Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 101. Управління державним і муніципальних боргом

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Управління державним боргом Російської Федерації здійснюється Урядом Російської Федерації або уповноваженим ним Міністерством фінансів Російської Федерації.
2. Управління державним боргом суб'єкта Російської Федерації здійснюється вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації або фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації.
3. Управління муніципальним боргом здійснюється виконавчо-розпорядчим органом муніципального освіти (місцевою адміністрацією) відповідно до статуту муніципального освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 101. Управління державним і муніципальних боргом "
 1. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Управління держ. (Муніц.) боргом Публічний кредит і публічний борг слід розглядати як дві сторони однієї медалі. Перше є причина друга. Як економічна категорія державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на добровільних і платних засадах для
 2. Стаття 112.1. Прострочена заборгованість по довго-вим зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації, муници-пального освіти
  управління простроченою заборгованістю за борговими зобов'язаннями суб'єкта Російської Федерації, му муніципальні освіти в цілях цього Кодексу розуміється заборгованість суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти , що утворилася зважаючи невиконання або неналежного виконання у встановлений термін боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, муніципального
 3. Контрольні питання і завдання
  управління державним боргом Російської. Федерації? 9. Назвіть основні методи управління державним боргом, 10. Який порядок обслуговування державного внутрішнього
 4. Стаття 73. Реєстри закупівель
  державних або муніципальних контрактів. (П. 1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) 2. Реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів, повинні містити сле-дмуть відомості: (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) коротке найменування закуповуваних товарів, робіт і послуг; найменування та місцезнаходження постачальників,
 5. ГЛАВА IX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ СЛУЖБИ В комерційних та інших організаціях
  управління, державними або муніципальних установами, а також нормальна діяльність част-них нотаріусів, аудиторів, приватних охоронних і детективних служб. Виходячи з безпосереднього об'єкта злочинів, передбачених бачених гл. 23 КК, їх можна розділити на дві групи: 1) загальні склади злочинів проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях (ст. 201, 204
 6. 7. Обслуговування державного (муніципального) боргу.
  управління державним і муніципальним боргом визначені у гл. 14 ("Державний і муніципальний борг") БК
 7. Стаття 80. Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними або му-муніципальні установами та державними або муніципальних унітарними підприємствами
  державними або муніципальними установами та державними або муніципальними унітарними підприємствами, спричиняє виникнення права державної чи муни-ціпальной власності на еквівалентну частина статутних (складеному) капіталів зазначених юридичних осіб, яке оформляється участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень у статутних
 8. Стаття 63. Повноваження муніципального району щодо встановлення нормативів відрахувань від федеральних, ре-гіональних і місцевих податків і зборів до бюджетів поселень
  муніципального району (за винятком рішення про бюджет муници-пального району чи іншого рішення на обмежений термін дії) можуть бути встановлені єдині для всіх поселень муніципальної-го району нормативи відрахувань до бюджетів поселень від федеральних податків і зборів, у тому числі податків, передбачених спеці-альних податковими режимами, регіональних і (або) місцевих податків, що підлягають
 9. 57. Управління державним (муніципальним) боргом. Реструктуризація боргу. Обслуговування боргу.
  управлінням державним внутрішнім боргом розуміється сукупність заходів держави з виплати доходів кредиторам і погашення позик, а також порядок, умови випуску (видачі) та розміщення боргових зобов'язань РФ. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації проводиться Центральним банком РФ і його установами, якщо інше не встановлено Урядом РФ, і
 10. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  державної влади суб'єктів Російської Федерації, переданих на підставі договорів між органами державної влади автономного округу і відповідно органами державної влади краю чи області, укладених у відповідності до законодавства Російської Федерації; субсидій федеральному бюджету з бюджетів суб'єктів Російської Федерації; (абзац запроваджено Федеральним законом від
 11. Стаття 142.3. Порядок надання субсидій з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної ха-рактер
  управління в Російській Феде-рації ", перераховують до бюджету муніципального району міжбюджетні субсидії на вирішення питань місцевого значення межмуніці-пального характеру, визначених зазначеним Законом, у випадках, встановлених статутом муніципального району. (в ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 28.11.2009 N 283-ФЗ) 2. Цілі, порядок (методика) розрахунку, перерахування і
 12. Стаття 168.4. План відновлення платоспроможний-ності суб'єкта Російської Федерації (муніципального обра-тання)
  управління). (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 3. Проект плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) погоджуючи-ється сторонами, що у провадженні у справі про відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муници-пального
 13. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  державної влади суб'єктів Російської Федерації, місцеву адміністрацію. 5. Звіт про виконання федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року затверджується відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської
 14. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua