Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
Наступна »
А.В. Сутягін. Позовну заяву з КОМЕНТАРЯМИ (АРБІТРАЖНИЙ СУД, ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ, ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ), 2009 - перейти до змісту підручника

1.1. Підсудність і підвідомчість арбітражного суду


Перш ніж звернутися до суду, необхідно з'ясувати, яка судова інстанція
має повноваження на розгляд конкретного спору. Потенційному заявнику
потрібно знати, що в Росії суди побудовані за певною системою. Вона являє
собою складний механізм, який зобов'язаний здійснювати захист законних інтересів, прав
громадян і юридичних осіб.
Як сказано у статті 1 Федерального конституційного закону "Про судову систему
Російської Федерації" від 31 грудня 1996 року, судова влада в Російській
здійснюється тільки судами в особі суддів і залучених у встановленому
законом порядку до здійснення правосуддя присяжних, народних і арбітражних
засідателів. Ніякі інші органи та особи не мають права приймати на себе здійснення
правосуддя. Судова влада самостійна і діє незалежно від законодавчої
і виконавчої влади.
Правосуддя в Україні здійснюється тільки судами, заснованими
відповідно до Конституції Російської Федерації і зазначеним Законом. В
Російської Федерації діють федеральні суди, конституційні (статутні) суди
й світові судді суб'єктів Російської Федерації, складають судову систему
Російської Федерації.
До федеральним судам відносяться:
Конституційний Суд Російської Федерації;
Верховний Суд Російської Федерації, верховні суди республік, крайові і
обласні суди, суди міст федерального значення, суди автономної області і
автономних округів, районні суди, військові та спеціалізовані суди,
складові систему федеральних судів загальної юрисдикції;
Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації, федеральні арбітражні суди
округів (арбітражні касаційні суди), арбітражні апеляційні суди,
арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації, складові систему
федеральних арбітражних судів.
До судам суб'єктів Російської Федерації ставляться: конституційні (статутні)
суди суб'єктів Російської Федерації, світові судді, які є суддями загальної
юрисдикції суб'єктів Російської Федерації.
Конституційний Суд Російської Федерації, Верховний Суд Російської
Федерації, Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації, створені відповідно
до Конституції Російської Федерації , можуть бути скасовані тільки шляхом внесення
поправок до Конституції Російської Федерації. Інші федеральні суди створюються і
скасовуються лише федеральними законами.
Конституційний Суд України є судовим органом
конституційного контролю, самостійно і незалежно здійснює судову
владу за допомогою конституційного судочинства.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом по
цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах, що підсудні судам загальної
юрисдикції.
Він здійснює в передбачених федеральним законом процесуальних формах
судовий нагляд за діяльністю судів загальної юрисдикції, включаючи військові та
спеціалізовані федеральні суди, і в межах своєї компетенції розглядає
справи як суд другої інстанції, у порядку нагляду і за нововиявленими
обставинам, а у випадках, передбачених федеральним законом, також і в якості
суду першої інстанції.
Верховний Суд Російської Федерації є безпосередньо вищою
судовою інстанцією по відношенню до верховним судам республік, крайовим (обласним)
судам, судам міст федерального значення, судам автономної області і автономних
округів, військовим судам військових округів, флотів, видів і груп військ і дає
роз'яснення з питань судової практики.
Верховний суд республіки, крайової (обласної) суд, суд міста федерального
значення, суд автономної області, суд автономного округу в межах своєї компетенції
розглядають справи в якості суду першої і другої інстанцій, в порядку нагляду і за
нововиявленими обставинами і є безпосередньо вищестоящими
судовими інстанціями по відношенню до районних судів , чинним на території
відповідного суб'єкта Російської Федерації.
Районний суд у межах своєї компетенції розглядає справи як суд
першої та другої інстанцій, а також здійснює інші повноваження, передбачені
федеральним конституційним законом.
Він є безпосередньо вищою судовою інстанцією по відношенню до
світовим суддям, що діють на території відповідного судового району.
Військові суди створюються за територіальним принципом за місцем дислокації військ
і флотів і здійснюють судову владу у військах, органах і формуваннях, де
федеральним законом передбачена військова служба, і в межах своєї компетенції
розглядають справи в якості суду першої і другої інстанцій, в порядку нагляду і за
нововиявленими обставинами.
Вищий Арбітражний Суд України є найвищим судовим
органом для розв'язання економічних суперечок та інших справ, розглянутих
арбітражними судами.
Він є вищою судовою інстанцією по відношенню до федеральних
арбітражним судам округів, арбітражним апеляційним судам і арбітражним судам
суб'єктів Російської Федерації.
Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації здійснює в
передбачених федеральним законом процесуальних формах судовий нагляд за
діяльністю арбітражних судів і дає роз'яснення з питань судової практики.
Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації розглядає відповідно до
федеральним законом справи як суд першої інстанції, в порядку нагляду і за
нововиявленими обставинами.
Федеральний арбітражний суд округу в межах своєї компетенції розглядає
справи як суд касаційної інстанції, за нововиявленими обставинами і
є вищестоящої судовою інстанцією по відношенню до діючих на
території відповідного судового округу арбітражним апеляційним судам і
арбітражним судам суб'єктів Російської Федерації.
Арбітражний апеляційний суд у межах своєї компетенції розглядає справи
як суду апеляційної інстанції, а також справи за нововиявленими
обставинам.

Арбітражний суд суб'єктів Російської Федерації в межах своєї компетенції
розглядає справи як суд першої інстанції і справи за нововиявленими
обставинам.
Повноваження, порядок утворення та діяльності арбітражних судів усіх рівнів
в Російській Федерації встановлюються Федеральним конституційним законом.
Щоб детальніше ознайомитися з компетенцією арбітражного суду, необхідно
заглянути до Арбітражного процесуального кодексу РФ. Цьому питанню в Кодексі відведена
глава 4.
Про підвідомчість в загальних рисах вже було сказано вище. Більш докладно про
це йдеться у статті 27 АПК РФ. Згідно з цією статтею арбітражний суд
розглядає економічні суперечки і інші справи, пов'язані з підприємницькою
або іншою економічною діяльністю.
Учасниками спору можуть бути організації, які є юридичними особами,
громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення
юридичної особи та мають статус індивідуального підприємця, а у випадках,
передбачених АПК РФ, іншими федеральними законами, Російська Федерація, її
суб'єкти, муніципальні освіти, державні органи, органи місцевого
самоврядування, інші органи, посадові особи, освіти, не мають статусу
юридичної особи, та громадяни, що не мають статусу індивідуального підприємця.
Закон може віднести до підвідомчості арбітражних судів та інші справи.
У суперечці можуть брати участь не тільки російські громадяни та юридичні
особи, а й іноземні організації та громадяни, а також особи без громадянства, які
займаються підприємницькою діяльністю.
У статті 29 АПК РФ сказано, що арбітражні суди розглядають також спори,
виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин. Головне,
щоб спірні правовідносини були пов'язані з підприємницькою або іншою
економічною діяльністю. Всього законом перераховано 5 категорій таких справ. Ось
вони:
1) про оскарження нормативних правових актів, які зачіпають права і законні
інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності,
якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду;
2) про оскарження ненормативних правових актів органів державної влади
Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської
Федерації, органів місцевого самоврядування, рішень і дій (бездіяльності)
державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів і
посадових осіб, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері
підприємницької та іншої економічної діяльності;
3) про адміністративні правопорушення, якщо федеральним законом їх
розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду;
4) про стягнення з організацій і громадян, які здійснюють підприємницьку та
іншу економічну діяльність, обов'язкових платежів, санкцій, якщо федеральним
законом не передбачений інший порядок їх стягнення;
5) інші справи, що виникають з адміністративних та інших публічних
правовідносин, якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції
арбітражного суду.
Пленум Вищого Арбітражного Суду в пункті 3 Постанови від 9 грудня 2002
року N 11 вказав:
"При застосуванні статті 29 Кодексу необхідно звернути увагу на те, що до
підвідомчості арбітражних судів відносяться справи про оскарження нормативних
правових актів та справи про адміністративні правопорушення, якщо відповідно до
федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду.

У зв'язку з цим зазначені справи, у тому числі віднесені до підсудності Вищого
Арбітражного Суду Російської Федерації відповідно до пункту 1 частини 2 статті 34,
а також названі у статті 192 Кодексу, підлягають розгляду в арбітражному суді
тільки в тих випадках, коли арбітражний суд прямо названий у федеральному законі в
якості суду, компетентного розглядати ці справи, зокрема у статті 138
Податкового кодексу Російської Федерації, статті 13 Федерального закону "Про
державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію в
Російської Федерації ", статті 43 Федерального закону" Про ринок цінних паперів ".
При подачі заяви про визнання нормативного правового акта нечинним
надалі до прийняття відповідного федерального закону державне мито
сплачується у розмірі, передбаченому федеральним законом для оплати інших
позовних заяв немайнового характеру ".
Тільки арбітражний суд має право розглядати справи про:
1) про неспроможність (банкрутство);
2) у спорах про створення, реорганізації та ліквідації організацій;
3) у спорах про відмову в державній реєстрації, ухиленні від
державну реєстрацію юридичних осіб, індивідуальних підприємців;
4) по спорах між акціонером і акціонерним товариством, учасниками інших
господарських товариств і товариств, що випливають з діяльності господарських
товариств і товариств, за винятком трудових спорів;
5) про захист ділової репутації у сфері підприємницької та іншої економічної
діяльності;
6) інші справи, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої
економічної діяльності, у випадках, передбачених федеральним законом.
  Про це йдеться в статті 33 АПК РФ. З цього приводу Пленум ВАС РФ в
  Постанові N 11 зазначив, що "положення пункту 4 частини 1 статті 33 підлягають
  застосуванню з урахуванням частини 1 статті 27 Кодексу: арбітражним судам підвідомчі
  спори між учасником господарського товариства і суспільства і господарським
  товариством і суспільством, що випливають з діяльності господарських товариств і
  товариств та пов'язані із здійсненням прав і виконанням обов'язків учасниками
  господарських товариств і товариств.
  Спори між учасниками господарських товариств і товариств, якщо хоча б
  один з них є громадянином, що не мають статусу індивідуального
  підприємця, не підлягають розгляду в арбітражному суді, за винятком
  випадків, коли зазначені спори пов'язані з підприємницької або іншої економічної
  діяльністю зазначених господарських товариств і товариств.
  Арбітражним судам підвідомчі спори за позовами зацікавлених осіб до
  власникові реєстру акціонерів товариства або до депозитарію, пов'язані з здійснюваної
  ними діяльністю, в тому числі з обліку прав на акції та інші емісійні цінні
  папери товариства.
  Арбітражним судам підвідомчі спори про визнання випуску емісійних
  цінних паперів недійсним, в тому числі про визнання недійсними актів
  державних та інших органів про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів
  суспільства та звіту про підсумки випуску цих цінних паперів.
  При застосуванні пункту 5 частини 1 статті 33 Кодексу необхідно враховувати, що
  справи про захист ділової репутації у сфері підприємницької та іншої економічної
  діяльності підлягають розгляду в арбітражних судах і в разі залучення до
  участі у справі громадянина, що не має статусу індивідуального підприємця, в
  тому числі автора поширених (опублікованих) відомостей ".
  Нерідко у підприємницькій діяльності виникає необхідність
  встановлення будь-якого юридичного факту, який має значення для

  виникнення, зміни або припинення прав організацій і громадян. Справи щодо таких
  заявам розглядаються арбітражним судом в порядку окремого провадження.
  Господарюючі суб'єкти можуть передати виник між ними суперечка на
  вирішення третейського суду. Однак механізму примусового виконання рішення
  третейських суддів не існує. Тому, якщо сторона, що програла спір, відмовиться
  виконувати судове вимога, що виграв суперечку суб'єкту доведеться звернутися в
  арбітражний суд за видачею виконавчого листа. Також арбітри вправі
  розглядати заяви про перегляд рішень третейських суддів.
  Якщо раніше спір розглядався на території іноземної держави і є
  рішення іноземного суду, для його застосування на території РФ воно повинно пройти
  процедуру визнання. Цим займається арбітражний суд. Також через арбітраж можна
  отримати виконавчий лист на примусове приведення у виконання рішення
  іноземного суду.
  Першою інстанцією в економічних суперечках виступають, як правило, арбітражні
  суди республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області,
  автономних округів. Виняток становлять справи, віднесені до компетенції Вищого
  Арбітражного Суду. Ось вони:
  1) справи про оскарження нормативних правових актів Президента Російської
  Федерації, Уряду Російської Федерації, федеральних органів виконавчої
  влади, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері
  підприємницької та іншої економічної діяльності;
  2) справи про оскарження ненормативних правових актів Президента Російської
  Федерації, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів
  Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, Урядової
  комісії з контролю за здійсненням іноземних інвестицій в Російській
  Федерації, які не відповідають закону і порушують права і законні інтереси
  заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;
  3) економічні суперечки між Російською Федерацією та суб'єктами Російської
  Федерації, між суб'єктами Російської Федерації.
  На останньому пункті зупинимося особливо, оскільки Пленум ВАС виступив з
  роз'ясненням його положень. У Постанові від 12 жовтня 2006 року N 54 він вказав,
  що до позовів про права на нерухоме майно належать, зокрема, позови про
  витребування майна з чужого незаконного володіння, про усунення порушень
  права, не пов'язаних з позбавленням володіння, про встановлення сервітуту, про розділ
  майна, що перебуває у спільній власності, про визнання права, про встановлення
  меж земельної ділянки, про звільнення майна від арешту. За місцем знаходження
  нерухомого майна також розглядаються справи, в яких задоволення
  заявленої вимоги і його примусове виконання спричинять необхідність
  державної реєстрації виникнення, обмеження (обтяження), переходу,
  припинення прав на нерухоме майно або внесення запису до Єдиного
  державного реєстру прав у відношенні угод, що підлягають державній
  реєстрації.
  Але позов подається за місцем знаходження майна відповідача не тільки в разі спору
  про нерухомість. Це правило застосовується про суперечки і з інших підстав. Так, в
  статті 35 АПК РФ говориться, що позов пред'являється до арбітражного суду суб'єкта
  Російської Федерації за місцем знаходження або місцем проживання відповідача.
  Позивач має право в деяких випадках вибрати місце подачі позову самостійно.
  Наприклад, позов до відповідача, місце знаходження або місце проживання якого невідоме,
  може бути пред'явлений до арбітражного суду за місцем знаходження його майна або за
  його останнім відомим місцем знаходження або місцем проживання в Російській
  Федерації. Так сказано в пункті 1 статті 36 АПК РФ.

  Якщо ж відповідачі проживають на території різних суб'єктів РФ, позов до них може
  бути поданий за місцем проживання або знаходження одного з них.
  Коли відповідач проживає на території іноземної держави, а на території
  РФ мається його майно, позов подають за місцем знаходження майна.
  Якщо спір випливає з договору, в якому вказано місце його виконання, позов можна
  подати в арбітраж, що знаходиться там.
  Якщо у підприємства є філія (представництво), з приводу діяльності
  якого виникла суперечка, позов можна подати за місцем знаходження філії або головного
  фірми.
  Позови про відшкодування збитків, заподіяних зіткненням суден, стягнення
  винагороди за надання допомоги і рятування на морі можуть пред'являтися в
  арбітражного суду за місцем знаходження судна відповідача або порту приписки судна
  відповідача або за місцем заподіяння збитків.
  Крім того, сторонам спору надано право визначити підсудність
  самостійно, але тільки до того моменту, поки арбітражний суд не прийняв заяву до
  розгляду.
  У той же час законом встановлена спеціальна підсудність арбітражу, яку
  не можна змінити ні за яких умов:
  - Позови про права на нерухоме майно пред'являються до арбітражного суду за
  місцем знаходження цього майна;
  - Позови про права на морські та повітряні судна, судна внутрішнього плавання,
  космічні об'єкти пред'являються до арбітражного суду за місцем їх державної
  реєстрації;
  - Позов до перевізника, який випливає з договору перевезення вантажів, пасажирів та їх
  багажу, в тому числі у разі, якщо перевізник є одним з відповідачів,
  пред'являється до арбітражного суду за місцем знаходження перевізника;
  - Заяву про визнання боржника банкрутом подається до арбітражного суду за місцем
  знаходження боржника;
  - Заява про встановлення фактів, що мають юридичне значення, подається до
  арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання заявника, за винятком
  заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення для виникнення,
  зміни або припинення прав на нерухоме майно, яке подається до суду за
  місцем знаходження нерухомого майна;
  - Заява про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава-
  виконавця подається до арбітражного суду за місцем знаходження судового пристава-
  виконавця;
  - Заяви по спорах між російськими організаціями, що здійснюють
  діяльність або мають майно на території іноземної держави,
  подаються до арбітражного суду за місцем державної реєстрації на території
  Російської Федерації організації-відповідача;
  - Заяви по спорах між російськими організаціями, що здійснюють
  діяльність або мають майно на території іноземної держави і не
  мають державної реєстрації на території Російської Федерації,
  подаються в Арбітражний суд Московської області;
  - Заяви про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого
  листа на примусове виконання рішення третейського суду подаються до арбітражного
  суд суб'єкта Російської Федерації, на території якого прийнято рішення
  третейського суду;
  - Заяву про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та
  іноземних арбітражних рішень подається стороною, на користь якої відбулося
  рішення іноземного суду, до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації за місцем

  знаходження або місцем проживання боржника або, якщо місце знаходження або місце
  проживання боржника невідомо, за місцем знаходження майна боржника;
  - Зустрічний позов незалежно від його підсудності пред'являється до арбітражного суду за
  місцем розгляду первісного позову.
  Так сказано в статті 38 АПК РФ.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.1. Підсудність і підвідомчість арбітражного суду"
 1. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 3. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
    Розгляд економічних спорів судами загальної юрисдикції. Діяльність федеральних судів загальної юрисдикції орієнтована на захист і відновлення інтересів громадян. Разом з тим при розгляді цивільних справ за участю індивідуальних підприємців і комерційних організацій суди загальної юрисдикції в рівній мірі забезпечують захист і відновлення порушених інтересів підприємців.
 4. § 5. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів
    Підвідомчість і підсудність спорів. Відповідно до ст. 22 АПК РФ економічні суперечки, тобто спори, що виникають з цивільних, адміністративних та інших правовідносин в ході здійснення підприємницької діяльності, включаючи справи за участю іноземних комерційних організацій і підприємств з іноземними інвестиціями, підвідомчі арбітражним судам з тим, що позов пред'являється в
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. 9.1. Поняття міжнародного цивільного процесу та визначення підсудності в міжнародному приватному праві
    Під міжнародним цивільним процесом у науці міжнародного приватного права розуміється сукупність питань процесуального характеру, пов'язаних із захистом прав іноземців та іноземних юридичних осіб в суді та державному арбітражі. У доктрині МПП до складу цього поняття також традиційно включають міжнародний комерційний арбітраж і питання, що виникають у процесі забезпечення нотаріатом
 7. 3. Обчислення строків позовної давності
    Момент початку перебігу строку позовної давності визначається днем, коли потерпіла особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права (п. 1 ст. 200 ЦК). Саме з цього моменту у потерпілого з'являється право на позов як у матеріальному, так і в процесуальному сенсі. У міжнародному торговельному обороті, а також у ряді зарубіжних правопорядков, як правило, передбачають більш тривалі
 8. 9. Переддоговірні спори
    В умовах, коли договори укладалися на виконання планового акта, необхідно було створення спеціального механізму для вирішення виникаючих з приводу укладання договорів суперечок. Такі спори, які мали предметом винесення рішення, що зобов'язує укласти договір на виконання планового акта або визначального більш-менш широко зміст майбутнього договору, виникали головним чином в
 9. 7. Процесуальне забезпечення захисту учасників майнового обороту
    Процесуально - правові відносини не є предметом даного дослідження, однак деякі проблеми процесуального законодавства, що роблять вплив на ступінь судового захисту цивільних прав, не можуть бути обійдені увагою. Перш за все з точки зору процесуального забезпечення захисту прав учасників майнового обороту нас будуть цікавити деякі питання
 10. 4.5. Судовий департамент при Верховному Суді РФ
    Як вже зазначалося, забезпечення діяльності судів, тобто проведення заходів кадрового, фінансового, матеріально-технічного характеру, спрямованих на створення необхідних умов для нормального функціонування повного і незалежного здійснення правосуддя, вважається невід'ємною складовою частиною судової влади {см. гл. 2). Ще з часів судової реформи 1864 р. російські судові
© 2014-2021  yport.inf.ua