Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і зміст зобов'язань із заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян

Шкода, заподіяна життю або здоров'ю громадянина, виражається у смерті людини або у заподіянні йому травми або каліцтва. Така шкода у всіх випадках не може бути ні відшкодовано в натурі, ні компенсований грошовими коштами. Однак при цьому у потерпілого зазвичай виникають майнові втрати, оскільки внаслідок отриманих травм або каліцтв він тимчасово або постійно позбавляється можливості отримання колишнього заробітку або іншого доходу, змушений нести додаткові витрати на лікування тощо У разі смерті громадянина такі втрати можуть понести близькі йому особи, втрачає в результаті цього джерела доходів або змісту.
Такого роду втрати потерпілого або близьких йому осіб підлягають відшкодуванню заподіювача шкоди у рамках деліктних зобов'язань. На цих же підставах потерпілому, крім того, відшкодовується заподіяну моральну шкоду. Тому заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадянина закон розглядає як один з видів деліктних зобов'язань (самостійний, спеціальний делікт).
Шкода, заподіяна життю і здоров'ю громадянина, підлягає відшкодуванню в рамках позадоговірних зобов'язань і в тих випадках, коли він є результатом неналежного виконання договору. Наприклад, шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажира або туриста, відшкодовується за правилами про деліктних зобов'язаннях, а не про зобов'язання, що виникли з договору пасажирського перевезення або туристсько-екскурсійного обслуговування. Це ж стосується і випадків заподіяння зазначеного шкоди громадянинові при виконанні ним обов'язків військової служби, служби в міліції та інших подібних обов'язків, у тому числі що виникли в силу трудового договору (ст. 1084 ЦК) (1). Зокрема, за цими правилами відшкодовується і шкода, що виник у працівника у зв'язку з професійним захворюванням, викликаним важкими, небезпечними умовами його праці (наприклад, пневмоконіоз і силікоз у шахтарів, поразка слухового нерва у професійних радистів і т.п.).
---
(1) Так, згідно з ч. 6 ст. 20 Федерального закону від 20 квітня 1995 р. N 45-ФЗ "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів" (СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1455; 1998. N 30. Ст. 3613; 1999. N 2. Ст. 238; 2000. N 10. Ст. 1067; 2001. N 49. Ст. 4566; 2002. N 50. Ст. 4928; 2003. N 27. Ст. 2700; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607) обсяг відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю зазначених осіб, знижений порівняно з передбаченим правилами ЦК, тому застосовуватися повинні норми ЦК (див.: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / Под ред. О.Н. Садикова . С. 820 (автор глави - К.Б. Ярошенко)).
Такий підхід закону обумовлений тим, що в рамках цивільно-правових зобов'язань з заподіяння шкоди зазвичай встановлюється більший обсяг відшкодування або більш пільгові для потерпілого умови його компенсації (зокрема, при заподіянні шкоди джерелом підвищеної небезпеки). Інакше кажучи, цивільне право переслідує тут мета максимального захисту інтересів громадянина-потерпілого. Саме тому норми про деліктних зобов'язаннях згідно з правилом ст. 1084 ЦК можуть і не підлягати застосуванню у випадках, коли спеціальним законом або договором передбачено вищий розмір відповідальності і, відповідно, компенсації потерпілому.
Таким чином, сфера дії цивільно-правових норм про відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина, поширюється за рамки традиційних позадоговірних зобов'язань, охоплюючи договірні відносини, у тому числі складаються на основі трудового договору <1 >. Сама ж ця відповідальність складається у відшкодуванні потерпілому або його близьким понесених у зв'язку з цим майнових втрат, а також в компенсації понад цей моральної шкоди. Умови такого відшкодування визначаються загальними правилами про відповідальність за заподіяння майнової шкоди (СР п. п. 5 - 9 Постанови Пленуму ВС РФ від 28 квітня 1994 р. N 3). Зокрема, це означає, що шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, в тому числі при використанні роботодавцем потерпілого різних верстатів, механізмів тощо, підлягає відшкодуванню незалежно від вини заподіювача (п. 1 ст. 1079 ЦК).
---
(1) Бо відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю громадянина, за нормами про деліктних зобов'язаннях зазвичай перевищує розмір відшкодування, передбачений правилами про соціальне страхування працівників (див.: Федеральний закон від 24 липня 1998 р. N 125-ФЗ "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань "/ / СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3802; 1999. N 29. Ст. 3702; 2001. N 44. Ст. 4152; 2002. N 48. Ст. 4737; 2003. N 17. Ст. 1554; N 28. Ст. 2887; N 43. Ст. 4108; N 52 (ч. 1). Ст. 5037; 2004. N 35. Ст. 3607; N 49. Ст. 4851; 2005 . N 52 (ч. 1). Ст. 5593).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і зміст зобов'язань із заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  поняття, відповідні трьох основних моментів в механізмі звернення стягнення на заставлене майно. До них відносяться: підстави звернення стягнення на заставлене майно, порядок звернення стягнення на заставлене майно, реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 4. § 4. Страхування
  поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 6. § 2 . Цивільна дієздатність громадян
  поняття і не призводить примірного переліку таких угод. Оскільки дрібна побутова угода являє собою подвійне оціночне поняття, при кваліфікації тієї чи іншої угоди в якості дрібної побутової належить керуватися трьома основними критеріями - вартісним, сутнісним і віковим, а саме: дрібна (незначна) ціна угоди; наявність у угоди побутового характеру (вона повинна
 7. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  поняття "ліквідація", таким чином, під відсутністю правонаступництва мав на увазі відсутність не будь-якого, а тільки універсального правонаступництва, оскільки процедура ліквідації сама по собі не виключає сингулярне (часткове) правонаступництво, тобто перехід окремих прав та обов'язків юридичної особи до інших осіб. Так, права юридичної особи можуть переходити до його
 8. § 3 . Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 9. § 3. Позовна давність
  поняттям права на позов. Право на позов є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи * (630). Згідно загальноприйнятій точці зору право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і
 10. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  поняття "повзуча експропріація" (creeping expropriation), тобто прихована націоналізація, коли спеціального закону не приймається, проте створюються настільки нестерпні умови для ведення бізнесу в конкретній країні, що інвестори самі шукають можливість позбутися своїх активів на користь держави. Нині спеціальний федеральний закон про націоналізацію в Росії не прийнятий. Згідно ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua