Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Визначення та предмет договору будівельного підряду

За договором будівельного підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а інша сторона (замовник) зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну (ст. 740 ЦК).
За своєю юридичною природою даний договір, як і договір підряду, різновидом якого він є, - двосторонній, консенсуальний і БЕЗОПЛАТНО.
Разом з тим договором будівельного підряду притаманні певні особливості, що дозволяють виділити його в окремий вид договору підряду. По-перше, за договором будівельного підряду робота, виконувана підрядником, полягає в будівництві певного об'єкта або являє собою інший вид будівельних робіт. По-друге, на стороні замовника лежить додаткова (порівняно із звичайним договором підряду) обов'язок щодо створення підряднику необхідних умов для виконання робіт.
Предмет договору будівельного підряду може бути виражений в наступних діях підрядника:
- будівництво певного об'єкта і передача останнього замовнику;
- реконструкція підприємства, будівлі, споруди чи іншого об'єкта і передача результатів робіт замовнику;
- виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт і передача їх результатів замовнику (1).
---
(1) Зустрічається в юридичній літературі твердження про те, що предметом договору будівельного підряду є результат діяльності підрядника, має конкретну овеществленную форму (див., наприклад: Цивільне право: Підручник. Т. 2 / За ред. А.П. Сергєєва, Ю . К. Толстого. 4-е вид. М., 2003. С. 390), суперечить загальним уявленням про предмет договірного зобов'язання, під яким розуміються дії зобов'язаної сторони.
Поняттям "предмет договору будівельного підряду" охоплюються також наступні дії замовника:
- створення підряднику необхідних умов для виконання робіт;
- прийняття об'єкта будівництва або результатів інших будівельних робіт;
- сплата обумовленої ціни за виконані роботи.
Таким чином, основною відмінною ознакою договору будівельного підряду, виділяє його в окремий вид договору підряду, служить характер робіт і особлива область, в якій вони здійснюються (1). Тому, наприклад, виконання монтажних робіт відноситься до предмету договору будівельного підряду, якщо це пов'язано з будівництвом відповідного об'єкта. У тому випадку, коли монтажні роботи не пов'язані з будівництвом (скажімо, при заміні старого обладнання на нове), вони здійснюються за договором підряду. Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт щодо придбаного обладнання може бути покладено і на постачальника за договором поставки.
---
(1) Як вказує М.І. Брагінський, "будівельним є володіє загальними ознаками підряду договір, який використовується у відповідній сфері з урахуванням притаманною їй специфіки" (Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання послуг. М. , 2002. С. 100).
Особливим чином вирішується питання, пов'язане з правової кваліфікацією робіт з капітального ремонту будівель і споруд: відповідні правовідносини регулюються договором будівельного підряду, якщо інше не буде передбачено самим договором. Отже, його сторони вправі виключити застосування до їх правовідносин правил про договір будівельного підряду, які в цьому випадку повинні кваліфікуватися як договору підряду, оскільки предметом такого договору залишається виконання певних робіт з передачею їх результату замовникові.
Специфіка договору будівельного підряду найбільш повно виражається в такій особливій формі будівельного підряду, як будівництво "під ключ", при якому підрядчик бере на себе зобов'язання з виконання повного циклу робіт, що забезпечують створення необхідного об'єкту: від його проектування і до здачі замовнику побудованого і прийнятого в експлуатацію об'єкта будівництва.
Договором будівельного підряду може бути передбачено, що відносини сторін тривають деякий час і після здачі результату робіт замовнику. Йдеться про ті випадки, коли за умовами договору підрядник приймає на себе обов'язок забезпечити експлуатацію об'єкта після його прийняття замовником протягом зазначеного в договорі терміну (п. 2 ст. 740 ЦК). Види, обсяг і вартість послуг підрядника, що надаються замовнику щодо забезпечення експлуатації побудованого об'єкта (наприклад, навчання працівників замовника, розробка інструкцій з експлуатації нового обладнання, доведення його до проектної потужності тощо), визначаються в договорі будівельного підряду. У подібній ситуації можна говорити про розширення його змісту.
Якщо в ролі замовника за договором будівельного підряду виступає громадянин, а роботи, що виконуються підрядником за таким договором, призначені для задоволення побутових чи інших особистих потреб громадянина-замовника, то до відносин сторін за таким договором відповідно застосовуються правила про права замовника за договором побутового підряду (п. 3 ст. 740 ЦК). І в цьому випадку можна говорити про розширення змісту договору будівельного підряду за рахунок наділення замовника додатковими правами і покладання на підрядника відповідних додаткових обов'язків, передбачених ст. ст. 730 - 739 ЦК. Крім того, до відносин сторін такого договору, не врегульованих ЦК, підлягає застосуванню законодавство про захист прав споживачів (п. 3 ст. 730 ЦК).
2. Правове регулювання відносин будівельного підряду
Оскільки договір будівельного підряду являє собою вид договору підряду, які з нього зобов'язання субсидиарно регулюються загальними положеннями про договір підряду (п. 2 ст. 702 ЦК). Зокрема, це стосується загальних правил про структуру договірних зв'язків (ст. 706 ЦК); про терміни виконання робіт (ст. 708 ЦК); про ціну роботи (кошторису) (ст. 709 ЦК); про порядок оплати роботи (ст. 711); про права замовника під час виконання роботи підрядником (ст. 715 ЦК); про відповідальність підрядника за неналежну якість роботи (ст. 723 ЦК); про терміни виявлення неналежної якості результату роботи (ст. 724 ЦК) та ін
Разом з тим поряд з ГК відносини, пов'язані з будівельним підрядом, регулюються численними законодавчими та іншими нормативними актами про інвестиційну діяльність, перш за все: Федеральним законом від 25 лютого 1999 р. N 39-ФЗ "Про інвестиційну діяльність в Російської Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень "(1), основу якого складає адміністративно-правове регулювання відносин між державою та інвесторами, і Федеральним законом від 9 липня 1999 р. N 160-ФЗ" Про іноземні інвестиції в Російській Федерації "(2) , який містить гарантії іноземним інвесторам, у тому числі в сфері капітальних вкладень. Порядок надання земельних ділянок для будівництва регулюється ЗК (ст. ст. 28 - 33).
---
(1) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096 (з послід. Зм.).
(2) СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3493 (з послід. Зм.).
Важливе значення мають законодавчі акти, що визначають порядок видачі дозволів на будівництво, містобудівні правила, а також технічні та інші вимоги, що пред'являються до будівництва об'єктів. До їх числа відносяться Містобудівний кодекс, Федеральний закон "Про технічне регулювання", Федеральний закон від 17 листопада 1995 р. N 169-ФЗ "Про архітектурну діяльність в Російській Федерації" (1). Вміщені в названих законах правила регламентують адміністративні відносини в галузі будівництва, що виникають між органами державної влади (місцевого самоврядування) та особами, які виступають у ролі замовників або підрядників за договорами будівельного підряду. Однак вони повинні враховуватися також при укладенні та виконанні договорів, оскільки "ними створюються певні передумови для виникнення і розвитку, в тому числі обов'язкових для контрагентів підрядних відносин між сторонами" (2).
---
(1) СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4473 (з послід. Зм.).
(2) Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 109.
Важливою особливістю правового регулювання відносин будівельного підряду є наявність Сніпов - будівельних норм і правил. Як підкреслювалося в юридичній літературі, "характерною особливістю законодавства про капітальне будівництво є те, що воно складається з двох видів нормативних актів - нормативно-правових та нормативно-технічних" (1). Нормативно-технічні акти нерідко іменуються нормативними документами. Залежно від територіальних меж їх дії розрізняються федеральні нормативні документи (будівельні норми і правила, технічні регламенти в галузі будівництва, зведення правил з проектування та будівництва і деякі інші), нормативні документи суб'єктів Російської Федерації (територіальні будівельні норми), а також виробничо- галузеві нормативні документи.
---
(1) Коваленко Н.І. Законодавство про капітальне будівництво при переході до ринку / / Цивільне право Росії при переході до ринку. М., 1995. С. 179.
БНіП містять не тільки організаційно-методичні, але й технічні вимоги, що ставляться до проектно-вишукувальним та будівельним роботам, і підлягають спеціальній реєстрації. Відсутність у договорі будівельного підряду посилань на зазначені нормативні документи, що містять обов'язкові вимоги, не звільняє сторони договору від необхідності їх дотримання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Визначення та предмет договору будівельного підряду "
 1. § 2. Правовий режим речей
  певних об'єктів можливе лише за спеціальним дозволом. Таким чином, обмеження оборотоздатності може бути встановлено за суб'єктним або по об'єктному ознаками. В останньому випадку мова йде про дозвільний порядок включення в оборот. Прикладами обмеження оборотоздатності за суб'єктним ознакою є норми про оренду підприємств, про наймання житлового приміщення, прикладами ж
 2. § 3. Виконання зобов'язань
  певної речі. Однак і в цьому випадку замість вимоги передати йому річ, яка є предметом зобов'язання, кредитор має право вимагати відшкодування збитків. З метою забезпечення стійкості цивільного обороту законодавство закріплює норми, спрямовані на збереження стабільності зобов'язальнихправовідносин. Водночас закон дозволяє у сфері підприємництва максимально
 3. § 1. Підряд
  визначенням договору підряду, даними в ст. 702 ЦК, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його. Спеціальні норми загальногромадянського законодавства, присвячені окремим видам договорів підряду, нормують договори, частіше
 4. § 1. Поняття будівельної діяльності та будівельне законодавство
  визначена як діяльність по створенню нових будівель, споруд, інших об'єктів будівництва, а також розширенню та реконструкції існуючих підприємств, будівель і споруд. У будівельній діяльності в широкому сенсі, в будівельному процесі беруть участь не тільки власне будівельники, але і замовники, проектувальники, інвестори. Будівельна діяльність у вузькому сенсі - це діяльність
 5. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
  певної єдиної стабільної складової правового статусу всіх інвесторів, всіх замовників і всіх підрядників; Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 297 - по-друге, він визначається індивідуально для кожного суб'єкта умовами договорів, в яких він бере участь. Основним правовим документом, присвяченим
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г) судовий (адміністративний) прецедент; д) інші форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб
 7. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  визначенні обсягу і змісту прав і обов'язків учасників цивільних правовідносин. Засоби виробництва і предмети споживання. Даному економічному підрозділу речей традиційно надавалося першорядне значення. До останнього часу з ним зв'язувалися основні відмінності, що існували між державною власністю, з одного боку, і власністю громадян, з іншого
 8. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  певної речі, якої не було досі * (770). При цьому створення включає в себе і суттєву реконструкцію речі. По-друге, власником речі стає особа, яка виготовила її для себе (у своєму інтересі, для задоволення власних потреб) (п. 1 ст. 218 ЦК). Якщо річ створюється за договором для іншої особи, то останнє і стає власником в силу умов договору.
 9. § 2. Види цивільно-правових договорів
    певним типам. Традиція формувати певні типи договорів і регулювати їх за допомогою правових норм сходить до римського права і заснована на оцінці об'єктивної сторони відносин, що складаються між особами, що укладають договір. Законодавець в даному випадку виступає в ролі організатора цивільного обороту, моделюючи ті чи інші типи договірних взаємовідносин і звільняючи оборот від
 10. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
    визначення такого курсу. У відсутність подібної угоди підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом відповідної валюти (умовних грошових одиниць) * (1221) на день фактичного платежу. Іноземна валюта (умовні грошові одиниці) можуть використовуватися і як валюта платежу. Однак подібне допускається лише як виняток, у випадках, порядку та на умовах,
© 2014-2022  yport.inf.ua