Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
Наступна »
Колектив авторів. Аграрне право України. Конспект лекцій, 2011 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і предмет аграрного права.


Агр право - галузь права, котра регулює правовідносини в сфері виробництва продуктів харчування, продовольства і сировини рослинного і тваринного походження, переробки і реалізації останньої суб'єктами агр підпр діяльності.
Предметом агр права явл ті заг (у тому числі виробничі і підпр) відносини, котрі виникають у зв'язку з утворенням (підставою) і статутною діяльністю суб'єктів агр підпр всіх форм власності і легальних орг-прав форм господарювання .
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Поняття і предмет аграрного права. "
 1. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 3. 1. Поняття права спільної часткової власності та визначення часток її учасників
  зрозумілу "колективно-пайову або колективно-сумісну власність"). Справа в тому, що об'єктом приватизації і подальшої спільної власності тут стало майно, яка становить не єдине ціле, а масив різнорідних земельних ділянок, об'єднаних формальною ознакою - приналежністю до земель колишнього колгоспу чи радгоспу. Власники ж таких часток нерідко розглядалися як "власники
 4. Передмова
  зрозуміти причини неефективності, прив'язати розгляд обов'язкових вимог до ходу їх виконання, маючи на увазі тезу А.В.Суворова "вчити тому, що потрібно на війні", тобто тому, що знадобиться студентові в життя: вивчає екологічне право потрібно зрозуміти, як застосовувати екологічні правові норми. Виходячи з цього вибудувана логіка викладу навчального матеріалу. При цьому враховується багато в чому
 5. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  поняття, але покликані працювати на охорону навколишнього середовища). На прогнозування та попередження негативних наслідків людської діяльності спрямована ОВНС. Спочатку робиться заява про вплив на навколишнє середовище, тобто комплексний огляд всіх можливих негативних впливів запланованого заходу на навколишнє середовище, розробляються альтернативні варіанти управлінських
 6. § 6. Класифікація норм права
  понять, тощо); загальні норми, які притаманні загальній частині тієї чи іншої галузі права і поширюються на всі або більшу частину інститутів відповідної галузі права; спеціальні норми, які відносяться до окремих інститутів тієї чи іншої галузі права і регулюють який -або певний вид родових суспільних відносин з урахуванням властивих їм особливостей і т.д. (вони деталізують
 7. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
  поняття "галузь права "і" інститут права ". 5. Назвіть критерії (підстави) розподілу права на галузі та інститути. Література Алексєєв С.С. Структура радянського права. М., 1975. Агарков М.М. Цінність приватного права / / Правознавство. 1992. N 1 - 2. Вітченко А.М. Метод правового регулювання соціалістичних суспільних відносин. Саратов, 1974. Лівшиць Р.З. Галузь права - галузь
 8. 1. Договори простого товариства
  поняттям. Таким чином, слід, як вважаємо, погодитися з В.С. емом і Н.В. Козлової, які з повною підставою, маючи на увазі ст. 1041 ЦК, стверджують, що "категорію" спільна діяльність »не слід розуміти буквально, а необхідно трактувати як спільні дії товаришів по внесенню внесків і інші їх дії з реалізації зобов'язань, що виникають з договору простого
 9. Міжнародна асоціація юридичних наук (Маюн)
  понятті і цілях федералізму, про співвідношення компетенції федерації та її членів, проблеми розв'язання колізії законів федерації та її членів. Відмова Маюн від організації міжнародних конгресів значною мірою пояснюється тим, що в ролі ініціатора всесвітніх наукових форумів, що охоплюють проблематику, яка визначається науковими інтересами Маюн , виступає Міжнародна академія порівняльного права,
 10. § 5. Правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства в Російській Федерації
  поняття, що відносяться до розглянутої області: «іноземний громадянин» , «особа без громадянства». Федеральний закон «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» вiд 13 жовтня 1995 р. також розмежовує групу іноземних учасників зовнішньоторговельної діяльності, які є фізичними особами, розділяючи їх на дві категорії: «іноземні громадяни, цивільна правоздатність та
© 2014-2022  yport.inf.ua