Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 3. Охорона «ноу-хау»


1. У всіх країнах правова охорона надається не тільки винаходам, а й відомостями (інформації) про інших технічних рішеннях. Ця інформація отримала найменування «ноу-хау», що являє собою скорочення англійського виразу «to know how to do it» («знати, як це робити»).
Зараховують до «ноу-хау» відомості, нерідко визначаються в літературі як «знання і досвід», можуть являти собою не тільки технічну, але також організаційну та комерційну інфор-
493
мацію, що стосується організації та економіки виробництва, комерційної діяльності, фінансування і т. д. Але основний масив «ноу-хау» складають корисні технічні та технологічні відомості, застосовні у виробництві. До сфери їх реалізації належать виготовлення і використання машин, обладнання, матеріалів тощо, застосування способів виробництва, будівництва і т. п.
Багато технічні рішення, що кваліфікуються як «ноу-хау», відповідають ознакам винаходи і є патентоспроможними, але не патентуються розробниками в інтересах збереження їх у секреті, бо патентування неминуче «розкриває» сутність розробки і тим самим новий напрямок у вирішенні технічної задачі, яким конкуренти можуть скористатися. Але в значній своїй частині «ноу-хау» представляють собою непатентоспроможним рішення, що, однак, анітрохи не применшує їх господарської цінності.
Інформація, визнана як «ноу-хау», як правило, має секретний характер, становить секрет виробництва, бережене як виробнича таємниця розробника. Комерційна цінність її як невідомої третім особам інформації полягає в техніко-економічних перевагах у виробництві та конкуренції на ринку, які вона надає власникові. До «ноу-хау» відносять також відому в принципі технічну або іншу інформацію, доступну невизначеному колу осіб. Комерційна її цінність полягає насамперед у тому, що вона одягнена розробником в форму технічної чи технологічної документації, готової для безпосереднього використання приймаючою стороною. У договірній практиці «ноу-хау» як об'єкт угоди являє собою повністю або частково секрет виробництва.
У всіх системах права юридична охорона надається «ноу-хау» як виключно секретної інформації. Це вимагає від володаря «ноу-хау» прийняття належних заходів щодо її секретному (конфіденційного) промислового та комерційного використання, в тому числі включенню до договір на передачу «ноу-хау» спеціального умови про конфіденційне використання інформації приймаючою стороною.
2. Юридична охорона «ноу-хау» характеризується і рядом інших особливостей, які значно ускладнюють захист прав та інтересів власника інформації та істотно знижують ефективність самої охорони.
Технічні рішення, що становлять «ноу-хау», не є об'єктом державної реєстрації і не користуються захистом на підставі якого спеціального охоронного документа, зокрема патенту. Характер «ноу-хау» як непатентованої інформації ускладнює, зокрема, встановлення самого змісту «ноу-хау» як об'єкта охорони. Це надає особливого значення точному і повному визначенню «ноу-хау» в тексті договору на передачу інформації (щоб уникнути суперечок про предмет договору).
494
«Ноу-хау» не є об'єктом виключного права. Будь-яка фізична або юридична особа визнається правомочним володарем «ноу-хау», якщо самостійно, своїми засобами його розробило або сумлінно придбало у іншої особи. Ніщо не заважає, зокрема, двом або декільком самостійним розробникам на рівних законних підставах користуватися і розпоряджатися одним і тим же «ноу-хау». У сучасну епоху науково-технічного прогресу у зв'язку з величезним розширенням і інтенсифікацією науково-технічних робіт стають звичайними випадки, коли дві або декілька фірм незалежно один від одного приходять до створення ідентичного технічного рішення. Кожному з таких сумлінних володарів «ноу-хау» забезпечується можливість використання розробки без будь-яких обмежень і юридичного захисту її як секрету виробництва.
Ні в одній з країн не діють спеціальні нормативні акти з охорони «ноу-хау»: захист здійснюється на підставі загальних норм цивільного та / або кримінального права. Ці норми застосовуються до осіб, що порушує свої зобов'язання, що випливають із закону або договору. Володар «ноу-хау» захищає свої права та інтереси проти дій контрагента, який порушив договірне умова про конфіденційне використання інформації, спираючись на загальні норми договірного права, зокрема про відшкодування збитків. Проти такого контрагента, а також третіх осіб, недобросовісно діяли при придбанні «ноу-хау» у контрагента, використовуються також норми про боротьбу з недобросовісною конкуренцією (див. § 8). Нарешті, проти осіб, які викрали інформацію (промислове шпигунство), і проти службовців, що розкрили секрети виробництва, можуть бути застосовані також норми кримінального права.
3. У літературі зазначається недостатня ефективність правового захисту володаря «ноу-хау» в договірних відносинах, її слабкість. Така ситуація визначається тим, що виявлення факту використання «ноу-хау» третьою особою або особами саме по собі недостатньо для переслідування контрагента за договором:
необхідно довести факт неправомірної передачі їм цим особам інформації в порушення умов договору про конфіденційний застосуванні отриманих відомостей. Але це вкрай важко або навіть неможливо, оскільки передає сторона не контролює виробничі та комерційні зв'язки контрагента і, крім того, не може отримати доступ для ознайомлення з виробництвом підозрюваного набувача інформації (дозволу судів на інспекційний огляд підприємств із закритим доступом вкрай рідкісні).
Тому, як наголошується в літературі, реальною гарантією дотримання приймаючою стороною умови договору про конфіденційне використання «ноу-хау» залишаються, по суті, лише довірчий характер відносин контрагентів і господарська зацікавленість одержувача інформації в суворому виконанні договірних зобов'язань.
495
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Охорона« ноу-хау »"
 1. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Охорона, місцеві дороги, будівництво та експлуатація житла, спортивні споруди, громадський транспорт та ін Друга основна муніципальна система отримала назву французької (континентальної). Головна відмінність французької системи місцевого самоврядування від англосаксонської полягає в характері взаємовідносин органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Така система
 2. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
  Охорона об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) місцевого (муніципального) значення, розташованих на території поселення; 14) забезпечення умов для розвитку на території поселення фізичної культури та масового спорту, організація проведення офіційних фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів поселення; 15) створення умов для масового відпочинку жителів
 3. § 3. Повноваження органів місцевого самоврядування в соціально-культурній сфері
  охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки відповідно до законодавства Російської Федерації; 5) регулярне інформування населення, в тому числі через засоби масової інформації, про поширеність соціально значущих захворювань і захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих; 6) санітарно-гігієнічне освіта населення. У сфері
 4. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  охорона надр, вод, атмосферного повітря, тваринного світу та ін.) Муніципальні освіти, органи місцевого самоврядування мають повноваження і в інших розкритих в Класифікаторі сферах. Це адміністративно-територіальний поділ, міграція, референдуми, вибори, громадські та релігійні об'єднання, освіту, опіка та піклування, звернення громадян, а також і багато інші сфери.
 5. § 1. Управління на місцях до 1864
  охорона громадського порядку, безпеку осіб та майна, паспортний контроль. У відсутності сільського старости рішення сільського сходу не мали законної сили. Контроль над органами селянського самоврядування здійснювали на підставі Положення про губернські і повітові по селянських справах установах світові посередники, повітові світові з'їзди і губернські в селянських справах
 6. § 5. Компетенція муніципальних утворень
  охорона та збереження об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) місцевого (муніципального) значення, розташованих в межах поселення; 14) забезпечення умов для розвитку на території поселення масової фізичної культури і спорту; 15) створення умов для масового відпочинку жителів поселення і організація облаштування місць масового відпочинку населення; 16) надання
 7. § 2. Місцева адміністрація
  охорона праці та протипожежна безпека. З бюджетних управлінь (відділів) за ним можуть бути закріплені відділ головного архітектора, відділ будівництва, зв'язку та житлово-комунального господарства, відділ з праці, техніки безпеки і протипожежної охорони. Він же може очолювати комісії з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підготовки об'єктів до роботи в
 8. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  охорона сторін від неправомірних дій у відношенні один одного. Рішення арбітражного суду про визнання боржника неспроможним і відкриття конкурсного виробництва публікується в «Віснику Вищого Арбітражного Суду РФ» і доводиться до відома трудового колективу, органів місцевого самоврядування, місцевих фінансових органів, банків та інших кредитних організацій, що обслуговують боржника. Відкриття
 9. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  охорона товарного знака може бути припинена або в результаті визнання недійсною реєстрації товарного знака, або у зв'язку з анулюванням товарного знака. У першому випадку, коли реєстрація може бути визнана недійсною, це означає, що вона була такою протягом усього терміну її дії. Таке рішення може бути прийнято Вищої патентної палатою. Якщо реєстрація визнана
 10. § 9. Комерційна концесія
  охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності в Російській Федерації. СПб., 1995. С. 53. [4] Боденхаузена Г. Паризька Конвенція про охорону промислової власності. Коментарі М., 1977. [5] СЗ СРСР. 1927. № 40. ст. 395. [6] У даному випадку мова йде про оригінальні найменуваннях, виключне право на які виникло в силу фактичного використання до введення в дію
© 2014-2022  yport.inf.ua