Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 6. Охорона позначень походження товарів


1. До товарних позначень відносяться також позначення походження товарів - вказівки на країну, район або місцевість в яких товар промислового чи сільськогосподарського вироб ^ ництва був виготовлений чи здобутий. Ці вказівки проставляються на товарах та / або їх упаковці, в тому числі на етикетках, ярликах і пр., і використовуються в рекламі, комерційної та іншої документації. Виконуючи функцію «сертифіката» високої якості і особливих властивостей товарів, позначення їх походження - важливий фактор розширення комерційних продажів, засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку.
В якості таких позначень п. 2 ст. 1 Паризької конвенції та ряд національних законів називають «найменування місця походження» і «зазначення походження товарів», а доктрина і практика вважають їх-близькими, але не ідентичними позначеннями.
Назви місця походження товару (l'appelation d'origine, appelation of origin) - географічне найменування району чи місцевості, яке увійшло в господарський оборот як найменування товару і вказує на специфічні його властивості та якості, обумовлені природними (грунтовими, кліматичними й іншими природно-природними) та / або етнографічними (методи і способи виробництва) факторами даного району або місцевості. Наприклад, «коньяк» і «шампанське» - для вин, «Золінген» і «Шеффілд» - для стали, «рокфор» і «Єммен-таль» - для сиру, «виші» - для мінеральної води і т. д.
Для визнання об'єктом правової охорони найменування повинні відповідати двом умовам. По-перше, вказувати на район або місцевість, характерні природні та / або етнографічні фактори яких обумовлюють виключно або переважно специфічні якісні особливості і характерні ознаки товару. По-друге, в силу тривалості застосування міцно впровадитися в господарський оборот в якості визначника властивостей і якостей товару, коли споживачі пов'язують уявлення про нього саме з місцем походження.
Зазначення походження товару (Vindication de provenance, indication of source} - найменування країни або району або місцевості походження товару, не повідомляють взагалі або що повідомляють в обмеженому обсязі інформацію про особливі специфічних якостях або властивостях товару, обумовлених особливостями виробництва або видобутку товару в даній країні, районі чи місцевості. Але воно, як правило, покликане служити орієнтиром в оцінці якості товару, гарантією високого рівня його споживчих властивостей.
В якості такого позначення використовується вказівка на країну , наприклад «Зроблено в Англії» (Made in England) або «Французьке виріб» (Produit de France), але воно може бути виражене
503
також словосполученням, наприклад «австралійська шерсть» «датське масло», «шотландське віскі», «бразильська кава», «перські килими» і т. д.
Зазначення походження товару може використовуватися, особливо коли воно визначає країну, для будь-якого виду товарів, тоді як «найменування» - лише для товару, якості якого обумовлені факторами, пов'язаними з даними районом або місцевістю. Крім того, зазначення походження товару може взагалі не викликати уявлень про якості товару, тоді як найменування місця походження завжди вказує на його специфічні гідності, що визначаються місцем виробництва або видобутку.
2. Позначенням походження товарів надається правова охорона в більшості держав, у тому числі у всіх країнах - учасницях Паризької конвенції, що визнає їх об'єктом охорони.
Для цілей охорони в одній групі країн (Франції, Швейцарії та ін.) діють спеціальні закони, тоді як в іншій групі країн (США, Англії, ФРН та ін.) спеціальні нормативні акти відсутні.
Є й міжнародні угоди в цій галузі. Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів вiд 14 квiтня 1891 р. спеціально передбачає санкції за застосування позначень, здатних ввести в оману щодо походження товару. Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації від 31 жовтня 1958 засновує механізм реєстрації позначень в органі Лісабонського союзу в Швейцарії. Діють і двосторонні угоди про взаємне надання охорони позначенням за списками, включених в угоду.
Під всіх країнах в якості додаткового або основного засобу охорони використовуються також:
- законодавство по боротьбі з недобросовісною конкуренцією - проти актів застосування помилкових або неправильних позначень походження товарів як засобу нечесного конкурування на ринку;
- законодавство про товарні знаки, яке в ряді країн (ФРН, Англії та ін.) включає спеціальні положення про неприпустимість застосування в товарних знаках обманних позначень щодо місця походження товарів;
- законодавство про торгівлі, що містить в деяких країнах (наприклад, бельгійський закон про комерційній практиці від 14 липня 1971 і ін) норми про заборону застосування помилкових і неправильних позначень;
- спеціальні акти з охорони конкретних позначень (наприклад, французький закон від 26 липня 1925 про найменування «рокфор», закон ФРН від 25 липня 1938 про найменування «Золінген» і т. д,).
504
До санкцій проти актів використання неправильних або помилкових позначень походження відносяться судові заборони на застосування вказівок, відшкодування завданих збитків, а згідно з нормами міжнародних угод - арешт товарів при ввезенні в країну і деякі інші санкції аж до знищення товарів.
3. Правовий захист позначень характеризується низкою особливостей.
На відміну від інших об'єктів промислової власності, право на застосування позначень походження товарів належить не будь-якій одній особі на засадах монополії, а всім особам, що здійснюють господарську діяльність у межах відповідної держави, району чи місцевості. Відповідно всім цим особам надається і право на позов проти актів незаконного застосування позначень.
Позначення стають об'єктом правової охорони не в силу факту реєстрації їх в патентному відомстві (навіть у країнах, де вона є), а внаслідок впровадження в господарський оборот і придбання популярності на ринку. Здійснювана в ряді країн реєстрація має декларативний характер.
Захист позначень надається проти всіх форм їх неправомірного застосування третіми особами в обороті - у маркуванні товарів та їх упаковці, в рекламі, при продажу товарів і пр. Вони захищаються як самостійний об'єкт у разі неправомірного їх включення в товарні знаки і фірмові найменування.
Правова захист надається не тільки проти актів незаконного застосування неправомочними особами справжніх позначень походження товарів, але і схожих з ними, тобто таких, які імітують справжні або включають справжні вказівки в комбінації з іншими елементами, наприклад словами «типу», «виду», «фасону »,« тип бургундського вина »і т. д. Захист надається щодо не тільки товарів певного виду, але і схожих з ними.
Позначення, які набули значення родового визначення, як, наприклад,« брюссельські мережива »,« кельнськая вода (одеколон) »,« дижонская гірчиця »і т. п., позбавляються юридичного захисту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 6. Охорона позначень походження товарів"
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  охорона товарного знака може бути припинена або в результаті визнання недійсною реєстрації товарного знака, або у зв'язку з анулюванням товарного знака. У першому випадку, коли реєстрація може бути визнана недійсною, це означає, що вона була такою протягом усього терміну її дії. Таке рішення може бути прийнято Вищої патентної палатою. Якщо реєстрація визнана
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  охорона культурних цінностей в СРСР. Л., 1991. Сьогодні в силу ст. 20 Закону про охорону і використання пам'яток історії та культури предмети старовини, твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, будови, рукописи, колекції, рідкісні друковані видання, інші предмети і документи, що знаходяться в особистої власності громадян і представляють значну історичну, наукову,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  охорона знака, зареєстрованого в Росії, проте правовласник зберігає виняткові права на дане позначення на території Російської Федерації в силу міжнародного договору або загальновідомості знака. Інший приклад - заміна позначення абревіатурою. Нарешті, правовласник може мати декілька "перекривають" один одного реєстрацій: зокрема, реєстрацію словесного позначення
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  охорона. Іншими словами, інтелектуальною власністю в Російській Федерації зізнаються самі твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, фірмові найменування, товарні знаки та інші охоронювані правом результати інтелектуальної діяльності. Таке розуміння інтелектуальної власності розходиться з традиційною для світової практики трактуванням інтелектуальної власності як
 5. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  охорона зазначених об'єктів в світі не особливо поширена, її поява в російському законодавстві можна вітати, оскільки це стимулює корисну для суспільства діяльність і допомагає боротьбі з недобросовісною конкуренцією. Іншим важливим нововведенням є закріплення за виробником фонограми ряду немайнових прав (ст. 1323 ЦК), які колишнім законодавством йому не § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
 6. охорона загальновідомого товарного знаку надається на підставі спеціального рішення палати з патентних спорів та внесення його в особливий Перелік загальновідомих в Російської Федерації товарних знаків, який ведеться Патентним відомством. Таке вирішення питання, незважаючи на певні практичні зручності, на наш погляд, розходиться з вимогою ст. 6bis Паризької конвенції. Основний сенс
  § 3. Правова охорона найменування місця походження товару
 7. позначення, що представляє собою або містить сучасне або історичне найменування країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта (далі - географічний об'єкт) або похідне від такого найменування і стало відомим в результаті його використання у відношенні товару, особливі властивості якого виключно або головним чином визначаються характерними для
  § 5. Правова охорона інших засобів індивідуалізації
 8. охорона названих та деяких інших засобів індивідуалізації не настільки надійна , як охорона тих засобів індивідуалізації, які віднесені частиною четвертою Цивільного кодексу до об'єктів інтелектуальної власності. В основному вона забезпечується спеціальними законами, що містять окремі норми про дані засобах індивідуалізації, а також в деякій мірі законодавством про боротьбу з
  § 7. Правова охорона російських засобів індивідуалізації за кордоном
 9. охорона фірмових найменувань, товарних знаків та інших засобів індивідуалізації, що належать російським підприємцям, за межами Російської Федерації є досить актуальним завданням. Як і інші об'єкти промислової власності , засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і виробленої ними продукції (робіт, послуг) за загальним правилом користуються правовою охороною
  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 10. охорона інтересів особистості. М., 1969. С. 204; Гаврилов Е.П. Радянське авторське право. Основні положення і тенденції розвитку. М., 1984. С. 109-111 та ін.) * (119) Подібна спроба була зроблена в Основах цивільного законодавства 1991 р., а пізніше робилася укладачами проекту частини четвертої Цивільного кодексу. * (120) Тексти зазначених Конвенцій см. в: Права на результати
  охрана интересов личности. М., 1969. С. 204; Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения и тенденции развития. М., 1984. С. 109-111 и др.). *(119) Подобная попытка была сделана в Основах гражданского законодательства 1991 г., а позднее предпринималась составителями проекта части четвертой Гражданского кодекса. *(120) Тексты указанных Конвенций см. в: Права на результаты
© 2014-2022  yport.inf.ua