Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Комерційна субконцесія

За концесійного договору можливе встановлення обов'язки користувача з надання обумовленим числа інших підприємців дозволу на використання на певних умовах отриманого від правовласника комплексу прав або його певної частини (субконцесія).
За умовами конкретного договору надання субконцесії може бути як обов'язком користувача, так і його правом (п. 1 ст. 1029 ЦК).
За допомогою субконцесії правовласник ще більш розширює свою сферу впливу на відповідному ринку, створюючи цілі мережі своїх збутових або торгових організацій і керуючи ними. Тому він може бути зацікавлений у видачі субконцесії. Первинний же користувач в цьому випадку бере на себе додаткові організаційно-управлінські функції щодо субконцессіонеров і ще тісніше зв'язується з початковим правовласником.
До субконцессіонному договором за загальним правилом застосовуються норми про договір комерційної концесії (п. 5 ст. 1029). Це стосується насамперед змісту (обов'язкових умов), оформлення та реєстрації такого договору. Договір субконцесії залежить від основного концесійного договору. Тому строк субконцесії не може перевищувати строку дії основного концесійного договору, а недійсність останнього тягне безумовну недійсність субконцессіонного угоди (абз. 2 п. 1 та п. 2 ст. 1029 ЦК).
Разом з тим традиційні правила про укладення субдоговоров у відносинах комерційної концесії піддаються деяким змінам. По-перше, у разі дострокового припинення концесійного договору (укладеного на строк) або розірвання такого договору (укладеного без зазначення строку) в укладеному на його основі субконцессіонном договорі можлива заміна втраченого правовласника (користувача за основним концесійного договору) основним правовласником (п. 3 ст . 1029 ЦК). Адже останній зазвичай зацікавлений у збереженні концесійних відносин. Інакше кажучи, тут допускається заміна учасника (кредитора) по субдоговорів учасником (кредитором) за основним договором. Заміна, зрозуміло, виключається в разі відмови самого правовласника від прийняття на себе прав і обов'язків сторони за таким договором або в разі заборони такої заміни основним концесійним договором.
По-друге, за шкоду, заподіяну правовласнику діями вторинних користувачів (за субконцессіонним договорами), його контрагент-користувач (за основним концесійного договору) за загальним правилом відповідає субсидиарно з субконцессіонерамі (п. 4 ст. 1029 ЦК), якщо тільки інше прямо не передбачено концесійним договором. У звичайних субдоговорів (суборенди, субпідряду тощо) первісний боржник залишається повністю відповідальним перед кредитором за дії "субдолжніков" - третіх осіб.
Це пояснюється тим, що предметом концесійних договорів є виключні права, що містять у собі майнові правомочності. Їх неналежне здійснення в багатьох випадках заподіює шкоду безпосередньо первісному правовласнику, що залишається незмінним суб'єктом цих прав. Йдеться, зокрема, йде про ситуації, коли в результаті діяльності зазначених користувачів заподіюється шкода діловій репутації правовласника, скорочується попит на його товари або послуги і т.п. Тому і користувач, переуступивший право на використання виключних прав, не виключається зовсім із загальної ланцюжка правовідносин, про що свідчить субсидіарний характер його відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Комерційна субконцесія "
 1. § 9. Комерційна концесія
  комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона
 2. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не порушував своїх обов'язків користувач, має переважне право укласти
 3. § 5. Договір комерційної субконцесії
  комерційної субконцесії. Надання протягом відповідного строку певної кількості субконцесії може бути не тільки правом, але й обов'язком користувача. Включаючи в договір концесії подібні умови, правовласник реалізує свій інтерес у розширенні мережі. Особливості договору комерційної субконцесії. У договорі субконцесії користувач виступає в ролі вторинного
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  комерційне) право. Критика концепції підприємницького (господарського) права. Тема 2. Цивільне право як галузь права Цивільне право в системі правових галузей. Предмет цивільно-правового регулювання. Поняття і види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види
 5. К
  комерційний К. XIV, 60, § 2 (4) - с. 420 - контокорентний К. XIV, 60, § 2 (3) - с. 418 - ломбардний К. XIV, 60, § 2 (3) - с. 416 - онкольний К. XIV, 60, § 2 (3) - с. 418 - зміст і виконання К. договору XIV, 60, § 2 (2) - с. 415 - 416 - цільовий К. XIV, 60, § 2 (3) - с. 416 Кредиторські обов'язки XIV, 60, § 1 (2) - с.
 6. С
  Субконцесія Субліцензія XII, 51, § 2 (2) - с. 46; XII, 52, § 3 (1) - с. 59 Суброгация XIV, 59, § 5 (5) - с. 358 - 361; XIV, 59, § 6 (3) - с. 372 Судовий наказ XIV, 60, § 1 (3) - с. 402 Сускріптер XIV, 60, § 1 (3) - с. 403 Істотні умови - С. у. авторського договору XII, 50, § 1 (2) - с. 22 - 25 - С. у. договору надання послуг XIII, 54, § 2 (2) - с. 86 - 89 - С.
 7. 4. Недійсність договорів
  комерційної концесії (п. 1 ст. 1028). Поряд з цим у багатьох статтях вживається родовий термін - "недійсність договору". Маються на увазі договори про заставу (п. 4 ст. 339 ЦК), поручительство (ст. 362 ЦК), договір з особою, що виграв торги (п. 2 ст. 449 ЦК), купівлі - продажу (п. 2 ст. 459 ЦК), купівлі - продажу нерухомості (ст. 550 ЦК), купівлі - продажу підприємства (п. 2 ст. 560 ЦК),
 8. 2. Договірні умови
  комерційних договорів (ст. 2.11). Сенс наведеної статті полягає, очевидно, у визнанні істотним будь-якого запропонованого адресатом оферти умови. Що ж стосується виділення "істотних доповнень, обмежень або відмінних умов", це пов'язано лише з тим, яке значення надаватиметься мовчанню оферента. Мається на увазі, очевидно, що для несуттєвих доповнень і розбіжностей у
 9. 3. Суб'єкти договору
  комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців (п. 3 ст. 1027 ЦК). Беручи до уваги основну мету договору комерційної концесії (створення або розширення товаропровідної мережі правовласника), як правовласника за договором комерційної концесії повинен виступати великий виробник товарів
 10. 5. Зміст договору
  комерційної концесії Як відомо, коло істотних умов будь-якого цивільно-правового договору повинен визначатися виходячи з вимог, що містяться в ст. 432 ГК, згідно з якою істотними є умови про предмет договору; умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні і необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо
© 2014-2022  yport.inf.ua