що без них неможливо вирішити поставлені перед суспільством завдання, а саме:
1) успішне проведення курсу економічних реформ, становлення ринкових відносин, розвиток виробництва;
2) побудова громадянського суспільства і правової держави ;
3) ефективне функціонування інститутів демократії, політичної системи;
4) реалізація прав і свобод людини, зміцнення їх гарантій;
5) чітка робота державного апарату, всіх його ланок, органів, структур, посадових осіб;
6) боротьба із злочинністю, корупцією, правовим свавіллям, тероризмом;
7) забезпечення правотворчого, правозастосовчого, а в більш широкому плані - управлінського процесу;
8) формування політико-правової культури та підвищення правосвідомості особистості і всього суспільства.
Для втілення в життя всіх цих та інших завдань потрібні організованість, порядок, дисципліна. Зрозуміло, що вони стосуються не тільки рядових членів суспільства, а й владних структур, правлячих еліт, влади в цілому. Стабільна правова ситуація виступає найважливішою передумовою всякої іншої - економічної, соціальної, політичної, морально-психологічної. Росії, як ніколи, потрібні законність і порядок.
Особливо вони необхідні зараз у сфері економіки, яка наполовину є мафіозно-тіньовий, знаходиться поза юридичного поля; там панують свої правила, своє "правосуддя". У не меншому ступені потребує правового впорядкування і політико-інформаційна сфера, де розгорнута нещадна війна компроматів, використовуються брудні виборчі методи і технології, "гри без правил", підкилимна боротьба. Тому гасло про "диктатуру закону" є сьогодні актуальним.
Відсутність належного порядку в країні негативно позначається і на її міжнародний престиж. У західних засобах масової інформації посилено створюється "непривабливий образ" Росії - погано керованої, корумпованою і непередбачуваною; країни, що заплуталася в реформах, обійнятої хаосом і плутаниною. Закони тут ніхто не поважає, панує кримінал. Демократія нерідко переростає у вседозволеність. Знадобляться роки, щоб зруйнувати цей образ.
Останні пропозиції і заходи, що вживаються новообраним Президентом Росії, спрямовані як раз на подолання цих небезпечних тенденцій, зміцнення державності й законності, наведення порядку в країні, підвищення керованості суспільством. У цьому зв'язку цілком виправданим виглядає, зокрема, створення незалежних територіальних прокуратур у федеральних округах. Ці органи разом з уже існуючими структурами прокуратури здійснюватимуть нагляд за однаковим розумінням і суворим дотриманням російських законів і прав громадян, норм Конституції РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Об'єктивна необхідність законності та правопорядку "
 1. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти всі звернення; скасовувати або змінювати не відповідають законам або встановленими фактами рішення, давати необхідні вказівки і вживати заходів до їх виконання, припиняти неправомірні дії; забезпечити відновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих рішень, а також заходів щодо запобігання порушень законності; письмово повідомити
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  об'єктивно розглядаючи останнє твердження, не можна не відзначити, що подібне досяжно в дуже рідкісних випадках, як правило, в невеликих муніципальних утвореннях. У великих же , наприклад, містах форми здійснення місцевого самоврядування з функціональної точки зору практично нічим не відрізняються від способів здійснення державного управління. Проте функціональні особливості
 3. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  об'єктивна закономірність життєдіяльності людського суспільства. І тому термін "місцеве самоврядування" або "муніципальне управління" (як правове поняття) бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму. "муніципалітети" там називали міста, які користувалися правами самоврядування. --- Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори: У 3 т. Т. 3. М., 1986. С.
 4. § 1. Введення в цивільне (приватне) право
  об'єктивно зазнало істотних змін і цивільне право. Більше того, оскільки погляди дослідників виявилися зміщені з традиційного - галузевого - поділу системи права в площину так званого дуалізму права (тобто розподілу права на приватне і публічне), при цьому цивільне право стали якщо не ототожнювати, то, принаймні, узгоджувати з приватним правом, з'явилася необхідність
 5. § 1. Наука цивільного права
  об'єктивних знань про цивільне право, розтин закономірностей цивільно-правового регулювання, а також вироблення на цій основі науково обгрунтованих рекомендацій щодо його вдосконаленню. Для досягнення даних цілей цивілістикою вирішуються такі завдання: здійснюються систематизація знань про цивільне право, вироблення і класифікація основних цивільно-правових понять і юридичних
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  об'єктивного невідповідності вимогам закону. Крім цього потрібно, щоб інша сторона в угоді знала або свідомо повинна була знати про її незаконність. За загальним правилом, учасники цивільного обороту повинні переконатися у правоздатності свого контрагента, але зовсім не зобов'язані знати про особливості правоздатності юридичної особи, зокрема про те, що вона обмежена його установчими
 7. § 4. Порядок і наслідки визнання угоди недійсною
  об'єктивно порушені основи правопорядку і моральності, хоча б жодна зі сторін не переслідувала при цьому протиправні цілі. У такому випадку наслідки зводяться до двосторонньої реституції, яка виступає в якості загального наслідки недійсності правочину (ст. 168 ЦК). Як відомо, умисел - одна з форм вини порушника. Вина порушника в цивільному праві передбачається. Однак
 8. § 2. Поняття права власності
  об'єктивному сенсі - це система норм права, найбільш повно забезпечують можливість володіти, користуватися і розпоряджатися індивідуально-визначеної річчю за свій розсуд, незалежно від інших осіб і без обмеження по терміну. Право власності в об'єктивному сенсі становить найважливіший інститут підгалузі речового права, і, без перебільшення, системообразующее ядро галузі цивільного
 9. § 1. Право приватної власності громадян . Загальні положення
  об'єктивному сенсі. Зміст правових норм може істотно відрізнятися залежно від виду суб'єкта, специфіки об'єкту, що охороняється, підстав виникнення права власності. У зв'язку з цим слід визнати, що наявність єдиного визначення власності в суб'єктивному сенсі не усуває можливості виділення в системі норм про право власності відокремлених правових інститутів і
 10. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  об'єктивно зажадали прийняття відомих більшості розвинених правопорядков норм про право приватної власності на землю. Норми про приватної власності на землю закріпила Конституція РФ 1993 р., вказавши, що "земля та інші природні ресурси можуть перебувати у приватній, державної, муніципальної та інших формах власності" (ст. 9). В результаті було усунуто, що не виправдало себе панування
© 2014-2022  yport.inf.ua