Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними особами

Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці до 14 років.
Відповідальність за деліктним зобов'язанням можуть нести лише особи, здатні керувати своїми діями і правильно оцінювати їх можливі наслідки. Така здатність з'являється у громадян згідно з чинним цивільним законодавством лише з 14 років. Особи, які не досягли цього віку (малолітні), визнані законом неделіктоспособнимі.
Проте ту шкоду, що заподіюється малолітніми, підлягає відшкодуванню.
Відповідно до п. 1 ст. 1073 ЦК за шкоду, заподіяну малолітнім, відповідають його батьки (усиновителі) або опікуни, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини. У разі приміщення малолітнього, що залишився без піклування батьків, під нагляд в організацію для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (ст. 155.1 СК), ця організація зобов'язана відшкодувати шкоду, завдану малолітньою громадянином, якщо не доведе, що шкода виникла не з її вини. Якщо ж малолітній заподіяв шкоду тоді, коли він тимчасово перебував під наглядом освітньої, медичної чи іншої організації, зобов'язаною здійснювати за ним нагляд (наприклад, школи або дитячого садка), відповідальність покладається на цю організацію, якщо вона не доведе, що шкода виникла не з її вини при здійсненні нагляду. Таку ж відповідальність несуть особи, які здійснюють нагляд за малолітньою на підставі договору (наприклад, няня або домашній вчитель).
Умовою відповідальності як батьків і опікунів, так і організацій та інших осіб, які здійснюють нагляд за дітьми в момент заподіяння шкоди, є їх власне винна поведінка. При цьому поняття провини батьків (опікунів) трактується більш широко, ніж поняття провини організацій та осіб, які зобов'язані здійснювати нагляд за малолітніми в силу закону або договору. Під виною батьків та опікунів слід розуміти як нездійснення належного нагляду за малолітніми, так і безвідповідальне ставлення до їх виховання або неправомірне використання своїх прав стосовно дітей, результатом якого стало неправильне поводження дітей, що спричинило шкоду (потурання або заохочення пустощів, хуліганських дій, бездоглядність дітей, відсутність до них уваги і т.п.). Щоб довести відсутність своєї вини, батьки та опікуни повинні привести досить вагомі підстави, наприклад обгрунтувати неможливість здійснення виховання дітей та нагляду за ними своєї важкої тривалої хворобою, вимушеної тривалої відрядженням тощо
Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітнім, несуть обоє батьків, у тому числі і той, який проживає окремо від дитини. В останньому випадку такий батько може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що з вини іншого батька або інших осіб, з якими проживає дитина, він не мав можливості брати участь у вихованні дитини.
Особливо вирішено питання про відповідальність тих батьків, які позбавлені батьківських прав. Закон враховує, що зазвичай підставою для позбавлення батьківських прав є безвідповідальне ставлення батьків до виховання дітей, зокрема ухилення від виконання своїх обов'язків, зловживання батьківськими правами, жорстоке поводження з дітьми тощо (Ст. 69 СК). Зазначене поведінка батьків чинить на дітей негативний вплив, в силу чого воно знаходиться в причинно-наслідкового зв'язку з шкідливими діями останніх по відношенню до третіх осіб. Оскільки, однак, батьки, позбавлені батьківських прав, не можуть брати участь у вихованні дітей, можливість покладання на них відповідальності за заподіяну дітьми шкоду обмежується трирічним терміном. Після закінчення цього часу відповідальність батьків, позбавлених батьківських прав, виключається. За змістом закону вказане правило має діяти і щодо батьків, обмежених судом у їх батьківських правах (ст. 74 СК), оскільки в цьому випадку також втрачається право на особисте виховання дитини.
Що ж стосується провини освітніх, медичних та інших організацій, а також осіб, які здійснюють нагляд за малолітніми на підставі договору, то вона може проявлятися лише у нездійсненні ними належного нагляду за дітьми в момент заподіяння шкоди. За низький рівень виховної роботи та загальне ослаблення контролю зазначені особи деліктної відповідальності не несуть. Більш того, якщо буде доведено, що заподіяння малолітнім шкоди мало місце як з вини організації, наприклад школи, що не забезпечила нагляд за малолітньою в момент заподіяння шкоди, так і з вини батьків (опікунів), що не піклуються належною мірою про його виховання, шкоду відшкодовується за принципом часткової відповідальності залежно від ступеня вини кожного.
Принцип часткової відповідальності діє і тоді, коли шкода заподіяна кількома малолітніми, що відбуваються від різних батьків або знаходяться в момент заподіяння шкоди під опікою (наглядом) різних осіб. Пояснюється це тим, що самі відповідачі безпосередніми причинителями шкоди в даному випадку не є, хоча і створюють своєю поведінкою (неналежним вихованням і відсутністю належного нагляду за дітьми) необхідні передумови для заподіяння шкоди. У силу цього по відношенню до них не застосовується ст. 1080 ЦК, що встановлює солідарну відповідальність осіб, які спільно заподіяли шкоду, а, навпаки, діє загальне правило ст. 321 ГК про пайову характері зобов'язання з множинністю осіб. При цьому частки відповідальності батьків (опікунів) різних малолітніх передбачаються рівними, якщо тільки хто-небудь з них не доведе, що його вина в неналежному вихованні та недолжном нагляді за дитиною є меншою. Ступінь вини самих малолітніх причинителей шкоди на розмір відповідальності їх батьків не впливає, так як до 14 років юридично її просто не існує. Тому питання про вино малолітніх не підлягає обговоренню і доведенню у судовому засіданні.
Оскільки відповідальність батьків (опікунів), а також осіб, які здійснюють нагляд за дітьми в момент заподіяння шкоди, настає за їх власне винна поведінка, їх обов'язок з відшкодування шкоди, заподіяної малолітніми, не припиняється з досягненням малолітнім повноліття або одержанням ним майна, достатнього для відшкодування шкоди. Дане правило, яке раніше не було прямо закріплено в цивільному законодавстві, але випливало з нього і неухильно застосовувалося на практиці, нині прямо відображено в п. 4 ст. 1073 ЦК. Однак якщо раніше воно не знало ніяких винятків, то зараз закон допускає можливість того, що обов'язок з відшкодування шкоди потерпілому може бути перенесена на самого заподіювача. Це можливо при одночасній наявності наступних умов.
По-перше, допускається перекладення обов'язки лише з відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю. Інший шкода, зокрема заподіяну псуванням або знищенням чужого майна, відшкодовується тільки самими батьками (опікунами). По-друге, в якості осіб, відповідальних за шкоду, заподіяну малолітніми, повинні виступати батьки (усиновлювачі), опікуни або інші громадяни, які здійснюють нагляд за ними на підставі договору. Якщо відповідальність в силу малолітнього віку заподіювача шкоди була покладена на відповідне юридична особа, перекладення обов'язки з відшкодування шкоди на самого заподіювача законом виключено. По-третє, постановка питання про перекладення обов'язки з відшкодування шкоди на заподіювача можлива лише у разі смерті відповідача або відсутності у нього достатніх коштів для відшкодування шкоди. Якщо відповідач раніше здатний нести відповідальність перед потерпілим, вона з нього не знімається. По-четверте, сам заподіювач шкоди повинен стати повністю дієздатним. За змістом закону момент появи у заподіювача шкоди повної дієздатності може наступити як до, так і після смерті батьків, опікунів та інших громадян, які несли відповідальність перед потерпілим. Нарешті, по-п'яте, заподіювач шкоди повинен володіти засобами, достатніми для відшкодування шкоди.
Питання про перекладення обов'язки з відшкодування шкоди на самого заподіювача шкоди вирішується судом за позовом потерпілого або громадянина, відповідального за дії малолітнього. Встановивши наявність всіх зазначених вище умов, взявши до уваги майновий стан потерпілого і заподіювача шкоди, а також інші обставини, суд має право прийняти рішення про відшкодування шкоди повністю або частково за рахунок самого заподіювача шкоди.
Введене в закон правило спрямоване на посилення прав потерпілих, здоров'ю яких завдано непоправної шкоди. Покладення обов'язку з відшкодування шкоди на самих причинителей, які в момент заподіяння шкоди не мали здатність розуміти значення своїх дій та керувати ними, не може розглядатися в якості міри відповідальності. Тому за змістом закону відпадання умов, необхідних для застосування даної міри соціального захисту потерпілих, наприклад поява у відповідача (батька, опікуна) коштів, достатніх для відшкодування шкоди, погіршення майнового стану заподіювача шкоди тощо, дає підстави для перегляду прийнятого судом рішення .
Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від 14 до 18 років. На відміну від малолітніх неповнолітні у віці від 14 до 18 років зізнаються деліктоздатної, а тому самостійно несуть відповідальність за заподіяну шкоду на загальних підставах (п. 1 ст. 1074 ЦК). Однак закон враховує, що найчастіше самі неповнолітні у такому віці не можуть відшкодувати заподіяну ними шкоду зважаючи на відсутність у них достатніх для цього коштів. Крім того, до уваги береться та обставина, що і в цьому віці поведінка неповнолітніх багато в чому визначається виховним впливом батьків (піклувальників), які до того ж повинні здійснювати відповідний нагляд за дітьми. У цих умовах на батьків (піклувальників) покладається додаткова (субсидіарна) відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми. Іншими словами, батьки (піклувальники) відповідають перед потерпілим лише в тій частині, в якій не можуть відповідати своїм майном і доходами самі неповнолітні. Умовою відповідальності батьків (піклувальників) є їх вина в неналежному вихованні та нагляд за дітьми, яка презюміруется.
Якщо неповнолітній громадянин у віці від 14 до 18 років, який залишився без піклування батьків, був поміщений під нагляд в організацію для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (ст. 155.1 СК), ця організація зобов'язана відшкодувати шкоду повністю або в відсутньої частини, якщо не доведе, що шкода виникла не з її вини. Навпаки, освітні, медичні та інші організації, які здійснюють лише нагляд за дітьми в період їхнього перебування в цих організаціях, до додаткової відповідальності перед потерпілим не залучаються.
Найважливішою особливістю розглянутого делікту є те, що обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальників та відповідних установ з відшкодування шкоди припиняється після досягнення заподіяла шкоду повноліття, або у випадках коли у нього до досягнення повноліття з'явилися доходи або інше майно, достатні для відшкодування шкоди, або коли він до досягнення повноліття придбав дієздатність. З цього моменту заподіювач шкоди відповідає самостійно, хоча б це і мало негативні наслідки для потерпілого.
У разі якщо шкода потерпілому заподіяно діями двох або більше неповнолітніх, вони самі відповідають солідарно (ст. 1080 ЦК). Що стосується їхніх батьків (піклувальників), то вони несуть часткову відповідальність відповідно до ступеня своєї провини.
Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними і обмежено дієздатними особами, а також особами, не здатними розуміти значення своїх дій. Громадяни, визнані у встановленому законом порядку недієздатними, не тільки не можуть самостійно вчиняти жодних цивільно-правових угод, а й бути суб'єктами цивільно-правової відповідальності в разі заподіяння позадоговірної шкоди. Заподіяну ними шкоду відшкодовується їх опікунами чи організаціями, зобов'язаними здійснювати за ними нагляд, якщо тільки вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини. Під виною як опікунів, так і зазначених організацій в даному випадку розуміється лише зневагу обов'язками по здійсненню нагляду за недієздатним. Якщо вони доведуть, що ними приймалися всі розумні запобіжні заходи або неприйняття відповідних заходів в момент заподіяння шкоди зумовлена важливими причинами, вони повинні бути звільнені від відповідальності.
Оскільки відповідальність опікуна або відповідної організації настає за їх власні винні дії, покладена на них обов'язок з відшкодування шкоди не припиняється і в разі наступного визнання безпосереднього заподіювача шкоди дієздатним.
Однак, як і у випадку з малолітніми, допускається можливість покладання обов'язку з відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого, на самого заподіювача за умови, що: а) опікун помер або не має достатніх коштів для відшкодування шкоди, б) сам заподіювач шкоди має таких коштів. Особливістю є, однак, те, що закон допускає перекладення обов'язки з відшкодування шкоди не тільки на такого заподіювача шкоди, який визнаний згодом дієздатним, але і на того, хто як і раніше залишився недієздатним. Зрозуміло, даний випадок не може вважатися цивільно-правовою відповідальністю. Зазначена міра соціального захисту прав потерпілих може застосовуватися судами у виняткових випадках з урахуванням майнового становища потерпілого і заподіювача шкоди, а також інших заслуговують уваги обставин.
  Шкода, заподіяна громадянами, обмеженими у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, відшкодовується самим заподіювача шкоди (ст. 1077 ЦК). У ЦК 1964 р. норма такого роду була відсутня, проте дане правило виводилося зі змісту законодавства. Справді, обмеження дієздатності із зазначених вище підстав проводиться в цілком певних цілях (захист майнових інтересів сім'ї) і призводить до досить конкретних наслідків (обмеження сделкоспособность). На деликтоспособности громадянина обмеження його сделкоспособность ніяк не позначається. Не породжує цей юридичний факт і обов'язки піклувальника здійснювати нагляд за таким громадянином. Тому в разі заподіяння шкоди він несе самостійну відповідальність за наявності необхідних для неї підстав.
  Іноді шкода заподіюється повністю, частково або обмежено дієздатними громадянами, які в момент заподіяння шкоди перебували в такому стані, коли вони не могли розуміти значення своїх дій або керувати ними. Це може бути викликано раптовою втратою свідомості, непритомністю, станом афекту і т.п. У кримінальному праві подібний стан, яке зазвичай виключає відповідальність, називають неосудністю. У цивільному праві заподіяння шкоди в стані неосудності, як правило, також служить підставою для звільнення заподіювача від відповідальності. Однак закон робить з цього загального правила три винятки.
  Перше з них полягає в тому, що заподіювач шкоди не звільняється від відповідальності, якщо він сам привів себе у стан, в якому не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними, - вживанням спиртних напоїв, наркотичних засобів чи іншим способом. У даному випадку можна говорити про відповідальність заподіювача шкоди, так як його вина вбачається в доведенні себе до несамовитого стану (так звана попередня вина).
  Другим винятком є випадок покладання судом обов'язки з відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого, на заподіювача шкоди з урахуванням майнового становища потерпілого і заподіювача шкоди, а також інших обставин. Дана міра соціального захисту потерпілого по своїй суті збігається з уже розглянутими можливостями з перекладання обов'язків з відшкодування шкоди на безпосередніх причинителей при заподіянні шкоди малолітніми та недієздатними особами.
  Третє виняток специфічно тим, що обов'язок з відшкодування шкоди може бути покладена не на самого заподіювача, а на його дружина і найближчих родичів - батьків і повнолітніх дітей. Це можливо в тих випадках, коли вони знали про психічний розлад заподіювача шкоди, але не ставили своєчасно питання про визнання його недієздатним. Даний випадок можна кваліфікувати як відповідальність, для настання якої потрібно встановлення вини у поведінці зазначених вище осіб. При цьому до відповідальності вони можуть бути притягнуті лише за умови їх працездатності та спільного проживання з психічно хворим особою. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними особами"
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    відповідально. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області деліктних відносин, а також в області спадкового права. У праві власності дитина, зачата, але ще не народжена,
 2. § 1. Громадяни як суб'єкти права
    відповідальність, однак замість нього і за нього роблять угоди і несуть майнову відповідальність його дієздатні законні представники (батьки, усиновителі, опікуни). Так, новонароджений, володіючи спадкової правоздатністю, може успадковувати майно, але оскільки сам не може вчинити необхідних дій з прийняття спадщини, за нього і в його інтересах це роблять його
 3. § 2. Цивільна дієздатність громадян
    відповідальність). Таким чином, дієздатність (як і правоздатність) - якийсь "сплав суперправа і суперобязанності", який виступає "сполучною ланкою" між правоздатністю (як абстрактної можливістю мати права і обов'язки) і конкретними суб'єктивними правами і обов'язками в процесі їх реалізації. Дієздатність - своєрідний "місток" між правоздатністю і суб'єктивним
 4. § 2. Захист нематеріальних благ
    відповідальності (компенсація моральної шкоди) * (470). До спеціальних способів захисту відносяться так звані право на відповідь (репліку), спростування компрометуючих відомостей, що не відповідають дійсності, і т.п. Такі ж заходи захисту, як присудження до виконання обов'язку в натурі, а також міри відповідальності у вигляді відшкодування збитків і виплати неустойки для захисту нематеріальних благ
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    відповідально, виділяються: 1) угоди з пороками суб'єктного складу, 2) угоди з пороками волі і (або) волевиявлення; 3) угоди з пороками форми; 4) угоди з вадами змісту. У такій послідовності вони і будуть нами розглянуті * (532). Однак спочатку необхідно зробити три попередніх зауваження. По-перше, підрозділ всіх недійсних угод на чотири зазначені групи багато в чому
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    відповідальність по всіх правах і зобов'язаннях СРСР згідно зі Статутом ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі по тексту - Віденська конвенція). * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див,
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 8. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
    відповідальна за дії заподіювача, зобов'язана відшкодувати її потерпілому. Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди є одними з найстаріших видів зобов'язань, з часів римського права вони отримали назву деліктних зобов'язань (від латинського терміну delictum - провина, правопорушення). Деліктні зобов'язання відносяться до недоговірних зобов'язань, які є більш широким
 9. § 2. Елементи зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
    відповідальність за заподіяну шкоду. За загальним правилом таким є сам заподіювач шкоди. Проте у ряді випадків закон встановлює особливі правила, відповідно до яких за шкоду, заподіяну діями однієї особи, відповідає інша особа. У цих випадках необхідно розрізняти безпосереднього заподіювача шкоди та особа, відповідальна за його дії. Безпосереднім заподіювача шкоди може
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    відповідальність і законність. М., 1976; Калмиков Ю.Х. Майнові права радянських громадян. Саратов, 1969. С. 114; Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. М., 1979 і ін * (35) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140. * (36) СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5491. * (37) СЗ РФ. 2006. N 12. Ст. 1232. * (38) Конституційний Суд РФ у визначенні від 4 грудня 2003 р. N 508-О "Про відмову в
© 2014-2022  yport.inf.ua