Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття та ознаки (властивості) цінного паперу

У розвинутій економіці об'єктом товарного (майнового) обігу стають не тільки речі, але й майнові права, в тому числі виражені в спеціальних документах - цінних паперах. Основну особливість цих документів становить тісний, нерозривний зв'язок виражених у них прав з документарної (паперової) формою їх фіксації. В силу такого зв'язку майнове право існує лише у формі папери, отже, передача (відчуження) папери є передачею самого права, а її втрата - припиненням права.
За справедливим зауваженням Г.Ф. Шершеневича, "папір стає цінним не сама по собі, а тому, що виражає право на щось, що має цінність. З іншого боку, якби право могло бути здійснено безперешкодно без паперу, то йому немає чого було шукати втілення в папері. Тому цінним папером слід визнавати не кожен документ, що свідчить про право на цінність, а тільки той документ, який право на цінність ставить в тісний зв'язок з папером "(1). Як вдало зазначено в ст. 965 швейцарського Закону про зобов'язальне право від 30 березня 1911 р., цінним папером є "документ, з яким право пов'язане таким чином, що без документа його неможливо ні здійснити, ні передати іншій особі".
---
(1) Шершеневич Г.Ф. Підручник торговельного права (з видання 1914 р.). М., 1994. С. 173.
Таким чином, тільки той, хто має право на папір, може здійснити право, що з паперу. Традиційне відмінність цих прав засновано на тому, що право на папір зазвичай є речовим, найчастіше правом власності, маючи об'єктом цінний папір як річ (хоча, наприклад, довірчий керуючий набуває лише зобов'язальне право на передані йому засновником управління цінні папери), тоді як право з паперу - найчастіше зобов'язальне (а закріплене акцією - також і корпоративне), оскільки цінний папір завжди засвідчує відоме право вимоги. Тому, зокрема, акціонер, будучи власником акції, не набуває речових прав на майно акціонерного товариства. Разом з тим право на папір і право з паперу в нормальному випадку мають спільну долю, бо право з паперу завжди слідує за правом на папір, і розбіжність уповноважених по цих прав осіб у принципі має бути виключено.
Цінний папір як документ відноситься до категорії рухомих речей (СР п. 2 ст. 142 і п. 2 ст. 130 ЦК). При цьому виражене в ній право може стосуватися як рухомості, так і нерухомості (наприклад, в заставної, що оформляє права на закладену нерухомість). Багато цінних паперів (зокрема, акції та облігації) як речі визначаються родовими ознаками, незважаючи на можливість їх індивідуалізації (наприклад, за номерами), але можуть бути і індивідуально-визначеними (вексель, який виграв лотерейний квиток і т.д.).
Для визнання документа цінним папером він повинен відповідати деяким особливим ознаками (властивостями), що випливають з вимог закону (1). До їх числа відноситься, по-перше, Літеральна, під якою розуміється можливість вимагати виконання тільки того, що прямо позначено у цінному папері. Звідси необхідність встановлення і дотримання строго формальних реквізитів, за відсутності хоча б одного з яких документ втрачає властивості цінного паперу (стає недійсним). Цінний папір - строго формальний документ (п. 2 ст. 144 ЦК).
---
(1) Детальніше про ознаки цінного паперу див.: Агарков М.М. Основи банкового права. Вчення про цінні папери. М., 1994. С. 199 - 202; Бєлов В.А. Цінні папери в російському цивільному праві. М., 1996. С. 96 - 99.
По-друге, це - легітимація суб'єкта права, вираженого у цінному папері, тобто його узаконення в якості уповноваженої по паперу особи. Йдеться насамперед про спосіб позначення такого суб'єкта, формі (або ступеня) його визначеності (різної, наприклад, в іменних і пред'явничих цінних паперах).
Третім найважливішим властивістю такого документа є необхідність його презентації (пред'явлення зобов'язаному особі). Тільки в цьому випадку можлива безперешкодна реалізація вираженого в документі права, бо лише пред'явлення паперу гарантує здійснення права уповноваженої особи і лише пред'явнику оригіналу цього документа зобов'язана особа повинна надати виконання. Інші документи, що використовуються в обороті, можуть доводити наявність або утримання відомих правовідносин (розписка, текст договору тощо), але не стають обов'язковою умовою реалізації складових їхніх прав. Тому початок презентації відрізняє цінний папір від інших документів, що мають цивільно-правове значення.
Цінний папір, по-четверте, характеризується абстрактністю закріпленого в ній зобов'язання, оскільки відмова від його виконання зобов'язаною особою з посиланням на відсутність підстави або його недійсність не допускається (п. 2 ст. 147 ЦК). Дане правило діє і в тому випадку, якщо в самій цінному папері зазначено підставу її видачі, яке, наприклад, заперечується боржником. Лише відсутність передбачених законом реквізитів може спричинити недійсність цінного паперу (і, отже, вираженого в ній права).
Нарешті, по-п'яте, цінний папір має публічної достовірністю, оскільки учасники правовідносини за цінним папером можуть довіритися її формальним реквізитами, не беручи до уваги інших обставин. Справа в тому, що вона надає вираженого в ній праву властивість автономності: обличчя, законним порядком яка придбала цінний папір, отримує по ній право вимоги, яке не залежить від прав на дану папір попереднього володаря, тобто що має автономний (самостійний) характер. У силу цієї обставини виражене в папері право переходить до добросовісного набувача таким, яким воно позначено в папері, і тому зобов'язана за даної цінним папером особа не має права протиставити такому набувачеві будь-які заперечення, засновані на його правовідносинах з попередниками (1).
---
(1) В англійському праві набувач цінного паперу по заперечної угоді, наприклад вчиненого під впливом помилки або обману, не набуває прав з паперу, незважаючи на свою сумлінність і навіть факт реєстрації угоди (див.: Penningtons Company Law. Butterworths. London, 1990. P. 347).
Таким чином, цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми (реквізитів) майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні (п. 1 ст. 142 ЦК) (1).
---
(1) Детальніше про різні визначеннях цінних паперів, що пропонувалися у вітчизняній і зарубіжній літературі, см.: Агарков М.М. Указ. соч. С. 173 - 188.
Слід мати на увазі, що навіть за наявності всіх перерахованих ознак (властивостей) документ набуває чинності цінного паперу лише при прямому вказуванні про це в законі (або в порядку, встановленому законом) (ст. 143, п. 1 ст. 144 ЦК). Тому закон, а не воля сторін правовідносини визначає як зміст закріпленого цінним папером права, так і вид цінного паперу, а перелік видів цінних паперів завжди є вичерпним, закритим (numerus clausus).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття та ознаки (властивості) цінного паперу "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 3. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  поняття платника податків. Стаття 3 «Закону про основи податкової системи в РФ» визначає платника податків як особа, яка зобов'язана сплачувати податки відповідно до законодавства РФ. В якості таких можуть виступати юридичні та фізичні особи, а також інші категорії платників. Поняття інших категорій платників РАСК-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 4. § 2. Види цінних паперів
  ознакою наявності або відсутності у папери властивості публічної достовірності. Цією властивістю володіють цінні папери, текст яких безумовно визначає права їх добросовісного набувача. Той, хто купує папір, сумлінно довіряючи її тексту, отримує засвідчене нею право таким, яким воно виявляється з паперу * (425). Завдяки цьому виключається можливість протиставлення вимогу
 5. § 3. Застава
  ознаками речового права, а саме: надає уповноваженій речове-правові можливості (п. 1 ст. 209 ЦК); слідує за річчю (п. 3 ст. 216 ЦК); може захищатися речове- правовими засобами від посягання з боку будь-якої особи (п. 4 ст. 216 ЦК). Розглянемо ці ознаки докладніше. 1. Заставне право надає заставодержателю можливість розпорядитися предметом застави, яка є
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці . Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її показник - договірна ціна (див. ст. 424 ЦК). Еквівалентність - поняття суто економічне, її показник - суспільно необхідні витрати праці, що формують суспільну вартість товару, яка впливає на його ринкову ціну. Еквівалентність завжди передбачає возмездность, але не всяка возмездность свідчить про
 8. Глава 24 Формування нової системи права
  поняття злочину, вини, мети покарання, поняття необхідної оборони, крайньої необхідності, перелік пом'якшуючих та обтяжуючих обставин. Юридична техніка цього кодексу досить висока: законодавець вперше прагнути використовувати найбільш ємні й абстрактні юридичні формулювання і відходить від традиційної для російського права казуальної системи. Щоб окрема норма могла увібрати в
 9. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  поняття відносять до певної групи. При цьому враховується, що воно володіє родовими ознаками цієї групи і одночасно те, що в ньому відсутні родові ознаки, властиві іншим групам. Однак так йде тільки в принципі. На практиці доводиться часто стикатися з тим, що певне поняття в один і той же час володіє набором властивостей (ознак), притаманних різним групам. А в
 10. 3. Застава
  зрозумілим, чому при збігу декількох заставних кредиторів віддається перевага старшому з них, а також чому заставне право виявляється сильнішим встановлених речових прав на ту ж річ: без цього спеціальна відповідальність саме даної закладеної речі за борг стала б ілюзорною. Таким чином, ці риси застави, крім абсолютного захисту, найбільш зближують заставу з речовими правами,
© 2014-2022  yport.inf.ua