Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Співвідношення деліктної та договірної відповідальності

На практиці нерідко виникає питання про розмежування сфери дії договірних та деліктних зобов'язань і відповідно - деліктної та договірної відповідальності (1). Це пояснюється тим, що правові норми, що регулюють той і інший вид відповідальності, в ряді випадків істотно розрізняються. Наприклад, застосування позадоговірної відповідальності, включаючи її форми і розмір, встановлюється законом, причому імперативними нормами. При договірної відповідальності ці питання вирішуються і законом, і угодою сторін - договором. Якщо одне й те ж справа розглядати за нормами про договірної відповідальності, то може вийти один результат, а якщо за нормами про деліктної відповідальності - то інший.
---
(1) Про пов'язаної з цим так званої конкуренції договірної і позадоговірної відповідальності див., наприклад: Кулагін М.І. Підприємництво і право: досвід Заходу / / Вибрані праці (серія "Класика російської цивілістики"). М., 1997. С. 285.
Що виникає в подібних випадках завдання розмежування видів відповідальності вирішується таким чином: якщо шкода (збиток) виник у результаті невиконання або неналежного виконання договірного зобов'язання, то норми про відповідальність за делікт не застосовуються, а шкода відшкодовується відповідно з правилами про відповідальність за невиконання договірного зобов'язання або відповідно до умов договору, укладеного між сторонами.
Поряд із зазначеним загальним правилом ЦК передбачає випадки, коли норми, що регулюють позадоговірні відносини, поширюються і на окремі зобов'язання, що виникають з договорів. Іншими словами, за правилами, регулюючим деліктні зобов'язання, може відшкодовуватися шкода, що виник в результаті порушення договірного зобов'язання. Так, згідно зі ст. 1084 ЦК шкода, заподіяна життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних зобов'язань, відшкодовується за правилами, передбаченими гл. 59 ЦК, якщо законом або договором не передбачений більш високий розмір відповідальності. У даному випадку за правилами про деліктних зобов'язаннях відшкодовується не будь-який шкоду, заподіяну при виконанні договірних зобов'язань, а тільки шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина, і притому за умови, якщо законом або договором не передбачений більш високий розмір відповідальності.
ЦК передбачає і деякі інші випадки, коли норми, що регулюють деліктні зобов'язання, поширюються на окремі зобов'язання, що виникають з договорів. Наприклад, відповідальність перевізника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажира, визначається за правилами про відшкодування позадоговірної шкоди, якщо законом або договором перевезення не передбачена підвищена відповідальність перевізника (ст. 800 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Співвідношення деліктної та договірної відповідальності "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  співвідношення між способами правового впливу на цивільні відносини, зміщення акценту в бік дозволу, в результаті чого в Кодексі помітно збільшилася кількість диспозитивних норм, які можна змінювати або скасовувати за допомогою договору. Відповідно із зростанням ролі договору індивідуальне (приватне) регулювання помітно обмежило нормативне (публічне) регулювання суспільних
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  співвідношення з законодавством та договором (п. 2); крім того, в п. 2 ст. 5 ГК йдеться про обов'язкові положеннях законодавства, а також умовах договору, при цьому якщо положення імперативних норм та умови договору обов'язкові завжди (безумовно), то положення диспозитивних норм обов'язкові під умовою (якщо вони сприйняті договором). Навпаки, ст. 422 ЦК присвячена стосункам між
 3. § 2. Страхове правовідношення
  співвідношення страхової суми і страхової вартості. Наприклад, якщо майно вартістю 100 тис. руб. застраховано на суму 80 тис. руб., тобто на 80% його вартості, то збитки будуть відшкодовуватися в межах 80%. Тому розмір страхової виплати у разі повного знищення майна складе 80 тис. руб. (80% від 100 тис. руб.), А при пошкодженні майна, що вимагає відновного ремонту на 50
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  співвідношенні зазначених правомочностей підкреслювався в дореволюційній цивілістиці. Див: Закони цивільні з роз'ясненнями Урядового сенату і коментарями російських юристів / сост. І.М. Тютрюмов. Книга четверта. М., 2004. (Серія "Класика російської цивілістики"). С. 256 (далі - Закони цивільні ... / упоряд. І.М. Тютрюмов); Побєдоносцев К.П. Указ. соч. С. 359. * (148) Див: Шапкина Г.
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  співвідношенні понять "охорона" (більш широка категорія) і "захист "(включається в охорону) необхідно зробити висновок про те, що мова йде про правову охорону недієздатних і не повністю дієздатних громадян. * (410) Див: Міхєєва Л.Ю., Кузнєцова І.М. Сутність опіки (піклування) як форми влаштування фізичних осіб / / Проблеми цивільного, сімейного та житлового законодавства / відп. ред. В.Н.
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  співвідношення імперативних і диспозитивних норм у цивільно-правовому регулюванні. Міжнародні договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства.
 7. 2. Окремі види зобов'язань
  співвідношенням прав і обов'язків, визначеності або характером предмета виконання, кількістю що беруть участь суб'єктів або участі інших (третіх) осіб і т.п. Такі відмінності не становлять основи єдиної класифікації всіх зобов'язань, але дозволяють виявити і врахувати їх конкретну юридичну специфіку. У розвиненому обороті відносно рідко зустрічаються найпростіші зобов'язання, в яких бере участь
 8. 2. Юридична природа деліктного зобов'язання
  співвідношення з категорією відповідальності. У літературі поняття "зобов'язання з заподіяння шкоди" і "відповідальність за заподіяння шкоди" нерідко вживаються як тотожних, причому поняттю "відповідальність" приділяється головна місце. Така позиція отримала відображення і в ГК: гол. 59 ГК названа "Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди", а перша ж стаття цієї глави присвячена загальним
 9. О
  співвідношення деліктної та договірної О. XVIII, 67, § 2 (3) - с. 619 - 620 - спеціальні умови О. за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг XVIII, 67, § 10 (2) - с. 695 - 697 - страхування позадоговірної О. XIV, 59, § 6 (4) - с. 373 - 379 - страхування договірної О. XIV, 59, § 6 (5) - с. 379 - 381 - страхування О. XIV, 59, § 6 (3) - с. 370 - 373 - страхування
 10. 2. Договірні умови
  співвідношенні він перебуває з конструкцією "недійсний договір". Або, що по суті справи одне і те ж, яке співвідношення "невдалої угоди" з угодою "недійсною"? Зазначене питання було розглянуто в основному в роботах В.П. Шахматова і Н.В. Рабинович. Висновки, до яких прийшов кожен з авторів, виявилися прямо протилежними. Так, Н.В. Рабинович поклала в основу
© 2014-2022  yport.inf.ua