Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Особливості регулювання окремих видів страхування

Страхування ризику професійної відповідальності. Відносини по страхуванню регулюються в цілому приписами гл. 48 ГК, яким був присвячений попередній параграф. Однак щодо деяких видів страхування діють спеціальні закони, що встановлюють особливості регулювання цих видів страхування. Розглянемо найбільш важливі з цих особливостей.
Багато видів професійної діяльності пов'язані з можливістю заподіяння шкоди третім особам. Зазвичай закон не встановлює вимог до майновим станом адвокатів, нотаріусів, оцінювачів та інших осіб, що займаються приватною практикою. Тому в разі заподіяння такими особами шкоди їх клієнти можуть зіткнутися з труднощами при отриманні компенсації за рахунок майна цих осіб. З урахуванням сказаного закон встановлює обов'язковість страхування ризику професійної відповідальності в якості однієї з передумов можливості заняття певними видами професійної діяльності. В даний час відповідні приписи діють, зокрема, для:
- оцінювачів (абз. 4 ст. 24.6, ст. 24.7 Федерального закону "Про оціночної діяльності в Російській Федерації" (з ізм. Та доп .) * (791));
- нотаріусів, що займаються приватною практикою (ст. 18 Основ законодавства РФ про нотаріат (з ізм. та доп.) * (792));
- адвокатів (подп. 6 п. 1 ст. 7, ст. 19 Федерального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (з ізм. та доп.) * (793));
- арбітражних керуючих (п. 8 ст. 20 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)").
Обов'язкове страхування ризику цивільної відповідальності передбачено і для суб'єктів, якими можуть бути не тільки фізичні, а й юридичні особи (наприклад, митні брокери, митні перевізники, аудитори тощо).
Встановлюючи обов'язковість страхування ризику професійної відповідальності, закон про відповідний вид діяльності повинен визначити об'єкти страхування, страхові ризики і мінімальні розміри страхових сум (п. 3 ст. 936 ЦК), інакше страхування не вважатиметься обов'язковим у сенсі ст. 935-937 ЦК.
Страхування ризику професійної відповідальності має ту особливість, що воно являє собою в один і той же час страхування та договірної, і позадоговірної відповідальності. Страхові ризики повинні охоплювати випадки заподіяння шкоди не тільки при наявності договірних відносин між заподіювача та потерпілим (наприклад, при укладенні угоди адвоката з довірителем), а й за відсутності договірних відносин між ними (наприклад, при розголошенні адвокатом конфіденційної інформації до укладення угоди з довірителем) .
У правовідносинах по страхуванню ризику професійної відповідальності страхувальниками виступають особи, які здійснюють професійну діяльність, а вигодонабувачами - особи, яким заподіяно шкоду в процесі здійснення цієї діяльності. Мінімальний розмір страхової суми встановлюється законом. Так, для арбітражного керуючого він становить 3 млн руб., Для оцінювача - 300 тис. руб., Нотаріуса - 100 мінімальних розмірів оплати праці, тобто всього лише 10 тис. руб. Збитки, не покриті страховиком, можуть бути стягнуті з самого заподіювача шкоди.
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (ОСАЦВ). Для того щоб експлуатувати автотранспортний засіб, його власник повинен укласти договір обов'язкового страхування своєї цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна при використанні транспортного засобу (п. 1 ст. 4 Закону про ОСАГО) * (794). Використання транспортного засобу без страхування цивільної відповідальності тягне адміністративну відповідальність відповідно до ст. 12.37 КоАП. Не зобов'язані страхувати свою відповідальність власники автотранспортних засобів, максимальна конструктивна швидкість яких становить не більше 20 км на годину, й інших осіб, перераховані в п. 3 ст. 4 Закону про ОСАГО.
Страхувальником виступає власник транспортного засобу, під яким розуміється власник, а так само особа, що володіє майном на праві господарського відання, оперативного управління або іншій законній підставі (право оренди, керування транспортним засобом за дорученням і т. п.).
Особа, яка управляє транспортним засобом (водій), може бути назване в договорі страхування як застрахованої особи (наприклад, страхувальником є мати, а застрахованою особою - син). У договорі можуть бути зазначені кілька застрахованих осіб або може міститися посилання на необмежене число осіб, допущених страхувальником до управління транспортним засобом. Необхідно, однак, мати на увазі, що дія договору поширюється і на ті випадки, коли транспортним засобом на законній підставі керує водій, навіть не названий на страховому полісі (п. 2 ст. 15 Закону про ОСАГО).
Власник транспортного засобу зобов'язаний застрахувати свою відповідальність до реєстрації транспортного засобу, але не пізніше ніж через п'ять днів після набуття права володіння (п. 2 ст. 4 Закону про ОСАГО). Ця обов'язок не покладається на тих власників (застрахованих осіб), ризик відповідальності яких застрахований іншими особами (страхувальниками).
Вигодонабувачами визнаються особи, життю, здоров'ю або майну яких заподіяна шкода при використанні транспортного засобу (наприклад, власник іншого транспортного засобу, пішохід, пасажир), а також їх спадкоємці. Водій, який потрапив у дорожньо-транспортна пригода, зобов'язаний повідомити іншим учасникам цієї пригоди відомості про страхування його відповідальності. За загальним правилом вигодонабувач звертається за страховим відшкодуванням до страховика, який застрахував ризик відповідальності заподіювача шкоди (система непрямого страхового відшкодування). Разом з тим згідно з п. 1 ст. 14.1 Закону про ОСАГО потерпілий має право звернутися за страховим відшкодуванням до страховика, який застрахував цивільну відповідальність самого потерпілого (система прямого відшкодування збитків), за умови, що шкода заподіяна лише майну в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох транспортних засобів, власники яких застрахували свою відповідальність за ОСАЦВ. У цьому випадку страховик проводить страхову виплату від імені страховика, що застрахувало відповідальність заподіювача шкоди (п. 4 ст. 14.1, ст. 26.1 Закону про ОСАГО).
Страховиком виступає страхова організація, яка має відповідну ліцензію і входить до професійне об'єднання страховиків (п. 2 ст. 21, ст. 24 Закону про ОСАГО). У кожному суб'єкті Федерації у страховика повинен бути філія (представництво, представник) для врегулювання страхових збитків, тобто для розгляду заяв про наступили страхових випадках та здійснення страхових виплат (п. 1 ст. 21 Закону про ОСАГО).
Договір укладається на типових умовах, що містяться в Правилах обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, які затверджені постановою Уряду РФ від 7 травня 2003 р. N 263.
Договір є публічним договором (ст. 1 Закону про ОСАГО) і укладається шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового поліса по встановленої Урядом РФ формі (п. 3 ст. 15 Закону про ОСАГО) * (795). Строк страхування складає один рік з можливістю його продовження у порядку, встановленому п. 1 ст. 10 Закону про ОСАГО.
Страхова премія сплачується одноразово при укладанні договору страхування, а її розмір визначається на підставі страхових тарифів, встановлених Урядом РФ (ст. 8, 9 Закону про ОСАГО) * (796). Якщо страхувальником виступає громадянин, то за його ініціативою договір може бути укладений з урахуванням обмеженого використання транспортного засобу, а саме - управління їм тільки зазначеними у страховому полісі водіями і (або) сезонне використання транспортного засобу (п. 1 ст. 16 Закону про ОСАГО) . У разі укладення такого договору розмір страхової премії підлягає зменшенню.
Страховим випадком служить виникнення у страхувальника (застрахованої особи) обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну при використанні транспортного засобу, за винятком випадків, коли це сталося внаслідок забруднення довкілля, при русі транспортного засобу по внутрішній території організації, в ході змагань, та інших обставин, зазначених у п. 2 ст. 6 Закону про ОСАГО. Не відшкодовується шкода, заподіяна страхувальником або застрахованою особою, при використанні транспортного засобу, не вказаного в страховому полісі.
Шкода відшкодовується в межах встановленої законом страхової суми по кожному страховому випадку незалежно від їх кількості протягом терміну страхування (ст. 7 Закону про ОСАГО). При цьому шкода життю і здоров'ю кожного потерпілого відшкодовується в межах 160 тис. руб. * (797), а шкоду майну одного потерпілого - в межах 120 тис. руб. (При наявності декількох потерпілих - 160 тис. руб. На всіх потерпілих). Максимальний розмір разової страхової виплати становить 400 тис. руб. (240 тис. руб. Плюс 160 тис. руб.), Якщо в результаті настання страхового випадку шкода заподіяна життю, здоров'ю та майну декількох потерпевшіх.В суму належного компенсації шкоди не включається упущена вигода і моральну шкоду (подп. "б" п. 2 ст. 6 Закону про ОСАГО).
Розмір страхової виплати у разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю визначається приписами ст. 1085-1091 ЦК з урахуванням особливостей, передбачених п. 49-56 Правил обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Що стосується розміру страхової виплати у разі заподіяння шкоди майну, то він визначається на підставі огляду пошкодженого майна та проведення незалежної експертизи (оцінки). Страховик зобов'язаний оглянути пошкоджене майно та організувати його незалежну експертизу (оцінку) в термін не більше п'яти робочих днів з дня звернення потерпілого, якщо інший термін не обумовлений страховиком і потерпілим. При простроченні страховика потерпілий може самостійно організувати проведення незалежної експертизи (оцінки). Вартість експертизи включається до складу збитків, що підлягають відшкодуванню страховиком (п. 5 ст. 12 Закону про ОСАГО). Страховик має право відмовити у страховій виплаті повністю або частково, якщо ремонт пошкодженого майна або утилізація його залишків, проведені до огляду та незалежної експертизи (оцінки), не дозволяють достовірно встановити наявність страхового випадку та розмір страхових збитків (п. 6 ст. 12 Закону про ОСАГО).
При настанні страхового випадку страхувальник (застрахована особа) і вигодонабувач зобов'язані повідомити про це страховика (п. 2 і 3 ст. 11 Закону про ОСАГО). Водії транспортних засобів, причетні до дорожньо-транспортної пригоди, заповнюють бланки сповіщень про дорожньо-транспортну пригоду та направляють їх страховикові в порядку, встановленому п. 41 і 42 Правил обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
Для отримання страхової виплати вигодонабувачу необхідно подати страховику заяву з додатком документів, що підтверджують настання страхового випадку за участю застрахованої особи (страхувальника), розмір збитків і страховий інтерес вигодонабувача. Документом, що підтверджує настання страхового випадку за участю потерпілого та застрахованої особи (страхувальника), є довідка про дорожньо-транспортній пригоді, яка видається органом міліції, що відповідають за безпеку дорожнього руху. Без участі співробітників міліції можуть оформлятися документи про дорожньо-транспортній пригоді при одночасній наявності наступних умов: а) шкода заподіяна тільки майну, б) в дорожньо-транспортній пригоді брало участь два транспортні засоби, відповідальність власників яких застрахована за системою ОСАГО; в) обставини заподіяння шкоди , характер та перелік видимих пошкоджень не викликають розбіжностей у учасників дорожньо-транспортної пригоди та зафіксовані в повідомленнях про дорожньо-транспортній пригоді. Розмір страхової виплати у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі міліції не може перевищувати 25 тис. руб. (П. 10 ст. 11 Закону про ОСАГО).
Протягом 30 днів з дня отримання від потерпілого необхідних документів страховик складає акт про страховий випадок і виплачує страхове відшкодування або відмовляє у страховій виплаті. При простроченні у виплаті або напрямку мотивованої відмови страховик зобов'язаний сплатити вигодонабувачу пені в розмірі 1/75 ставки рефінансування Центрального банку Росії за кожен день прострочення від встановленої законом страхової суми по виду відшкодування шкоди кожному потерпілому. Сума пені не повинна перевищувати розмір страхової суми по виду відшкодування шкоди кожному потерпілому (абз. 1-3 п. 2 ст. 13 Закону про ОСАГО). До повного визначення розміру підлягає відшкодуванню шкоди страховик може за заявою потерпілого призвести частину страхової виплати, яка відповідає фактично певної частини заподіяної шкоди (абз. 4 п. 2 ст. 13 Закону про ОСАГО). За угодою з вигодонабувачем страховик в рахунок страхової виплати може організувати й оплатити ремонт пошкодженого майна (абз. 5 п. 2 ст. 13 Закону про ОСАГО).
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за загальним правилом не супроводжується суброгацію. На підставі ст. 14 Закону про ОСАГО страховик набуває право регресу проти заподіювача шкоди (страхувальника або іншої особи, ризик відповідальності якого застрахований за договором) у випадках, якщо: 1) шкода заподіяна життю та здоров'ю потерпілого умисними діями заподіювача; 2) заподіювач шкоди керував транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння; 3) причинитель зник з місця дорожньо-транспортної пригоди; 4) мають місце інші обставини, перелічені в ст. 14 Закону про ОСАГО. Право регресу виникає в момент здійснення страхової виплати потерпілому і являє собою вимогу страховика про компенсації його витрат, пов'язаних з розглядом заяви вигодонабувача про страхову виплату і з сплатою страхового відшкодування.
  Якщо потерпілий від дорожньо-транспортної пригоди не отримав страхове відшкодування з причини неспроможності страховика, відкликання у страховика ліцензії, невідомості заподіювача шкоди або відсутності у нього страхових відносин по ОСАГО, то потерпілому прочитується домагання проти професійного об'єднання страховиків на компенсаційну виплату (ст. 18, 19 Закону про ОСАГО). Розмір і порядок такої виплати в цілому відповідають розміру і порядку виплати страхового відшкодування страховиком. За цьому домагань передбачений дворічний давностний строк, обчислюваний з моменту заподіяння шкоди (п. 6 ст. 18 Закону про ОСАГО).
  Обов'язкове страхування банківських вкладів фізичних осіб. Враховуючи соціальну значимість забезпечення збереження банківських вкладів фізичних осіб, законодавець встановив систему обов'язкового страхування цих вкладів. Відносини з такого страхування регулюються Федеральним законом від 23 грудня 2003 р. "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації" (з ізм. Та доп.) (Далі - Закон про страхування вкладів) * (798). Приписи гл. 48 ЦК застосовуються до відносин з обов'язкового страхування вкладів остільки, оскільки Законом про страхування вкладів не встановлено інше (ст. 970 ЦК). Приписи Закону про організацію страхової справи на ці відносини не поширюються (п. 5 ст. 1 Закону про організацію страхової справи).
  Хоча в Законі і говориться про страхування вкладу, розглянутий вид страхування є страхуванням ризику договірної відповідальності банку з повернення вкладнику суми вкладу з нарахованими відсотками (п. 1 ст. 840 ЦК) * (799). Особливості цього виду страхування проявляються в підставі виникнення та регламентації страхових відносин, а також в особистості страховика.
  Страхові відносини виникають в силу закону при укладанні договору банківського вкладу (рахунку) між фізичною особою і банком, включеним до реєстру банків-учасників системи обов'язкового страхування внесків. У цьому випадку договір страхування не укладається, а страхові відносини регулюються безпосередньо Законом про страхування вкладів (п. 3 ст. 5 Закону про страхування вкладів).
  Обов'язкове страхування вкладів не поширюється на рахунки фізичних осіб, відкриті для заняття підприємницькою діяльністю, на банківські внески на пред'явника і т.д. (П. 2 ст. 5 Закону про страхування вкладів).
  За даним видом страхування страхувальником виступає банк, вигодонабувачем - вкладник, а страховиком - Агентство по страхуванню внесків, утворене у формі державної корпорації.
  Відповідно до ст. 8 Закону про страхування вкладів страховим випадком визнається відгук у банку ліцензії на здійснення банківських операцій або введення Банком Росії мораторію на задоволення вимог кредиторів банку за наявності у нього ознак погіршення фінансового стану (п. 1 ст. 26 Федерального закону від 25 лютого 1999 р. " Про неспроможність (банкрутство) кредитної організації ") (з ізм. та доп.) * (800).
  Домагання на страхову виплату виникає у вкладника в момент настання страхового випадку (п. 1 ст. 9 Закону про страхування вкладів). Розмір страхової виплати становить 100% суми вкладів, що не перевищує 100 тис. руб. плюс 90% від суми вкладів у банку, яка перевищує 100 тис. руб., але в сукупності не більше 400 тис. руб. Якщо вкладник має декілька внесків в одному банку, сумарний розмір зобов'язань якого по цих внесках перед вкладником перевищує 100 тис. руб., То відшкодування виплачується по кожному з внесків пропорційно їх розмірам (п. 2 і 3 ст. 11 Закону про страхування вкладів). При визначенні суми страхової виплати враховуються сума банківського вкладу та підлягають сплаті на день настання страхового випадку позикові відсотки. Суми санкцій не враховуються. Якщо страховий випадок настав у відносно декількох банків, в яких вкладник має внески, то розмір страхового відшкодування визначається щодо кожного банку окремо.
  Вимога про виплату страхового відшкодування має заявлятися вкладниками Агентству зі страхування внесків до закінчення конкурсного виробництва або до закінчення дії мораторію.
  Банки сплачують Агентству страхові внески в порядку та розмірах, встановлених ст. 36 Закону про страхування вкладів.
  До Агентству зі страхування внесків в порядку суброгації переходить вимога вкладника до банку в межах виплаченого страхового відшкодування. В іншій частині вимога до банку зберігається за вкладником.
  Обов'язкове страхування пасажирів. Перевезення пасажирів пов'язана з небезпекою заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю. Тому законодавство передбачає обов'язкове страхування життя і здоров'я пасажира. До прийняття відповідного федерального закону застосовується Указ Президента РФ від 7 липня 1992 р. "Про обов'язкове особисте страхування пасажирів". Його дія поширюється на пасажирів повітряного, залізничного, морського, внутрішнього водного і автомобільного транспорту, а також туристів (екскурсантів), які роблять міжміські екскурсії. Особливості страхування пасажирів в окремих сферах транспортної діяльності визначаються законодавством про перевезення відповідного виду (див., наприклад, ст. 133 ВК). Деякі категорії пасажирів не підлягають обов'язковому страхуванню, зокрема пасажири міжнародних та приміських сполучень, а також автомобільних внутрішньоміських маршрутів. Таким чином, даний вид страхування стосується в основному пасажирів міжміських маршрутів.
  Законодавство відносить обов'язкове страхування пасажирів до особистого страхування, хоча його слід було би розглядати як страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажира при перевезенні (ст. 800 ЦК) * (801). На користь цього говорить хоча б та обставина, що згідно з п. 1 ст. 934 ЦК у договорі особистого страхування має бути назване застрахована особа, тоді як особистість застрахованої особи при страхуванні пасажира може не вказуватися.
  Підставою виникнення страхових відносин за участю пасажира служить фактичний склад, який включає в себе два елементи: 1) договір страхування, укладений між перевізником (страхувальником) і страховиком * (802) без зазначення конкретного вигодонабувача; 2) договір перевезення, укладений перевізником з пасажиром. З виконанням цього фактичного складу пасажир стає вигодонабувачем, життя і здоров'я якого застраховані. Страхове правовідношення є акцесорних по відношенню до зобов'язання з перевезення. Однак виникло внаслідок настання страхового випадку домагання на страхову виплату має самостійне майнове значення і не припиняється з припиненням зобов'язання з перевезення. При безквитковий проїзд зобов'язання з перевезення не виникає, внаслідок чого в цьому випадку відсутній і зобов'язання зі страхування пасажира. Перевізник відповідає за завдану поза договірний шкоду відповідно до приписів гл. 59 ГК.
  Страхова премія включається у вартість проїзного документа і сплачується пасажиром при придбанні цього документа. Страхувальник зобов'язаний передати отримані кошти страховикові. Розмір страхової премії визначається по кожному виду транспорту в централізованому порядку. Пасажири, які користуються правом безкоштовного проїзду, страхову премію не платять, хоча і вважаються вигодонабувачами.
  Легітимація громадянина як вигодонабувача грунтується не на страховому полісі, а на проїзному документі (квитку), що представляє собою легітимаційну папір.
  Страховим випадком виступає заподіяння перевізником шкоди життю або здоров'ю пасажира в процесі здійснення перевезення, що розпочинається з моменту оголошення посадки і закінчується моментом, коли пасажир залишить станцію, пристань або аеродром призначення. Підстави відповідальності перевізника за заподіяння шкоди життю або здоров'ю пасажира визначаються гл. 59 ЦК (ст. 800 ЦК).
  Страхова сума становить 120 мінімальних розмірів оплати праці, встановлених на дату придбання проїзного документа (в даний час - 12 тис. руб.) (Абз. 1 п. 4 Указу Президента РФ "Про обов'язкове особисте страхування пасажирів"). У відношенні страхування при внутрішніх повітряних перевезеннях розмір страхової суми встановлено п. 4 ст. 133 ВК (зокрема у разі заподіяння шкоди життю пасажира - не менше 2025000 руб., У разі заподіяння шкоди багажу - не менше 600 руб. За кожен кілограм ваги багажу).
  Якщо шкода заподіяна здоров'ю, виплачується частина страхової суми, відповідна ступеню тяжкості отриманої пасажиром травми. У разі смерті страхова сума виплачується в повному обсязі спадкоємцям пасажира. Страхова виплата за договором обов'язкового страхування пасажира не впливає на права потерпілого щодо страховиків за іншими видами страхування (наприклад, з добровільного страхування відповідальності перевізника або за добровільним особистим страхуванням громадянина).
  Страхова виплата здійснюється страховиком протягом 10 днів з дня отримання ним складеного перевізником акта про нещасний випадок на транспорті та інших документів, передбачених правилами цього виду страхування (абз. 4 п. 4 Указу Президента РФ "Про обов'язкове особисте страхування пасажирів).
  Від обов'язкового страхування пасажирів слід відрізняти добровільне страхування життя і здоров'я пасажира, якому при придбанні проїзного квитка пропонується придбати ще й відповідний страховий поліс.
  Добровільне медичне страхування. Як зазначалося в § 1 цієї глави, до сфери цивільно-правового регулювання належить лише добровільне медичне страхування. Пов'язані з ним страхові відносини врегульовані Законом про медичне страхування, який є спеціальним законом по відношенню до цивільного кодексу і тому має пріоритет перед приписами про страхування, які містяться в Цивільному кодексі (ст. 970 ЦК).
  Медичне страхування спрямоване на забезпечення надання застрахованим особам медичних та інших послуг, перелічених у програмах медичного страхування. Базова програма обов'язкового медичного страхування розробляється на федеральному рівні і служить основою для підготовки на регіональному рівні територіальних програм обов'язкового медичного страхування (ст. 22 Закону про медичне страхування). Добровільне медичне страхування покликане забезпечити громадянам надання додаткових медичних та інших послуг (оздоровчих, соціальних) понад встановлені програмами обов'язкового медичного страхування. Воно здійснюється на основі програм добровільного медичного страхування, які розробляють самі страховики (абз. 5 ст. 1 Закону про медичне страхування).
  Страховиками виступають страхові медичні організації, що мають ліцензію на здійснення медичного страхування * (803). Страхувальниками можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. Залежно від кількості застрахованих осіб виділяють індивідуальне і колективне добровільне медичне страхування.
  Страхування здійснюється на підставі договору, що укладається страховиком з страхувальником. Оскільки застрахована особа є і вигодонабувачем за договором страхування, його згоди на укладення договору не вимагається (абз. 2 п. 2 ст. 934 ЦК). Відповідно до ст. 4 Закону про медичне страхування договір добровільного медичного страхування повинен містити: 1) найменування сторін; 2) терміни дії договору; 3) чисельність застрахованих; 4) розмір, строки та порядок внесення страхових внесків; 5) перелік медичних послуг, відповідних програмою добровільного медичного страхування * (804); 6) вказівка на права, обов'язки та відповідальність сторін * (805). Крім того, в договорі має бути зазначено застрахована особа або особи (подп. 1 п. 2 ст. 947 ЦК) * (806).
  За договором страхується ризик, пов'язаний з витратами на надання медичної допомоги при настанні страхового випадку (ст. 3 Закону про медичне страхування). Звернення застрахованої особи в медичну організацію за наданням медичних та інших послуг являє собою страховий випадок з цього виду страхування.
  Специфіка медичного страхування проявляється в тому, що страховик з укладенням договору страхування приймає на себе обов'язок організувати надання застрахованій особі (особам) медичної допомоги певного обсягу і якості, а також інших послуг (абз. 2 ст. 4 Закону про медичне страхування). На виконання цього обов'язку страховик укладає з медичними організаціями договори про надання медичних та інших послуг (ст. 779-783 ЦК) і контролює їх виконання * (807). Ці договори повинні відповідати вимогам ст. 23 Закону про медичне страхування і вважаються укладеними на користь третіх осіб - застрахованих за договором медичного страхування. Застрахованій громадянину видається страховий медичний поліс за формою, затвердженою Урядом РФ * (808). Пред'являючи поліс медичної організації, громадянин легітимізує себе в якості вигодонабувача за договором про надання медичних послуг * (809).
  Право застрахованої особи на отримання медичної допомоги не залежить від розміру фактично виплачених страхових внесків (абз. 6 ст. 6 Закону про медичне страхування).
  Якщо медична організація надала звернулася до неї застрахованій особі медичні чи інші послуги, то у страховика виникає обов'язок провести страхову виплату, тобто оплатити ці послуги медичної організації. Таким чином, сума страхової виплати сплачується не безпосередньо застрахованій особі, а виконавцю відповідного виду послуг. Оплата послуг медичної організації проводиться не пізніше місяця з дня подання виконавцем страховику документа про оплату (абз. 4 ст. 27 Закону про медичне страхування).
  У передбачених договором страхування випадках страхувальник має право вимагати від страховика повернення частини сплачених страхових внесків (наприклад, якщо застрахований не користувався медичними послугами чи вони були надані неякісно).
  Відповідальність перед застрахованою особою несе як медична організація, яка відповідає за обсяг, якість і терміни надання послуг, так і страховик, який відповідає за вибір медичної організації та контроль за її діяльністю.
  Страховик має право вимагати в регресних порядку від заподіювача шкоди здоров'ю відшкодування своїх витрат на надання потерпілому (застрахованому) медичної допомоги, за винятком випадку, коли шкода заподіяна страхувальником (ст. 28 Закону про медичне страхування). При наданні потерпілому медичної допомоги за системою медичного страхування належне йому домагання проти заподіювача шкоди припиняється (повністю або частково), а замість нього виникає регрессное домагання, що належить страховику проти заподіювача шкоди (п. 1 ст. 1081 ЦК). Оскільки медичне страхування є різновидом особистого страхування, суброгация в цих випадках непридатна. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Особливості регулювання окремих видів страхування"
 1. § 2. Місцева адміністрація
    особливостей її економіки, чисельності жителів та інших обставин кількість створюваних органів, їх склад, зміст діяльності сильно розрізняються. У міських округах, наприклад, діють структурні підрозділи адміністрації, що займаються питаннями охорони здоров'я, народної освіти, будівництва, житлово-комунального господарства, ринку житла, інженерної інфраструктури житла,
 2. § 1. Поняття комерційного права
    особливостями, обумовленими тим, що їх учасники займаються підприємницькою діяльністю. Підприємницької визнається самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних організацій та їх
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    особливо в зобов'язаннях, що мають терміновий або триває характер (поставка, перевезення, оренда, підряд), сторони широко використовують неустойку Але можливість вимагати сплати неустойки без встановлення розмірів збитків не означає повної відсутності залежності між неустойкою і наслідками порушення зобов'язання ст. 333 ЦК надає можливість суду зменшити неустойку, якщо вона явно
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    особливостей, встановлених ЦК для роздрібної купівлі-продажу. Особливості має порядок визначення вимог до якості товарів за договором роздрібної купівлі-продажу. Умова про відповідність товару обов'язковим вимогам Держстандартів повинно бути включено в договір. Але оскільки в більшості випадків договір роздрібної купівлі-продажу полягає не в письмовій формі, то умова про якість доводиться до
 6. § 2. Оренда
    особливості здачі в оренду земельних ділянок та інших відокремлених природних об'єктів. Об'єкт оренди повинен бути чітко визначений у договорі. Іншими словами, в договорі потрібно вказувати: найменування майна, характеристику його якості, для нерухомості - місце знаходження та інші ознаки, що дозволяють точно встановити відповідний об'єкт і його стан. Якщо в договорі відсутні
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
    особливо Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 344 громадян. Самостійність договору банківського вкладу зумовлюється названими причинами. На думку Л.А. Новосьолова, при залученні банком коштів юридичних осіб боку «... вправі, з переслідуваних ними цілей, визначити правову оболонку своїх
 8. § 4. Страхування
    особливості правового становища страхових організацій. Розглянемо ці особливості. Страхові організації, як правило, є комерційними організаціями, тому питання виникнення, реорганізації та ліквідації їх діяльності в першу чергу регулюються ЦК, іншими законами, які регулюють особливості юридичних осіб, що мають ту чи іншу організаційно-правову форму, зокрема Законом РФ
 9. § 6. Комісія
    особливості окремих видів комісії, є Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені постановою Уряду РФ від 20 вересня 1994 р. № 1090 [1], а також Указ Президента РФ № 889 від 31 серпня 1995 р. «Про порядок передачі в 1995 р. в заставу акцій, що перебувають у федеральній власності »[2], в Додаток № 3 якого встановлюються обов'язкові умови
 10. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    особливості розгляду економічних суперечок зумовили необхідність не тільки установи особливої судової системи, а й прийняття спеціального законодавства, що регламентує самий порядок розгляду справ в арбітражних судах. В даний час арбітражні суди формуються та здійснюють свою діяльність на підставі Федерального конституційного закону від 28 квітня 1995 р. № 1-ФКЗ «Про
© 2014-2022  yport.inf.ua