Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Наслідки спливу позовної давності

Закінчення позовної давності, про який заявлено стороною спору, саме по собі становить підставу для прийняття судового рішення про відмову в позові (абз. 2 п. 2 ст. 199 ЦК). В силу ст. 207 ЦК одночасно із закінченням давності за основній вимозі автоматично вважається вичерпаним давностний термін за додатковими вимогами, що забезпечував головне (застава, порука тощо). Боржник, у якого при цьому залишилося майно уповноваженої особи ("Задавнена майно"), може стати його власником за правилами про набувальної давності (п. 4 ст. 234 ЦК).
Однак пропуск строку позовної давності позбавляє власник права можливості вдатися до примусової захисту свого порушеного права, тобто позбавляє його права на позов у матеріальному сенсі. Саме ж порушене право зберігається, по суті, у вигляді відомого ще римському праву jus nudum - "голого права", позбавленого примусової, позовної захисту. Тому особа, яка виконала свій обов'язок по відношенню до уповноваженій після закінчення строку позовної давності (навіть і не знаючи про його закінчення), не вправі вимагати виконане назад (ст. 206 ЦК).
Такий підхід раніше оспорювався вченими, які вважали, що без примусової захисту право існувати не може (1). Це думка не давало задовільних пояснень правилом про неможливість витребувати виконання після закінчення позовної давності. Крім того, воно було засноване на закріпленому колишнім законодавством правилі про обов'язковість застосування судом позовної давності (без заяви про це сторони спору). Прийняття ж його в сучасних умовах призвело б до висновку про залежність існування суб'єктивного цивільного права виключно від волі однієї із сторін спору, з чим, звичайно, неможливо погодитися. Більш переконливою видається тому інша позиція (2).
---
(1) Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. М., 1940. С. 56 - 58; Толстой Ю.К. Зміст і цивільно-правовий захист права власності в СРСР. Л., 1958. С. 160 - 162; Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 352 - 354.
(2) Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954. С. 225 - 227; Кирилова М.Я. Позовна давність. М., 1966. С. 24 - 26; Грибанов В.П. Межі здійснення і захисту цивільних прав. М., 1972. С. 252 - 253.
Додаткова література
Грибанов В.П. Терміни в цивільному праві. М., 1967.
Кирилова М.Я. Позовна давність. М., 1966.
Крашенинников Е.А. Поняття і предмет позовної давності. Ярославль, 1997.
Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954.
Розенберг М.Г. Позовна давність в міжнародному комерційному обороті. Практика застосування. М., 1999.
Толстой Ю.К. Позовна давність / / Правознавство. 1992. N 4.
Черепахін Б.Б. Спірні питання поняття і дії позовної давності. Позовна давність у новому радянському цивільному законодавстві / / Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 2001.
Енгельман І.Є. Про давність з російської цивільному праву: історико-догматичне дослідження (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 2003.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Наслідки спливу позовної давності "
 1. § 4. Безвісна відсутність та юридична смерть
  Загальні положення. Право вільного пересування, вибору місця перебування і проживання - одне з невідчужуваних конституційних прав і свобод людини. Цивільний кодекс не регулює питання пересування і вибору місця перебування і проживання як такі - він тільки: захищає відповідні права в разі їх порушення (п. 2 ст. 2, ст. 150); передбачає певні цивільно-правові
 2. § 4. Порядок і наслідки визнання угоди недійсною
  Загальні положення. Оскільки угода є правомірним юридичною дією, в юридичній літературі багато років ведеться дискусія про те, чи може взагалі вважатися угодою недійсна угода. На думку деяких авторів, у разі, коли дія спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин, але не може породжувати такий результат, правильніше говорити не про
 3. § 1. Поняття, числення та види строків
  Поняття строку. Здійснення і захист цивільних прав нерозривно пов'язані з фактором часу. З певними моментами або періодами часу цивільний закон пов'язує виникнення, зміни та припинення правовідносин, необхідність здійснення передбачених законом або договором дій, можливість примусового здійснення порушеного права і т.д. Питання про місце термінів у системі
 4. § 3. Позовна давність
  Поняття і значення терміну позовної давності. Під терміном захисту цивільних прав розуміється строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати примусового здійснення або захисту свого права. Оскільки основним засобом захисту порушеного цивільного права є позов, зазначений термін отримав найменування терміну позовної давності. Необхідність регламентації термінів, в
 5. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 6. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
  Поняття віндикаційного позову. Серед цивільно-правових засобів захисту права власності особливе місце займають позови про витребування майна з чужого незаконного володіння - віндикаційний позови. Хоча в судово-арбітражній практиці вони зустрічаються не настільки часто, як зобов'язальне-правові вимоги, їх попереджувально-виховну роль у забезпеченні недоторканності приватного,
 7. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  Сторони зобов'язання. Сторонами зобов'язання є кредитор і боржник. В якості кожної з сторін можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (п. 1 ст. 308 ЦК) * (1118). Як і всяке відносне правовідношення, зобов'язання встановлюється між строго певними особами. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб)
 8. § 5. Порука
  Поняття поруки. Порука являє собою охоронне зобов'язання, в силу якого поручитель повинен вчинити на користь кредитора ті дії, до вчинення яких зобов'язаний боржник, який відповідає за порушення зобов'язання, як-то: відшкодувати збитки, судові витрати по стягненню боргу, сплатити неустойку, відсотки за порушення грошового зобов'язання і т.д., а кредитор має право
 9. § 6. Банківська гарантія
  Поняття банківської гарантії. Під банківською гарантією розуміється зобов'язальний договір, в силу якого гарант зобов'язується у разі невиконання або неналежного виконання принципалом забезпеченого гарантією зобов'язання сплатити бенефіціару обумовлену грошову суму * (1296). Спираючись на припис ст. 368 ГК, деякі вітчизняні цивілісти стверджують, що банківська гарантія є
 10. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  Виконання зобов'язання. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено. Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв
© 2014-2022  yport.inf.ua