Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 23.1. Класифікація операцій сектору дер-жавного управління

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Положення пункту 1 статті 23.1 (в редакції Федерального закону від 07.05 .2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
1. Код класифікації операцій сектору державного управління включає групу, статтю і подстатью класифікації опера-цій сектору державного управління.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення пункту 2 статті 23.1 (в редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104 - ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
2. Єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації групами класифікації операцій сектора державно-го управління є:
1) доходи;
2) витрати;
3) надходження нефінансових активів;
4) вибуття нефінансових активів;
5) надходження фінансових активів;
6) вибуття фінансових активів;
7) збільшення зобов'язань;
8) зменшення зобов'язань.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення пункту 3 статті 23.1 (в редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
3. Єдиний для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації перелік статей і подстатей класифікації операцій секто-ра державного управління встановлюється Міністерством фінансів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
4. Порядок застосування класифікації операцій сектору державного управління встановлюється Міністерством фінансів Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 23.1. Класифікація операцій сектору дер-жавного управління "
 1. Стаття 19. Склад бюджетної класифікації Рос-сийской Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Бюджетна класифікація Російської Федерації включає: класифікацію доходів бюджетів; класифікацію видатків бюджетів; класифікацію джерел фінансування дефіцитів бюджетів ; класифікацію операцій публічно-правових утворень (далі - класифікація операцій сектора державного
 2. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  Федеральним законом про виконання федерального бюджету затверджується звіт про виконання федерального бюджету за звіт-ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами
 3. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних та територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
 4. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  Законом (рішенням) про виконання бюджету затверджується звіт про виконання бюджету за звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате -Чи: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів
 5. Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 року в частині першій статті 220.1 слова "скарбник-стве або фінансовому" будуть замінені словами "казначействі, фінансовому", частина буде доповнена словами ", органі управління державним позабюджетним фондом Російської Федерації". Облік операцій по виконанню бюджету,
 6. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду-ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень
 7. Стаття 264.1. Основи бюджетного обліку та бюджетної звітності
  1. Єдина методологія і стандарти бюджетного обліку та бюджетної звітності встановлюються Міністерством фінансів Рос-сийской Федерації відповідно до положень цього Кодексу. 2. Бюджетний облік являє собою впорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому висловлю-ванні про стан фінансових та нефінансових активів і зобов'язань Російської Федерації,
 8. § 22. Бюджетна класифікація: поняття і склад
  Для досягнення збалансованості бюджету, загального (сово купного) покриття витрат, достовірності та гласності його по казателей необхідно проводити їх системне зіставлення. У цих цілях застосовується бюджетна класифікація, яка сі стематізірует однорідні показники і тим самим дозволяє бо леї точно визначити надходження доходів і витрачання бюд житніх коштів.
 9. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 10. Стаття 23 . Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Код класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів ; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел
 11. 2.3. Бюджетна класифікація Російської Федерації
  Бюджетна класифікація, як було зазначено раніше, є одним з трьох елементів бюджетного устрою РФ поряд з бюджетною системою РФ і принципами бюджетної системи. Склад бюджетної класифікації Російської Федерації визначено в ст. 19 БК РФ і включає класифікацію: а) доходів бюджетів; б) видатків бюджетів; в) джерел фінансування дефіцитів бюджетів; г) операцій
 12. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  Згідно ст. 23 БК РФклассіфікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів - угруповання позикових коштів, залучених РФ, суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями для покриття дефіцитів відповідних бюджетів. Економічна класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів-угруповання операцій сектору державного управління за їх економічним змістом. Джерела
© 2014-2022  yport.inf.ua