Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Повноваження органів місцевого самоврядування в соціально-культурній сфері

У соціально-культурній сфері повноваження органів місцевого самоврядування мають найчастіше управлінський характер. Вони стосуються організації надання соціальних послуг або забезпечення різного роду процесів надання соціальних послуг (матеріально-технічного, організаційного, інформаційного та інш.), Керівництва муніципальними установами та організаціями в даній сфері, надання підтримки чи сприяння, збору, обробки, аналізу інформації або передачі інформації іншим органам, прогнозування, обліку, планування.
Так, у сфері охорони здоров'я органи місцевого самоврядування мають право в межах своєї компетенції та наявних коштів приймати рішення про додаткові заходи соціальної підтримки донорів крові, не передбачених федеральним законодавством категорій громадян.
До відання органів місцевого самоврядування в питаннях охорони здоров'я громадян відносяться:
1) контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров'я громадян;
2) захист прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я;
3) формування органів управління муніципальної системи охорони здоров'я; розвиток закладів муніципальної системи охорони здоров'я, визначення характеру і обсягу їх діяльності; створення умов для розвитку приватної системи охорони здоров'я; організація первинної медико-санітарної допомоги в амбулаторно-поліклінічних, стаціонарно-поліклінічних і лікарняних установах, включаючи забезпечення зазначених медичних організацій лікарськими та іншими засобами, виробами медичного призначення, імунобіологічними препаратами і дезінфекційними засобами, а також донорською кров'ю та її компонентами, медичної допомоги жінкам у період вагітності, під час і після пологів та швидкої медичної допомоги (за винятком санітарно-авіаційної), забезпечення її доступності, контроль за дотриманням стандартів медичної допомоги, забезпечення громадян лікарськими засобами та виробами медичного призначення на підвідомчій території;
4) охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки відповідно до законодавства Російської Федерації;
5) регулярне інформування населення, в тому числі через засоби масової інформації, про поширеність соціально значущих захворювань і захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих;
6) санітарно-гігієнічне освіта населення.
У сфері освіти органи місцевого самоврядування мають право організовувати і координувати методичну, діагностичну та консультативну допомогу сім'ям, які виховують дітей дошкільного віку на дому.
До повноважень органів місцевого самоврядування муніципальних районів і міських округів у сфері освіти відносяться:
1) організація надання загальнодоступного і безкоштовної початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти за основними загальноосвітніми програмами, за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення освітнього процесу, віднесених до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;
2) організація надання додаткової освіти дітям і загальнодоступного безкоштовного дошкільної освіти на території муніципального району;
3) створення, реорганізація та ліквідація муніципальних освітніх установ;
4) забезпечення утримання будівель і споруд муніципальних освітніх установ, облаштування прилеглих до них територій;
5) облік дітей, які підлягають обов'язковому навчання в освітніх установах, що реалізують освітні програми основної загальної освіти;
6) опіка та піклування.
Органи місцевого самоврядування міських округів мають право створення, реорганізації та ліквідації муніципальних вищих навчальних закладів.
Органами місцевого самоврядування можуть бути встановлені нормативи фінансування муніципальних освітніх установ за рахунок коштів місцевих бюджетів (за винятком субвенцій, що надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації). При цьому органи місцевого самоврядування мають право призупинити підприємницьку діяльність освітнього закладу, якщо вона йде на шкоду освітньої діяльності, передбаченої статутом, до рішення суду з цього питання.
У сфері ветеринарії у випадках появи загрози виникнення і розповсюдження заразних і масових незаразних хвороб тварин органами місцевого самоврядування на підставі подань головних державних ветеринарних інспекторів, державних ветеринарних інспекторів з закріпленим територіям обслуговування, їх заступників можуть вводитися обмежувальні заходи (карантин). Для оперативного керівництва і координації діяльності юридичних та фізичних осіб щодо попередження поширення і ліквідації вогнищ заразних і масових незаразних хвороб тварин органи місцевого самоврядування мають право створити спеціальні комісії.
У сфері соціальної підтримки громадянам, які мають право на додаткове матеріальне забезпечення, на пенсію за вислугу років, що встановлюється особам, що заміщають посади в органах державної влади і управління Союзу РСР і РРФСР, що заміщають державні посади Російської Федерації і державні посади федеральної державної служби, на доплати до пенсії, не передбачені законодавством Російської Федерації, можуть встановлюватися актами органів місцевого самоврядування
Наприклад, органи місцевого самоврядування можуть за рахунок своїх бюджетів надавати додаткові пільги Героям, повним кавалерам ордена Слави та членам їх сімей, а також можуть вживати в межах своїх повноважень додаткові заходи щодо забезпечення чистими продуктами харчування, поліпшення матеріально-побутових умов, медичного, торговельного та транспортного обслуговування громадян, на яких поширюється дія законодавства про чорнобильську катастрофу.
Співробітникам міліції, визнаним потребують поліпшення житлових умов, житлова площа може надаватися органами місцевого самоврядування, дільничні уповноважені міліції, що працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, і члени їх сімей, які проживають з ними, повинні безкоштовно забезпечуватися органами місцевого самоврядування житлом з опаленням і освітленням відповідно до встановлених норм. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати й інші не передбачені законодавством гарантії соціального захисту працівників міліції.
Нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування можуть бути встановлені гарантії і компенсації для осіб, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях і є працівниками організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також осіб, які отримують допомогу , стипендії та компенсації за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Діти-інваліди, які проживають в стаціонарних установах соціального обслуговування, які є сиротами або позбавлені піклування батьків, після досягнення 18 років підлягають забезпеченню житловими приміщеннями позачергово органами місцевого самоврядування за місцем знаходження даних установ або за місцем їхнього колишнього проживання за їх вибором, якщо індивідуальна програма реабілітації передбачає можливість здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя.
У сфері культури до повноважень органів місцевого самоврядування поселення в галузі культури належать:
організація бібліотечного обслуговування населення, комплектування бібліотечних фондів бібліотек поселення;
створення умов для організації дозвілля та забезпечення жителів поселення послугами організацій культури;
збереження, використання та популяризація об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури), що перебувають у власності поселення, охорона об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) місцевого (муніципального) значення, що перебувають на території поселення;
утримання музеїв;
створення умов для розвитку місцевого традиційного народного художньої творчості, участь у збереженні, відродженні та розвитку народних художніх промислів в поселенні.
До повноважень органів місцевого самоврядування муніципального району в галузі культури належать:
організація бібліотечного обслуговування населення межпоселенческого бібліотеками, комплектування їх бібліотечних фондів;
утримання музеїв;
створення умов для забезпечення поселень, що входять до складу муніципального району, послугами з організації дозвілля та послугами організацій культури;
створення умов для розвитку місцевого традиційного народного художньої творчості в поселеннях, що входять до складу муніципального району.
До повноважень органів місцевого самоврядування міського округу в галузі культури належать:
організація бібліотечного обслуговування населення, комплектування бібліотечних фондів бібліотек міського округу;
створення умов для організації дозвілля та забезпечення жителів міського округу послугами організацій культури;
збереження, використання та популяризація об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури), що перебувають у власності міського округу, охорона об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) місцевого (муніципального) значення, розташованих на території міського округу;
утримання музеїв;
створення умов для розвитку місцевого традиційного народного художньої творчості, участь в збереженні, відродженні та розвитку народних художніх промислів в міському окрузі.
Органи місцевого самоврядування можуть наділятися правами і обов'язками по збереженню військово-історичної спадщини, розробці заходів, спрямованих на патріотичне виховання громадян Російської Федерації. При цьому відповідальність за утримання місць поховання, обладнання та оформлення могил і цвинтарів загиблих при захисті Вітчизни вже сьогодні покладається на органи місцевого самоврядування.
Так, наприклад, поховання та перепоховання непохованих останків загиблих, виявлених в ході пошукової роботи, повинні організовувати і проводити органи місцевого самоврядування.
З метою забезпечення збереження військових поховань у місцях, де вони розташовані, органами місцевого самоврядування можуть встановлюватися охоронні зони і зони охоронюваного природного ландшафту. Будівельні, земляні, дорожні та інші роботи, в результаті яких можуть бути пошкоджені військові поховання, можуть проводитися тільки після узгодження з органами місцевого самоврядування, оскільки прийшли в непридатність військові поховання, меморіальні споруди та об'єкти, що увічнюють пам'ять загиблих, підлягають відновленню органами місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування можуть здійснювати заходи з утримання в порядку та благоустрою військових поховань, меморіальних споруд і об'єктів, що увічнюють пам'ять загиблих при захисті Вітчизни, які знаходяться на їх територіях, а також роботи з реалізації міжурядових угод по догляду за похованнями іноземних військовослужбовців на території Російської Федерації; створюють резерв площ для нових військових поховань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Повноваження органів місцевого самоврядування в соціально-культурній сфері "
 1. § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері
  повноваження органів місцевого самоврядування мають специфічний характер, оскільки вони відносяться до категорії прав, що здійснюються спільно з органами державної влади. Це пояснюється тим, що в основному публічно-правова сфера належить до виключного відання Російської Федерації і на органи місцевого самоврядування покладаються права або обов'язки щодо сприяння або надання посильної
 2. § 5. Система муніципального права
  повноваження органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з управління муніципальним господарством, в соціально-культурній сфері, в сфері забезпечення законності та правопорядку і т.д. --- Детальніше про це див: Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. С. 150 - 192. Див: Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне
 3. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  повноваження місцевого самоврядування; гарантії місцевого самоврядування; відповідальність органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування. --- Див: Кутафін О.Е., Фадєєв В.І. Указ. соч. С. 38, 39. Можливі й інші підходи. Муніципальної-правове знання поділяється на: 1) теоретико-практичні дослідження місцевого самоврядування,
 4. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Повноважень виборних органів встановлювався на два роки. Було вирішено, що представницька влада повинна формуватися не в усіх адміністративно-територіальних одиницях. Так, у міських і сільських поселеннях з кількістю жителів до 5 тис. чоловік місцеве самоврядування могло здійснюватися безпосередньо населенням через збори, сходи і виборних голів місцевого самоврядування. У міських і
 5. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
    Повноважним ініціювати проведення опитування. Тим більше що такий підхід вже склався. Наприклад, у Законі Челябінської області "Про територіальний громадському самоврядування в Челябінській області" (ст. 8) право ініціювання опитування з питань, що зачіпають інтереси жителів відповідної території, було закріплено за територіальним громадським самоврядуванням, будь-яким дієздатним
 6. § 1. Муніципальна власність
    повноважень, по-третє, для забезпечення діяльності органів, посадових осіб місцевого самоврядування, муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств, установ. У разі виникнення у муніципального утворення права власності на майно, не призначене для вищеназваних цілей, таке майно підлягає перепрофілюванню (зміні цільового призначення майна) або
 7. § 1. Поняття комерційного права
    повноважень органів влади щодо Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 13 підприємців повинен бути точно закріплений в законі, що визначає компетенцію даного органу. Такий розподіл почав правового регулювання відносно «держава - підприємець» дозволяє стримати свавілля органів влади,
 8. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    повноважень повністю визначений його установчим документом. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 137 Інший різновид громадських організацій - спілки (асоціації) громадських об'єднань. Вони створюються громадськими організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми. Установчими документами
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    повноважень у галузі агропромислового комплексу між РФ і її суб'єктами; зміцнення зв'язку федеральних органів виконавчої влади з органами виконавчої влади суб'єктів РФ; посилення ролі органів місцевого (сільського) самоврядування та їх взаємодії з органами державного управління агропромисловим комплексом; організація ефективної діяльності державних
 10. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    повноважень свідчить про перші спроби децентралізації влади (адже поряд з представниками центральної влади управління здійснювали і депутати, які обираються з середовища цих місцевих спільнот), створення самоврядних (до певної міри) територій - губерній і повітів. Жалувана грамота містам велика кількість норм присвятила освіті міської спільноти - "суспільства
© 2014-2022  yport.inf.ua