Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Кондикционного вимога і вимога про повернення виконаного за недійсним правочином

Як взаємодіють норми про безпідставно збагаченні з нормами про визнання угод (договорів) недійсними? У ст. 1102 ЦК закладена конструкція загального, універсального позову condictio sine causa. Тому право на реституцію безпідставного збагачення надається потерпілому незалежно від того, чи була угода спочатку недійсною або стала такою згодом, чи була недійсна угода незначною або оспорімой.
Надання права на реституцію - це наслідок недійсності угоди. Вимога про повернення безпідставно придбаного або збереження майна - це форма (спосіб) здійснення права на реституцію. Тому норми про зобов'язання з безпідставного збагачення можуть бути застосовані тільки після того, як у відповідності зі спеціальними нормами буде встановлена недійсність угоди. Наприклад, поки відповідно до загальних норм гл. 9 ЦК не буде визнана недійсною угода, укладена з порушенням правил ліцензування, не можна ставити питання про повернення виконаного по ній, про застосування норм ст. 1107 ЦК про відшкодування потерпілому неотриманих доходів, про стягнення відсотків за необгрунтоване користування чужими грошовими коштами; поки не буде визнано недійсним заповіт, не можна ставити питання про вилучення спадкового майна у спадкоємця.
Вимога про повернення виконаного за недійсним правочином може бути пред'явлено тільки безпосередньо до обличчя, на користь якого відбувалася і виконувалася угода. Якщо в результаті виконання угоди, визнаної згодом недійсною, вигоду отримає не сторона по угоді, а третя особа, вимога про повернення безпідставно отриманого все одно може бути адресовано тільки стороні за угодою. Наприклад, будівельна організація, виконуючи укладений з генеральним підрядником субпідрядний договір, визнаний згодом недійсним, понесе істотні витрати, пов'язані з ремонтом будинку, що належить замовнику - третій особі, яка уклала з генеральним підрядником договір підряду. У цьому випадку субпідрядна організація може адресувати вимогу про повернення безпідставно виконаного тільки генеральному підряднику як особі, безпідставно зберігає, своє майно за рахунок субпідрядної організації. Точно так само якщо покупець на вимогу продавця направляє платіж третій особі, а договір купівлі-продажу визнається недійсним, то особою, безпідставно зберігає, майно за рахунок покупця, повинен вважатися продавець.
Вимога про повернення виконаного за недійсним правочином, виконаної сторонами, носить взаємний характер. Тут можливі варіанти, при яких одній стороні в якості безпідставно придбаного за недійсним правочином повинні бути повернуті речі, які визначаються родовими ознаками, гроші, майнові права, а іншій стороні - індивідуально-визначені речі. У подібних випадках витребування індивідуально-визначеної речі підпорядковується нормам про реституцію.
Але у зв'язку з цим може виникнути питання про відповідальність сторони, що отримала таку річ як предмет виконання і допустила її псування, погіршення якості. Дане питання має вирішуватися відповідно до приписів п. 2 ст. 1104 ЦК, в якому закріплено, що набувач відповідає перед потерпілим за всякі, в тому числі і за випадкові, нестачу або погіршення безпідставно придбаного або збереження майна, що сталися після того, як він дізнався або повинен був дізнатися про безпідставність збагачення. До цього моменту він відповідає лише за умисел і грубу необережність.
Правило п. 1 ст. 1103 ЦК про субсидіарний застосуванні норм інституту безпідставного збагачення при повернення виконаного за недійсним правочином має особливості застосування в тих випадках, коли в якості наслідки недійсності угоди законодавець встановлює конфіскаційні санкції (наприклад, для угод, укладених з метою, суперечною основам правопорядку і моральності, або вчинені під впливом обману, насильства, погрози, в результаті зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною, а також для кабальної угоди). У подібних випадках право на повернення (кондікція) безпідставно виконаного може належати тільки особі, що діяв при здійсненні угоди, суперечною основам правопорядку і моральності, без умислу (ст. 169 ЦК), або потерпілому за угодами, здійсненим під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною, а також по кабальної угодою (п. 2 ст. 179 ЦК) (1).
---
(1) Докладніше про це див § 4 гл. 13 т. I цього підручника.
Субсидіарне застосування норм про безпідставно збагаченні має свої особливості при поверненні за правилами реституції недолжного виконання в грошовій формі. Тут необхідно враховувати положення п. 2 ст. 1107 ЦК про те, що на суму безпідставного збагачення підлягають нарахуванню відсотки за користування чужими коштами (ст. 395 ЦК) з того часу, коли набувач дізнався або повинен був дізнатися про безпідставність одержання або збереження грошових коштів. У тих випадках, коли одна зі сторін за недійсним правочином отримала грошові кошти, а інша - товари, роботи чи послуги, але може повернути тільки грошові кошти, передбачається рівність розміру взаємних зобов'язань сторін.
Відсотки, передбачені ст. 395 ЦК, відповідно до п. 2 ст. 1107 ЦК підлягають нарахуванню на суму безпідставного грошового збагачення з моменту вступу в силу рішення суду про визнання угоди недійсною. Якщо судом не буде встановлено, що набувач дізнався або повинен був дізнатися про безпідставність одержання або збереження грошових коштів раніше визнання угоди недійсною, то відсотки підлягають стягненню з цього моменту (1).
---
(1) Інші особливості застосування п. 2 ст. 1107 ЦК при поверненні сторонами грошових коштів внаслідок недійсності правочину див.: п. п. 29 - 31 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 8 жовтня 1998 р. N 13/14.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. кондикционного вимога і вимога про повернення виконаного за недійсним правочином "
 1. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  кондикционного вимоги до цессионарию останній вже здійснив передане йому право або справив інше розпорядження, що виключає зворотний перехід (наприклад, поступився право іншій особі), потерпілий (цедент) має право вимагати від цессионария відшкодування дійсної вартості безпідставно отриманого (ст. 1105 ЦК). Форма договору цесії залежить від форми угоди, на якій грунтується
 2. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  кондикционного позову - див. гл. 60 ЦК). На відміну від предмета договору та його кількості інші неузгоджені характеристики товару допомагають подолати спеціальні правила закону (див. п. 2 ст. 467, п. 2 ст. 469, п. 2 ст. 478, п. 2 ст. 481 ЦК). Предмет використовується при видової диференціації договору купівлі-продажу (див. § 5-8 гл. 30 ЦК). Найбільш поширений предмет даного договору - речі
 3. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
  кондікціонний позови (див. відповідно п. 3, 4 ст. 165, ст. 301, 1102 ЦК), але не позов про реституцію. 2. Зважаючи міцний зв'язок між землею і тими об'єктами нерухомості, які не переміщаються без невідповідного збитку їх призначенню (див. абз. 1 п. 1 ст. 130 ЦК), особливих слів заслуговує питання про земельну ділянку. Насамперед майнові відносини щодо володіння, користування і
 4. § 2. Страхове правовідношення
  кондикционного домаганню повинен вирішуватися залежно від того, чи був винуватець шкоди повідомлений про перехід в порядку суброгації спрямованого проти нього домагання від потерпілого до страховика. У випадку повідомлення заподіювача шкоди про такий перехід вчинене ним надання страхувальнику є наданням неналежного особі. Тому заподіювач залишається зобов'язаним перед
 5. § 6. Співвідношення домагання з безпідставного збагачення з іншими домаганнями
  вимоги, рівноцінного замінника безпідставно переданої родової речі і про інші випадки, при яких віндикація отриманого за недійсною угоди у зв'язку з його характером нездійсненна * (107), залежить від того, чи страждає недійсністю лише зобов'язальні угода чи також і досконала в її виконання абстрактна розпорядча угода. Якщо А продає і передає в
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  кондикционного зобов'язання). Умови виникнення зобов'язань з безпідставного збагачення. Отримання недолжного. Безпідставне збереження майна. Зміст зобов'язань з безпідставного збагачення. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню. Субсидіарне застосування зобов'язань з безпідставного збагачення. Співвідношення кондикционного позову з вимогою реституції, з
 7. 4. Отримання недолжного
  кондикционного зобов'язань, така норма, як передача неналежного, іменується Leistungskondiktion (від нім. Leistung - "виконання") (див.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. Соч. Т. 2. С. 292). Отримання недолжного майна охоплює різні випадки безпідставного придбання: - виконання неіснуючої обов'язки в результаті фактичної помилки (спадкоємець платить уявний борг спадкодавця;
 8. 2. Майно, яке не підлягає поверненню в якості безпідставного збагачення
  кондикционного позовів. Правову помилку необхідно відрізняти від фактичної помилки, яка не може служити підставою для відмови у витребуванні безпідставного збагачення. Прикладом фактичної помилки є наступні дії суб'єктів. Покупець відповідно до умов договору був зобов'язаний перерахувати гроші за товар третій особі, зазначеній продавцем. Покупець перерахував гроші, але по
 9. 5. Скасування дарування
  кондикционного зобов'язання займають особливе положення: вони носять універсальний, восполнітельний характер. Тому в тих випадках, коли норми , що регулюють відповідний тип (вид) зобов'язань, не забезпечують усунення ситуації, при якій на боці одного з учасників цивільно - правових відносин утворюється безпідставне збагачення, повинні застосовуватися правила про кондикционного
 10. 5. Недійсність кредитного договору
  кондикционного зобов'язаннях, які підлягають субсидиарному застосуванню до реституційних правовідносин як наслідків недійсності угод, відноситься і норма про те, що на суму безпідставного грошового збагачення підлягають нарахуванню відсотки за користування чужими грошовими коштами з того часу, коли набувач дізнався або повинен був дізнатися про безпідставність одержання або
© 2014-2022  yport.inf.ua