Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. Левіна, Л. Н. Терехова. Римське право. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

31 ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. ВИДИ ВЛАСНОСТІ


Власність - повне і необмежене панування над річчю.
Право власності включало в себе:
1) користування річчю (jus utendi);
2) вилучення з речі корисних властивостей (jus fruendi);
3) розпорядження річчю (jus abutendi).
Види власності:
1) квірітскім власність. Правом кві-рітской власності могли користуватися тільки громадяни Риму, а предметом могли виступати лише речі, не вилучені з цивільного обороту. Об'єктом квірітської власності могла виступати тільки земля, що належить Італії. Землі провінцій вважалися загальним надбанням римського народу.
Римським громадянам було надано право користування земельними ділянками провінції, але не на праві власності, а тільки на основі володіння. У Римському державі квірітскім власність на землю звільнялася від усіх видів податків;
2) бонітарная власність. Була дозволена в I ст. до н. е.. претором публіц шляхом видання едикту. Необхідність у бонітарной власності виникла в результаті придбання речі у власність сумлінним покупцем у невласника речі. Після видання едикту покупцям надавалося захищене право входити в майно набувача - in bonis. Придбана таким чином річ володіла статусом аналогічним власності;
3) провінційна власність. В результаті того, що Рим вів численні війни, до території Риму були приєднані численні країни і народи. Завойовані землі представляли собою великий провінційний фонд, який ділився на дві частини: державна власність (ager publicus) і власність, яка залишалася у колишніх власників (ager reddites). На відміну від квірітської власності з провінційних земель стягувався податок. Правом власності на провінційні землі також володіли тільки громадяни Риму. Правове становище провінційної власності регулювалося правом народів;
4) власність пригорнув. Виділялася в особливий вид власності у зв'язку з тим, що перегріни мали особливим статусом, меншим, ніж громадяни Риму. Згодом правове становище римських громадян і пригорнув було зрівняне, і власність пригорнув злилася з бонітарной. Римське право власності мало певні межі. У римському праві враховувалися взаємні інтереси власників і встановлювалися кордони впливу власників на речі. Обмеження в більшості випадків встановлювалися щодо права власності на земельні ділянки та класифікувалися за двома напрямками - обмеження в публічних інтересах і обмеження в інтересах інших власників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31 ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. ВИДИ ВЛАСНОСТІ "
 1. 48. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. ВИДИ ВЛАСНОСТІ
  права власності: - dominium - право на законне правомірне панування особи над тілесним об'єктом; - proprietas - право, що належить власнику, право на приналежність речі даним, а не іншій особі. Зміст права власності: - право володіння (ius possidendi) - умовне чи матеріальне володіння особи річчю, починаючи з можливості тримати в руках до права заявити про
 2. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
 3. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  поняття "засідання". Сесії, засідання дають можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів і представляються ними виборців, приймати рішення, що найповніше відповідають інтересам населення, місцевих умов і традицій. Сесії, засідання представницького органу муніципального району додатково покликані узгоджувати інтереси входять до муніципальний район міських,
 4. § 1. Правова природа муніципальної служби
  поняття муніципальної посади. Муніципальна посаду - передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта РФ посаду з встановленими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за виконання цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з
 5. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 6. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 7. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 8. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 9. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  поняття дочірнього підприємства. Крім того, засновник затверджує статут дочірнього підприємства і призначає його керівника, директора. Діяльність дочірнього підприємства повинна строго відповідати цілям, для яких це підприємство створюється його засновником. Таку правоздатність можна визначити як цільову. Тут слід звернути увагу на те, що термін «дочірнє підприємство» може бути
 10. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче товариство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
© 2014-2022  yport.inf.ua