Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 3. Порядок укладення договору


1. Необхідною передумовою виникнення прав та обов'язків з договору є угода, досягнута сторонами, тобто договір вчиняється у результаті взаємної згоди сторін, збігу їх зустрічних волевиявлень. Цей основоположний принцип в цілому однаково розуміється у всіх правових системах, незалежно від того, існує чи ні з цього приводу пряма вказівка в законі. Щоб породити правові наслідки, воля кожної з сторін повинна бути виражена зовні. В принципі юридичне значення має не намір учасників, а його зовнішнє вираження, зване волевиявленням.
Угода може бути досягнуто різними шляхами, і цей процес може реалізовуватися в різних формах: шляхом безпосередніх переговорів, обміну листами, телеграмами, телексами і т. п. або навіть просто здійснення яких-небудь дій, які свідчать про намір і згоду вступити в даний договір. Такі дії називають конклюдентними.
Вирішальне правове значення в процесі вчинення договору мають дві стадії: оферта (offre, Antrag, offer), то є пропозиція вступити в договір, і акцепт (acceptation, Aufnahme, aceptance) - згода на укладення договору .
Найбільш чіткі правила щодо процедури укладення договору містяться в ГГУ (§ 145-157) і ШОЗ (ст. 1-10). Деякі спеціальні приписи щодо укладання торговельних 'угод, містяться і в ГТУ (§ 362). У ФГК немає яких-небудь норм, які регулюють процедуру укладання договору. Відповідні Положення були вироблені французької судовою практикою і доктриною. В англо-американському праві діють норми пре-
* цедентного права. Крім того, ряд приписів з цього питання
- міститься в ЕТК (ст. 2-204-2-207).
261
2. Першорядне значення має питання про те, чи є та або інша пропозиція офертою, оскільки визнання пропозиції офертою означає, що при згоді іншої сторони, якою була адресована оферта, оферент стає стороною договору і зобов'язаний виконати те, що їм було обіцяно в оферті. Крім того, у ряді країн кваліфікація пропозиції як оферти означає, що до закінчення певного терміну оферент не має права відмовитися від зробленої пропозиції.
Всі системи права при вирішенні питання про кваліфікацію пропозиції виходять з фактичних обставин кожного конкретного випадку, враховуючи взаємовідносини сторін, існуючі звичаї і т. п., але при цьому всі правові системи виходять з того, що зроблене іншій стороні пропозиція може бути кваліфіковано як оферти тільки за наявності двох компонентів. По-перше, в пропозиції повинні міститися як мінімум істотні умови майбутнього договору, а зміст оферти має бути достатньо ясним і повним, з тим щоб при згоді адресата міг виникнути юридично дійсний договір. Однак необхідно мати на увазі, що тенденція сучасної судової практики і доктрини полягає в тому, щоб визнавати можливість прогалин в оферті, так як в сучасному обороті договори стають все більш складними і часом виявляється просто неможливо в момент пропозиції передбачити всі умови, вельми важливі для майбутнього договору. По-друге, пропозиція повинна бути зроблено з наміром укласти договір. Відсутність такого наміру не дає можливості визнати пропозицію як оферти, але така пропозиція розглядається як виклик оферти. Тому проспекти, прейскуранти, тарифи та інші інформаційні матеріали всіма правовими системами, як правило, не визнаються офертою, на що прямо вказано в швейцарському законі (абз. 2 ст. 7 ШОЗ).
Дуже часто в обороті різного роду пропозиції (у вигляді оголошень, публічно що вивішуються прейскурантів, виставлених для загального огляду товарів) звернені не до якогось певного особі, а до широкого загалу. У зв'язку t цим виникає питання про так звану публічної оферті. Він неоднаково вирішується в різних правових системах. Найбільш широке визнання публічна оферта отримала у французькому і швейцарському праві, де публічною офертою визнається виставлення в магазині товару з зазначенням ціни (абз. 3 ст. 7 ШОЗ). Право ФРН, Англії та США кваліфікує виставлення товару з зазначенням ціни як запрошення почати переговори, або виклик оферти. Офертою буде висловлене покупцем бажання придбати товар. Нарешті, у всіх країнах вважається офертою публічна обіцянка нагороди.
3. Правові наслідки, які може породити оферта, настають лише після того, як вона дійшла до адресата. Лише потім виникає, зокрема, питання про те, пов'язаний оферент офертою до того, як адресат акцептував її, або він може в будь-який момент до
262
акцепту, її відкликати. Це питання постає головним чином при укладенні договору між відсутніми, тобто коли між пропозицією і отриманням відповіді обов'язково повинен пройти якийсь термін (наприклад, при укладенні договору шляхом листування).
Право всіх країн виходить з того, що до отримання оферти адресатом оферент вправі відмовитися від своєї пропозиції, тобто відгук цієї пропозиції повинен дійти до адресата раніше оферти або хоча б одночасно з нею (абз. 1 § 130 ГГУ; абз. 1 ст. 9 ШОЗ).
Наслідки отриманої адресатом оферти в праві досліджуваних систем визначені по-різному.
Французька доктрина і практика в принципі виходять з того, що оферент не пов'язаний офертою. Проте з цього правила зроблено виняток для випадків, коли оферент зобов'язався не відкликати оферту, наприклад призначив термін для акцепту. В останньому випадку він не може відкликати оферту до закінчення зазначеного терміну. Такий термін може бути прямо вказаний або випливати з обставин справи або ділових звичаїв. Судова практика вважає, що наявність терміну для акцепту презюміруется в торгових угодах, а отже, презюміруется і безвідкличність оферти. Очевидно, що в даний час (у всякому разі, в діловому обороті) більше значення мають винятки, ніж загальне правило.
Право ФРН та Швейцарії виходить з презумпції пов'язаності оферента офертою. Оферент лише може спеціально обумовити, що він не вважає себе зв'язаним офертою (§ 145 ГГУ; абз. 1 ст. 7 ШОЗ). Якщо в оферті призначений термін для її прийняття, то оферент пов'язаний протягом цього терміну (§ 148 ГГУ; абз. 1 ст. 3 ШОЗ). При цьому призначений термін діє при укладенні договору як між відсутніми, так і між присутніми. Якщо ж термін в оферті не вказаний, то до акцепту оферент пов'язаний офертою лише у відносинах між відсутніми протягом терміну, в який слід очікувати відповіді при нормальному, звичайному ході справ (абз. 2 § 147 ГГУ; абз. 2 ст. 5 ШОЗ) .
Вихідний принцип англо-американського права, сформульований ще судами загального права, полягає в тому, що оферент не пов'язаний офертою і може в будь-який момент до акцепту її відкликати. Така свобода поведінки оферента обгрунтовується тим, що до акцепту відсутнє зустрічне задоволення (докладніше див § 4). Відгук може бути зроблений в будь-якій формі (наприклад, шляхом продажу запропонованих товарів іншому покупцеві). Важливо тільки, щоб він був доведений до відома першого адресата оферти. Навіть якщо оферент вказав термін, протягом якого він обіцяє чекати відповіді, ситуація не змінюється і оферент залишається вільним від зобов'язань по відношенню до акцептанта. Термін, зазначений у оферти, означає лише час, до якого може бути зроблений акцепт.
Для того щоб оферта стала безвідкличної, вона повинна бути оформлена у вигляді документа «за печаткою» або супроводжуватись
263
зустрічним задоволенням . Крім того, в деяких випадках <ез-^ відкличні оферти прямо встановлена законом. Наприклад, англійський закон про компанії 1985 року встановив, що зроблене компанії заяву про покупку її акцій за певних обставин не може бути відкликана до закінчення зазначеного в оферті терміну.
Положення, при якому оферта може бути відкликана в будь-який час до акцепту, не відповідає вимогам розвиненого ділового обороту, оскільки створює нестійкість і невизначеність відносин. Тому право США, не відкидаючи вихідного принципу загального права, внесло до нього суттєві корективи: ЕТК США в ст. 2-205 допустив для договорів купівлі-продажу існування при певних умовах безвідкличної оферти і за відсутності зустрічного задоволення.
4. Одна з основних вимог, що пред'являються до акцепту, полягає в тому, що він за своїм змістом не повинен відрізнятися від оферти. Акцепт, що вносить будь-які доповнення або зміни в оферту, розглядається як нова оферта, що прямо передбачено § 150 ГГУ. У законодавстві інших країн, хоча і не міститься приписів такого роду, судова практика дотримується того ж правила.
Це на перший погляд вельми просте і досить певне правило породило серйозні труднощі у зв'язку з тим, що дуже велике число контрактів в сучасному обороті полягає на основі готових формулярів (типових договорів), договірних проформ, що не підлягають зміні і узгодженню. Нерідкі випадки, коли в якості оферти надсилається формуляр якої фірми, а як акцепту акцептант посилає свою проформу. У проформах досить часто є розбіжності. Спроба уникнути виникають у подібній ситуації труднощів була зроблена творцями ЕТК США, в ст. 2-207 якого вказується, що прийняття пропозиції із змінами та доповненнями вважається в принципі належним акцептом.
Акцепт може бути зроблений в будь-якій формі, включаючи конклюдент-ні дії, крім випадків, коли особлива форма акцепту була запропонована в оферті. Мовчання, за загальним правилом, не вважається акцептом. Однак за певних обставин мовчання може розглядатися як акцепт, наприклад якщо така форма вираження згоди є звичайною, традиційною у взаємовідносинах між сторонами. Крім того, іноді це може прямо випливати з закону (див., наприклад, § 362 ГТУ).
5. Акцепт оферти, належно досконалий, означає, що договір укладений. Між присутніми договір вважається укладеним у той момент, коли сторони дійшли згоди з усіх істотних питань в необхідній законом формі. Між відсутніми визначення моменту укладення договору дещо ускладнюється, оскільки оферта, акцепт, повідомлення про акцепт відокремлені один від одного у часі. Визначення моменту висновків-
264
ня договору має велике практичне значення, оскільки з цим моментом пов'язані важливі юридичні наслідки: 1) з моменту укладення договору у сторін виникають права і обов'язки, зокрема за деякими правовим системам право власності у набувача виникає в момент укладення договору,
2) на момент укладення договору встановлюється дієздатність осіб, його уклали, якщо з цього питання виникають сумніви;
3) на момент укладення договору встановлюється законодавство, що застосовується до договору, якщо за той час, поки тривав процес укладення договору, що діяв закон був змінений; 4) залежно від моменту укладення договору вирішується також питання про місце його укладення , що має особливе значення в міжнародному торговельному обороті, так як з урахуванням місця укладання договору нерідко вирішується питання про застосовне право.
В основному в праві досліджуваних країн існують два способи визначення моменту укладення договору: система отримання акцепту оферентом і система відправлення.
Першої системі слід право ФРН: відповідно до § 130 ГГУ будь-яке волевиявлення, а отже, і акцепт стають дійсними тоді, коли вони дійдуть до адресата. Право Швейцарії теж можна вважати дотримується першої системи, але з одним застереженням: при укладанні договору між відсутніми акцепт стає дійсним в момент його отримання оферентом. Однак після цього договір як би знаходить зворотну силу і починає діяти з моменту, коли акцепт був направлений (абз. 1 ст. 10 ШОЗ).
Загальне право також виходить з того, що в принципі акцепт повинен бути отриманий оферентом. Однак як в Англії, так і в США є одне досить істотне виняток для акцепту, який робиться поштою або телеграфом. У цьому випадку акцепт вважається досконалим і, отже, договір - укладеним у момент відправлення акцепту (mail-box theory). Доктрина «поштової скриньки» тлумачиться судами строго обмежувально, і, зокрема, вона не застосовується при укладанні договору телексом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Порядок укладення договору "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  порядок їх визначення. Оскільки в основі укладання загальногромадянського договору взагалі та договору у сфері підприємництва зокрема, лежить принцип свободи договору, то загальним правилом є свобода сторін у визначенні умов договору. Умови договору формулюються сторонами на їх розсуд. Разом з тим дія принципу законності договору передбачає законодавче регулювання
 2. § 4. Страхування
  порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
    порядок їх визначення. 2) Пропозиція, адресована невизначеному колу осіб, розглядається лише як запрошення робити оферти, якщо тільки інше прямо не зазначене особою, яка зробила таку пропозицію ». З наведеного тексту випливає наступні ознаки оферти. 1. Пропозиція в принципі повинно мати конкретного адресата. Якщо воно адресовано невизначеному колу осіб (як, наприклад,
 4. § 4. Укладення договору
    порядок укладення договорів за результатами торгів, передбачені Цивільним кодексом (ст. 447-449). Крім того, деякі спеціальні закони, що регулюють ту чи іншу область відносин, також містять положення, присвячені торгам. Так, відповідно до Федерального закону від 21 липня 1997 р. "Про виконавче провадження" (з наступними зм. Та доп.) * (1167) реалізація нерухомості
 5. § 3. Договір будівельного підряду
    порядок укладення договору будівельного підряду. Договір будівельного підряду в даний час втратив плановий характер і полягає, як правило, за вільним розсуд сторін. Це, однак, не означає, що відпали всі адміністративно-правові передумови договірних відносин у даній області. І зараз, щоб реально приступити до будівництва того чи іншого об'єкта, необхідно
 6. § 2. Елементи договору комерційної концесії
    порядок укладання договору. Договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі. Крім того, договір підлягає державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. До 1 січня 2008 р. було потрібно і реєстрація договору у Федеральній податковій службі РФ, яка веде Єдиний державний реєстр юридичних осіб, проте з
 7. 13.8. Режим воєнного стану
    порядок та умови процедур банкрутства, режим трудової діяльності та встановлено особливості фінансового, податкового, митного та банківського регулювання як на території, на якій введено військовий стан, так і на територіях, на яких військовий стан не введено. Сили забезпечення режиму воєнного стану: - Збройні Сили РФ; - інші війська; - військові
 8. 2. Порядок і стадії укладання договору
    порядок розгляду оферти (проекту договору). Наприклад, порядок і термін розгляду оферти передбачений законодавством щодо тих договорів, укладення яких є обов'язковим для однієї зі сторін (ст. 445
 9. 2. Поняття та ознаки договору енергопостачання
    порядок виконання зобов'язань і застосування відповідальності за їх порушення. У тих випадках, коли в якості абонента виступає фізична особа і енергія використовується останнім в цілях побутового споживання, законодавець допускає спрощений порядок укладання договору: для того, щоб визнати договір укладеним, достатньо першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до
 10. П
    висновок державного контракту на виконання П. р. д. г. н. XI, 48, § 4 (4) - с. +707 - 709 - зміна та припинення державного контракту на виконання П. р.д.г. н. XI, 48, § 4 (5) - с. 711 - 713 - виконання державного контракту на виконання П. р. д. г. н. XI, 48, § 4 (4) - с. 707 - 709, 711 - поняття державного контракту на виконання П. р. д. г. н. XI, 48, § 4
© 2014-2022  yport.inf.ua