Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Поняття і форми сільськогосподарського кооперативу

Поняття сільськогосподарського кооперативу
закріплюється у Федеральному Законі «Про сільськогосподарську кооперацію».
Так, згідно зі ст. 1 зазначеного закону сільськогосподарський кооператив - це організація, створена сільськогосподарськими товаровиробниками та (або) провідними особисті підсобні господарства громадянами на основі добровільного членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на об'єднанні їх майнових пайових внесків з метою задоволення матеріальних і інших потреб членів кооперативу.
Сільськогосподарський кооператівможет бути створений у формі сільськогосподарського виробничого кооперативу чи сільськогосподарського споживчого кооперативу.
Раніше Закон встановлював, що сільськогосподарська кооперація - це система різних сільськогосподарських кооперативів. Зараз законодавець конкретизував це поняття, вказавши, що це система сільськогосподарських виробничих і сільськогосподарських споживчих кооперативів. Внесено зміну в поняття «сільськогосподарський кооператив».
В даний час коло осіб, які вправі створити сільськогосподарський кооператив, розширений і до сільськогосподарських товаровиробників додалися провідні особисті підсобні господарства громадяни, які можуть створювати сільськогосподарські кооперативи як спільно з сільськогосподарськими товаровиробниками, так і без них.
Якщо раніше участь члена кооперативу у діяльності виробничого кооперативу виражалося кількістю відпрацьованих ним в кооперативі днів в сукупності з обсягом виконаної роботи або виробленої продукції за той чи інший період, то тепер кількість днів перестало мати принципово важливе значення, оскільки замість нього відтепер особисту трудову участь може бути виражене і розміром оплати праці, причому без обов'язкового обліку обсягу виконаної роботи або виробленої продукції за той чи інший період, які тепер можуть бути самостійними критеріями при оцінці особистої трудової участі.
Особисте трудова участь членів кооперативу у господарській діяльності - головна ознака, що відрізняє виробничі кооперативи від споживчих.
Членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни, а не юридичні особи, а також мінімальна кількість членів (п'ять), необхідне для того, щоб основні роботи в кооперативі виконувалися своїми силами. Число працівників виробничого кооперативу (за винятком працівників, зайнятих на сезонних роботах) не повинно перевищувати число членів цього кооперативу. Виключення з принципу трудової участі існує тільки для асоційованих членів, якими можуть бути і юридичні особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Поняття і форми сільськогосподарського кооперативу "
 1. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 3. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  Поняття сільськогосподарської діяльності. Розвиток ринкових відносин у сільському господарстві дозволяє по-новому поглянути на поняття сільськогосподарської діяльності. До недавнього часу це поняття обмежувалося лише діяльністю сільськогосподарських організацій, їх об'єднань та громадян, які займаються обробкою землі, виробництвом продукції рослинництва і тваринництва. У сучасній
 4. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 5. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 6. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  Виникнення. Юридичні особи виникають спочатку (засновуються) або в результаті реорганізації інших юридичних осіб як їх правонаступники. Виділяють кілька способів виникнення юридичних осіб. Найбільш поширеним в умовах ринкової економіки і відповідним ідеї автономії волі є явочно-нормативний спосіб, при якому для державної реєстрації юридичної особи
 7. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  Загальні положення. Виробничий кооператив (артіль) * (255) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й
 8. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  Некомерційні партнерства. Їх можна вважати самим універсальним видом некомерційної організації, придатної для самих різних проектів. Не дивно, що ця форма стає все більш популярною. Некомерційні партнерства створюються для вирішення найрізноманітніших завдань - організації дозвілля, дошкільних закладів, клубів і т.п. Наприклад, статутами дитячих дошкільних установ часто передбачається
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua