Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття і основні принципи дер-жавної служби. Її види.

Державна служба - це служба в органах пуб-особистої влади. З т.з. сучасного законодавства, державна служба - це професійна службова діяльність складається в забезпеченні виконання державними службовцями федеральних державних органів і державних органів суб'єктів РФ повноважень РФ і повноважень державних органів. ТО державна служба здійснюється тільки в таких організаціях, які називаються державними органами, формуванні-нями та установами, що реалізують функції державних органів.
ФЗ «Про систему державної служби» визначає діяльність громадян щодо забезпечення повноважень:
1) РФ і її суб'єктів;
2) Федеральних органів державної влади та органів влади суб'єктів;
3) осіб, які займають т.зв. політичні посади (Президент, Голова Уряду, судді).
Принципи Державної служби:
I. Загальні:
1) принцип верховенства КРФ;
2) пріоритету прав і свобод людини і граждани-ну;
3) єдності системи державної влади і розгром-ничен предметів ведення між РФ і суб'єктами РФ;
4) поділу влади;
5) рівного доступу до державної служби;
6) позапартійності державних службовців.
II. Організаційні:
1) обов'язковості рішень вищестоящих органів і д / л;
2) єдності основних вимог, що пред'являються до державної служби;
3) професіоналізму;
4) гласності у здійсненні державної служ-би;
5) відповідальності за підготовлювані і прийняті-мі рішення;
6) стабільності кадрів;
7) взаємозв'язку державної і муніципальної служб.
Види державної служби:
I. Залежно від змісту державної служ-би:
1) громадянська (служба в РФ і служба в суб'єкті РФ);
2) військова (тільки в РФ);
3) служба в правоохоронних органах (тільки в РФ).
II. Відповідно до принципу поділу влади:
1) служба в законодавчих органах;
2) у виконавчих;
3) судових.
38.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття і основні принципи дер-жавної служби. Її види. "
 1. Система правових актів про дер-жавної службі.
  Державна служба регулюється ФЗ, констатує-ціями і статутами суб'єктів РФ, спеціальними законами суб'єктів, які визначають громадянську службу і правове становище державних службовців. До числа джерел, що регулюють цивільну службу, як у РФ, так і в суб'єктах, а також правове становище державних службовців можна віднести: 1) КРФ; 2) Конституції і статути суб'єктів Федерації;
 2. Стаття 126. Укладення угод і договорів про надання державних фінансових та (або) державних експортних кредитів та внесення змін до про-граму надання державних фінансових і дер-жавних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) 1. Угоди та договори про надання державних фінансових і державних експортних кредитів можуть бути за виключені за умови: якщо зазначені державні фінансові та (або) державні експортні кредити включені в програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів у відповідності зі
 3. Поняття і підстава адміністра-тивного примусу.
  Примус - це зовнішній вплив на поведінку підвладного. Примус необхідно для охорони правопорядку, власності, прав та інтересів громадян і організацій, створення нормальних умов для діяльності апарату публічної влади. По об'єкту впливу: 1) психічне; 2) матеріальне; 3) організаційне; 4) фізична. За суб'єктам: 1) індивідуальне; 2) колективне. За юридичним
 4. Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
  Права командирів дисциплінарних військових частин щодо застосування заходів заохочення і стягнення, порядок застосування й обліку зазначених заходів визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації дер-жавної політики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, відповідно до вимог військових статутів. (В ред. Федерального закону від
 5. Стаття 368. Федеральний державний санітар-но-епідеміологічний нагляд
  (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ) Державний нагляд за дотриманням роботодавцями санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних норм і правил здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади при здійсненні ними федерального дер-жавного санітарно-епідеміологічного нагляду. (в ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N
 6. Право громадянина з отримання закордонного паспорта.
  Закордонний паспорт видається громадянинові на загальних підставах називають общегражданским. Крім нього існують: 1) дипломатичний паспорт; 2) службовий; 3) паспорт моряка. Для отримання ЗП пан заповнює заяву, в якій в обов'язковому порядку вказує ПІБ (в т.ч. і колишнє), дату і місце народження, місце проживання, місце роботи або навчання за останні 10 років. Крім заяви надаються: 1)
 7. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 8. § 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  Видовим об'єктом даної групи злочинів є нормальна управлінська діяльність органів державного-кої влади та органів місцевого самоврядування. Безпосереднім об'єктом конкретних складів злочинів виступила-пают окремі види управлінської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (наприклад, діяльність з охорони громадського
 9. Контрольні питання до розділу
  1. Предмет і метод правового регулювання адміністративного права. 2. Джерела адміністративного права. 3. Учасники адміністративного правовідносини. 4. Адміністративне право та дієздатність. 5. Право громадянина на судовий і адміністративне оскарження (скаргу). Порядок і строки оскарження. 6. Органи виконавчої влади та їх класифікація. Органи державного управління.
 10. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 11. Відмова від виконання дарчої обіцянки
  . Передбачене законом право дарувальника відмовитися від виконання дарчої обіцянки, або, що одне і те ж, відмовитися від договору дарування, надається йому в таких випадках: 1) якщо після даного в дарчому порядку обіцянки майнове чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання обіцянки в нових умовах приведе до істотного
 12. Судовий контроль
  Судовий контроль носить додатковий характер по відношенню до адміністративному контролю. Громадяни, які проживають на території муніципального освіти, органи місцевого само-врядування та посадові особи місцевого самоврядування мають право пред'являти до суду або арбітражного суду позови про визнання недійсними актів органів державної влади та дер-жавних посадових осіб, органів місцевого
 13. Контрольні питання
  1. Поняття і основні види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки та види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина
© 2014-2022  yport.inf.ua