Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Отримання недолжного

Найбільш поширеною формою безпідставного збагачення є отримання набувачем недолжного. Основний різновид цієї форми - виконання неналежного, тобто передача потерпілим набувачеві майнової вигоди, яка не повинна була передаватися, тому що лежать в основі передачі угода чи інше правова підстава спочатку були відсутні, або були недійсні, або відпали згодом (1).
---
(1) У німецькій цивілістичній доктрині, на базі якої розвивалася російська доктрина кондикционного зобов'язань, така норма, як передача неналежного, іменується Leistungskondiktion (від нім. Leistung - "виконання") (див.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч . Т. 2. С. 292).
Отримання недолжного майна охоплює різні випадки безпідставного придбання:
- виконання неіснуючої обов'язки в результаті фактичної помилки (спадкоємець платить уявний борг спадкодавця; громадянин оплачує в результаті отримання невірної інформації неіснуючі борги сина тощо);
- виконання зобов'язання з перевищенням належної до сплати суми або кількості підлягає передачі майна (платіжний документ акцептується платником повністю, в той час як поставлена продукція становить лише частину від підлягає поставці ; передача покупцеві внаслідок помилки в ціні зайвих товарів тощо);
- виконання вже припинилася зобов'язання (повторна сплата боргу, передача однорідного майна набувачеві після отримання ним такого і т.п.).
До одержання набувачем недолжного майна відносяться також випадки придбання майнових вигод в результаті помилкових дій третіх осіб (наприклад, коли найманий працівник змішує урожай зернових, що належить потерпілому, з урожаєм набувача). Різновидом придбання недолжного майна є випадки збільшення майна набувача за рахунок майна потерпілого в результаті яких-небудь подій (прирощення до стада овець, що відбулося в результаті того, що належать потерпілому вівці з причини бурану змішалися з чужим стадом і дали приплід).
В якості недолжного отримання майнової вигоди особа може придбати речі, що визначаються родовими ознаками, гроші в готівковій та безготівковій формі, цінні папери на пред'явника, що не індивідуалізовані-яким чином (1), бездокументарні цінні папери і інші майнові права. Отримання недолжного виконання може полягати в отриманні набувачем послуг за рахунок потерпілого (наприклад, при помилковому надання потерпілим набувачеві туристичних послуг, включаючи проживання в готелі).
---
(1) Цінні папери на пред'явника, індивідуалізовані-яким чином, є предметом віндикації від несумлінного набувача (див.: п. 3 ст. 302 ЦК).
У процесі і в результаті отримання набувачем майнових вигод у вигляді речей, визначених родовими ознаками, готівки або цінних паперів на пред'явника відбувається знеособлення зазначених видів майна, втрата доданої їм індивідуалізації. Вони змішуються з однорідним майном набувача: урожай картоплі, помилково прибраний з чужої земельної ділянки, з картоплею власного врожаю; готівкові гроші, отримані в оплату неіснуючого боргу, з грошима набувача; облігації на пред'явника з облігаціями набувача і т.п. Тому вони стають об'єктами права власності (іншого речового права) набувача, а потерпілий втрачає на них право власності (1). Внаслідок цього між потерпілим та набувачем речей, визначених родовими ознаками, готівки, цінних паперів на пред'явника виникає не речове-правове, а зобов'язально-правове відношення. Будучи кредитором, потерпілий має право пред'явити до боржника-набувачеві зобов'язально-правова вимога про повернення майна того ж роду в натурі або в грошовому вираженні.
---
(1) Детальна аргументація на захист положення про перехід права власності до набувача дана Ю.К. Толстим (див.: Толстой Ю.К. Зобов'язання з безпідставного придбання або збереження майна (юридична природа та сфера дії) / / Вісник ЛДУ. 1973. N 5. С. 136 - 138). Справедливості заради необхідно відзначити, що набагато раніше таке ж положення, але не в настільки розгорнутому, як у Ю.К. Толстого, вигляді формулювала Е.А. Флейшиц (див.: Флейшиц Е.А. Зобов'язання з заподіяння шкоди і з безпідставного збагачення. С. 211).
З викладеного випливає, що індивідуально-визначені речі не можуть бути об'єктом неповинно отриманого (безпідставного збагачення), так як при їх вибутті з володіння власника останній зберігає свій правовий титул. Внаслідок цього набувач індивідуально-визначеної речі з юридичної точки зору не збагачується за її рахунок. Збагачення може виникнути з її приводу або у зв'язку з нею.
При отриманні набувачем в якості недолжного відносних майнових прав, у тому числі безготівкових грошей і бездокументарних цінних паперів, вони в силу своєї природи і правил їх обліку стають приналежністю майна набувача. Інакше кажучи, потерпілий втрачає юридичний титул на них, а обогатившийся набуває його (1). З цієї причини потерпілий може повернути загублений юридичний титул (тобто повернути собі безпідставно передані майнові права, включаючи безготівкові гроші та бездокументарні цінні папери) тільки в результаті зобов'язально-правового позову. Доказом цьому служать правила ст. 1106 ЦК, закріпили, що особа, яка передала шляхом поступки вимоги або іншим чином належне йому право іншій особі на підставі неіснуючого або недійсного зобов'язання, вправі вимагати відновлення колишнього положення, в тому числі повернення йому документів, що засвідчують передане право.
---
(1) Е.А. Флейшиц писала, що "про придбання майна можна говорити тільки у випадках, коли у збагатився виникло те чи інше право" (див.: Флейшиц Е.А. Указ. Соч. С. 211).
Таким чином, отримання набувачем неналежним майнових вигод за рахунок потерпілого тягне наслідки, що визначають зобов'язально-правову природу відносин між набувачем і потерпілим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Отримання недолжного "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  отриманими за рахунок дозволеної власником господарської діяльності. Тема 20. Захист права власності та інших речових прав Поняття захисту речових прав. Охорона і захист речових прав у цивільному праві. Види цивільно-правових способів захисту речових прав. Умови та відмінності застосування речове-правових та зобов'язально-правових способів захисту речових прав. Речове-правові позови.
 2. § 3. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ОКРЕМІ ВИДИ
  отримання грошей (querela non numeratae pecuniae). Але раз допускається оспорювання дійсності розписки з мотивів відсутності підстави, не можна говорити про її абстрактності, настільки характерної для літеральних контрактів. Відомий елемент абстрактності зберігався тут лише через правила, згідно з яким сперечався за розписку повинен був довести її фальшивість або безпідставність в межах
 3. § 5. ЯК-БИ-ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
  Отримання недолжного (condictio indebiti). Малися на увазі випадки, коли проводився платіж або зовсім не існуючого, або такого боргу, який належав ні з платника, а з іншої особи, або в користь не одержувача, а іншого суб'єкта. Зумовлений цим розмір збагачення міг бути рівним понесені потерпілим збитку, а міг і не досягти його величини, якщо, наприклад, частину отриманого
 4. § 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними особами
  одержанням ним майна, достатнього для відшкодування шкоди. Дане правило, яке раніше не було прямо закріплено в цивільному законодавстві, але випливало з нього і неухильно застосовувалося на практиці, нині прямо відображено в п. 4 ст. 1073 ЦК. Однак якщо раніше воно не знало ніяких винятків, то зараз закон допускає можливість того, що обов'язок з відшкодування шкоди потерпілому може
 5. 2. Зміст і виконання договору дарування
  отримання вигоди (якщо тільки вони не вимагають нотаріального посвідчення або державної реєстрації), тобто виступати в якості обдаровуваних. У ролі дарувальників вони можуть виступати лише при здійсненні ними дрібних побутових угод або розпоряджаючись строго певним майном в межах, прямо передбачених законом (п. 1 і 2 ст. 26, п. п. 1 і 2 ст. 28 ЦК). При цьому забороняється дарування майна
 6. 5. Безпідставне збереження майна
  отриманого в результаті незаконного використання об'єктів виняткових прав, службової та комерційної інформації. Зазначені види безпідставного збагачення, отримані порушниками даних виняткових прав, прав на службову і комерційну інформацію в силу відсутності спеціального припису закону, повинні бути стягнуті на користь потерпілого за правилами про зобов'язання із
 7. 2. Кондикционного вимога і вимога про повернення виконаного за недійсним правочином
  отриманих доходів, про стягнення відсотків за необгрунтоване користування чужими грошовими коштами; поки не буде визнано недійсним заповіт, не можна ставити питання про вилучення спадкового майна у спадкоємця. Вимога про повернення виконаного за недійсним правочином може бути пред'явлено тільки безпосередньо до обличчя, на користь якого відбувалася і виконувалася угода. Якщо
 8. 4. Захист слабкої сторони в договорі
  отримання належного йому за договором або позадоговірні зобов'язання ". --- --- Див: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга: Текст, коментарі, алфавітно - предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 236 - 237. З позицією С.А. Хохлова не можна не погодитися. Дійсно, якщо говорити про захист
 9. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  отримання дарувальником відповіді обдаровуваного в призначений термін. Спочатку Комісія схилялася до того, що якщо обдаровуваний до закінчення терміну, призначеного дарувальником, не зречеться дарування, то воно визнається прийнятим. Але в ході подальших обговорень Редакційна комісія дійшла висновку, що у разі встановлення дарувальником терміну на прийняття дару необхідно вираз обдаровуваним згоди на прийняття
 10. 1. Поняття зобов'язання з дій в чужому інтересі без доручення
  отриманні Гестор в порядку здійснення відповідних дій у чужому інтересі певних сум, вони підлягали передачі господареві неодмінно з відсотками. --- Див: Дернбург Г. Пандекти. Зобов'язальне право. С. 400 - 401. Відповідно тут же автором наводився у вигляді прикладу випадок особливо вигідної покупки земельної ділянки для відсутнього,
© 2014-2022  yport.inf.ua