Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Суб'єкти договору

Сторонами за договором комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців (п. 3 ст. 1027 ЦК).
Беручи до уваги основну мету договору комерційної концесії (створення або розширення товаропровідної мережі правовласника), як правовласника за договором комерційної концесії повинен виступати великий виробник товарів (робіт, послуг), зацікавлений у розширенні свого бізнесу.
Зустрічається в юридичній літературі погляд на правовласника як на особу, яка має відповідати лише двом формальним вимогам: бути підприємцем і одночасно володіти тими винятковими правами, які виступають в якості об'єкта комерційної концесії, - не враховує мету і економічну сутність договору комерційної концесії, а також вимоги законодавства про виняткові права на окремі об'єкти інтелектуальної власності. Наприклад, А.А. Іванов пише: "Правовласник - це особа, якій належать ті виключні права, використання яких він дозволяє користувачеві. Природно, він повинен бути належним чином легитимирован як володар цих прав. Правовласник повинен бути підприємцем (п. 3 ст. 1027 ЦК). Це означає , що він використовує належні йому виключні права в процесі комерційної діяльності. Однак закон не вимагає, щоб правовласник і набував відповідні права, будучи підприємцем. Достатньо лише, щоб він офіційно був зареєстрований як підприємець до моменту укладення договору комерційної концесії "" * ".
---
"*" Цивільне право: Підручник. Частина II / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. С. 631.
Тим часом, як відомо, в комплексі виняткових прав, право на використання яких надається користувачеві на основі договору комерційної концесії, в обов'язковому порядку мають бути присутніми належать правовласнику права на фірмове найменування або комерційне позначення, а також на комерційну інформацію (п. 1 ст. 1027 ЦК). Але право на фірмове найменування може належати лише юридичній особі, яка є комерційною організацією (п. 4 ст. 54 ЦК). Дані законоположення виключають для правовласника ситуацію, коли він, набуваючи відповідні виняткові права, не мав би статусу підприємця. Більш того, мабуть, можливість виступати як правовласника за загальним правилом виключається і для громадян, зареєстрованих як індивідуальних підприємців (у всякому разі, для вітчизняних підприємців). Адже всякий громадянин, у тому числі і індивідуальний підприємець, беручи участь в майновому обороті, набуває і здійснює цивільні права та обов'язки під своїм власним ім'ям, що включає прізвище, ім'я та по батькові, якщо інше не випливає із закону або національного звичаю (п. 1 ст. 19 ЦК). Як правильно підкреслює А.П. Сергєєв, "надання індивідуальному підприємцю права на користування особливим фірмовим найменуванням було б зайвою мірою, оскільки його індивідуалізація в цивільному обороті цілком забезпечується тим, що він виступає в ньому під своїм власним ім'ям. Більше того, інше вирішення питання було б неправильним і по суті , так як воно лише створювало б для третіх осіб додаткові труднощі у визначенні дійсного правового статусу підприємця "" * ".
---
"*" Сергєєв А.П. Указ. соч. С. 526.
Що стосується іншого обов'язкового об'єкта комерційної концесії, а саме виключного права на комерційну інформацію, то його володарем може бути тільки особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Такий висновок випливає з визначення поняття "комерційна таємниця", що міститься у п. 1 ст. 139 ГК. Правда, в даному випадку в ролі суб'єктів виключного права на комерційну інформацію може виступати не тільки комерційна організація, а й громадянин, зареєстрований як індивідуальний підприємця, проте останній тим не менш, не будучи володарем фірмового найменування, не може бути правовласником за договором комерційної концесії.
Не можна, не будучи юридичною особою або індивідуальним підприємцем, придбати виняткове право на товарний знак або знак обслуговування. Згідно п. 3 ст. 2 Закону РФ "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" товарний знак може бути зареєстрований на ім'я юридичної особи, а також фізичної особи, здійснює підприємницьку діяльність.
Таким чином, в даний час як правовласника за договором комерційної концесії, який надає право використання належного йому комплексу виключних прав користувачеві, може виступати тільки юридична особа, що діє у формі комерційної організації.
Що стосується іншого суб'єкта договору комерційної концесії - користувача, то він, набуваючи право на використання комплексу виключних прав у підприємницькій діяльності, повинен мати статус комерційної організації або індивідуального підприємця.
Деякі сумніви щодо можливості для індивідуального підприємця виступати в ролі користувача за договором комерційної концесії виникають у разі, коли зазначеним договором передбачено право чи обов'язок користувача надати відповідний комплекс виняткових прав, що належать правовласнику, іншим особам на основі комерційної субконцесії. За цих умов користувач, укладаючи договір субконцесії з іншими особами (вторинними користувачами), виступає як вторинної правовласника. Однак у такій ситуації користувач надає право використовувати чужі виняткові права, не будучи їх правовласником, діючи на основі договору з останнім. Для подібних дій користувачеві, мабуть, не потрібно статусу комерційної організації, як це має місце у відношенні основного правовласника (стосовно праву на фірмове найменування).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Суб'єкти договору "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 2. Договір постійної ренти
  Елементи договору. Суб'єктами договору постійної ренти є одержувач ренти та її платник. Одержувачами постійної ренти виступають насамперед громадяни незалежно від їх віку та працездатності. Найчастіше вони самі були власниками того майна, що було відчужене під виплату ренти. Але постійна рента може бути встановлена на користь громадян і іншими особами. У цьому
 3. § 3. Договір будівельного підряду
  Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
 4. § 5. Договір банківського вкладу
  Поняття та ознаки договору банківського вкладу. Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором . Історично під депозитом (від лат.
 5. § 6. Договір банківського рахунку
  Поняття та ознаки договору банківського рахунку. Відповідно до ст. 845 ЦК за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Що випливають з даного договору відносини пов'язані з
 6. § 2. Елементи договору доручення
  Суб'єкти договору доручення. Сторонами договору доручення є довіритель і повірений. Функції кожного з них можуть виконувати як громадяни, так і юридичні особи. У більшості випадків довірителі володіють повною дієздатністю. Проте можливо і інше. Наприклад, в силу відсутності в ГК відповідної заборони довірителем може виступати і неповнолітній громадянин, який досяг 14 років.
 7. § 2. Елементи договору комісії
  Суб'єкти договору комісії. Суб'єктами договору комісії є комісіонер і комітент. Комітентом може бути будь-який суб'єкт цивільного права. Те ж саме слід сказати і про комісіонера. Однак на практиці в більшості договорів комісії комісіонером виступає особа, яка здійснює комісійну діяльність як підприємницької і є професійним комісіонером
 8. § 2. Суб'єкти договору довірчого управління майном
  Засновник довірчого управління. За загальним правилом засновником довірчого управління виступає власник майна, переданого в управління. В якості довірчого керуючого може виступити будь-який власник, що володіє майном на праві власності, - держава, суб'єкт Федерації, муніципальне утворення, юридична або фізична особа. Позбавлені можливості виступати
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 10. 12.3. Адміністративний договір: поняття, ознаки, види
  Адміністративний договір - це засноване на нормах адміністративного права угоду, прийняте на основі узгодження воль сторін між двома або більше суб'єктами управлінських відносин, одним з яких є орган державного управління або його законний представник. Ознаки адміністративного договору: - є різновидом правового договору; - грунтується
© 2014-2022  yport.inf.ua