Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття державної повинно-сти. Способи заняття посади.

ФЗ «Про державну цивільну службу в РФ», ФЗ «Про систему державної служби» встановлюють, що державними службовцями є громадяни РФ, які виконують обов'язки за посадою за грошову віз-нагородження. ТО статус ГС визначається 2ма умови-ми:
1) заняття державної посади;
2) отримання кваліфікаційного розряду.
З організаційної т.з. ця посада являє собою структурну одиницю, що знаходиться в системі державної служби. У цьому випадку посада є незалежною від ГС. Посада визначає коло повноважень і завдань, які передаються особі, що її обіймає.
ФЗ «Про систему державної служби» визначає посаду як службове місце в ФОГВ, органах ГВ суб'єктів та інших державних органах, організованих разом з конституційними, з певним колом обов'язків по забезпеченню повноважень даного органу, грошовим утриманням і відповідальністю за невиконання обов'язків. Можна виділити елементи:
1) посада - це структурна одиниця державного органу;
2) вона затверджується в установленому законом поряд-ке;
3) встановлює коло обов'язків, відповідних повноважень даного органу;
4) включає грошове утримання та відповідальність за невиконання або за неналежне виконання посадових обов'язків.
У АПС посади виділяють 3 блоки:
1) цільовий;
2) організаційний (назва, порядок заснування, порядок підпорядкування) ;
3) компетенція (комплекс прав і обов'язків).
Класифікації державних посад.
1) посади федеральної державної цивільної служби;
2) державної цивільної служби суб'єктів незалежно єкта;
3) військові;
4) посади правоохоронної служби.
Все федеральні посади затверджуються указом президента у вигляді реєстру посад федеральної дер-жавної служби, який включає перелік:
1) посад федеральної служби;
2) типових військових посад;
3) типових посад правоохоронної служ-би.
Державні посади поділяються на кате-горії:
1) керівники (керівники та заступники, які заміщають посаду або на певний термін, або без обмеження строку повноважень);
2) помічники (особи, що сприяють керівникам державних органів, які заміщають посади на певний термін, обмежений терміном повноважень керівника);
3) фахівці (посади, призначені для виконан- нения основних функцій державних органів, за-міщан без обмеження терміну повноважень);
4) забезпечують фахівці (посади, створюються-щіеся для організації інформаційного, фінансово-економічного, життєвого та іншого забезпечення діяльності державних органів, що заміщаються без обмеження терміну повноважень).
Державні посади поділяються на групи:
1) вищі,
2) головні,
3) провідні,
4) старші,
5) молодші.
Особа, що займає посаду, називається должност-ним особою.
Закон виділяє 2 способи заміщення посад: призначення та конкурс.
Призначення - це юридичний акт компетентного державного органу або посадової особи, що визначає момент офіційного покладання на службовця функцій, обов'язків і прав. Шляхом призначення заміщається більшість посад.
Конкурс являє собою конкурентну форму заміщення посади за вибором. Конкурс полягає в оцінці професійного рівня претендентів та їх відповідності встановленим конституційним вимогам. Конкурс не проводиться:
1) при призначенні на заміщуються на певний термін посаду керівників і помічники-ков;
2) при призначенні на посади керівників, призначення і звільнення яких осуществля-ється Президентом Урядом;
3) при укладанні строкового службового контрак-та.
Для проведення конкурсу ПА держоргану утворюється конкурсна комісія. До складу конкурсної комісії вхо-дять:
1) представник наймача;
2) представник органу з управління дер-жавної служби;
3) представники наукових та освітніх устано-ганізацій в якості незалежних експертів, їх повинно бути не менше 25% від загального числі членів комісії.
Заміщення посади за конкурсом предпола-Гаета:
1) обрання на вакантну посаду;
2) оголошення про конкурси в ЗМІ з обов'язковим повідомленням про основні вимоги, які застосовуються до конкурсантів на посаду;
3) можливість участі в конкурсі декількох пре-тендентов;
4) кандидат повинен бути рекомендований на посаду конкурсною комісією;
5) між рекомендованим кандидатом і нанімате-лем укладається контракт;
6) видається наказ про призначення на посаду.
Конкурс може бути 2х видів: конкурс документів і конкурс-випробування. За результатами конкурсу полягає службовий контракт. У контракті в обов'язковому порядку повинні бути відображені:
1) назва посади і підрозділ госорга-ну;
2) права та обов'язки службовця, його посадовий регламент;
3) права та обов'язки представника нанімате-ля;
4) умови професійної діяльності;
5) умови оплати праці.
У контракті можуть бути відображені:
1) випробувальний термін;
2) доступ до відомостей, що становлять дер-ную таємницю;
3) показники результативності професійної службової діяльності та пов'язані з цим умо-ви оплати праці.
У разі укладення строкового контракту в ньому обов'язково вказується термін його дії та обставини для переукладення контракту.
40.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття державної повинно-сти. Способи заняття посади. "
 1. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  Коментар до статті 1. Федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю у сфері праці, є Федеральна служба з праці та зайнятості, що знаходиться у віданні Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ. Зазначена служба здійснює надані їй повноваження відповідно до Положення про Федеральної службі з праці та
 2. 11.3. Державний службовець: поняття, види
  Державний службовець - громадянин Російської Федерації, що займає державну посаду, наділений відповідними правами і обов'язками, що здійснює функції державного органу на відплатних засадах. Відповідно до принципу поділу влади існують державні службовці, які заміщають посади в органах державної влади: представницької, виконавчої,
 3. 3. Повідомлення служби зайнятості
  На повідомленні працівника заходи щодо звільненню у зв'язку із скороченням чисельності або штату не закінчуються. Справа в тому, що крім працівників, про майбутні звільнення потрібно повідомити і службу зайнятості. Зробити це потрібно за два місяці до заходу за загальним правилом або ж за три місяці, якщо намічається масове звільнення працівників. Про це сказано в п. 2 ст. 25 Закону від 19 квітня 1991
 4. 11.1. Державна служба: поняття, категорії посад і принципи
  Служба - вид суспільно корисної діяльності по відправленню певних повноважень. Державна служба РФ - професійна службова діяльність громадян Російської Федерації із забезпечення виконання повноважень РФ; федеральних органів державної влади, інших федеральних державних органів; суб'єктів РФ; органів державної влади суб'єктів РФ, інших державних
 5. Стаття 330.1. Загальні положення
  Положення цієї глави встановлюють особливості регулювання трудових відносин із зайнятими на підземних роботах працівниками, під якими в цій главі розуміються працівники, які безпосередньо здійснюють видобуток корисних копалин підземним способом, працівники, зайняті на роботах з будівництва, експлуатації підземних споруд, на аварійно-рятувальних роботах в зазначених
 6. Стаття 172. Гарантії працівникам, обраним на виборні посади в державних органах, органах місцевого самоврядування
  Правове становище осіб, обраних на виборні посади в державні органи, органи місцевого самоврядування, їх статус, права та обов'язки визначаються спеціальними федеральними законами для виборних посад федеральних державних органів, спеціальними законами суб'єктів РФ для виборних посад державних органів суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. До виборним
 7. Контрольні питання до розділу
  1. Предмет і метод правового регулювання адміністративного права. 2. Джерела адміністративного права. 3. Учасники адміністративного правовідносини. 4. Адміністративне право та дієздатність. 5. Право громадянина на судовий і адміністративне оскарження (скаргу). Порядок і строки оскарження. 6. Органи виконавчої влади та їх класифікація. Органи державного управління.
 8. 3. Досягнення граничного віку для заміщення відповідної посади відповідно до ст. 332 Трудового кодексу РФ.
  У ч. 12 і 13 ст. 332 Трудового кодексу РФ сказано наступне. У державних і комунальних вищих навчальних закладах посади ректора, проректорів, керівників філій (інститутів) заміщуються особами у віці не старше 65 років незалежно від часу укладення трудових договорів. Особи, що займають зазначені посади і досягли віку 65 років, переводяться з їхньої письмової згоди на інші
 9. Стаття 575. Заборона дарування
  1. Не допускається дарування, за винятком звичайних подарунків, вартість яких не перевищує трьох тисяч рублів: (в ред. Федерального закону від 25.12.2008 N 280-ФЗ) 1) від імені малолітніх і громадян, визнаних недієздатними, їх законними представниками; 2) працівникам освітніх організацій, медичних організацій, організацій, що надають соціальні послуги, та аналогічних організацій,
 10. Стаття 117. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці
  1. Частина 1 коментованої статті передбачає види і категорії робіт із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, які дають право працівнику, що виконує роботу в цих умовах, на додаткову оплачувану відпустку. Зокрема, в ній передбачені підземні гірничі роботи та відкриті гірничі роботи в розрізах і кар'єрах, в зонах радіоактивного зараження та інші роботи, пов'язані з
 11. Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47
  1. Даний вид покарання складається з двох самостійних каральних елементів: позбавлення права обіймати певні посади та позбавлення права займатися певною діяльністю. Позбавлення права обіймати певні посади полягає в забороні займати посади на державній службі, а також в органах місцевого самоврядування. Із змісту ч. 1 коментованої статті випливає, що зазначений
© 2014-2022  yport.inf.ua