Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії

Концесійний договір може передбачати конкретний обсяг використання отриманих користувачем від правовласника виключних прав і комерційної інформації (наприклад, по вартості або кількості вироблених товарів або наданих послуг, використанню їх на одному підприємстві або на певному їх кількості і т.п.), причому із зазначенням або без зазначення території використання (наприклад, торгівля певним видом товарів або надання відповідних послуг тільки в даному регіоні). Такого роду обмеження підприємницької діяльності, які з договірних умов, будучи по суті обмеженнями конкуренції на відповідному ринку, не можуть порушувати заборони антимонопольного законодавства (1) і повинні виключати цілі монополізації певного ринку або обмеження доступу певних споживачів до товарів і послуг.
--- ---
(1) Див: ст. 6 Закону про конкуренцію.
Разом з тим за умовами концесійного договору допускаються відомі обмеження (самообмеження) прав сторін (п. 1 ст. 1033 ЦК). Правовласник може взяти на себе зобов'язання не надавати аналогічні комплекси виключних прав для використання третім особам або також самому утримуватися від аналогічної діяльності на цій території. У цьому випадку користувач набуває , по суті, монопольні можливості на відповідному ринку, оскільки на ньому вже не можуть виступати з аналогічними товарами чи послугами ні інші користувачі, ні навіть сам правовласник.
Зі свого боку, користувач може прийняти на себе зобов'язання про відмову від конкуренції з правоволодільцем на території, де діє концесійний договір, або про відмову від отримання аналогічних прав у конкурентів правовласника (включаючи, наприклад, відмова від придбання значних часток участі в їх статутному капіталі). Це гарантує правовласнику можливість самостійного виступу на певному ринку . До числа можливостей добровільного обмеження прав користувача закон відносить також його зобов'язання погоджувати з правоволодільцем місце розташування та оформлення комерційних приміщень, що використовуються при реалізації наданих правовласником виключних прав.
Будь-які з перерахованих умов також не повинні порушувати встановлених законом антимонопольних заборон (під страхом визнання їх недійсними). Більш того, два види можливих обмежувальних умов договору заздалегідь оголошені нікчемними (п. 2 ст. 1033 ЦК). До них віднесені умови, за якими або правовласник отримує право визначати ціну реалізованих користувачем товарів або послуг (як у вигляді конкретної ціни, так і шляхом встановлення її верхнього або нижньої межі), або користувач має право будь-яким чином обмежувати коло своїх споживачів-замовників (надаючи послуги лише певним їх категоріями або особам, які мають місце знаходження або проживання на даній території) .
В іншому випадку мова могла б йти про спробу розділу ринку (шляхом фактичного прикріплення споживачів до строго певного виробнику або услугодателю), умови збуту на якому, по суті, диктував би не бере участь в ньому правовласник. Виняток територіальних обмежень для услугополучателя дає можливість виступати в цій якості більш широкому колу споживачів, яким користувач по концесійного договору не зможе відмовити в наданні відповідних товарів або послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії "
 1. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Склади монополістичної діяльності. Монополістична діяльність - це суперечать антимонопольному законодавству дії (бездіяльність) господарюючих суб'єктів або федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, спрямовані на недопущення, обмеження або усунення конкуренції. Закон про конкуренцію визначає
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни та доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 3. 2. Зміст договору оренди підприємства
  Такий договір є взаємним (двостороннім) і оплатним. В силу цього сторони мають один перед одним ряд кореспондуючих прав та обов'язків. Основна обов'язок орендодавця - надати орендарю підприємство в змозі, відповідає умовам договору і дає орендареві можливість досягнення комерційних цілей, заради яких він набуває його у користування.
 4. 5. Зміст договору
  Під змістом цивільно-правового договору розуміється сукупність всіх його умов. У цьому сенсі можна говорити про зміст конкретного договору (сукупності всіх умов, включених сторонами в договір) та про зміст ідеального договору, передбаченого законодавством і віднесеного останнім до того чи іншого типу договірних зобов'язань. Законодавством передбачаються лише
 5. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 7. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 8. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня виразність (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 10. § 2. Види цивільно-правових договорів
  Загальні положення. Складність соціальних явищ зумовлює і множинність класифікацій цих явищ. Це міркування повною мірою можна застосувати і до договору. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному
© 2014-2022  yport.inf.ua