Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Система правових актів про дер-жавної службі.

Державна служба регулюється ФЗ, констатує-ціями і статутами суб'єктів РФ, спеціальними законами суб'єктів, які визначають громадянську службу і правове становище державних службовців. До числа джерел, що регулюють цивільну службу, як у РФ, так і в суб'єктах, а також правове становище державних службовців можна віднести:
1) КРФ;
2) Конституції і статути суб'єктів Федерації;
3) спеціальні закони та інші підзаконні акти, що регламентують спеціальні службові ставлення-ня;
4) укази і розпорядження Президента;
5) постанови і розпорядження Уряду;
6) НПА, прийняті різними міністерствами та д / л;
7) Постанови Конституційного суду РФ.
Т.к. Державна служба відноситься до сов-місцевому ведення РФ і її суб'єктів, для дер-жавної служби суб'єкта велике значення мають Конституції і статути суб'єктів та їх законодавство. З даного питання Конституції і статути відрізняються великою різноманітністю. За ступенем відображення в конституціях і статутах питань про державну службу їх можна поділити на 3 групи:
1) Конституції і статути, містять окремі розділи, присвячені державній службі;
2) до і у, які містять положення про дисциплінарні покарання і нагороди для ГС;
3) до і у, які відносять державну службу до свого ве-дению.
39.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система правових актів про дер-жавної службі. "
 1. Стаття 126. Укладення угод і договорів про надання державних фінансових та (або) державних експортних кредитів та внесення змін до про-граму надання державних фінансових і дер-жавних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) 1. Угоди та договори про надання державних фінансових і державних експортних кредитів можуть бути за виключені за умови: якщо зазначені державні фінансові та (або) державні експортні кредити включені в програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів у відповідності зі
 2. Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
  Права командирів дисциплінарних військових частин щодо застосування заходів заохочення і стягнення, порядок застосування й обліку зазначених заходів визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації дер-жавної політики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, відповідно до вимог військових статутів. (В ред. Федерального закону від
 3. Поняття і підстава адміністра-тивного примусу.
  Примус - це зовнішній вплив на поведінку підвладного. Примус необхідно для охорони правопорядку, власності, прав та інтересів громадян і організацій, створення нормальних умов для діяльності апарату публічної влади. По об'єкту впливу: 1) психічне; 2) матеріальне; 3) організаційне; 4) фізична. За суб'єктам: 1) індивідуальне; 2) колективне. За юридичним
 4. Стаття 368. Федеральний державний санітар-но-епідеміологічний нагляд
  (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ) Державний нагляд за дотриманням роботодавцями санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних норм і правил здійснюється уповноваженими федеральними органами виконавчої влади при здійсненні ними федерального дер-жавного санітарно-епідеміологічного нагляду. (В ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N
 5. Право громадянина з отримання закордонного паспорта.
  Закордонний паспорт видається громадянинові на загальних підставах називають общегражданским. Крім нього існують: 1) дипломатичний паспорт; 2) службовий; 3) паспорт моряка. Для отримання ЗП пан заповнює заяву, в якій в обов'язковому порядку вказує ПІБ (в т.ч. і колишнє), дату і місце народження, місце проживання, місце роботи або навчання за останні 10 років. Крім заяви надаються: 1)
 6. Відмова від виконання дарчої обіцянки
  . Передбачене законом право дарувальника відмовитися від виконання дарчої обіцянки, або, що одне і те ж, відмовитися від договору дарування, надається йому в таких випадках: 1) якщо після даного в дарчому порядку обіцянки майнове чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання обіцянки в нових умовах приведе до істотного
 7. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 8. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповідних бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і
 9. Судовий контроль
  Судовий контроль носить додатковий характер по відношенню до адміністративному контролю. Громадяни, які проживають на території муніципального освіти, органи місцевого само-врядування та посадові особи місцевого самоврядування мають право пред'являти до суду або арбітражного суду позови про визнання недійсними актів органів державної влади та дер-жавних посадових осіб, органів місцевого
 10. Стаття 101. Управління державним і муніципальних боргом
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Управління державним боргом Російської Федерації здійснюється Урядом Російської Федерації або уповноваженим ним Міністерством фінансів Російської Федерації. 2. Управління державним боргом суб'єкта Російської Федерації здійснюється вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації
 11. Підробка або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу (ст. 326 КК).
  Безпосередній об'єк-ект злочину - встановлений порядок державного обліку та реєстрації транспортних засобів. Предметом злочину є: а) ідентифікаційний номер транспортного засобу; б) номер кузова; в) номер шасі; г) номер двигуна; д) державний реєстраційний знак транспортного засобу; е) транспортний засіб з підробленим ідентифікаційним номером, номерами
 12. Стаття 7.1. Водогосподарські заходи та ме-ропріятія з охорони водних об'єктів
  (введена Федеральним законом від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 1. Водогосподарські заходи та заходи з охорони водних об'єктів, що перебувають у державній або муниципаль-ної власності, здійснюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень відповідно до статей 24 - 27 цього Кодексу або особами, які використовують водні об'єкти в
 13. § 3. Відмова від виконання дарчої обіцянки і скасування дарування
  § 3. Відмова від виконання дарчої обіцянки і скасування
 14. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 15. § 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  Видовим об'єктом даної групи злочинів є нормальна управлінська діяльність органів державного-кої влади та органів місцевого самоврядування. Безпосереднім об'єктом конкретних складів злочинів виступила-пают окремі види управлінської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (наприклад, діяльність з охорони громадського
 16. Стаття 23.1. Класифікація операцій сектору дер-жавного управління
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Положення пункту 1 статті 23.1 (в редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років). 1. Код класифікації операцій сектора
 17. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104 -ФЗ) (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду-ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень
 18. Форма дарування
  . Ручне, або реальне, дарування, що складається в передачі речі, може бути зроблене усно, за винятком двох випадків, коли воно потребує письмовій формі: 1) передається річ є нерухомої, 2) передається річ, вартість якої перевищує п'ять встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці, відчужується юридичною особою (абз. 1 п. 1 ст. 574 ЦК). Якщо реальне дарування полягає в
© 2014-2022  yport.inf.ua