Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття деліктного зобов'язання

Визначення цього зобов'язання закон не дає. Однак основна ідея, що характеризує його, міститься у п. 1 ст. 1064 ЦК, згідно з якою шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, завдана майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду.
Головне, що закладено в даній нормі, полягає у встановленні обов'язку особи, яка заподіяла шкоду, відшкодувати його. Про право іншого боку прямо не згадується. Але закон, безумовно, має на увазі і право потерпілого вимагати відшкодування шкоди, бо обов'язок може існувати тільки по відношенню до суб'єкта, яка має право вимагати її виконання. Отже, тут у наявності зобов'язальне відношення, яке можна визначити наступним чином.
В силу зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди особа, що заподіяла шкоду особистості або майну іншої особи (фізичної чи юридичної), зобов'язана відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі, а особа потерпіла має право вимагати, щоб понесений їм шкоди було відшкодовано.
У цьому зобов'язанні потерпілий є кредитором, а заподіювач шкоди - боржником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття деліктного зобов'язання "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 2. 2. Види позадоговірних зобов'язань
  поняття "деліктне зобов'язання" і "відповідальність за шкоду" (тобто деліктна відповідальність) вживаються найчастіше як однозначні; --- --- Оскільки під деликтом прийнято розуміти причиняющее майнову шкоду протиправну поведінку, не що представляє собою невиконання зобов'язання (див.: Флейшиц Е.А. Зобов'язання з заподіяння шкоди і безпідставного
 3. § 4. деліктне зобов'язання
  поняттям делікту обіймаються різні конкретні види правопорушень, причому для кожного з них встановлювалися специфічні правові наслідки. "- - 1. Injuria (буквально- несправедливість) об'єднувала лю-кол. правопорушення, звернені проти особистості. Оскільки такі правопорушення майнового утрати не завдавали, грошова компенсація, яка витіснила
 4. § 1. Загальні положення
  поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих , випадкового Комерційне право. Ч. I.
 5. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  поняття. Його встановлення, як виявляється з норми ст. 7, п.2, повинно здійснюватися відповідно до загальних принципів, на яких Конвенція заснована, а за відсутності таких принципів - згідно із застосовним національним правом. Так, якщо договір міжнародної купівлі-продажу підпорядкований російському праву, слід звернутися до норми ст. 458, п.1 ГК, згідно Комерційне право. Ч. II. Під
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" і процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 7. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, які не існуючі на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 8. § 2. Правове становище публічних утворень
  поняття. Участь публічних утворень у цивільному обороті необхідно остільки, оскільки цього вимагає реалізація завдань публічної влади. Однак сама по собі подібна функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ) "* (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 10. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. В юридичній літературі відповідальність розглядається в різних аспектах. Насамперед відповідальність може розглядатися в позитивному плані,
© 2014-2022  yport.inf.ua