Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 80. Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними або му-муніципальні установами та державними або муніципальних унітарними підприємствами

(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними або муніципальними установами та державними або муніципальними унітарними підприємствами, спричиняє виникнення права державної чи муни-ціпальной власності на еквівалентну частина статутних (складеному) капіталів зазначених юридичних осіб, яке оформляється участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень у статутних (складеному) капіталі таких юридичних осіб відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації. Оформлення частки Російської Федеративної-ції, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти в статутному (складеному) капіталі, що належить Російської Феде-рації, суб'єкту Російської Федерації, муніципального утворення, здійснюється у порядку та за цінами, що визначаються відповідно до законодавства Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Рішення про надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними або муніципальними установами та державними або муніципальними унітарними підприємствами, в об'єкти капітального будівництва за рахунок коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету приймаються відповідно Правительст-вом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої адміні-страції муніципального освіти в обумовленому ними порядку.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення пункту 2 статті 80 в частині надання бюджетних інвестицій з федерального бюджету шляхом проведення опера-цій міни державних цінних паперів Російської Федерації на привілейовані акції банків у порядку, встановленому Федеральним законом від 18 липня 2009 року N 181-ФЗ "Про використання державних цінних паперів Російської Федерації для вище-ня капіталізації банків" (в ред. Федерального закону від 28.07 .2012 N 145-ФЗ), не застосовуються до 1 січня 2015 року (пункт 5 статті 11 Федерального закону від 28.07.2012 N 145-ФЗ).
2. Бюджетні інвестиції, плановані до надання юридичним особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті (за винятком бюджетних інвестицій, зазначених в абзаці другому пункту 1 цієї статті), затверджуються законом (рішенням) про бюджет в якості окремого додатка до цього закону (рішенню) із зазначенням юридичної особи, обсягу і мети надаються бюджетних інвестицій.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
3. Договір між Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації або уповноваженими ними федеральними органами виконавчої влади, виконавчими органами державної влади суб'єкта Російської Федерації, а також місцевою адміністрацією муніципального освіти і юридичною особою, зазначеним у пункті 1 цієї статті, про участю відповідно Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муници-пального освіти у власності суб'єкта інвестицій оформляється протягом трьох місяців після дня вступу в силу закону (ре-ня) про бюджет.
Відсутність оформлених у встановленому порядку договорів служить підставою для ненадання бюджетних інвести-цій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 80. Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними або му-муніципальні установами та державними або муніципальних унітарними підприємствами "
 1. 3. Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (муніципальними) установами.
  Надання бюджетних інвестицій визначаються в ст. 79 і 80 БК РФ. Постановою Уряду РФ від 30 квітня 2008 р. N 324 затверджено "Правила прийняття рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації, не включені в довгострокові (федеральні) цільові програми" * (96). Бюджетний кодекс РФ
 2. Стаття 299. Надання бюджетних інвестицій з порушенням встановленого порядку
  наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне-щем виконанні бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської
 3. Стаття 69. Бюджетні асигнування
  надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (муніципальними) установами та державними (муніципальними) унітарними підприємствами; (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), ін-дивидуально підприємцям, фізичним особам -
 4. Стаття 69.1. Бюджетні асигнування на надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт)
  надання субсидій бюджетним і автономним установам, включаючи субсидії на фінансове забезпечення виконання ними державного (муніципального) завдання; (в ред. Федерального закону від 07.05 .2013 N 104-ФЗ) надання субсидій некомерційним організаціям, які не є державними (муніципальними) установами, в тому числі згідно з договорами (угодами) на надання
 5. 4. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг.
  Надання зазначених субсидій визначені у ст. 78 БК РФ. У компетенцію головного розпорядника бюджетних коштів входить конкретизація умов надання зазначених субсидій. Субсидії надаються в межах бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів за кодами класифікації видатків бюджетів у зведеній бюджетного розпису
 6. 1. Надання державних (муніципальних) послуг, у тому числі асигнування на оплату державних (муніципальних) контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб.
  Надання субсидій автономним установам, включаючи субсидії на відшкодування нормативних витрат з надання ними державних (муніципальних) послуг фізичним та (або) юридичним особам. Відповідно до п. 1 ст. 78.1 БК РФ порядок визначення обсягу та надання зазначених субсидій з федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів
 7. Стаття 93.5. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень)
  надання бюджетного кредиту, сума наданого бюджетного кредиту, термін кредитування, кінцевий одержувач бюджетного кредиту. 3. Підстави, порядок надання, використання та повернення бюджетних кредитів за рахунок коштів цільових іноземних кре-дітов (запозичень) встановлюються умовами відповідних
 8. Стаття 79. Бюджетні інвестиції в об'єкти дер-жавної і муніципальної власності
  надання субсидій бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації на співфінансування об'єктів капітального будівництва державної власності суб'єктів Російської Феде-рації, бюджетні інвестиції в які здійснюються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації , або на надання відповідних субсидій з бюджетів суб'єктів Російської Федерації на співфінансування об'єктів
 9. Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами
  надання зазначених субсидій з федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевих бюджетів встановлюється відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської
 10. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  наданні коштів з федерального бюджету: списувати суми бюджетних коштів та відсотків за їх використання; стягувати пені за несвоєчасне повернення коштів федерального бюджету; списувати суми наданих ними субсидій, субвенцій, бюджетних інвестицій, використаних не за цільовим призначенням їх одержувачами. Керівники Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду приймають
 11. Стаття 287. Припинення прав на земельну ділянку, що належать особам, які не є його власниками
  особам, які є його власниками, через неналежного використання ділянки цими особами здійснюється на підставах та в порядку, що встановлені земельним
 12. Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом
  надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації зберігається у вигляді, визначеному на звітний фінансовий рік. (П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Якщо закон (рішення) про бюджет не набув чинності через три місяці після початку фінансового року, фінансовий орган органи-зует виконання бюджету при дотриманні умов, визначених
 13. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  надання бюджетних кредитів з порушенням встановленого порядку; надання бюджетних інвестицій з порушенням встановленого порядку; надання державних або муніципальних гарантій з порушенням встановленого порядку; здійснюва-ле-ня державних або муніципальних закупівель з порушенням встановленого порядку; розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або
 14. 12. Учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники, розпорядники, бюджетополучателі
  наданні бюджетних коштів на поворотній основі, державних або муніципальних гарантій, бюджетних інвестицій; 2) затвердження кошторису доходів і витрат підвідомчих бюджетних установ; 3) складання бюджетного розпису, розподіл лімітів бюджетних зобов'язань по підвідомчих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, виконання відповідної частини бюджету,
 15. Стаття 296. Невідповідність повідомлень про бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань бюджетного розпису
  наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного про-процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської
 16. 14. Витрати бюджету
  бюджетної системи РФ здійснюється відповідно з певними видатковими зобов'язаннями відповідно до встановленого розмежуванням повноважень федеральних органів державної влади РФ, органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, виконання яких має відбуватися в черговому фінансовому році за рахунок коштів відповідного бюджету. Витрати
 17. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів
  бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів на цілі, що не відповідають умовам отримання зазначених коштів, певним затвердженим бюджетом, бюджетним розписом, повідомленням про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або іншим документом, що є підставою для отримання бюджетних коштів, якщо така дія не містить кримінально караного діяння, - тягне за собою накладення
 18. Стаття 74. Надання коштів з бюджетів при виконанні умов
  надання коштів з бюджету, відповідно до яких надання таких коштів здійснюється у порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освітньої-ня. Порядок доведення зазначених бюджетних асигнувань та (або) лімітів бюджетних
© 2014-2022  yport.inf.ua