Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 79. Бюджетні інвестиції в об'єкти дер-жавної і муніципальної власності

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Бюджетні асигнування на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації, державної власності суб'єктів Російської Федерації і муніципальної власності у формі капітальних вкладень в основні кошти державних (муніципальних) установ і державних (муніципальних) унітарних підприємств передбачаються згідно з державними програмами Російської Федерації , державними програмами суб'єкта Російської Федерації, муніципальними програмами, а також нормативними правовими актами відповідно Уряду Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, місць-ної адміністрації або у встановленому зазначеними органами порядку рішеннями головних розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетів.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
2. Рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власне-сти Російської Федерації у формі капітальних вкладень в основні засоби федеральних державних установ кошторисною вартістю понад 1,5 мільярда рублів і в об'єкти капітального будівництва федеральних державних унітарних підприємств незалежно від їх кошторисної вартості, не включені до державних програм Російської Федерації, приймаються Правительст-вом Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації кошторисною вартістю менше 1,5 мільярда рублів, не включені в державні програми Російської Фе-ської Федерації, приймаються головним розпорядником коштів федерального бюджету (суб'єктом бюджетного планування) у порядку, визна-виділяється Урядом Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності суб'єктів Російської Федерації і муніципальної власності приймаються відповідно вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти.
3. Втратив чинність з 1 січня 2009 року. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 310-ФЗ.
4. Порядок відображення бюджетних асигнувань на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності суб'єкта Російської Федерації і об'єкти муніципальної власності у законі (рішенні) про бюджет і (або) у зведеній бюджетного розпису встановлюється відповідно законом суб'єкта Російської Федерації або муніципальним правовим актом муніципального освіти.
Бюджетні асигнування на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності суб'єктів Російської Федерації та об'єкти капітального будівництва муніципальної власності відповідно до ін-вестиционного проектами, співфінансування яких здійснюється за рахунок міжбюджетних субсидій, підлягають затвердженню від-повідно законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації, рішенням представницького органу місцевого самоврядування про місцевий бюджет у складі відомчої структури витрат окремо по кожному інвестиційному про-екту.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
5. Надання бюджетних інвестицій державному (муніципальному) унітарному підприємству, заснованому на праві господарського відання, тягне відповідні збільшення статутного фонду державного (муніципального) унітарного підпри-ємства в порядку, встановленому законодавством про державні (муніципальних) унітарних підприємствах.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
Надання бюджетних інвестицій державному (муніципальному) унітарному підприємству, заснованому на праві оперативного управління, автономному і бюджетній установі тягне відповідне збільшення вартості основних засобів, що знаходяться на праві оперативного управління, державного (муніципального) унітарного підприємства, автономного і бюджетно-го установи.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Надання зазначених в абзаці другому цього пункту бюджетних інвестицій здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації , вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, ме-стной адміністрацією муніципального освіти.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
6. Бюджетні інвестиції в об'єкти капітального будівництва державної (муніципальної) власності у формі капітальних вкладень в основні засоби можуть здійснюватися відповідно до концесійної угоди.
7. Здійснення бюджетних інвестицій з федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету в об'єкти капітального будівництва державної і муніципальної власності, які не відносяться (не можуть бути віднесені) відповідно до державної власності Російської Федерації, державної власності суб'єкта Російської Федеративної-ції, муніципальної власності, не допускається.
Федеральним законом про федеральний бюджет може передбачатися надання субсидій бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації на співфінансування об'єктів капітального будівництва державної власності суб'єктів Російської Феде-рації, бюджетні інвестиції в які здійснюються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації, або на надання відповідних субсидій з бюджетів суб'єктів Російської Федерації на співфінансування об'єктів капітального будівництва муніципальних власності, бюджетні інвестиції в які здійснюються з місцевих бюджетів.
Законом про бюджет суб'єкта Російської Федерації може бути передбачено надання субсидій місцевим бюджетам на співфінансування об'єктів капітального будівництва муніципальної власності, бюджетні інвестиції в які здійснюва-ються з місцевих бюджетів.
Надання зазначених субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації (місцевим бюджетам) здійснюється відпо-відно до статті 179 цього Кодексу, з нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації і рішеннями Прези-дента Російської Федерації, а також за рахунок бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації та інвестицій-них фондів суб'єктів Російської Федерації відповідно до статті 179.2 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
Положення статті 80 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 79. Бюджетні інвестиції в об'єкти дер-жавної і муніципальної власності "
 1. 3. Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (муніципальними) установами.
  Загальні умови та порядок надання бюджетних інвестицій визначаються в ст. 79 і 80 БК РФ. Постановою Уряду РФ від 30 квітня 2008 р. N 324 затверджено "Правила прийняття рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації, не включені в довгострокові (федеральні) цільові програми" * (96).
 2. Стаття 42. Доходи від використання майна, на-що ходять у державній або муніципальній влас-ності
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До доходів бюджетів від використання майна, що перебуває у державній або муніципальної власності, відносять-ся: доходи, одержувані у вигляді орендної або іншої плати за передачу в оплатне користування державного та муніципального майна, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна
 3. Стаття 299. Надання бюджетних інвестицій з порушенням встановленого порядку
  Надання бюджетних інвестицій з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному порядку сум наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне-щем виконанні бюджетного
 4. Тема 1. Поняття бюджетного права
  Поняття і зміст бюджету. Бюджет як економічна, матеріальна та правова категорія. Види бюджетів. Роль і значення бюджетів у функціонуванні держави і муніципальних утворень. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права.
 5. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 6. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 197-ФЗ) Підставами застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації є: невиконання закону (рішення) про бюджет; нецільове використання бюджетних коштів; неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; неповне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
 7. Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 у частині першій статті 220.1 слова "скарбник-стве або фінансовому" будуть замінені словами "казначействі, фінансовому", частина буде доповнена словами ", органі управління державним позабюджетним фондом Російської Федерації". Облік операцій по виконанню бюджету,
 8. Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості)
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип прозорості (відкритості) означає: обов'язкове опублікування у засобах масової інформації затверджених бюджетів і звітів про їх виконання, повноту подання інформації про хід виконання бюджетів, а також доступність інших відомостей про бюджети за рішенням законодавчих (представницьких) органів державної влади,
 9. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповідних бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і
 10. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 182-ФЗ) Контрольні та фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями з бюджетними коштами одержувачів коштів відповідних бюджетів, засобами адміністраторів дже-рел фінансування дефіциту відповідних бюджетів, а також за дотриманням одержувачами бюджетних
© 2014-2022  yport.inf.ua