Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Основні процедури банкрутства

До процедур банкрутства, застосовуваним арбітражним судом при розгляді справи про банкрутство юридичної особи, відносяться не тільки конкурсне виробництво, що завершується ліквідацією боржника, і мирову угоду, що виключає таку ліквідацію, але й спостереження, фінансове оздоровлення і зовнішнє управління (п. 1 ст. 27 Закону про банкрутство). Ці три процедури можуть завершитися відновленням платоспроможності боржника і тим самим - зняттям загрози його ліквідації, а тому вважаються реабілітаційними процедурами.
Спостереження за діяльністю боржника вводиться арбітражним судом після перевірки обгрунтованості вимог заявника (кредитора) до боржника або після прийняття до виробництва заяви самого боржника про оголошення його банкрутом. Для його здійснення суд стверджує тимчасового керуючого, який, однак, не замінює керівника та інші органи боржника при виконанні їх функцій (але має право клопотати перед судом про відсторонення керівника боржника від його посади). У цей період зупиняється провадження і виконання по всіх справах, пов'язаних із зверненням стягнення на майно боржника, а грошові вимоги до нього можуть пред'являтися лише в конкурсному порядку. Крім того, боржнику забороняється задоволення вимог своїх учасників про виділ їм частки в його майні чи виплаті її вартості у зв'язку з їх виходом зі складу учасників, а також виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів (п. 1 ст. 63 Закону про банкрутство).
Мета цих заходів очевидна - збереження майна боржника для пропорційного задоволення вимог усіх кредиторів. Тому в період спостереження органи управління боржника не мають права здійснювати ряд угод без письмової згоди тимчасового керуючого, а також не можуть приймати рішення про реорганізацію або ліквідацію боржника, його участь у інших юридичних особах, виплату дивідендів та розміщенні емісійних цінних паперів, так як це також може ущемити інтереси кредиторів. Лише акціонерне товариство - боржник має право в цей період збільшити свій статутний капітал шляхом розміщення по закритій підписці додаткових звичайних (голосуючих) акцій за рахунок вкладів своїх учасників або третіх осіб, оскільки це сприяє поліпшенню його майнового стану.
Тимчасовий керуючий зобов'язаний опублікувати повідомлення про введення спостереження за діяльністю юридичної особи та особливо повідомити про це кредиторів боржника, а керівник боржника повинен повідомити про введення спостереження працівників та засновників (учасників) юридичної особи. Тимчасовий керуючий в цей період вживає заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, проводить аналіз його фінансового стану, виявляє і інформує всіх його кредиторів, а також скликає і проводить їх перші загальні збори. На ньому кредитори з урахуванням наявних відомостей, у тому числі результатів проведеного тимчасовим керуючим аналізу фінансового стану боржника, приймають рішення про його подальшу долю. Якщо боржникові вдалося відновити платоспроможність і ліквідувати прострочену заборгованість, можливе вирішення кредиторів про звернення до суду з пропозицією про відмову у визнанні боржника банкрутом (1). Припустимо також прийняття рішення про укладення мирової угоди кредиторів з боржником. Якщо цього не сталося, кредитори звертаються до арбітражного суду з клопотанням про застосування інших (крім спостереження) процедур банкрутства: введення фінансового оздоровлення або зовнішнього управління або визнання боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва. З дати застосування за рішенням суду однієї з названих процедур спостереження припиняється.
---
(1) Науково-практичний коментар (постатейний) до Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" / За ред. В.В. Витрянского. М., 2003. С. 316 (автор коментаря - С.Є. Андрєєв).
Фінансове оздоровлення являє собою нову реабілітаційну процедуру, раніше невідому не тільки вітчизняному, а й зарубіжному праву (1). Вона вводиться арбітражним судом на підставі рішення зборів кредиторів на строк не більше двох років за наявності затверджується судом графіка погашення заборгованості. При наданні особами, ходатайствующими про введення фінансового оздоровлення боржника (наприклад, його засновниками або учасниками), додаткового забезпечення вимог кредиторів у вигляді банківської гарантії, суд може ввести його і незалежно від рішення зборів кредиторів (п. п. 2 і 3 ст. 75 Закону про банкрутство). Істота фінансового оздоровлення зводиться до того, що боржник проводить розрахунки з кредиторами відповідно до графіка погашення заборгованості, при порушенні якого особи, які надали додаткове забезпечення кредиторам, повинні за його рахунок задовольнити їхні вимоги у спрощеному порядку (ст. 89 Закону про банкрутство), що значно підвищує шанси кредиторів на задоволення їхніх вимог.
---
(1) Детальніше див: Витрянский В.В. Нове в правовому регулюванні неспроможності (банкрутства) / / Господарство право. 2003. N 1. С. 12 - 13.
Суд також стверджує адміністративного керуючого, який і контролює виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості, розглядає звіти боржника з цих питань і надає свої висновки про це загальним зборам кредиторів, а також веде реєстр вимог кредиторів та скликає їх загальні збори. Органи управління боржника продовжують здійснювати свої функції (якщо тільки арбітражний суд не відсторонює керівника боржника від посади), але ряд угод вони не вправі вчиняти від імені боржника без згоди зборів (або комітету) кредиторів або без згоди адміністративного керуючого (п. п. 3 і 4 ст. 82 Закону про банкрутство).
Після рішення арбітражного суду про введення фінансового оздоровлення вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями можуть бути пред'явлені до боржника тільки у конкурсному порядку; скасовуються заходи щодо забезпечення вимог кредиторів; призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень; забороняється задоволення вимог учасників про виділ їм частки в майні боржника або виплаті її вартості у зв'язку з їх виходом зі складу учасників, а також виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів (п. 1 ст. 81 Закону про банкрутство). Фінансове оздоровлення може завершуватися достроково як у випадку дострокового погашення боржником всіх вимог кредиторів (що тягне припинення судом провадження у справі про банкрутство), так і в разі неодноразового чи істотного порушення термінів задоволення вимог кредиторів (що може спричинити прийняття судом за клопотанням зборів кредиторів рішення про введення зовнішнього управління або про відкриття конкурсного виробництва).
По закінченні строку фінансового оздоровлення арбітражний суд за клопотанням зборів кредиторів розглядає його результати і приймає рішення або про припинення провадження у справі про банкрутство (при повному погашенні заборгованості та відсутності або необгрунтованості скарг кредиторів), або про введення зовнішнього управління або про відкриття конкурсного виробництва (п. 6 ст. 88 Закону про банкрутство).
Зовнішнє управління вводиться арбітражним судом на строк не більше 18 місяців, але може бути продовжено ще не більше ніж на 6 місяців (а за клопотанням зборів кредиторів або розпорядника майна цей термін може бути скорочений). На період зовнішнього управління вводиться мораторій - відстрочка задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та обов'язкових платежів. Одночасно судом затверджується зовнішній керуючий, який управляє справами боржника, оскільки до нього переходять повноваження керівника та інших органів боржника (останні зберігають лише право приймати рішення про збільшення статутного капіталу боржника, в тому числі шляхом розміщення додаткових акцій, а також про заміщення його активів або про продаж підприємства боржника як майнового комплексу) (ст. 94 Закону про банкрутство).
Зовнішній керуючий розробляє план зовнішнього управління і представляє його на затвердження зборам кредиторів. План повинен передбачати заходи з відновлення платоспроможності боржника, зокрема перепрофілювання виробництва і закриття нерентабельних виробництв, продаж частини майна або підприємства боржника, збільшення його статутного капіталу, заміщення активів боржника шляхом створення на базі його майна відкритого акціонерного товариства та ін Зовнішній керуючий управляє і розпоряджається майном боржника відповідно до зазначеного планом, реалізує передбачені ним заходи та інформує про результати збори кредиторів. При цьому великі і деякі інші угоди зовнішній керуючий має право укладати лише за попередньою згодою зборів (комітету) кредиторів. Він має право відмовитися від виконання боржником деяких укладених угод, що перешкоджають відновленню його платоспроможності або носять явно збитковий характер (п. 2 ст. 102 Закону про банкрутство).
За результатами своєї діяльності зовнішній керівник надає звіт зборам кредиторів. Залежно від цих результатів кредитори приймають рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням: або про припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника (в цьому випадку зовнішній керуючий буде робити наступні розрахунки з кредиторами певної черги), або про припинення провадження у справі про банкрутство (у зв'язку з задоволенням усіх вимог кредиторів), або про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва. Можливо і укладення мирової угоди кредиторів з боржником. Після цього зовнішнє управління вважається завершеним. При припинення провадження у справі про банкрутство або при відкритті конкурсного виробництва повноваження зовнішнього керуючого припиняються.
Конкурсне виробництво відкривається з моменту судового визнання боржника банкрутом і вводиться строком на один рік з можливістю продовження не більше ніж на 6 місяців (п. п. 1 і 2 ст. 124 Закону про банкрутство). Воно, на відміну від розглянутих вище реабілітаційних процедур банкрутства, відноситься до ліквідаційних процедур, що тягне припинення діяльності юридичної особи - банкрута. З цього моменту вважається наступившим термін виконання всіх грошових зобов'язань боржника (що зрівнює вимоги всіх кредиторів незалежно від термінів їх виникнення) і одночасно припиняється нарахування пені (неустойок) і відсотків з усіх видів його заборгованості. Здійснення операцій з майном боржника, пред'явлення вимог окремими кредиторами і виконання на їх користь тепер допускаються тільки в порядку конкурсу (конкурсний імунітет) (п. 1 ст. 126 Закону про банкрутство).
Усі повноваження з управління справами боржника та розпорядження його майном переходять до конкурсного керуючого (а повноваження органів управління та власника майна боржника відповідно припиняються). Він має право вимагати визнання недійсними укладених боржником угод та розірвання укладених ним договорів, спрямованих на зменшення його майна; він може пред'являти позови про витребування майна боржника у третіх осіб, а також вживати інших заходів щодо повернення майна боржника (п. 3 ст. 129 Закону про банкрутство). У деяких правопорядках для цього встановлюється спеціальний термін - період підозрілості. Конкурсний керуючий зобов'язаний опублікувати відомості про відкриття конкурсного провадження відносно боржника, провести інвентаризацію майна боржника та залучити для його оцінки незалежного оцінювача (1), вжити всіх заходів щодо забезпечення збереження майна боржника та аналізувати його фінансовий стан. За наявності достатніх підстав він зобов'язаний також запропонувати зборам кредиторів обговорити питання про перехід до реабілітаційної процедурою зовнішнього управління та про припинення конкурсного виробництва.
---
(1) Див: Федеральний закон від 29 липня 1998 р. N 135-ФЗ "Про оціночної діяльності в Російській Федерації" / / Відомості Верховної. 1998. N 31. Ст. 3813; 2002. N 4. Ст. 251; N 12. Ст. 1093; N 46. Ст. 4537; 2003. N 2. Ст. 167; N 9. Ст. 805.
Після проведення інвентаризації та оцінки майна боржника конкурсний управляючий представляє зборам (комітету) кредиторів пропозиції про порядок, строки та умови продажу цього майна, а потім приступає до його продажу на відкритих торгах. Майно боржника, яке призначене для задоволення вимог кредиторів, становить конкурсну масу. У неї не включається тільки майно, вилучене з обігу, і майнові права, пов'язані з особистістю боржника (ст. 131 Закону про банкрутство).
З виручених від продажу сум здійснюються розрахунки з кредиторами відповідно до черговості їх вимог (ст. ст. 134 - 138 Закону про банкрутство). Поза чергою покриваються судові витрати, винагороду арбітражному керуючому, поточні комунальні та експлуатаційні платежі, а також вимоги, що виникли в періоди проведення реабілітаційних процедур і витрати, пов'язані з проведенням конкурсного виробництва. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, а також щодо компенсації моральної шкоди. У другу чергу задовольняються вимоги громадян з оплати праці та винагород за авторськими договорами. Розрахунки з іншими кредиторами виробляються в третю чергу. У цій черзі в переважному порядку задовольняються вимоги кредиторів, забезпечені заставою майна боржника (за рахунок вартості предмета застави). При цьому вимоги кредиторів кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги, а між кредиторами однієї черги майно боржника при його недостатності розподіляється пропорційно сумам їх вимог (п. п. 2 і 3 ст. 142 Закону про банкрутство). Вимоги кредиторів, не задоволені через недостатність майна боржника, а також не визнані конкурсним керуючим або визнані необгрунтованими арбітражним судом, вважаються погашеними.
  Дії конкурсного керуючого контролюються кредиторами і арбітражним судом (ст. 143 Закону про банкрутство). По завершенні розрахунків з кредиторами конкурсний керуючий представляє суду звіт з додатком реєстру вимог кредиторів (із зазначенням розміру погашених вимог) та документів, що підтверджують продаж майна та погашення вимог кредиторів. Після розгляду звіту керуючого арбітражний суд виносить ухвалу про завершення конкурсного виробництва, яке є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію юридичної особи - боржника. З моменту внесення такого запису до зазначеного реєстру (тобто державної реєстрації) конкурсне виробництво вважається завершеним, а юридична особа - ліквідованим.
  Банкрутство окремих видів юридичних осіб володіє деякими особливостями, передбаченими законодавством. Так, при банкрутстві містоутворюючих організацій допускається введення зовнішнього управління під поручительство публічно-правової освіти за зобов'язаннями боржника (ст. 171 Закону про банкрутство); при банкрутстві сільськогосподарських організацій інші сільськогосподарські організації та селянські (фермерські) господарства можуть отримувати переважне право придбання об'єктів нерухомості, використовуваних для сільськогосподарського виробництва (п. 3 ст. 177 Закону про банкрутство) і т.д. Певні особливості є також при банкрутстві банків, страхових компаній та інших фінансових організацій (ст. ст. 180 - 189 Закону про банкрутство) (1), стратегічних підприємств і організацій (ст. ст. 190 - 196 Закону про банкрутство), суб'єктів природних монополій (ст. ст. 197 - 201 Закону про банкрутство).
  ---
  (1) Див також Федеральний закон від 25 лютого 1999 р. N 40-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій".
  Додаткова література
  Братусь С.Н. Юридичні особи в радянському цивільному праві. М., 1947.
  Братусь С.Н. Суб'єкти цивільного права. М., 1950.
  Козлова Н.В. Поняття і сутність юридичної особи. Нарис історії та теорії: Навчальний посібник. М., 2003.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) (під ред. О.Н. Садикова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 1997.
  Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / Під ред. О.Н. Садикова. 2-е изд-е. М., 2002.
  Кулагін М.І. Державно-монополістичний капіталізм і юридична особа / / Кулагін М.І. Вибрані праці (серія "Класика російської цивілістики"). М., 1997.
  Рахмилович В.А. Про так званий субстраті юридичної особи / / Проблеми вдосконалення радянського законодавства. Праці ВНИИСЗ. Вип. 29. М., 1984.
  Степанов В.В. Неспроможність (банкрутство) у Росії, Франції, Англії, Німеччини. М., 1999.
  Суворов Н.С. Про юридичних особах за римським правом (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2000.
  Федеральний закон "Про неспроможність (банкрутство)". Постатейний коментар / За ред. В.В. Витрянского. М., 2003.
  Черепахін Б.Б. Волеобразованія і волевиявлення юридичної особи. Органи та представники юридичної особи / / Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2001. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5. Основні процедури банкрутства"
 1. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    основні особливості приватноправового регулювання. Приватне право як ядро правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних правопорядках. Дуалізм приватного права в континентальних правових системах. Торгівельне (комерційне) право. Критика концепції підприємницького (господарського) права.
 2. § 1. Поняття комерційного права
    основної діяльності, можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені (п. 3 ст. 50 ЦК). Це пояснюється тим, що установа створюється власником для заданої мети (соціально-культурної, управлінської і т. д.), яка не приносить прибутку. Визначаючи мету діяльності установи та фінансуючи його, власник
 3. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    основних етапи: 1) формування конкурсної маси та реалізація майна (звернення його в готівку), 2) виявлення вимог кредиторів, які підлягають задоволенню, і задоволення їх. Конкурсна маса - майно боржника, на яке може бути звернено стягнення у процесі конкурсного виробництва. Основу для формування конкурсної маси утворює все майно (активи) боржника,
 4. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    основні завдання: 1) захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів організацій і громадян; 2) сприяння зміцненню законності; 3) сприяння попередження правопорушень. Всі три завдання реалізуються стосовно відносин у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 5. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    основних рисах збігається. Обидва види колективних фондів - як ПІФи, так і ОФБУ - НЕ правосуб'єктність, вони - не юридичні особи, а майнові комплекси, які з паїв вкладників-пайовиків. Відмінності ОФБУ від пайових інвестиційних фондів полягають перш за все в тому, що ОФБУ засновуються і управляються комерційними банками, які не потребують ліцензії Федеральної комісії з ринку цінних паперів,
 6. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
    основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво
 7. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    основних прав, що дозволяють територіальним співтовариству громадян мати, користуватися і розпоряджатися муніципальної власністю, що створюють передумови до єднання суспільства, людини і держави, зміцненню Федерації як цілого, службовця формою вирішення національних питань ". --- --- Постатейний коментар до Конституції Російської Федерації / За заг. ред. В.Д.
 8. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
    основні засади (основних засадах) місцевого самоврядування, до яких віднесено принцип самостійності, принцип організаційної відособленості місцевого самоврядування, принцип відповідальності органів і посадових осіб перед місцевим співтовариством і ін Органи місцевого самоврядування на основі наданих їм повноважень приймають статути місцевого самоврядування, в яких закріплюється
 9. § 2. Предмет цивільного права
    основні причини: а) законодавець, окреслюючи предмет цивільного права, не говорив і не говорить про ці відносини прямо, б) в літературі їх самостійність визнавалася і визнається не всіма авторами * (22). Незважаючи на те що в ст. 2 ГК і справді немає прямих згадок на організаційні відносини, не варто забувати про особливості редакції правила абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК, яка: а)
 10. § 3. Види цивільних правовідносин
    основному збігаються з видами суб'єктивних цивільних прав. Тому все сказане в цьому параграфі про правовідносини застосувати і до суб'єктивним цивільним правам. Майнові, особисті немайнові та організаційні правовідносини. Насамперед, в залежності від вмісту цивільні правовідносини поділяються на майнові, особисті немайнові та організаційні. Дане
© 2014-2022  yport.inf.ua