Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Юридична природа деліктного зобов'язання

Для розкриття юридичної природи зобов'язання, що виникає внаслідок заподіяння шкоди, необхідно визначити його співвідношення з категорією відповідальності. У літературі поняття "зобов'язання з заподіяння шкоди" і "відповідальність за заподіяння шкоди" нерідко вживаються як тотожних, причому поняттю "відповідальність" приділяється головна місце (1). Така позиція отримала відображення і в ГК: гол. 59 ГК названа "Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди", а перша ж стаття цієї глави присвячена загальних підставах відповідальності за заподіяну шкоду. Надалі закон вживає головним чином поняття "відповідальність", а не "зобов'язання". Видається, що зазначене вживання понять не містить протиріччя, воно обумовлено їх тісним взаємозв'язком.
---
(1) Див, наприклад: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 797 - 801; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 42 - 98; Белякова А.М. Указ. соч. С. 3 - 34.
Відповідальність по цивільному праву являє собою застосування до правопорушника заходів примусу - санкцій, які мають майнове зміст. Це відноситься і до договірної, і до позадоговірної відповідальності. Але договірна відповідальність має вторинний характер: вона ніби супроводжує договірне зобов'язання і вступає в дію тільки у випадках його порушення. Якщо ж зобов'язання виповнювалося належним чином, питання про відповідальність не виникає, відповідальність не проявляє себе.
Інша річ - відповідальність за зобов'язаннями із заподіяння шкоди. Тут зобов'язання виникає з факту правопорушення. З того моменту, коли дане зобов'язання виникло, воно має своїм змістом відповідальність, тобто можливість застосування санкції до правопорушника. Отже, в даному випадку відповідальність не доповнює, не супроводжує якесь інше зобов'язання (як при договірній відповідальності), вона становить зміст обов'язки правопорушника у зобов'язанні, що виникло внаслідок заподіяння шкоди.
Правопорушник несе відповідальність за заподіяну шкоду у формі його відшкодування при наявності передбачених законом умов. Таку відповідальність за традицією, що йде з римського права, прийнято називати деліктної, а зобов'язання, змістом якого вона є, - деліктних.
Названі категорії відомі законодавствам і практиці більшості країн. Але деякі зарубіжні юристи вважають, що деликтное право і відповідні доктрини швидко застарівають і втрачають своє значення: "У століття техніки ці доктрини схожі на правила управління возом" (1). Такий погляд його автори пояснюють тим, що в сучасному суспільстві істотна частина перерозподілу збитків перейшла до системи страхування. Однак це не дає підстав для оголошення "похорону деліктного права". Тенденція посилення ролі страхування в перерозподілі виникають у суспільстві збитків, безперечно, існує. Однак інститут страхування давно використовується поряд з деліктних правом, і цілком можна вважати, що їх співіснування триватиме ще багато століть.
---
(1) Flemming J. The Law of Torts. Sydney, 1965. P. 13. СР також: Цивільне та торгове право зарубіжних держав: Підручник / Відп. ред. Е.А. Васильєв, А.С. Комаров. У 2 т. 4-е вид. М., 2005. Т. II. С. 322 - 329 (автор глави - А.Н. Присяжнюк).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Юридична природа деліктного зобов'язання "
 1. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  юридичних осіб. Підвідомчість цивільних справ судам загальної юрисдикції, закріплена в ст. 25 Цивільного процесуального кодексу РРФСР [1], була скорегована визначенням підвідомчості справ арбітражним судам в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 р. в даний час розгляду в судах загальної юрисдикції підлягають такі види спорів за участю юридичних
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  юридичні засоби захисту їх інтересів з достатньою докладністю викладені у Віденській конвенції 1980 Оферта в договорі міжнародної купівлі-продажу. Для укладення будь-якого договору, включаючи купівлю-продаж (у тому числі в експортно-імпортних варіантах), необхідні оферта і акцепт. Вимоги, що пред'являються до оферти, викладені у ст. 14 Конвенції, яка говорить: «1) Пропозиція про укладення
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної правової системи до тієї чи іншої правової сім'ї, особливостей конкретно-галузевого регулювання та т . п., стосовно
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження, смерть, ім'я, прізвище (створення, ліквідація, фірмове найменування - для юридичної особи), адреса, національність, майно. В системі загального права відсутній розподіл на право-і дієздатність - використовується єдиний термін "правосуб'єктність"
 5. § 2. Правове становище публічних утворень
  юридичними особами (п. 1 ст. 124 ЦК). Незважаючи на те що у зазначеній нормі ЦК відтворений лише один з принципів цивільного права (юридичну рівність учасників цивільних правовідносин), участь публічних утворень у цивільному обороті передбачає поширення на їх діяльність всіх інших загальних засад цивільного законодавства (зокрема, недоторканності
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну і припинення цивільних прав та обов'язків, можуть не всі суб'єкти цивільного права, а лише ті з них, які володіють для цього таким необхідною якістю, як сделкоспособность. У різних суб'єктів цивільного права це якість з'являється в різні моменти і має неспівпадаючі зміст. У громадян сделкоспособность як
 7. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  юридичної відповідальності. Юридична відповідальність - одне з основних понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і спірних . В юридичній літературі відповідальність розглядається в різних
 8. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  юридичній літературі найбільш поширена думка, згідно з яким протиправним визнається поведінка, що порушує норми об'єктивного права * (1350). Оскільки в цивільному праві права та обов'язки учасників майнового обороту можуть визначатися умовами договорів, то протиправним слід вважати порушення договорів, які суперечать законодавству. Наприклад, у цивільному праві
 9. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. EX OFFICIO
 10. § 1. Загальна характеристика договору позики
  юридичний характер * (310). Однак, на наш погляд, ця точка зору не беззаперечна. Закон не містить заборон на позику між родичами або друзями і не обмежує предмет безоплатного користування в таких випадках небудь вартістю. Крім того, немає підстав визнавати передачу речі у безоплатне користування без договору тільки тому, що цей договір укладено в усній формі і без
© 2014-2022  yport.inf.ua