Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 69.1. Бюджетні асигнування на надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт)

(в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
До бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт) відносяться асигнування на:
(в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
забезпечення виконання функцій казенних установ, у тому числі з надання державних (муніципальних) послуг (ви-полнению робіт) фізичним та (або) юридичним особам;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
надання субсидій бюджетним і автономним установам, включаючи субсидії на фінансове забезпечення виконання ними державного (муніципального) завдання ;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
надання субсидій некомерційним організаціям, які не є державними (муніципальними) установами, в тому числі відповідно до договорів (угодами) на надання зазначеними організаціями державних (муніципальних) послуг (виконання робіт) фізичним та (або) юридичним особам;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83 - ФЗ)
Положення абзацу п'ятого статті 69.1 (в редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти державної (муніципальної) власності;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 08.05.2010 N 83-ФЗ, в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення абзацу шостого статті 69.1 (в редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовується до правовідносин-ям, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
закупівлю товарів, робіт і послуг для державних (муніципальних) потреб (за винятком бюджетних асигнувань для забезпе-чення виконання функцій казенної установи та бюджетних асигнувань на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти державної (муніципальної) власності казенних установ), у тому числі з метою:
(в ред. Федеральних законів від 08.05.2010 N 83-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
надання державних (муніципальних) послуг фізичним та юридичним особам;
абзац втратив чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 08.05.2010 N 83-ФЗ;
розробки, закупівлі і ремонту озброєнь, військової та спеціальної техніки, продукції виробничо-технічного призначення та майна в рамках державного оборонного замовлення;
закупівлі товарів до державного матеріального резерву.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 69.1. Бюджетні асигнування на надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт)"
 1. Стаття 69. Бюджетні асигнування
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетних асигнувань відносяться асигнування на: надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт) , включаючи асигнування на оплату державних (муни-ціпальних) контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб; (в ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від
 2. 1. Надання державних (муніципальних) послуг, у тому числі асигнування на оплату державних (муніципальних) контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб.
  Відповідно до ст. 69.1 БК РФ до бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг відносяться асигнування на: а) забезпечення виконання функцій бюджетних установ; відповідно до ст. 70 Бюджетного кодексу РФ для виконання функцій бюджетним установам надаються з бюджету кошти на: оплату праці працівників бюджетних установ, грошове
 3. Стаття 69.2. Державне (муніципальне) заду-ня
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Державне (муніципальне) завдання повинне містити: абзац втратив чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 08.05.2010 N 83-ФЗ; показники, що характеризують якість і (або) обсяг (зміст) надаються державних (муніципальних) послуг (виконаних няемих робіт); (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) порядок
 4. 4. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг.
  Загальні умови та порядок надання зазначених субсидій визначені у ст. 78 БК РФ. До компетенції головного розпорядника бюджетних коштів входить конкретизація умов надання зазначених субсидій. Субсидії надаються в межах бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів за кодами класифікації видатків бюджетів в
 5. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 6. Стаття 74. Надання коштів з бюджетів при виконанні умов
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. У законі (рішенні) про бюджет можуть встановлюватися умови надання коштів з бюджету, відповідно до яких надання таких коштів здійснюється у порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої
 7. Стаття 74.1. Бюджетні асигнування на соціальне забезпечення населення
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До бюджетних асигнувань на соціальне забезпечення населення відносяться бюджетні асигнування на надання со-ціальних виплат громадянам або на придбання товарів , робіт, послуг на користь громадян для забезпечення їх потреб в цілях реалізації заходів соціальної підтримки населення. 2. Витратні зобов'язання на соціальне забезпечення
 8. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Одержувач бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет -ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних
 9. 45. Поняття видатків бюджетів. Види бюджетних асигнувань.
  РБ - грошові кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. Формування РБ всіх рівнів бюджетної системи грунтується на фінансових витратах на надання державних послуг, що встановлюються Урядом РФ. РБ діляться на поточні та капітальні. Поточні РБ - частина РБ, що забезпечує поточне фінансування органів державної
 10. 2. Соціальне забезпечення населення.
  Відповідно до п. 1 ст. 74.1 БК РФ до бюджетних асигнувань на соціальне забезпечення населення відносяться бюджетні асигнування на: а) надання соціальних виплат громадянам, наприклад : допомоги по безробіттю, стипендії в період професійної підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки за направленням органів служби зайнятості, в тому числі, в період тимчасової непрацездатності
 11. § 5. Муніципальний замовлення
  Розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для муніципальних потреб здійснюється в порядку, передбаченому Федеральним законом від 21 липня 2005 р. N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб ". Даний Федеральний закон регулює відносини, пов'язані з розміщенням замовлень на поставки
 12. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 197-ФЗ) Підставами застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації є: невиконання закону (рішення) про бюджет; нецільове використання бюджетних коштів; неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; неповне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
 13. Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом
  1. У разі якщо закон (рішення) про бюджет не набув чинності з початку поточного фінансового року: фінансовий орган правомочний щомісяця доводити до головних розпорядників бюджетних коштів бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань у розмірі, що не перевищує однієї дванадцятої частини бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань в звітному фінансовому році; інші показники,
 14. 14. Витрати бюджету
  Згідно з положеннями ст. 65 БК РФ витрати бюджету - це кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. Формування витрат бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ здійснюється відповідно з певними видатковими зобов'язаннями відповідно до встановленого розмежуванням повноважень федеральних органів державної
© 2014-2022  yport.inf.ua