Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Обчислення строків позовної давності

Момент початку перебігу строку позовної давності визначається днем, коли потерпіла особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права (п. 1 ст. 200 ЦК). Саме з цього моменту у потерпілого з'являється право на позов як у матеріальному, так і в процесуальному сенсі. У міжнародному торговельному обороті, а також у ряді зарубіжних правопорядков, як правило, передбачають більш тривалі давностние терміни, зазначеним моментом служить день, коли мало місце порушення права. Цей об'єктивний момент зазвичай легше піддається визначенню, ніж суб'єктивне за природою усвідомлення правопорушення (тим більше що й при такому підході у разі неясності насамперед з'ясовується момент, з якого особа у всякому разі повинна була дізнатися про порушення свого права).
У ряді випадків закон безпосередньо визначає момент початку перебігу строку давності. Наприклад, за зобов'язаннями з точно визначеним строком виконання позовна давність починає текти з моменту закінчення цього терміну (п. 2 ст. 200 ЦК), бо про нього заздалегідь обізнані обидві сторони. Закон сам визначає момент початку перебігу скорочених строків позовної давності, зокрема в транспортних зобов'язаннях.
У період перебігу позовної давності можуть виникнути обставини, що перешкоджають пред'явленні позову уповноваженою особою. Коли вони визнаються законом особливо поважними, перебіг позовної давності зупиняється на час їх існування. Зупинення перебігу строку позовної давності можливе лише у випадках, коли:
1) пред'явленню позову перешкоджала дію непереборної сили;
2) позивач або відповідач знаходилися у складі Збройних Сил, переведених на воєнний стан;
3) на підставі закону федеральним урядом була введена відстрочка виконання зобов'язань (мораторій);
4) було призупинено дію закону чи іншого правового акта, регулюючих відповідне ставлення (1).
---
(1) Наприклад, мораторій на виконання окремих правових актів може бути оголошений у черговому законі про бюджет на підставі п. 2 ст. 180 Бюджетного кодексу.
Згідно п. 1 ст. 202 ГК цей перелік є вичерпним, проте на підставі ч. 2 ст. 198 ГК іншими законами можуть встановлюватися інші підстави зупинення позовної давності (1). Найбільше практичне поширення серед названих обставин має непереборна сила, а у зовнішньоекономічних відносинах - також і урядовий мораторій (2).
---
(1) Так, згідно зі ст. 412 Кодексу торгового мореплавання РФ (Федеральний закон від 30 квітня 1999 р. N 81-ФЗ / / СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2207; 2001. N 22. Ст. 2125; 2003. N 27 (частина I). Ст. 2750) строк позовної давності за вимогами до перевізника призупиняється на період складання спеціального розрахунку збитків при загальній аварії.
(2) Такий мораторій встановлювався російським урядом, наприклад, на період застосування до окремих держав економічних санкцій за рішенням ООН.
Необхідно підкреслити, що будь-яке з названих обставин призупиняє протягом загального строку позовної давності лише за умови, що воно виникло або продовжувало існувати в останні шість місяців строку давності (п. 2 ст. 202 ЦК). В іншому випадку вони не впливають на його перебіг, бо після закінчення їх дії у уповноваженої особи залишається достатньо часу для пред'явлення позову. Лише в тому випадку, коли мова йде про спеціальний строку давності, скороченому до шести і менш місяців, протягом такого терміну припиняється даними обставинами в будь-який момент їх настання.
Після припинення дії обставин, що призупинили давність, її перебіг триває на період, що залишився. Однак у інтересах уповноваженої особи позовна давність в цих випадках завжди подовжується або до шести місяців, або на строк самої давності, якщо вона є скороченою до шести і менш місяців (п. 3 ст. 202 ЦК).
Особливим випадком зупинення позовної давності закон називає залишення пред'явленого в суді позову без розгляду (ст. 204 ЦК), можливе з причин, передбачених цивільно-процесуальним та арбітражно-процесуальним законодавством. Призупинення позовної давності тут відбувається незалежно від часу пред'явлення залишеного без розгляду позову, а її протягом після залишення позову без розгляду продовжується в загальному порядку. Ніякого подовження строку давності при цьому не відбувається, за винятком випадків залишення без розгляду цивільного позову, пред'явленого в кримінальному процесі (де є можливість подовження строку давності до шести місяців).
Певні дії сторін, вжиті ними протягом строку давності, переривають його. Після перерви позовної давності давностний строк починає текти заново, а минуле до перерви час не зараховується в його тривалість (ч. 2 ст. 203 ЦК). Цим перерву позовної давності відрізняється від її зупинення. Правила про перерву позовної давності як імперативні норми закону застосовуються судом і при відсутності клопотання зацікавленої сторони.
Позовна давність переривається двома обставинами: пред'явленням позову в установленому порядку або вчиненням зобов'язаною особою дій, що свідчать про визнання ним свого боргу (ч. 1 ст. 203 ЦК).
У першому випадку для перерви необхідно прийняття судом позову до розгляду, тобто дотримання встановлених цивільно-процесуальним або арбітражно-процесуальним законодавством правил про підсудність чи підвідомчості, про оформлення та оплати митом позовної заяви і т.д. У другому випадку необхідно вчинення відповідачем конкретних дій - часткова сплата боргу або прохання про його відстрочку, пряма заява про згоду з вимогою позивача і т.п. Визнання боргу перериває позовну давність у всіх цивільних правовідносинах, на які остання поширюється.
У виняткових випадках закон допускає відновлення терміну позовної давності за рішенням суду. Відновлення пропущених строку давності відповідно до ст. 205 ГК можливе лише щодо громадян-позивачів за наявності поважних причин, які мали місце в останні шість місяців течії загального строку давності (або в будь-який момент перебігу строку давності, скороченого до шести і більше місяців). До числа таких причин закон відносить тільки обставини, пов'язані з особою позивача, зокрема його важку хворобу, безпорадний стан або неграмотність, що перешкоджали йому вдатися для захисту своїх інтересів до допомоги представника. При цьому суд, незважаючи на заяву відповідача про закінчення строку давності, розглядає спір так, як якщо б позовна давність не стекла.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Обчислення строків позовної давності "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  обчислення строків позовної давності. Призупинення і перерва перебігу строку позовної давності. Відновлення терміну позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Розділ IV. Речові права Тема 15. Загальні положення про речові права Поняття та ознаки речового права. Об'єкти речових прав. Види речових прав. Речові права в
 2. 5. Суброгация
  обчисленні строків позовної давності при зміні осіб у зобов'язанні. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування (повністю або у відповідній частині) у двох випадках: відмови страхувальника (вигодонабувача) від своїх прав вимоги до особи, відповідальної за збитки, або якщо здійснення цього права виявиться неможливим з вини страхувальника (вигодонабувача). При
 3. Регіональна міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм
  обчисленні строків і позовної давності, про передачу прав і обов'язків. Однак внаслідок відомих історичних подій РЕВ перестав існувати, і тому реалізація даного проекту виявилася неможливою. Подальший розвиток подій підтвердив обгрунтованість обраного країнами РЕВ шляху. Розроблені УНИДРУА та Комісією Ландо Принципи використовують накопичений країнами РЕВ досвід і хоча іменуються
 4. 8.2. Судовий захист прав споживачів. Коло осіб, які мають право пред'являти позов і брати участь у справі
  обчислення відрізняється від порядку обчислення строків позовної давності. До цих строків ставляться гарантійні терміни, терміни придатності та служби, інші терміни, передбачені ст. 18 та іншими статтями Закону. Строки позовної давності Законом не встановлено, вони визначаються відповідно до ДК РФ. Всякий позов, який пред'являється до суду, необхідно обгрунтувати і довести відповідно до вимог цивільного
 5. Глава 12. Про механізм переходу ПРАВА
  обчислення строків позовної давності за ст. 181 ЦК (див.: Сарбаш С.В. Виконання договірного зобов'язання. С. 71), хоча насправді незастосовні всі правила гл. 9 ГК; якщо зобов'язання не припинилося, то застосовуються правила про неналежне виконання зобов'язання, але ніяк не норма ст. 167 ЦК, як, втім, і інші норми про недійсність угод. Нікому не прийде в голову говорити, скажімо, про
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  обчисленням і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 325 сплатою податків ». Ці дії можуть бути оскаржені підприємцем в арбітражному суді. Забезпечуючи права власника рахунку, банк зберігає інформацію про фінансові операції своїх клієнтів в таємниці. Банківська таємниця - важливий елемент взаємовідносин банку з
 7. § 1. Поняття, числення та види строків
  обчислення строків. Цивільне законодавство містить докладні правила, присвячені обчислення строків (гл. 11 ЦК). Згідно ст. 190 ЦК строк може визначатися календарною датою, закінченням періоду часу, а також вказівкою на подію, яка неминуче має настати. Посилання на конкретну календарну дату найчастіше зустрічаються в договорах, коли здійснення цивільних прав і виконання
 8. § 3. Позовна давність
  обчислення, носять в основній своїй частині імперативного характеру. Так, сторони не можуть своєю угодою змінити тривалість терміну позовної давності, по-іншому, ніж у законі, визначити початок його перебігу, обставини, що призупиняють позовну давність, і т.д. Разом з тим закон містить надзвичайно важливе правило про те, що позовна давність застосовується судом, арбітражним або третейським
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  обчислення строків доставки вантажу залізничним транспортом, затв. наказом МШС Росії від 18 червня 2003 р. (БНА. 2004. N 4), передбачають критерії (загальна довжина проходження, вид відправки, швидкісний режим), на підставі яких розраховується термін вантажний залізничного перевезення. * (1226) Ці правила не підлягають застосуванню у разі, коли умова про термін виконання виступає для
 10. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  обчислення таких строків затверджуються федеральним органом виконавчої влади в галузі залізничного транспорту за погодженням з федеральним органом виконавчої влади в галузі економіки. Вантажовідправники, вантажоодержувачі і перевізники можуть передбачити в договорах інший термін доставки вантажів. Обчислення строку доставки вантажів починається з 24 годин дня приймання вантажів для перевезення. Дату
© 2014-2022  yport.inf.ua